Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

 

07 червня 2018                                                                                           № 38/1

 

Про внесення змін до рішення Миколаївської

міської ради від 05.04.2016 № 4/11 «Про зат-

вердження Програми оздоровлення та відпочинку

дітей на 2016-2018 роки»

 

 

З метою створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей, керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Програми оздоровлення та відпочинку на 2016?2018 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/11 «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки», зі змінами, внесеними рішенням Миколаївської міської ради від 31.05.2017 № 21/7 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/11 «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки».

1.1. Пункт 7 Програми викласти в новій редакції (додається).

1.2. Пункт 7 додатка 1, додаток 2 до Програми викласти в новій редакції (додаються).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

 

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 07 червня 2018

№ 38/1

 

 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки

 

7. Результативні показники виконання Програми

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

2016

2017

2018

Показники продукту

1.

Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку

осіб

579

1450

1583

1.1

Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку (за умови виділення додаткового фінансування при перегляді/розгляді бюджету на відповідний період)

осіб

1579

2079

2579

2.

Кількість придбаних путівок на відпочинок

од.

579

1450

1583

2.1

Кількість придбаних путівок на відпочинок (за умови виділення додаткового фінансування при перегляді/розгляді бюджету на відповідний період)

од.

1579

2079

2579

Показники ефективності

3.

Середня вартість однієї путівки на відпочинок

грн.

4 200, 44

4 199, 100

5 722,33

Показники якості

4.

Питома вага охоплених відпочинком у загальній кількості дітей у місті

%

11,0

27,0

28,0

4.1

Питома вага охоплених відпочинком у загальній кількості дітей у місті (за умови виділення додаткового фінансування при перегляді бюджету на відповідний період)

%

29,7

39

48,5

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 07 червня 2018

№ 38/1

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми оздоровлення та відпочинку дітей

на 2016-2018 роки

 

7. Обсяги та джерела фінансування.

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

тис. грн.

У тому числі за роками

2016

2017

2018

Місцевий бюджет

17 701 500

2 432 500

6 088 700

9 180 300

Місцевий бюджет (за умови виділення додаткового фінансування при перегляді/розгляді бюджету на відповідний період)

30 830 453

6 632 500

9 440 053

14 757 900

Інші джерела

-

-

-

-

 

Обсяги фінансування можуть корегуватися у межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

___________________________________________________________

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей

на 2016-2018 роки

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

Всього:

2 432 500

6 088 700

9 180 300

 

(за умови виділення додаткового фінансування при перегляді/розгляді бюджету на відповідний період)

6 632 500

9 440 053

14 757 900

 

у тому числі кошти міського бюджету

2 432 500

6 088 700

9 180 300

міський бюджет (за умови виділення додаткового фінансування при перегляді/розгляді бюджету на відповідний період)

6 632 500

9 440 053

14 757 900

інші джерела фінансування

-

-

-


 

1

Нормативно-правове забезпечення організації  відпочинку та оздоровленнядітей

1.1. Забезпечити дотримання Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей

Постійно

Служба у справах дітей ММР, управління освіти ММР, адміністрації районів ММР, виконком міської ради

міський бюджет

-

-

-

Створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування, урізноманітнення та підвищення якості відпочинкових та оздоровчих послуг

інші джерела

-

-

-

 

 

1.2 Здійснювати розробку щорічних заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей

Щороку, квітень

Служба у справах дітей ММР

міський бюджет

-

-

-

Оптимізація взаємодії органів та установ, що здійснюють оздоровлення та відпочинок дітей

інші джерела

-

-

-

 

 

1.3. Систематично здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства в закладах оздоровлення та відпочинку

Щороку, червень-серпень

Служба у справах дітей ММР

міський бюджет

-

-

-

Забезпечення щорічного якісного надання відпочинкових та оздоровчих послуг дітям

інші джерела

-

-

-

 

 

1.4. Не допускати випадків закриття, перепрофілювання та використання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку не за прямим призначенням

Постійно

Служба у справах дітей ММР, виконком міської ради

міський бюджет

-

-

-

Збереження мережі закладів оздоровлення та відпочинку

інші джерела

-

-

-


 

 

 

1.5. Вживати заходів щодо направлення  дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки і охопленням їх організованими формами оздоровлення та відпочинку

Постійно

Служба у справах дітей ММР, управління освіти ММР, департамент праці та соціального захисту населення ММР, управління у справах фізичної культури і спорту ММР, адміністрації районів ММР

міський бюджет

-

-

-

Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують соціальної уваги та підтримки

інші джерела

-

-

-

2

Забезпечення підтримки організації відпочинку та оздоровлення дітей органами виконавчої влади

2.1. Здійснювати контроль за виконанням установленого порядку перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту до місць оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку

Постійно з 01 червня до

01 вересня

Служба у справах дітей ММР

міський бюджет

-

-

-

Створення безпечних умов під час перевезення організованих груп дітей

інші джерела

-

-

-

 

 

2.2. Забезпечити постійний контроль за станом громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей, супровід автомобільного транспорту до місць оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку

Постійно

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням)

міський бюджет

-

-

-

Створення безпечних умов під час перевезення організованих груп дітей

інші джерела

-

-

-

3

Медичне забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей

3.1. Виконувати заходи з охорони життя людей на водних об’єктах

Щороку

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ММР

міський бюджет

-

-

-

 

інші джерела

-

-

-


 

 

 

3.2. За необхідності надавати невідкладну стаціонарну та спеціалізовану медичну допомогу в лікувально-профілактичних закладах міста дітям, які перебувають на відпочинку та оздоровленні

Щороку

Управління охорони здоров’я ММР

міський бюджет

-

-

-

Надання невідкладних та якісних медичних послуг

інші джерела

-

-

-

4

Інформаційно-методичне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

Здійснювати інформаційно-консультативну роботу щодо організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей

Постійно, протягом травня-серпня

Служба у справах дітей ММР, управління освіти ММР, адміністрації районів ММР

міський бюджет

-

-

-

Впровадження інноваційних методів оздоровлення та відпочинку, форм змістовногодозвілля

інші джерела

-

-

-

5

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

оздоровлення та відпочинку дітей

5.1. Забезпечувати відпочинок дітей пільгових категорій, визначених Законом України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”

Щороку

Виконком міської ради, служба у справах дітейММР, управління освіти ММР

міський бюджет

17 701 500

2 432 500

6 088 700

9 180 300

Забезпечення направлення  дітей міста, які потребують соціальної уваги та підтримки, для отримання відпочинкових послуг

міський бюджет (за умови виділення додаткового фінансування при перегляді/розгляді бюджету на відповідний період)

30 830 453

6 632 500

9 440 053

14 757 900

інші джерела

-

-

-

 

 

5.2. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних та релігійних організацій до надання фінансової і матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей

Постійно

Виконком міської ради, адміністрації районів ММР, служба у справах дітей ММР

інші джерела

-

-

-

Направлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

 Опубліковано: 13 червня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: