Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

 

08 квітня 2019                                                                                     № 100р

 

Про деякі питання координації

 

роботи з попередження, виявлення,

 

забезпечення надання допомоги

 

особам, які постраждали від

 

домашнього насильства та

 

насильства за ознакою статі, та

 

визначення відповідальних осіб

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків», постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», з метою забезпечення здійснення заходів у сфері запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі у місті Миколаєві, узгодженості та підвищення їх ефективності, керуючись п.п. 19,20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 

 

1. Визначити департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (Василенка) координатором з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в місті Миколаєві.

 

1.1. Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (Василенку):

 

- організувати взаємодію у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

 

- здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність: розробку, виготовлення та розповсюдження інформаційно-рекламної продукції, методичних матеріалів з питань протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

 

- збирати та узагальнювати статистичні дані щокварталу до 5 числа місяця наступного за звітним періодом від суб'єктів взаємодії  про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

 

2. Визначити уповноваженими структурними підрозділами за прийом та реєстрацію заяв і повідомлень про вчинення насильства, координацію заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги постраждалим особам адміністрацію Заводського району Миколаївської міської ради (Дмитрука), адміністрацію Центрального району Миколаївської міської ради (Березу), адміністрацію Інгульського району Миколаївської міської ради (Волкова), адміністрацію Корабельного району Миколаївської міської ради (Цуканова), службу у справах дітей Миколаївської міської ради (Кравченко), Миколаївський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Гончарук), управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради (Шамрай), управління освіти Миколаївської міської ради (Личко).

 

3. Уповноваженим органам, зазначеним у п. 2 даного розпорядження, визначити відповідальних посадових осіб, які вживають заходи реагування на факти вчинення насильства.

 

4. Визначити, що відповідальні особи адміністрацій районів Миколаївської міської ради:

 

4.1. Приймають заяви від осіб, що постраждали від насильства, осіб, які повідомляють про факт насильства стосовно іншої особи, інформацію від суб’єктів щодо отримання заяви чи повідомлення про вчинення насильства, та реєструють в журналі згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» (далі – постанова).

 

4.2. Не пізніше однієї доби інформують територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції в Миколаївській області про вчинення насильства за допомогою телефонного зв'язку, електронної пошти.

 

4.3. У разі потреби у медичній допомозі постраждалій особі (залежно від її стану) викликають бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги або інформують відповідний заклад охорони здоров'я за допомогою телефонного зв’язку.

 

4.4. У разі невідкладного надання психологічної допомоги інформують Миколаївський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги за допомогою телефонного зв'язку.

 

4.5. Не пізніше однієї доби інформують службу у справах дітей Миколаївської міської ради, у разі, коли постраждалою від насильства особою або кривдником є дитина, чи постраждала особа звернулась разом із дитиною, за допомогою телефонного зв'язку.

 

4.6. Разом із представником Миколаївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, мобільної бригади соціально-психологічної допомоги беруть участь у складанні оцінки потреб особи та інформують її про права, заходи та соціальні послуги, якими вона може скористатися.

 

4.7. За результатами оцінки потреб постраждалій особі видаються направлення до суб'єктів, які необхідно залучити для надання допомоги.

 

4.8. Направляють статистичні дані про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним періодом департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 

5. Визначити, що відповідальна особа Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: 

 

5.1. У разі звернення особи, яка постраждала від насильства, та/або її законного представника приймає заяву та реєструє в журналі згідно з додатком 5 до постанови.

 

5.2. Протягом однієї доби інформує територіальний підрозділ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області про вчинення насильства за допомогою телефонного зв'язку.

 

5.3. Не пізніше однієї доби  інформує службу у справах дітей Миколаївської міської ради, у разі, коли постраждалою або кривдником є дитина, чи постраждала особа звернулась разом із дитиною, за допомогою телефонного зв'язку.

 

5.4. У разі потреби у медичній допомозі постраждалій особі (залежно від її стану) викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги або інформує відповідний заклад охорони здоров'я за допомогою телефонного зв’язку.

 

5.5. Забезпечує невідкладне надання психологічної допомоги постраждалій особі.

 

5.6. Інформує постраждалу особу про її права та соціальні послуги, якими вона може скористатися.

 

5.7. Направляє статистичні дані про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним періодом департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 

6. Визначити, що відповідальна особа управління освіти Миколаївської міської ради:

 

6.1. Координує роботу підпорядкованих управлінню освіти закладів щодо виявлення, реагування на факти вчинення насильства та насильства за ознакою статі.

 

6.2. Направляє статистичні дані про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним періодом департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 

7. Визначити, що відповідальна особа управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради:

 

7.1. Координує роботу підпорядкованих управлінню охорони здоров'я закладів щодо виявлення, реагування на факти вчинення насильства та насильства за ознакою статі.

 

7.2. Направляє статистичні дані про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним періодом департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 

8. Посадові особи територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області (за погодженням):

 

8.1. Приймають заяви від постраждалих осіб та осіб, які заявляють про факт насильства стосовно іншої особи, або надходження інформації від інших суб’єктів та реєструють їх в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

 

8.2. Для організації надання медичної допомоги постраждалій особі (у разі потреби) залежно від її стану викликають бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги або інформують відповідний заклад охорони здоров’я.

 

8.3. Для невідкладного надання психологічної допомоги інформують Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги постраждалим особам (у тому числі шляхом виклику психолога);

 

8.4. У випадку, якщо постраждалою від насильства або кривдником є дитина, або постраждала особа звернулася разом із дитиною, не пізніше однієї доби інформують службу у справах дітей Миколаївської міської ради за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти.

 

8.5. Інформують постраждалих осіб та/або їх законних представників (у разі коли такий представник не є кривдником) про їхні права та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, можливість відшкодування кривдником завданих матеріальних збитків і шкоди, заподіяної фізичному та психічному здоров’ю, винесення щодо кривдника термінового заборонного припису, можливі процесуальні рішення, пов’язані з розглядом факту вчинення стосовно них насильства, у тому числі пов’язані із затриманням, арештом кривдника або його звільненням.

 

8.6. У разі наявності обґрунтованої підозри вчинення насильства та після підтвердження такого факту шляхом проведення перевірки з урахуванням результатів оцінки ризиків не пізніше однієї доби інформують уповноважених осіб адміністрацій районів міста за допомогою телефонного зв'язку, електронної пошти.

 

8.7. Забезпечують взяття на профілактичний облік кривдників та проводять із ними профілактичну роботу в порядку, визначеному законодавством.

 

8.8. Забезпечують контроль виконання кривдниками спеціальних заходів протидії насильству відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

 

8.9. Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним періодом направляють статистичні дані про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі до адміністрацій районів Миколаївської міської ради, департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 

9. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за погодженням):

 

9.1. Забезпечують надання безоплатної правової допомоги постраждалим особам.

 

9.2. Інформують департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради про надання безоплатної правової допомоги постраждалим особам, протягом п'яти робочих днів з дати надання такої допомоги, за допомогою телефонного зв'язку. 

 

10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

 

 

Міський голова                                                      О.Ф. Сєнкевич

 

  Опубліковано: 12 квітня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: