Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

17 липня 2018                                                                                 № 40/9

Про оскарження в судовому порядку

договорів про надання послуг

з    управління багатоквартирними

будинками у місті Миколаєві

 

Враховуючи факт укладання департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками у місті Миколаєві, з метою захисту прав та інтересів територіальної громади міста Миколаєва, депутатів Миколаївської міської ради, керуючись ст.ст. 26, 77 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Оскаржити в судовому порядку укладені департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради договори про надання послуг з управління багатоквартирними будинками у місті Миколаєві з управителем багатоквартирних будинків, а саме: Товариством з обмеженою     відповідальністю «МІСТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ МИКОЛАЇВ», код ЄДРПОУ 42260846 – станом на дату прийняття цього рішення.

2. На виконання п. 1 цього рішення:

2.1. Визначити представником Миколаївської міської ради у суді Ісакова Сергія Михайловича на безоплатній основі.

2.2. Доручити Ісакову Сергію Михайловичу в установленому законодавством України порядку від імені Миколаївської міської ради готувати, підписувати та подавати позовні заяви, заяви, клопотання, відзиви, заперечення, скарги та будь-які інші документи, передбачені чинним законодавством, до судів будь-якої інстанції та будь-якої юрисдикції, e тому числі, але не виключно, господарських, адміністративних, місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду України (далі – суд/суди), для чого надати повноваження визначати необхідність підготовки/подання таких документів на його розсуд в залежності від процесуальної ситуації, прав та обов’язків, які покладені/будуть покладені на Миколаївську міську раду у суді.

2.3. Доручити Ісакову Сергію Михайловичу в установленому законодавством України порядку від імені Миколаївської міської ради укласти та підписати договір про надання правової допомоги з адвокатським об’єднанням «ТИМОШИН та ПАРТНЕРИ», код ЄДРПОУ 42239311, на безоплатній основі, щодо оскарження договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Миколаєві, з наданням повноважень, аналогічних тим, що надані цим рішенням Ісакову Сергію Михайловичу.

2.4. Надати представнику Миколаївської міської ради Ісакову Сергію Михайловичу як учаснику судових справ такі повноваження: вести справу/и (представляти інтереси) Миколаївської міської ради у судахпри розгляді справ адміністративного, цивільного, господарського та кримінального судочинства, для чого користуватися всіма правами, наданими законом як позивачу, відповідачу, заявнику, третій особі, а саме: знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення суду, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення, постанови і ухвали судів всіх інстанцій.

2.5. Зобов’язати міського голову Сєнкевича О.Ф. терміново після голосування підписати та оприлюднити дане рішення та одночасно видати, підписати та зареєструвати від імені Миколаївської міської ради нотаріально посвідчену довіреність на ім’я Ісакова Сергія Михайловича, з правом передоручення, такого змісту:

 

«ДОВІРЕНІСТЬ

 

_____ липня 2018 року, місце видачі: м. Миколаїв

 

Миколаївська міська рада уповноважує Ісакова Сергія Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1986902018) від її імені проводити такі дії:

1. Вести справу/и (представляти інтереси) Миколаївської міської ради у судах будь-якої інстанції та будь-якої юрисдикції, в тому числі, але не виключно, господарських, адміністративних, місцевих, апеляційних судах та Верховному Суді України, при розгляді справ адміністративного, цивільного, господарського та кримінального судочинства з правом в установленому законодавством України порядку від імені Миколаївської міської ради готувати, підписувати та подавати позовні заяви, заяви, клопотання, відзиви, заперечення, скарги та будь-які інші документи, передбачені чинним законодавством, до судів, та визначати необхідність підготовки/подання таких документів на власний розсуд в залежності від процесуальної ситуації, прав та обов’язків, які покладені/будуть покладені на Миколаївську міську раду у суді, для чого користуватися всіма правами, наданими законом як позивачу, відповідачу, заявнику, третій особі, а саме: знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення суду, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення, постанови і ухвали судів всіх інстанцій.

2. Для виконання всіх повноважень за цією довіреністю представникові надається право підписання та подання будь-яких документів, що прямо або опосередковано випливають з суті наданих повноважень, а також підписувати всі документи у випадках, що прямо не передбачені цією довіреністю, але коли їх підписання є необхідною умовою для захисту прав та інтересів Миколаївської міської ради.

3. Вимагати та одержувати будь-які документи в межах повноважень, наданих стороні по справі.

 

Ця довіреність дійсна протягом трьох років з правом подальшого передоручення.

 

 

Міський голова                                                                              О.Ф. Сєнкевич»

 

2.6. Не відкликати видану на ім’я Ісакова Сергія Михайловича довіреність до отримання остаточного рішення суду всіх інстанцій по відповідній справі/справах.

3. Дане рішення набирає чинності з моменту оголошення результатів голосування, якщо воно набрало більшість голосів (28+) депутатів із загального складу ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Казакову Т.В., постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Малікіна).

 

Міський голова                                                                              О.Ф. Сєнкевич

Опубліковано: 30 липня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: