Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Міська Програма

«Громадський бюджет м.Миколаєва»

на 2017-2020 роки

 

 

 

1. Загальні положення

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки (далі - Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Миколаївської міської ради та мешканців Миколаєва щодо реалізації проектів  за рахунок коштів міського бюджету.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів партиципаторного бюджетування.

 

2. Визначення проблеми,

на розв’язання якої направлена Програма

У сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. У мешканців міста виникають ідеї, як покращити благоустрій територій міста, провести соціальні, культурно-митецькі, спортивні заходи тощо.

На сьогодні чинне законодавство не дає чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів місцевого управління та формування бюджету. Також має місце низький рівень довіри до місцевої влади. При цьому, соціальна активність мешканців Миколаєва вимагає від Миколаївської міської ради створення дієвих інструментів залучення громадськості до вирішення місцевих проблем.

Вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу підготовки та прийняття рішень є громадський бюджет, запровадження якого в Миколаєві було запропоновано у рамках проекту «Партиципаторний бюджет – можливості для підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади» міжнародною громадською організацією «Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ» за сприяння польсько-канадської програми підтримки демократії.

Затвердження Програми створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому мешканці  м.Миколаєва вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста, що  допоможе зміцнити довіру громадян до органів місцевого самоврядування.

 

3. Мета Програми

Метою Програми – є сприяння налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування з жителями м.Миколаєва, створення умов для участі мешканців міста в бюджетному процесі для задоволення їх потреб.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів

розв’язання проблеми  

Вирішення проблеми здійснюється шляхами розроблення механізму взаємодії виконавчих органів Миколаївської  міської ради та громадян у бюджетному процесі, залучення жителів до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язання найбільш нагальних проблем міста.

 

5. Завдання та заходи Програми

5.1. Завдання та заходи Програми на 2017-2018 роки

п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін

виконання

         Завдання 1. Інформаційна і промоційна кампанія

1.1.

Ознайомлення мешканців м.Миколаєва  з  Положенням про Громадський бюджет м.Миколаєва  та основними принципами Громадського бюджету м.Миколаєва

департамент міського голови Миколаївської міської ради, департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

до 01.10.2017

1.2.

Інформування про  етапи та дати проведення заходів Громадського бюджету  м.Миколаєва

департамент міського голови Миколаївської міської ради,

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

до 01.10.2017

1.3.

Розповсюдження інформації щодо перебігу та результатів процесу Громадського бюджету м.Миколаєва

департамент міського голови Миколаївської міської ради,

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

на всьому етапі процесу Громадського бюджету м.Миколаєва

1.4.

Підготовка проекту  розпорядження міського голови про створення Експертної групи та Координаційної ради

 

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

з початку дії Програми

Завдання 2. Подання проектів

2.1.

Розміщення форми подання проекту у електронному вигляді на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

до 01.10.2017

2.2.

Подання проектів,  відповідно до форми, вимог до проекту з урахуванням обсягу коштів:

- за адресою:вул. Адміральська, 20, м.Миколаїв, 54001, з поміткою на конверті «Громадський бюджет м.Миколаєва», поштою або особисто до відділу по роботі зі зверненнями громадян департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради;

- електронною поштою за адресою: depeconom@mkrada.gov.ua

 у вигляді відсканованого оригіналу документа, з обов’язковим наданням оригіналів у паперовому вигляді

автори проектів, департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

з 05.10.2017

протягом 45 днів

2.3.

Створення реєстру поданих проектів та їх сканування

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

до 20.11.2017

2.4.

Розміщення реєстру та сканованих заповнених форм проектів, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту, на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

до 21.11.2017

2.5.

Надсилання повідомлення (листа) на поштову  або електронну адресу автору проекту із зазначенням реєстраційних реквізитів

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

до 28.11.2017

Завдання 3. Перевірка проекту

3.1.

Здійснення попередньої  перевірки проектів (на наявність документів)

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

до 21.11.2017

3.2.

Внесення, у разі необхідності, коректив до заповненої форми подання проектів

мешканці міста, які подали проекти

протягом 5 робочих  днів з  дня отримання проекту

3.3.

Надання сканованих заповнених форм подання проектів до Експертної групи

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

до 05.12.2017

3.4.

Проведення детального аналізу та оцінки проектів за змістом та можливістю реалізації

Експертна група

 до 05.01.2018

протягом 30 днів з дня отримання сканованих заповнених форм

3.5.

Внесення, у разі необхідності, коректив до заповненої форми подання проектів та уточнення інформації, необхідної для аналізу та оцінки проектів

Експертна група, мешканці міста, які подали проекти

до 12.01.2018

3.6.

Заповнення  карток аналізу проектів, надання обґрунтованих рекомендацій щодо внесення проектів у бланк для голосування

Експертна група

 

до 12.01.2018

3.7.

Складання списків позитивно і негативно оцінених проектів

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

до 12.01.2018

3.8.

Проведення жеребкування щодо визначення порядкового номера проекту у реєстрі проектів, які допускаються до голосування

Експертна група

до 18.01.2018

 

3.9.

Розміщення на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва списків з проектами, які отримали позитивну або негативну оцінку (з аргументованими мотивами відмови) та відсканованих заповнених карток аналізу проектів

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

18.01.2018

Завдання 4. Голосування за проекти  та підрахунок результатів

4.1.

Підготовка проекту розпорядження міського голови про затвердження переліку пунктів для голосування

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

не пізніше як за              14 днів до дня початку голосування

4.2.

Надання технічних умов та придбання програмного продукту для проведення електронного голосування на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП ММР «Міський інформаційно-обчислювальний центр»

після затвердження Програми рішенням Миколаївської міської ради

4.4.

Оприлюднення на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва переліку пунктів для голосування

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

не пізніше ніж за 7 днів до початку голосування

4.5.

Організація голосування шляхом  голосування на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

08.02.2018- 22.02.2018

Триває 14 днів

4.6.

Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку балів, відданих за кожний проект та вирішення спірних питань шляхом відкритого голосування

Координаційна рада

з 22.02.2018 по 28.02.2018

протягом                 5 робочих днів після закінчення голосування

4.7.

Складання рейтингових списків проектів з урахуванням результатів голосування

Координаційна рада

до 28.02.2018

протягом                 5 робочих днів після закінчення голосування

4.8.

Розміщення на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва результатів голосування

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

до 28.02.2018

протягом                 5 робочих днів після складання рейтингових списків

4.9.

Письмове повідомлення про результати голосування усіх авторів проектів, що опубліковані для голосування

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

до 28.02.2018

протягом                 5 робочих днів після складання рейтингових списків

Завдання 5. Реалізація проектів та оцінка  процесу

5.1.

Визначення відповідальних за реалізацію кожного проекту -  переможця

Координаційна рада

після складання рейтингових списків

5.2.

Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців, враховуючи вимоги чинного законодавства

головні розпорядники бюджетних коштів

з 01.03.2018 до 15.04.2018 відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

5.3.

Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів проектів – переможців

головні розпорядники бюджетних коштів

протягом бюджетного року

5.4.

Подання звітів про виконання проекту Координаційній раді проекту «Громадський бюджет м.Миколаєва»

головні розпорядники бюджетних коштів

щорічно до   15 січня  наступного року

5.5.

Контроль за реалізацією проектів, що отримали фінансування за рахунок Громадського бюджету м.Миколаєва

Координаційна рада

протягом бюджетного року

5.6.

Розміщення звітів про виконання проектів на  офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

не пізніше 5 робочих днів після подання

 

 

5.2. Завдання та заходи Програми на 2018-2020 роки

 

/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін

виконання

         Завдання 1. Інформаційна і промоційна кампанія

1.1.

Ознайомлення мешканців м.Миколаєва  з  Положенням та основними принципами Громадського бюджету м.Миколаєва

департамент міського голови Миколаївської міської ради, департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

протягом строку дії Програми

1.2.

Інформування про  етапи та дати проведення заходів Громадського бюджету  м.Миколаєва

департамент міського голови Миколаївської міської ради,

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

протягом строку дії Програми

1.3.

Розповсюдження інформації щодо перебігу та результатів процесу Громадського бюджету м.Миколаєва

департамент міського голови Миколаївської міської ради,

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

протягом строку дії Програми

1.4.

Підготовка проекту  розпорядження міського голови про створення Експертної групи та Координаційної ради

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

з початку дії програми

Завдання 2. Подання проектів

2.1.

Розміщення форми подання проекту у електронній версії на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

січень-лютий

 

2.2.

Подання проектів,  відповідно до форми, вимог до проекту з урахуванням обсягу коштів:

- за адресою: вул. Адміральська, 20, м.Миколаїв, 54001, з поміткою на конверті «Громадський бюджет м.Миколаєва», поштою або особисто до відділу по роботі зі зверненнями громадян департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради;

- електронною поштою за адресою:depeconom@mkrada.gov.ua

 у вигляді відсканованого оригіналу документа, з обов’язковим наданням оригіналів у паперовому вигляді

автори проектів, департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

квітень-травень

протягом 45 днів

2.3.

Створення реєстру поданих проектів та їх сканування

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

квітень-травень

2.4.

Розміщення реєстру та сканованих заповнених форм проектів, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту, на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

квітень-травень

2.5.

Надсилання повідомлення (листа) на поштову  або електронну адресу автору проекту із зазначенням реєстраційних реквізитів

 

протягом 5 робочих  днів з  дня отримання проекту

Завдання 3. Перевірка проекту

3.1.

Здійснення попередньої  перевірки проектів (на наявність документів)

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

травень

3.2.

Внесення, у разі необхідності, коректив до заповненої форми подання проектів

мешканці міста, які подали проекти

протягом 5 робочих  днів з  дня отримання проекту

3.3.

Надання сканованих заповнених форм подання проектів до Експертної групи

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

травень

3.4.

Проведення детального аналізу та оцінки проектів за змістом та можливістю реалізації

Експертна група

червень-липень протягом 30 днів з дня отримання сканованих заповнених форм

3.5.

Внесення, у разі необхідності, коректив до заповненої форми подання проектів та уточнення інформації, необхідної для аналізу та оцінки проектів

Експертна група, мешканці міста, які подали проекти

протягом 5 робочих днів

3.6.

Заповнення  карток аналізу проектів, надання обґрунтованих рекомендацій щодо внесення проектів у бланк для голосування

Експертна група

червень-липень

протягом 30 днів з дня отримання сканованих заповнених форм

3.7.

Складання списків позитивно і негативно оцінених проектів

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

липень

3.8.

Проведення жеребкування щодо визначення порядкового номера проекту у реєстрі проектів, які допускаються до голосування

Експертна група

протягом 3 робочих днів після остаточного визначення проектів, які допускаються до голосування

3.9.

Розміщення на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва списків з проектами, які отримали позитивну або негативну оцінку (з аргументованими мотивами відмови), та відсканованих заповнених карток аналізу проектів

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

не пізніше 20 календарних днів до початку голосування

Завдання 4. Голосування за проекти  та підрахунок результатів

4.1.

Підготовка проекту розпорядження міського голови про затвердження переліку пунктів для голосування

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

не пізніше як за              14 днів до дня початку голосування

4.2.

Надання технічних умов та придбання програмного продукту для проведення електронного голосування на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП ММР «Міський інформаційно-обчислювальний центр»

після затвердження Програми рішенням Миколаївської міської ради

4.3.

Оприлюднення на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва переліку пунктів для голосування

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

не пізніше ніж за 7 днів до початку голосування

4.4.

Організація голосування шляхом  голосування на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

триває 14 днів

4.5.

Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку балів, відданих за кожний проект та вирішення спірних питань шляхом відкритого голосування

Координаційна рада

протягом                 5 робочих днів після закінчення голосування

4.6.

Складання рейтингових списків проектів з урахуванням результатів голосування

Координаційна рада

протягом                 5 робочих днів після закінчення голосування

4.7.

Розміщення на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва результатів голосування

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

протягом                 5 робочих днів після складання рейтингових списків

4.8.

Письмове повідомлення про результати голосування усіх авторів проектів, що опубліковані для голосування

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

протягом                 5 робочих днів після складання рейтингових списків

Завдання 5. Реалізація проектів та оцінка  процесу

5.1.

Визначення відповідальних за реалізацію кожного проекту -  переможця

Координаційна рада

після складання рейтингових списків

5.2.

Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців, враховуючи вимоги чинного законодавства

головні розпорядники бюджетних коштів

відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

5.3.

Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів проектів – переможців

головні розпорядники бюджетних коштів

протягом бюджетного року

5.4.

Подання звітів про виконання проекту Координаційній раді

головні розпорядники бюджетних коштів

щорічно до   15 січня  наступного року

5.5.

Контроль за реалізацією проектів, що отримали фінансування за рахунок Громадського бюджету м.Миколаєва

Координаційна рада

протягом бюджетного року

5.6.

Розміщення звітів про виконання проектів на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва

департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

не пізніше 5 робочих днів після подання

 

 

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Головні розпорядники коштів включають до бюджетного запиту видатки на реалізацію проектів, що визнані переможцями конкурсу, та додають до нього детальне пояснення по кожному проекту-переможцю (з визначенням назв проектів, об’єктів, напрямків використання коштів, термінів виконання та іншої необхідної інформації).  У пояснювальній записці до проекту рішення міської ради про міський бюджет на відповідний рік департамент фінансів Миколаївської міської ради відображає інформацію про включені до проекту рішення проекти-переможці конкурсу «Громадський бюджет м.Миколаєва» та обсяги видатків на їхню реалізацію. 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету (загальний та спеціальний фонди) і за рахунок інших джерел, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Обсяги та джерела фінансування завдань та заходів Програми визначені у додатку 2 до Програми.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконавці, визначені в Програмі, до   15 січня  наступного року надають уповноваженому робочому органу інформацію про стан виконання заходів Програми.

Уповноважений робочий орган Програми до 15 лютого  наступного року надає узагальнену інформацію про виконання Програми Координаційній раді та постійній комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку

.

8. Очікувані результативні показники виконання Програми

 

Очікуваними результатами виконання Програми є:

створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Миколаївської  міської ради та жителів Миколаєва  в бюджетному процесі;

залучення жителів до процесу прийняття рішень органів місцевого самоврядування;

формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;

підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям Миколаєва можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;

вирішення питань, які найбільш хвилюють жителів м. Миколаєва.

 

 

№ п/п

Очікувані показники

Одиниця виміру

 

Витрати

 

1.1

Інформаційна кампанія

тис. грн.

1.2.

Організація голосування за проекти: придбання програмного продукту  для електронного голосування та організація голосування

тис. грн.

1.3.

Організація голосування за проекти: обслуговування програмного продукту  для електронного голосування

тис. грн.

1.4.

Реалізація проектів-переможців

грн.

 

Продукти

 

2.1.

Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів

одиниць

2.2.

Проведення процедури  голосування

одиниць

2.3.

Кількість реалізованих проектів

одиниць

 

Ефективності та якості

 

3.1

Відсоток виконання проектів - переможців

%

3.2

Відсоток залучення жителів м.Миколаєва  до участі у Програмі

%

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

міської Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

 

 

Програму затверджено рішенням міської ради від _________ №______

Ініціатор: Миколаївський міський голова

Розробник Програми: робоча група з питань підготовки проектів Положення про громадський бюджет м.Миколаєва та міської Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва», утворена розпорядженням міського голови від 20.06.2017 № 169 р

Виконавці Програми:   виконавчі органи Миколаївської міської ради, КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва», інші

Уповноважений робочий орган: департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

Термін виконання: 2017-2020 роки

Обсяги та джерела фінансування

 

Джерела фінансування

Обсяги фінансування (тис.грн.)

У тому числі за роками (тис.грн.)

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Всього (тис.грн.),

у тому числі:

37360,0

60,0

10100,0

12100,0

15100,0

Міський бюджет

37300,0

 

10100,0

12100,0

15100,0

Кошти міжнародної громадської органі-зації «Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ»

60,0

60,0

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

Завдання та заходи

щодо виконання міської Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

 

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальний виконавець

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

Очікуваний результат

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Інформаційна кампанія

департамент міського голови Миколаївської міської ради, департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

кошти

міжнародної громадської

організації «Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ»

 

міський бюджет

60,0

 

 

 

 

 

 

60,0

 

 

 

 

 

 

60,0

 

 

 

 

 

 

60,0

Проведення інформаційних заходів щодо ознайомлення мешканців міста

2.

Організація голосування за проекти: придбання програмного продукту  для електронного голосування та організація голосування 

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

кошти

міжнародної громадської

організації «Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ»

 

 

 

 

Визначення проектів-переможців

3.

Організація голосування за проекти: обслуговування програмного продукту  для електронного голосування

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

міський бюджет

 

 

 

 

Визначення проектів-переможців

4.

Реалізація проектів, які визнано проектами-переможцями

головні розпо-рядники бюджет-них коштів

міський бюджет

 

10000

12000

15000

Зміцнення довіри громадян до органів місцевого самоврядування

5.

Щорічне заохочення мешканців міста до участі

у Громадському бюджеті м.Миколаєва

департамент економічного розвитку м.Миколаєва

міський бюджет

 

40,0

40,0

40,0

Механізм залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: