Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Міська Програма

встановлення індивідуальних лічильників газу

у квартирах мешканців м. Миколаєва

на 2018-2019 роки

 


1. Загальні положення

 

Статтею 3 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» передбачено, що фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення може здійснюватись також за рахунок коштів відповідного бюджету.

Міська Програма встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на 2018-2019 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та  спрямована на  реалізацію положень Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Згідно з положеннями Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов’язані забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення  – до 01.01.2012; для підігріву води та приготування їжі – до 01.01.2016; тільки для приготування їжі – до 01.01.2018.

Програма спрямована на встановлення індивідуальних  лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва, які проживають в будинках, що внесені до переліку об’єктів по встановленню загальнобудинкових лічильників газу згідно з постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 403 «Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «Миколаївгаз» на 2016-2025 роки» (додаток 6).

Наразі, станом на 01.11.2017 у м. Миколаєві нараховується близько 26000  власників квартир (основних квартиронаймачів), які проживають у квартирах різної форми власності, що не забезпечені засобами комерційного обліку природного газу.

Отже, ця Програма спрямована на розв’язання проблеми щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов мешканців м. Миколаєва, які через незадовільний матеріальний стан чи з інших причин не мають можливості за рахунок власних коштів організувати встановлення індивідуальних лічильників газу в квартири, а також на виконання Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

 

3. Мета, умови та основні завдання Програми

 

Основною метою Програми є виконання вимог Закону України «Про забезпечення комерційного  обліку природного газу» та здійснення заходів з соціального захисту та поліпшення житлових і матеріально-побутових умов мешканців м. Миколаєва.

Основною умовою Програми є встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на умовах співфінансування. При цьому фінансування передбачених Програмою заходів з міського бюджету можливе на умовах співфінансування з коштами державного бюджету, за рахунок коштів мешканців м. Миколаєва або з інших джерел, що не заборонені законом. Основним завданням Програми є виконання заходів з соціального захисту населення, запровадження заходів з економного використання природного газу шляхом встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва.

 

4. Організаційне забезпечення та механізм виконання Програми

 

З метою вирішення питання щодо встановлення індивідуальних  лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ ММР) на початок бюджетного року формує список багатоквартирних житлових будинків м. Миколаєва, в якому зазначається перелік квартир, що не забезпечені індивідуальним приладом обліком газу, та наявна кількість власників квартир (основних квартиронаймачів), які віднесені до пільгових категорій населення (на підставі даних департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради).

Департамент ЖКГ ММР організовує роботу з встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва у двох напрямках (залежно від виду співфінансування):

1) за умови співфінансування  за рахунок коштів міського бюджету та коштів мешканців міста або інших джерел, не заборонених законом (додаток 3?1).

Департамент ЖКГ ММР приймає заявки, які оформлені протоколом загальних зборів співвласників багатоквартирного житлового будинку (форма протоколу додається – додаток 4), квартири яких не обладнанні індивідуальними приладами обліку природного газу, про необхідність встановлення індивідуальних лічильників газу (за умови наявності згоди на участь у цій Програмі не менш ніж 75% від загальної кількості власників квартир, в яких є необхідність встановлення індивідуальних приладів обліку) та про їх готовність участі у цій Програмі на умовах співфінансування, що оформлюється гарантійним листом (форма листа додається – додаток 5) про зобов’язання сплати співвласниками будинку послуг ПАТ «Миколаївгаз» та супутніх послуг, в тому числі послуг з розробки ескізних проектів для встановлення індивідуальних лічильників газу, сумарна вартість яких не перевищує 10% від загальної вартості встановлення індивідуальних  лічильників газу у багатоквартирному будинку;

2) за умови спільного фінансування за рахунок коштів державного та міського бюджетів (додаток 3-2).

Департамент ЖКГ ММР самостійно виконує весь комплекс заходів з встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва.

Першочерговість та пріоритетність надається тим будинкам, в яких проживає переважна кількість пільгових категорій населення (на підставі даних департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради).

Дана Програма передбачає виконання заходів із встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва протягом 2018-2019 років.

Встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва здійснюється побудинково.

Встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва виконується  на замовлення департаменту ЖКГ ММР на підставі укладеного договору з юридичною особою (фізичною особою – підприємцем), що має працівників, які отримали відповідний дозвіл (сертифікат) на виконання таких робіт.

Департамент ЖКГ ММР підписує з побутовими споживачами акт приймання-передачі індивідуальних лічильників газу, встановлених на виконання цієї Програми. Індивідуальні лічильники газу залишаються у власності побутових споживачів.

 

5. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, державного бюджету, коштів мешканців м. Миколаєва та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

6. Ресурсне забезпечення Програми

 

Для реалізації Програми необхідно близько 104 000 000,00 грн.

 

7. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити справедливу оплату послуг з газопостачання всіма мешканцями м. Миколаєва;

- виконати вимоги Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;

- знизити соціальну напруженість у м. Миколаєві.

Очікувані результативні показники від проведення заходів, передбачених Програмою, приведені у додатку 7 до Програми.

 

8. Контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійні комісії міської ради: з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста, з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється експертно-громадською радою при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради, а також представниками громадських організацій.

Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради забезпечити безумовне виконання цієї Програми та щорічно до 01 березня інформувати міську раду про хід її виконання.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку.

 

______________________________________________________

 


Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

міської Програми встановлення індивідуальних

лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва

на 2018-2019 роки

 

Програму затверджено рішенням міської ради від __________ №_______

Ініціатор – департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Розробник Програми – департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Відповідальний виконавець – департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

 

Термін виконання – 2018-2019 роки.

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,

тис.грн.

У тому числі за роками, тис.грн.

2018 рік

2019 рік

Всього,

у тому числі:

104 000,00

52 000,00

52 000,00

Міський бюджет

60 000,00

30 000 ,00

30 000 ,00

Державний бюджет

30 000,00

15 000,00

15 000,00

Кошти мешканців м. Миколаєва,

інші джерела фінансування

14 000,00

7 000,00

7 000,00

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ЗАХОДИ

щодо виконання Програми встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва

на 2018-2019 роки

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Обсяг фінансування, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього по Програмі

2018 рік

2019 рік

1.

Встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на 2018-2019 роки

2018-2019

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Всього,

у тому числі:

104 000,00

52 000,00

52 000,00

Забезпечення справедливої оплати всіма мешканцями м. Миколаєва послуг з газопостачання;

виконання вимог Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;

зниження соціальної напруженості в м. Миколаєві

Міський бюджет

60 000,00

30 000 ,00

30 000 ,00

Державний бюджет

30 000,00

15 000,00

15 000,00

Кошти мешканців м. Миколаєва, інші джерела фінансування

14 000,00

7 000,00

7 000,00

          

 

 

Додаток 3-1

до Програми

 

 

Порядок 1

 

Даний порядок застосовується при встановленні індивідуальних  лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на умовах співфінансування за рахунок:

- коштів міського бюджету;

- коштів мешканців м. Миколаєва або інших джерел, що не заборонені законом (Сторона 1).

 

1. Департамент ЖКГ ММР приймає заявки (в цілому по кожному окремому будинку) від співвласників багатоквартирного житлового будинку, квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу, про необхідність встановлення індивідуальних лічильників газу.

Заявка співвласників багатоквартирного будинку повинна включати наступні документи:

1) оригінал протоколу загальних зборів співвласників багатоквартирного житлового будинку (форма протоколу додається – додаток 4), квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу, про необхідність встановлення індивідуальних лічильників газу (за умови наявності згоди на участь у цій Програмі не менш ніж 75% від загальної кількості квартир, в яких є необхідність встановлення індивідуальних приладів обліку газу);

2) підтвердження готовності участі у цій Програмі на умовах співфінансування, що оформлюється гарантійним листом (форма листа додається – додаток 5) про зобов’язання сплати співвласниками багатоквартирного житлового будинку, квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу, послуг ПАТ «Миколаївгаз» та супутніх послуг, в тому числі послуг з розробки ескізних проектів для встановлення індивідуальних лічильників газу, сумарна вартість яких не перевищує 10% від загальної вартості встановлення індивідуальних  лічильників газу у конкретному багатоквартирному будинку, а саме:

- відключення будинку від газу для встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах багатоквартирного житлового будинку м. Миколаєва;

- складання акта прийняття (вводу) в експлуатацію лічильників газу (по кожній окремій квартирі) після закінчення виконання робіт з встановлення індивідуальних лічильників газу, який підписується представником виконавця робіт та представником ПАТ «Миколаївгаз»;

- здійснення опресовування внутрішньобудинкової газової мережі та опломбування лічильнику газу, складання відповідного акта;

- пуск газу в житловий будинок;

- здійснення інших заходів, у випадку наявності технічної необхідності;

3) розроблені ескізні проекти для встановлення індивідуальних лічильників газу на підставі п. 5.9. розділу V Правил безпеки систем газопостачання, що затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285.

2. Сторона 1 забезпечує фінансування та виконання заходів згідно з п. 1 цього Порядку.

3. Департамент ЖКГ ММР готує технічне завдання на придбання індивідуальних засобів обліку природного газу та здійснення монтажних робіт і проводить відповідну процедуру закупівлі, за результатами якої визначається виконавець робіт.

4. Роботи виконуються відповідно до умов договору, укладеного між департаментом ЖКГ ММР та відповідним виконавцем на виконання п. 3 цього Порядку.

5. Департамент ЖКГ ММР підписує з побутовими споживачами акт приймання-передачі індивідуальних лічильників газу, встановлених на виконання цієї Програми. Індивідуальні лічильники газу залишаються у власності побутових споживачів.

 

______________________________________________________

 


Додаток 3-2

до Програми

 

 

Порядок 2

 

Даний порядок застосовується при встановленні індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на умовах співфінансування за рахунок:

- коштів міського бюджету;

- коштів державного бюджету.

 

1. З метою вирішення питання щодо встановлення індивідуальних  лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради формує список багатоквартирних житлових будинків м. Миколаєва, в якому зазначається перелік квартир, які не забезпечені індивідуальним обліком газу, та наявна кількість власників квартир (основних квартиронаймачів), що віднесені до пільгових категорій населення.

Першочерговість та пріоритетність надається тим будинкам, в яких проживає переважна кількість пільгових категорій населення (на підставі даних департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради).

2. Департамент ЖКГ ММР (при необхідності за участю зацікавлених організацій та осіб) виїздом на безпосередній об’єкт (конкретний багатоквартирний будинок) здійснює попереднє обстеження об’єктів (квартир), на яких планується встановлення індивідуальних лічильників газу, що оформлюється Актом попереднього обстеження.

3. Департамент ЖКГ ММР забезпечує здійснення розробки ескізних проектів для встановлення індивідуальних лічильників газу на підставі п. 5.9 розділу V Правил безпеки систем газопостачання, що затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285.

4. Департамент ЖКГ ММР готує технічне завдання на реалізацію заходів щодо встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва і проводить відповідну процедуру закупівлі, за результатами якої визначається виконавець робіт.

5. Роботи виконуються відповідно до умов договору, укладеного між департаментом ЖКГ ММР та відповідним виконавцем на виконання п. 4 цього Порядку. Виконавець робіт, згідно з вказаним Договором забезпечує здійснення організаційних заходів, у тому числі:

- відключення будинку від газу для встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах багатоквартирного житлового будинку м. Миколаєва;

- складання акта прийняття (вводу) в експлуатацію лічильників газу (по кожній окремій квартирі) після закінчення виконання робіт з встановлення індивідуальних лічильників газу, який підписується представником виконавця робіт та представником ПАТ «Миколаївгаз»;

- здійснення опресовування внутрішньобудинкової газової мережі та опломбування лічильнику газу, складання відповідного акта;

- пуск газу в житловий будинок;

- здійснення інших заходів, у випадку наявності технічної необхідності.

6. Департамент ЖКГ ММР підписує з побутовими споживачами акт приймання-передачі індивідуальних лічильників газу, встановлених на виконання цієї Програми. Індивідуальні лічильники газу залишаються у власності побутових споживачів.

 

______________________________________________________

 


Додаток 4

до Програми

 

 

ПРОТОКОЛ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, КВАРТИРИ ЯКИХ НЕ ОБЛАДНАНІ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ

ПРИЛАДАМИ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

 

№____ по вул. ___________________________________ у м. Миколаєві

 

 

м. Миколаїв                                                                                       « ____» ____________ 20___р.

 

Загальна кількість квартир співвласників багатоквартирного будинку: ____________ квартир.

Загальна кількість квартир співвласників багатоквартирного житлового будинку, квартири яких не обладнані приладами обліку природного газу: ________________ квартир.

 

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласників багатоквартирного житлового будинку, квартири яких не обладнані приладами обліку природного газу в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку у кількості ______________.

 

Керівник ініціативної групи з питання участі у міській Програмі встановлення індивідуальних  лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на 2018-2019 роки _______________________________________________________________________________,

(повністю П.І.П/б)

 

який проінформував присутніх про можливість встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на умовах співфінансування з коштами міського бюджету м. Миколаєва. Участь співвласників (у грошовому еквіваленті) повинна складати не більше 10% від суми загальної вартості встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців даного житлового будинку.

 

Керівник ініціативної групи запропонував обрати головою зборів власника кв. №____________  _____________________________________________________________.

(повністю П.І.П/б)

 

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру голови зборів (рішення приймається за умови отримання голосів не менше 50% + 1 голос від загальної кількості присутніх власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу):

«за»   – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу;

«проти»        – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу;

«утримався» – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу.

 

ВИРІШИЛИ: Обрати головою зборів _______________________________________________

(повністю П.І.П/б)

 

Голова зборів сповістив присутніх про мету зборів, підтримав необхідність вирішення питання щодо готовності участі у міській Програмі встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на 2018-2019 роки та запропонував внести до порядку денного наступні питання:

1. Згода на участь у міській Програмі встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на 2018-2019 роки, яка виражається у сплаті співвласниками будинку (квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу) послуг ПАТ «Миколаївгаз» та супутніх послуг, в тому числі послуг з розробки ескізних проектів для встановлення індивідуальних лічильників газу, сумарна вартість яких не перевищує 10% від загальної вартості встановлення індивідуальних лічильників газу у багатоквартирному будинку.

2. Згода на надання гарантійного листа на ім’я директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради щодо зобов’язання сплати співвласниками будинку послуг ПАТ «Миколаївгаз» та супутніх послуг, в тому числі послуг з розробки ескізних проектів для встановлення індивідуальних лічильників газу, сумарна вартість яких не перевищує 10% від загальної вартості встановлення індивідуальних лічильників газу у багатоквартирному будинку.

3. Обрання особи, яку співвласники багатоквартирного житлового будинку, квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу, уповноважують на підписання гарантійного листа, здійснення організаційних заходів щодо встановлення індивідуальних лічильників газу у даному багатоквартирному будинку.

4. Прийняття рішення щодо строків надання грошових коштів уповноваженій особі (обраній згідно з п. 3 порядку денного) для можливості розрахунку за послуги ПАТ «Миколаївгаз» та супутніх послуг, що покладені на співвласників, відповідно до додатка 3-1 до міської Програми встановлення індивідуальних  лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на 2018-2019 роки.

 

ГОЛОСУВАЛИ за порядок денний (рішення вважається прийнятим за умови, якщо за порядок денний проголосувало не менше 75% від загальної кількості квартир, в яких є необхідність встановлення індивідуальних приладів обліку):

«за»   – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу;

«проти»        – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу;

«утримався» – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу.

 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний загальних зборів затвердити.

 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ВИСТУПИВ:

Голова загальних зборів _____________________________________________________

(повністю П.І.П/б)

власник кв. №_____, виступив з інформацію щодо необхідності надання згоди на участь у міській Програмі встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на 2018-2019 роки, яка виражається у сплаті співвласниками будинку (квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу) послуг ПАТ «Миколаївгаз» та супутніх послуг, в тому числі послуг з розробки ескізних проектів для встановлення індивідуальних лічильників газу, сумарна вартість яких не перевищує 10% від загальної вартості встановлення індивідуальних лічильників газу у багатоквартирному будинку.

 

ГОЛОСУВАЛИ: (з урахуванням голосів, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося. Голосування або письмове опитування відбувається лише однієї особи від квартири, в якій не встановлено індивідуального приладу обліку природного газу. Рішення вважається прийнятим за умови, якщо за питання проголосувало не менше 75% від загальної кількості квартир, в яких є необхідність встановлення індивідуальних приладів обліку):

«за»   – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу;

«проти»        – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу;

«утримався» – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу.

 

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на участь у міській Програмі встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на 2018-2019 роки, яка виражається у сплаті співвласниками будинку (квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу) послуг ПАТ «Миколаївгаз» та супутніх послуг, в тому числі послуг з розробки ескізних проектів для встановлення індивідуальних лічильників газу, сумарна вартість яких не перевищує 10% від загальної вартості встановлення індивідуальних лічильників газу у багатоквартирному будинку.

 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ВИСТУПИВ:

Голова загальних зборів _____________________________________________________

(повністю П.І.П/б)

власник кв. №_____, виступив з інформацією щодо необхідності надання згоди на надання гарантійного листа на ім’я директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради щодо зобов’язання сплати співвласниками будинку (квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу) послуг ПАТ «Миколаївгаз» та супутніх послуг, в тому числі послуг з розробки ескізних проектів для встановлення індивідуальних лічильників газу, сумарна вартість яких не перевищує 10% від загальної вартості встановлення індивідуальних  лічильників газу у багатоквартирному будинку.

 

ГОЛОСУВАЛИ: (з урахуванням голосів, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося. Голосування або письмове опитування відбувається лише однієї особи від квартири, в якій не встановлено індивідуального приладу обліку природного газу. Рішення вважається прийнятим за умови, якщо за питання проголосувало не менше 75% від загальної кількості квартир, в яких є необхідність встановлення індивідуальних приладів обліку):

«за»   – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу;

«проти»        – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу;

«утримався» – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу.

 

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на надання гарантійного листа на ім’я директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради щодо зобов’язання сплати співвласниками будинку (квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу) послуг ПАТ «Миколаївгаз» та супутніх послуг, в тому числі послуг з розробки ескізних проектів для встановлення індивідуальних лічильників газу, сумарна вартість яких не перевищує 10% від загальної вартості встановлення індивідуальних  лічильників газу у багатоквартирному будинку.

 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ВИСТУПИВ:

Голова загальних зборів _____________________________________________________

(повністю П.І.П/б)

власник кв. №_____, виступив з інформацією щодо необхідності обрання особи, яку співвласники багатоквартирного житлового будинку, квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу уповноважують на підписання гарантійного листа, здійснення організаційних заходів щодо встановлення індивідуальних лічильників газу у даному багатоквартирному будинку.

 

Пропозиції:

- власник квартири № ____ – П.І.П/б ____________________________;

- власник квартири № ____ – П.І.П/б ____________________________;

- власник квартири № ____ – П.І.П/б ____________________________.

 

ГОЛОСУВАЛИ: (з урахуванням голосів, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося. Голосування або письмове опитування відбувається лише однієї особи від квартири, в якій не встановлено індивідуального приладу обліку природного газу. Рішення вважається прийнятим за умови, якщо за конкретного співвласника проголосувало більшість власників квартир, які не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу):

Шляхом обрання більшістю голосів обрано власника квартири № _________ – П.І.П/б __________________________________________________.

 

ВИРІШИЛИ: Уповноважити П.І.П/б ___________________________________________ на підписання гарантійного листа на ім’я директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради щодо зобов’язання сплати співвласниками будинку (квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу) послуг ПАТ «Миколаївгаз» та супутніх послуг, в тому числі послуг з розробки ескізних проектів для встановлення індивідуальних лічильників газу, сумарна вартість яких не перевищує 10% від загальної вартості встановлення індивідуальних  лічильників газу у багатоквартирному будинку, здійснення організаційних заходів щодо встановлення індивідуальних лічильників газу у даному багатоквартирному будинку.

 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ВИСТУПИВ:

 

Голова загальних зборів _____________________________________________________

(повністю П.І.П/б)

власник кв. №_____, виступив з інформацією щодо необхідності визначення строків надання коштів уповноваженій особі (обраній згідно з п. 3 порядку денного) для можливості розрахунку за послуги ПАТ «Миколаївгаз» та супутніх послуг, що покладені на співвласників, відповідно до додатка 3-1 міської Програми встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на 2018-2019 роки.

Запропоновано надати грошові кошти Уповноваженій особі протягом ___________________________________.

 

ГОЛОСУВАЛИ: (з урахуванням голосів, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося. Голосування або письмове опитування відбувається лише однієї особи від квартири, в якій не встановлено індивідуального приладу обліку природного газу. Рішення вважається прийнятим за умови, якщо за питання проголосувало не менше 75% від загальної кількості квартир, в яких є необхідність встановлення індивідуальних приладів обліку):

«за»   – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу;

«проти»        – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу;

«утримався» – _________ власників квартир, в яких не встановлено індивідуальних приладів обліку природного газу.

 

ВИРІШИЛИ: Надати кошти Уповноваженій особі (обраній згідно з п. 3 порядку денного) для можливості розрахунку за послуги ПАТ «Миколаївгаз» та супутніх послуг, що покладені на співвласників, відповідно до додатка 3-1 міської Програми встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на 2018-2019 роки у термін до ________________________.

 

 

Підпис уповноваженої особи про згоду з умовами, що визначені даним протоколом

 

                                   _______________________             ____________________________

(прізвище, ініціали)

 

 

Голова зборів           _______________________             ____________________________

(прізвище, ініціали)

 

Підписи всіх співвласників багатоквартирного житлового будинку, квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу

 

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

№ кв. __________  _________________________           ____________________________

(прізвище, ініціали)

 

______________________________________________________

 


Додаток 5

до Програми

 

 

Форма гарантійного листа

 

Директору департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

Уповноважена особа від співвласників багатоквартирного житлового будинку, квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу, за адресою:

54___, м. Миколаїв,

____________________________

____________________________

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

 

Я, _____________________________________________________, згідно з протоколом № _______ від _________, є уповноваженою особою на підписання даного листа та здійснення організаційних заходів від співвласників багатоквартирного житлового будинку, квартири яких не обладнані індивідуальними приладами обліку природного газу (далі – співвласники), за адресою: 54___, м. Миколаїв, ______________________________________, гарантую, що співвласники беруть на себе зобов’язання сплати послуг ПАТ «Миколаївгаз» та супутніх послуг, які в себе включають:

- відключення будинку від газу для встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах багатоквартирного житлового будинку м. Миколаєва;

- складання акта прийняття (вводу) в експлуатацію лічильників газу (по кожній окремій квартирі) після закінчення виконання робіт з встановлення індивідуальних лічильників газу, який підписується представником виконавця робіт та представником ПАТ «Миколаївгаз»;

- здійснення опресовування внутрішньобудинкової газової мережі та опломбування лічильнику газу, складання відповідного акта;

- пуск газу в житловий будинок;

- здійснення інших заходів, у випадку наявності технічної необхідності,

за умови, що сумарна вартість зазначених послуг, а також послуг з розробки ескізних проектів не буде перевищувати 10% від загальної вартості встановлення індивідуальних  лічильників газу у нашому багатоквартирному будинку.

 

 

 

Уповноважена особа                                              /підпис/                                              П.І.П/б

 

/дата/

 


Додаток 6

до Програми

 

 

з/п

Назва вулиці

Номер будинку

з/п

Назва вулиці

Номер будинку

1

Бузький бульвар

3-б

42

вул. Анатолія Олійника

28

2

Бузький бульвар

1-в

43

вул. Анатолія Олійника

34

3

Бузький бульвар

1-г

44

вул. Анатолія Олійника

30

4

вул. 1 Лінія

28-а

45

вул. Анатолія Олійника

1

5

вул. 1 Лінія

34-а

46

вул. Анатолія Олійника

3

6

вул. 1 Лінія

28/б

47

вул. Анатолія Олійника

24/4

7

вул. 11 Поздовжня

31-а

48

вул. Анатолія Олійника

26

8

вул. 11 Поздовжня

5-а

49

вул. Анатолія Олійника

32

9

вул. 12 Поздовжня

1-а

50

вул. Анатолія Олійника

3-а

10

вул. 12 Поздовжня

5

51

вул. Андрія Шептицького

22/2

11

вул. 12 Поздовжня

5-а

52

вул. Артилерійська

10

12

вул. 12 Поздовжня

1

53

вул. Архітектора Старова

4-д

13

вул. 12 Поздовжня

45

54

вул. Архітектора Старова

4-а

14

вул. 12 Поздовжня

42

55

вул. Архітектора Старова

2-б

15

вул. 2 Поперечна

32

56

вул. Архітектора Старова

6-б

16

вул. 2 Слобідська

75

57

вул. Архітектора Старова

4-б

17

вул. 2 Слобідська

73

58

вул. Архітектора Старова

4

18

вул. 3 Слобідська

51

59

вул. Архітектора Старова

6-в

19

вул. 3 Слобідська

56

60

вул. Архітектора Старова

6

20

вул. 3 Слобідська

107/1

61

вул. Архітектора Старова

6-а

21

вул. 3 Слобідська

24

62

вул. Будівельників

18

22

вул. 3 Слобідська

26

63

вул. Будівельників

18-в

23

вул. 3 Слобідська

56-а

64

вул. Курортна

17

24

вул. 3 Слобідська

54-а

65

вул. Курортна

19-а

25

вул. 3 Слобідська

54

66

вул. Курортна

19

26

вул. 4 Слобідська

88-5

67

вул. Курортна

5

27

вул. 6 Слобідська

9

68

вул. Вокзальна

55

28

вул. 8 Березня

14-а

69

вул. Генерала Карпенка

77

29

вул. 8 Березня

14

70

вул. Галини Петрової

3

30

вул. 8 Березня

12

71

вул. Галини Петрової

18

31

вул. Авангардна

53-а

72

вул. Галини Петрової

5

32

вул. Адмірала Макарова

56

73

вул. Генерала Карпенка

75

33

вул. Айвазовського

11-в

74

вул. Генерала Карпенка

42

34

вул. Айвазовського

11-а

75

вул. Генерала Карпенка

63

35

вул. Айвазовського

11-б

76

вул. Генерала Карпенка

47

36

вул. Айвазовського

3

77

вул. Генерала Попеля

162

37

вул. Айвазовського

4

78

вул. Генерала Попеля

170

38

вул. Анатолія Олійника

28-а

79

вул. Генерала Свиридова

7

39

вул. Анатолія Олійника

40

80

вул. Генерала Свиридова

7/1

40

вул. Анатолія Олійника

42

81

вул. Георгія Гонгадзе

28

41

вул. Анатолія Олійника

34-а

82

вул. Глинки

5


 

з/п

Назва вулиці

Номер будинку

з/п

Назва вулиці

Номер будинку

83

вул. Глинки

4

128

вул. Колодязна

39

84

вул. Глинки

9

129

вул. 6 Слобідська

3

85

вул. Глинки

2

130

вул. Коротка

24-б

86

вул. Декабристів

25

131

вул. Космонавтів

74

87

вул. Дунаєва

36

132

вул. Космонавтів

142

88

вул. Електронна

56

133

вул. Космонавтів

134

89

вул. Електронна

68

134

вул. Космонавтів

146-в

90

вул. Електронна

70

135

вул. Космонавтів

144

91

вул. Електронна

61

136

вул. Космонавтів

80

92

вул. Електронна

56-а

137

вул. Космонавтів

132

93

вул. Вінграновського

56

138

вул. Космонавтів

148-б

94

вул. Знаменська

39

139

вул. Космонавтів

126/2

95

вул. Знаменська

51

140

вул. Космонавтів

126/1

96

вул. Знаменська

49

141

вул. Космонавтів

152

97

вул. Знаменська

47

142

вул. Космонавтів

136

98

вул. Казарського

8

143

вул. Космонавтів

140-г

99

вул. Казарського

5-б

144

вул. Космонавтів

140

100

вул. Казарського

5-а

145

вул. Космонавтів

124

101

вул. Казарського

5

146

вул. Космонавтів

74-а

102

вул. Казарського

1-6

147

вул. Космонавтів

146-г

103

вул. Генерала Карпенка

2/1

148

вул. Космонавтів

122-б

104

вул. Генерала Карпенка

1-а

149

вул. Космонавтів

92

105

вул. Генерала Карпенка

59-а

150

вул. Космонавтів

130-а

106

вул. Генерала Карпенка

55

151

вул. Космонавтів

51

107

вул. Генерала Карпенка

53-а

152

вул. Космонавтів

84

108

вул. Генерала Карпенка

40

153

вул. Космонавтів

110-а

109

вул. Генерала Карпенка

65

154

вул. Космонавтів

49/1

110

вул. Квітнева

4-а

155

вул. Космонавтів

68

111

вул. Київська

8

156

вул. Космонавтів

142-в

112

вул. Київська

6

157

вул. Космонавтів

96

113

вул. Київська

8-б

158

вул. Космонавтів

86

114

вул. Київська

4

159

вул. Космонавтів

68-а

115

вул. Київська

8-а

160

вул. Космонавтів

124-а

116

вул. Китобоїв

12

161

вул. Космонавтів

108-а

117

вул. Колодязна

10

162

вул. Космонавтів

82

118

вул. Колодязна

4

163

вул. Крилова

4

119

вул. Колодязна

3-а

164

вул. Крилова

40-1

120

вул. Колодязна

5-б

165

вул. Крилова

38-в

121

вул. Колодязна

20

166

вул. Крилова

50

122

вул. Колодязна

37

167

вул. Крилова

9

123

вул. Колодязна

35-а

168

вул. Крилова

52

124

вул. Колодязна

8

169

вул. Крилова

48

125

вул. Колодязна

15-а

170

вул. Крилова

38-б

126

вул. Колодязна

17-а

171

вул. Крилова

50-а

127

вул. Колодязна

16

172

вул. Крилова

40


 

з/п

Назва вулиці

Номер будинку

з/п

Назва вулиці

Номер будинку

173

вул. Крилова

38

218

вул. Миколаївська

25-а

174

вул. Крилова

12/4

219

вул. Нагірна

87

175

вул. Крилова

8/1

220

вул. Нікольська

80

176

вул. Крилова

44-а

221

вул. Новобудівна

1

177

вул. Крилова

12/3

222

вул. Новобудівна

3

178

вул. Крилова

12/1

223

вул. Новобузька

101

179

вул. Лазурна

18

224

вул. Новобузька

89

180

вул. Лазурна

6-а

225

вул. Новобузька

99

181

вул. Лазурна

10-в

226

вул. Новобузька

93

182

вул. Лазурна

38

227

вул. Новозаводська

4

183

вул. Лазурна

6-б

228

вул. Новозаводська

6

184

вул. Лазурна

32-а

229

вул. Новозаводська

8

185

вул. Лазурна

32

230

вул. Новозаводська

10

186

вул. Лазурна

2-б

231

вул. Новоодеська

38

187

вул. Лазурна

26

232

вул. Образцова

4-а

188

вул. Лазурна

20

233

вул. Озерна

45

189

вул. Лазурна

6-в

234

вул. Озерна

47

190

вул. Лазурна

10-б

235

вул. Озерна

17

191

вул. Лазурна

16

236

вул. Озерна

17-а

192

вул. Лазурна

4-б

237

вул. Озерна

13-б

193

вул. Лазурна

10-а

238

вул. Озерна

15-б

194

вул. Лазурна

4-в

239

вул. Озерна

19

195

вул. Лазурна

24-а

240

вул. Озерна

3-а

196

вул. Лазурна

6

241

вул. Озерна

19-а

197

вул. Лазурна

20-а

242

вул. Озерна

15-в

198

вул. Леваневців

25/9

243

вул. Озерна

1-а

199

вул. Олега Ольжича

3-в

244

вул. Озерна

21

200

вул. Олега Ольжича

5-б

245

вул. Озерна

3

201

вул. Листопадова

1-б

246

вул. Озерна

9-а

202

вул. Листопадова

1-а

247

вул. Озерна

15

203

вул. Маршала Василевського

46-а

248

вул. Озерна

19-в

204

вул. Маршала Василевського

57

249

вул. Озерна

9-б

205

вул. Маршала Василевського

46

250

вул. Озерна

19-б

206

вул. Металургів

34-а

251

вул. Озерна

15-а

207

вул. Металургів

26-а

252

вул. Океанівська

32-б

208

вул. Металургів

8

253

вул. Океанівська

32-а

209

вул. Металургів

34

254

вул. Океанівська

28

210

вул. Металургів

36

255

вул. Океанівська

24

211

вул. Металургів

10

256

вул. Океанівська

32

212

вул. Металургів

32

257

вул. Океанівська

58-а

213

вул. Миколаївська

9

258

вул. Океанівська

50

214

вул. Миколаївська

34-а

259

вул. Океанівська

30

215

вул. Миколаївська

30-а

260

вул. Океанівська

40-а

216

вул. Миколаївська

25

261

вул. Океанівська

64

217

вул. Миколаївська

40

262

вул. Океанівська

56


 

з/п

Назва вулиці

Номер будинку

з/п

Назва вулиці

Номер будинку

263

вул. Океанівська

26

308

вул. Погранична

248-а

264

вул. Океанівська

38-а

309

вул. Погранична

246-а

265

вул. Океанівська

58

310

вул. Погранична

246-б

266

вул. Океанівська

46

311

вул. Потьомкінська

141

267

вул. Океанівська

32-в

312

вул. Потьомкінська

155

268

вул. Океанівська

40

313

вул. Потьомкінська

17

269

вул. Океанівська

45

314

вул. Потьомкінська

149

270

вул. Океанівська

56-а

315

вул. Потьомкінська

153

271

вул. Океанівська

38-б

316

вул. Привільна

71-а

272

вул. Олега Ольжича

3-г

317

вул. Рибна

7

273

вул. Передова

52-в

318

вул. Рибна

5

274

вул. Передова

52-д

319

вул. Садова

29-а

275

вул. Передова

52-б

320

вул. Садова

50

276

вул. Першотравнева

109

321

вул. Садова

48

277

вул. Першотравнева

111

322

вул. Самойловича

30-б

278

вул. Південна

52

323

вул. Самойловича

30-а

279

вул. Південна

27

324

вул. Світла

14

280

вул. Південна

31-а

325

вул. Севастопольська

61

281

вул. Південна

31-б

326

вул. Севастопольська

68

282

вул. Південна

39-а

327

вул. Спаська

14

283

вул. Південна

45

328

вул. Театральна

49

284

вул. Південна

54/2

329

вул. Чайковського

18

285

вул. Південна

43

330

вул. Чайковського

6-а

286

вул. Південна

49

331

вул. Чайковського

25

287

вул. Південна

33

332

вул. Чкалова

110-а

288

вул. Південна

54-1

333

вул. Чкалова

106

289

вул. Південна

33-а

334

вул. Чкалова

98-а

290

вул. Південна

49-а

335

вул. Чкалова

108

291

вул. Південна

41

336

вул. Чкалова

86

292

вул. Південна

33-б

337

вул. Чкалова

97

293

вул. Південна

29

338

вул. Чкалова

60

294

вул. Південна

39

339

вул. Чкалова

100

295

вул. Південна

70

340

вул. Чкалова

99

296

вул. Південна

50

341

вул. Чкалова

116

297

вул. Погранична

80

342

вул. Чкалова

118

298

вул. Погранична

22

343

вул. Чкалова

84

299

вул. Погранична

47-а

344

вул. Чкалова

120

300

вул. Погранична

78-а

345

вул. Чкалова

209

301

вул. Погранична

20

346

вул. Чкалова

102

302

вул. Погранична

232

347

вул. Чкалова

99-а

303

вул. Погранична

242-а

348

вул. Чкалова

213-а

304

вул. Погранична

244-а

349

вул. Чкалова

215-г

305

вул. Погранична

78

350

вул. Шевченка

16

306

вул. Погранична

244

351

вул. Шосейна

11

307

вул. Погранична

240-а

352

вул. Шосейна

50


 

з/п

Назва вулиці

Номер будинку

з/п

Назва вулиці

Номер будинку

353

вул. Шосейна

105

398

пр. Богоявленський

31

354

вул. Шосейна

58

399

пр. Богоявленський

26

355

вул. Шосейна

5

400

пр. Богоявленський

27-а

356

вул. Шосейна

10

401

пр. Богоявленський

25/а

357

вул. Шосейна

14

402

пр. Героїв України

13-г

358

вул. Январьова

28

403

пр. Героїв України

23/1

359

вул. Янтарна

67

404

пр. Героїв України

79-а

360

вул. Янтарна

318-а

405

пр. Героїв України

81-а

361

вул. Скульптора Ізмалкова

7

406

пр. Героїв України

99

362

пров. 1 Молодіжний

6

407

пр. Героїв України

21

363

пров. Кобера

15

408

пр. Героїв України

15-в

364

пров. Кобера

13-б

409

пр. Героїв України

89

365

пров. Кобера

15-б

410

пр. Героїв України

15-а

366

пров. Кобера

15-а

411

пр. Героїв України

95

367

пров. Парусний

11

412

пр. Героїв України

75-а

368

пров. Парусний

7

413

пр. Героїв України

77-а

369

пров. Парусний

9-б

414

пр. Героїв України

75-б

370

пров. Парусний

5

415

пр. Героїв України

87-а

371

пров. Південний

30

416

пр. Героїв України

20-г

372

пр. Богоявленський

20

417

пр. Героїв України

15-б

373

пр. Богоявленський

18

418

пр. Героїв України

15

374

пр. Богоявленський

8

419

пр. Героїв України

107-а

375

пр. Богоявленський

338

420

пр. Корабелів

12-б

376

пр. Богоявленський

340

421

пр. Корабелів

12-а

377

пр. Богоявленський

316

422

пр. Корабелів

4

378

пр. Богоявленський

287

423

пр. Корабелів

12-в

379

пр. Богоявленський

289

424

пр. Корабелів

16-а

380

пр. Богоявленський

26-а

425

пр. Корабелів

20/2

381

пр. Богоявленський

12-а

426

пр. Корабелів

20/1

382

пр. Богоявленський

33

427

пр. Корабелів

20/3

383

пр. Богоявленський

14

428

пр. Миру

21

384

пр. Богоявленський

16-а

429

пр. Миру

19

385

пр. Богоявленський

28

430

пр. Миру

42

386

пр. Богоявленський

6

431

пр. Миру

23-а

387

пр. Богоявленський

4

432

пр. Миру

58

388

пр. Богоявленський

35

433

пр. Миру

56

389

пр. Богоявленський

22

434

пр. Миру

46

390

пр. Богоявленський

34-а

435

пр. Миру

27-б

391

пр. Богоявленський

24

436

пр. Миру

54

392

пр. Богоявленський

16

437

пр. Миру

44

393

пр. Богоявленський

12

438

пр. Миру

25

394

пр. Богоявленський

42

439

пр. Миру

23-в

395

пр. Богоявленський

39

440

пр. Миру

23-б

396

пр. Богоявленський

10

441

пр. Миру

52

397

пр. Богоявленський

14-а

442

пр. Миру

70-б


 

з/п

Назва вулиці

Номер будинку

з/п

Назва вулиці

Номер будинку

443

пр. Миру

21-б

470

пр. Центральний

181

444

пр. Миру

34-а

471

пр. Центральний

179

445

пр. Миру

19-а

472

пр. Центральний

193

446

пр. Миру

24

473

пр. Центральний

187

447

пр. Миру

17-а

474

пр. Центральний

139

448

пр. Миру

26

475

пр. Центральний

189-а

449

пр. Миру

18-а

476

пр. Центральний

195

450

пр. Миру

64-а

477

пр. Центральний

183

451

пр. Миру

70

478

пр. Центральний

74/2

452

пр. Миру

27-а

479

пр. Центральний

149

453

пр. Миру

27-в

480

пр. Центральний

153

454

пр. Миру

66

481

пр. Центральний

15

455

пр. Миру

7/1

482

пр. Центральний

177

456

пр. Миру

17-в

483

пр. Центральний

185

457

пр. Миру

28

484

пр. Центральний

185-а

458

пр. Миру

17-б

485

пр. Центральний

185-б

459

пр. Миру

46-а

486

пр. Центральний

147

460

пр. Центральний

124-а

487

пр. Центральний

162

461

пр. Центральний

265

488

пр. Миру

70-а

462

пр. Центральний

158

489

Херсонське шосе

40

463

пр. Центральний

191

490

Херсонське шосе

32

464

пр. Центральний

21

491

Херсонське шосе

48

465

пр. Центральний

141-б

492

Херсонське шосе

46

466

пр. Центральний

141-а

493

Херсонське шосе

30

467

пр. Центральний

263

494

Херсонське шосе

38

468

пр. Центральний

151-а

495

Херсонське шосе

46/1

469

пр. Центральний

157

 

 

 

 


Додаток 7

до Програми

 

 

ОСНОВНІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

виконання міської Програми встановлення індивідуальних лічильників газу

у квартирах мешканців м. Миколаєва на 2018-2019 роки

 

№ з/п

Назва показника

Значення показників

за роками, од.

Очікуваний результат

2018

2019

 

1

Кількість встановлених індивідуальних приладів обліку природного газу, які встановлені відповідно до даної Програми

13000

13000

- забезпечення справедливої оплати послуг з газопостачання всіма мешканцями м. Миколаєва;

- виконання вимоги Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;

- зниження соціальної напруженості в м. Миколаєві

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: