Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Програма розвитку сталої міської мобільності

м. Миколаєва на 2018-2019 роки

 

 

1. Загальні положення

 

Розвиток і оптимізація системи міського транспорту сприяє зниженню витрат на енергію, зменшує затори, шум, забруднення повітря, кількість нещасних випадків і викидів парникових газів, що забезпечує економічне зростання. Завданням сталого розвитку транспорту є підвищення добробуту населення і забезпечення здоровоі?, надійноі?, економічноі?, соціальноі? та екологічноі? транспортноі? системи і для сьогодення, і для майбутніх поколінь.

У сучасних умовах особливо актуальними є питання ефективного планування та управління міським розвитком. Тенденціі?, що спостерігаються в транспортному секторі за останні кілька років, вказують на необхідність пошуку інноваційних рішень, що дозволяють зробити умови життя в містах привабливішими. При цьому, транспортні проблеми мають найвищий пріоритет і суттєво впливають на якість життя, захист здоров’я, споживання ресурсів, землекористування тощо.

Новітнім інструментарієм планування розвитку міста є план сталоі? міськоі? мобільності (ПСММ), якии? узгоджує інші плани міського та регіонального розвитку, забезпечує визначення пріоритетів, передбачає ефективну систему моніторингу виконання плану і, зрештою, високу мобільність та комфортні умови проживання мешканців міста.

Стала мобільність – це організаціи?на форма пересування населення, що дозволяє знизити рівень впливу на навколишнє середовище і робить особливии?акцент на координаціі? між різними сферами (транспорт, землекористування, екологія, економічнии? розвиток, соціальна політика, охорона здоров’я тощо) та органами влади.

Відмінності традиціи?ного транспортного планування і планування сталоі? міськоі? мобільності наведені у таблиці.

 

Новий спосіб планування міської мобільності

Таблиця

 

Традиційне транспортне планування

Планування сталої міської мобільності

Акцент на дорожньому русі

 

 

 

Акцент на людях

Першочергові цілі: пропускназдатність та швидкість дорожньогоруху

Першочергові цілі: доступність та якість життя, а також сталість, економічна доцільність, соціальна рівність, охороназдоров’я та якість навколишнього середовища

Акцент на видах транспорту

Збалансований розвиток усіх відповіднихвидів транспорту та перехід до більшекологічних та сталих видів транспорту

Акцент на інфраструктурі

Комплекс заходів для виконання економічнодоцільних рішень

Документ галузевого планування

Документ галузевого планування, який стосується та прив’язаний до відповіднихсфер політики (землекористування тапросторове планування, соціальні послуги,охорона здоров’я, планування тощо)

План коротко- тасередньострокового виконання

План коротко- та середньострокового виконання доповнюється довгостроковим баченням та стратегією

Прив’язане до адміністративниходиниць

Прив’язане до функціональних територій наоснові моделей транспортної поведінки

Є сферою інженерів дорожньогоруху

Міждисциплінарні команди планування

Планування  силами  експертів

Планування із залученням зацікавленихсторін та використанням прозорого підходуза участі  багатьох сторін

Обмежена оцінка впливу

Регулярний моніторинг та оцінка впливу зметою формування структурованогопроцесу навчання та вдосконалення

 

Головними відмінностями планування сталої міської мобільності від традиційного транспортного планування є стратегічне бачення подальшого розвитку,узгодженість з іншими сферами міської політики, зорієнтованість на мешканцях міста, їхніх потребах, доступності транспорту для людей з обмеженими можливостями, екологічності транспорту, прив’язка до функціональних територій.

 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

     

2.1. Відсутність чіткої транспортної політики міста, формування і виконання якої є однією із основних функцій міської влади.

2.2. Відсутність легітимного стратегічного плану з розвитку сталої міської мобільності, який на основі даних і досліджень обґрунтовує пріоритетність, послідовність і доцільність фінансування проектів і описує сценарії розвитку транспортної системи міста та стратегічні цілі.

2.3. Відірваність міста від світового досвіду у розвитку міської мобільності.

2.4. Низька якість та безпека транспортних послуг, що надаються у місті, відсутність інтеграціі? різних видів громадського транспорту та інформування пасажирів.

2.5. Забруднення навколишнього середовища транспортними засобами (найбільший фактор забруднення повітря, що спричиняє смертність та захворювання населення).

2.6. Низька доступність маломобільних верств населення (люди похилого віку, інваліди, батьки з дітьми, травмовані, люди з вантажем) через непристосованість транспортної системи міста.

2.7. Низька ефективність і непрозорість існуючих економічних моделей функціонування підприємств-перевізників.

2.8. Надмірна залежність міста від приватних перевізників.

2.9. Відсутність сучасних технологій у сфері управління міською транспортною системою.

2.10.  Відсутність транспортної моделі міста, необхідної для прогнозування наслідків рішень, що впливають на транспортну систему міста.

2.11.  Неефективність мережі маршрутів громадського транспорту, дублювання маршрутів, зосередженість на основних коридорах.

2.12.  Травмування та смертельні випадки на вулицях міста, спричинені перевищенням швидкості моторизованими транспортними засобами і відсутністю засобів уповільнення руху.

2.13.Низька рухливість населення через відсутність безпечних альтернатив моторизованим видам транспорту.

2.14. Відсутність міської політики у сфері паркування автотранспорту.

2.15.Неврахування пішохідного руху і велосипедного транспорту елементами транспортної системи міста та відсутність політки їх розвитку.

2.16. Відсутність міської політки у сфері водного транспорту і його розвитку.

2.17. Відсутність міської політики у сфері вантажних перевезень та транзитного транспорту.

 

3.Мета Програми

 

Метою Програми розвитку сталої міської мобільності м. Миколаєва на       2018-2019 роки  (далі – Програма) є формування транспортної політики міста задля забезпечення розвитку сталої міської мобільності. Результатом виконання Програми має стати розробка Плану сталої міської мобільностіщо стане поштовхом для прискорення соціально-економічного розвитку міста та підвищення його привабливості як міста для життя, роботи та інвестицій. План передбачатиме вдосконалення системи громадського транспорту таким чином, щоб максимально ефективно задовольняти попит на переміщення містом, запроваджуючи найбільш енергоефективні, сталі та інклюзивні транспортні рішення.

План сталої мобільності має сприяти збалансованому розвитку всіх складових міської мобільності, заохочуючи розвиток більш сталих режимів пересування. Даний документ має включати в себе технічні, інфраструктурні, політичні та інші заходи, які вдосконалять роботу та ефективність міста, включаючи досягнення задекларованих стратегічних цілей.

Мета плану сталої мобільності – встановлення стратегічних рамок для майбутнього розвитку м. Миколаєва і запровадження коротко-, середньо- і довгострокової стратегії для розвитку міської мобільності, управління транспортною поведінкою та попитом міста.

Розроблений План включатиме перелік заходів та інвестицій з розбивкою їх за обсягом на короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий строки шляхом розробки та моделювання сценаріїв.

 

4.Завдання та способи розв’язання проблем

 

Завдання 1. Комплексний аналіз сучасного стану мобільності міста

 

Аналіз сучасного стану є  критичним елементом для визначення заходів в галузі міської мобільності, який забезпечує надійну базу порівняння для подальшої оцінки поступу міста. Аналіз має бути проведено настільки глибоко, наскільки це дозволяють наявні ресурси. Головною ціллю даного етапу є аналіз усього, що пов’язане з міською мобільністю: дані про сучасний стан мобільності (індивідуальний, громадський транспорт, велосипедна мобільність, водний транспорт, вантажний транспорт, транзит тощо), інституційні та організаційні рамки, а також соціально-економічні умови, в яких існує місто.

Аналіз поточної ситуації має здійснюватися шляхом консультацій з усіма зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) і має включати наступне.

 

Загальний аналіз:

–     вивчення попередніх досліджень, стратегій, планів, пропозицій та поступу, досягнутого на попередніх етапах;

–     огляд досліджень мобільності для розробки еквівалентних опитувань мобільності для міста Миколаїв з метою моніторингу та оновлення даних про мобільність користувачів індивідуального та громадського транспорту;

–     збір та аналіз інших демографічних та соціально-економічних даних (зокрема, кількість домогосподарств, рівень наявності автомобілів/мотоциклів/мопедів, ВВП, обсяг перевезених і проданих вантажів);

–     огляд стану міського планування міста та приміських районів, аналіз прогнозного розвитку.

 

 

Оцінка транспортної інфраструктури:

–        оцінка стану вулично-дорожньої мережі, включно з основними статистичними даними, станом, оглядом наявних перспективних проектів. Має бути включено аналіз паркувального простору;

–        оцінка громадського транспорту, включно з автобусами, тролейбусами, трамваями, маршрутними таксі та водним пасажирським транспортом. Огляд основних показників мережі, стану, наявних проектів із розвитку на перспективу. Маршрути, які забезпечують приміський рух, мають бути включені в аналіз.

 

Збір даних:

–     вимірювання рівнів завантаженості в години-пік на критичних перехрестях;

–     проведення опитування мобільності з вибіркою не менше 1%;

–     проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах громадського транспорту;

–     аналіз доступності транспортної системи.

 

Вищезазначена діяльність має бути виконана для отримання повної картини наявної ситуації, розподілу денних кореспонденції за видом (modal split), визначення слабких місць, можливостей та точок для зростання, за результатом завдання 1 має бути підготовлений звіт.

 

Завдання 2. Розробка мультимодальної транспортної моделі м. Миколаєва

 

Ключовим етапом здійснення Проекту є розробка добової транспортної моделі.

Транспортна модель повинна бути отримана і використана в якості основи для оцінки гіпотез та запропонованих заходів із запровадження сталої мобільності. Консультант має надати модель, яка:

–     базується на класичному підході з побудови 4-ступеневої транспортної моделі;

–     використовує стандартне міжнародно визнане програмне забезпечення для моделювання;

–     охоплює такі режими руху, як: пішохідний, велосипедний, індивідуальний (легковий) та громадський транспорт;

–     є відкаліброваною по індивідуальному та громадському транспорту на основі зібраних даних.

 

Результатом завдання 2 є створення мультимодальної транспортної моделі    м. Миколаєва.

 

 

 

Завдання 3. Розробка плану вдосконалення мережі громадського транспорту

 

Базуючись на даних, зібраних в рамках завдання 1 та з використанням транспортної моделі, здійснити роботи з вдосконалення системи міського громадського транспорту, зокрема:

–     запропонувати схему оптимізації мережі та розкладу руху громадського транспорту, яка  передбачатиме:

o    мінімізацію дублювання маршрутів;

o    зменшення частки малих автобусів в міських перевезеннях;

o    поліпшення транспортного обслуговування;

o    зменшення шкідливих викидів в атмосферу;

–     проаналізувати можливість запровадження коридорів з пріоритетом громадського транспорту, масових швидкісних перевезень (mass rapid transit);

–     проаналізувати можливість запровадження системи масових швидкісних перевезень;

–     визначити наслідки від запровадження оптимізаційних заходів;

–     запропонувати порядок поетапного впровадження нової транспортної мережі.

 

За результатом завдання 3 має бути сформовано план вдосконалення мережі громадського транспорту зі схемою оптимізації мережі та розкладу руху громадського транспорту.

 

Завдання 4. План з просування велосипедної мобільності в місті

 

Базуючись на зібраних даних про місто та міську мобільність, розробити план щодо збільшення частки велокористування в місті, зокрема:

 

– оцінити поточний стан велосипедної мобільності в місті;

– розробити рекомендації щодо запровадження інфраструктурних заходів, покликаних підвищити частку поїздок велосипедом;

– оцінити наслідки від збільшення частки велосипедного руху, зокрема в частині зменшення викидів;

– надати рекомендації щодо заходів з підвищення безпеки для велосипедистів.

 

За результатом завдання 4 має бути надано план з просування велосипедної мобільності в місті.

 

Завдання 5. План сталої міської мобільності

 

План сталої мобільності має сприяти збалансованому розвитку всіх складових міської мобільності, заохочуючи розвиток більш сталих режимів пересування. Даний документ має включати в себе технічні, інфраструктурні, політичні та інші заходи, які вдосконалять роботу та ефективність міста, включаючи досягнення задекларованих стратегічних цілей.

Мета плану сталої міської мобільності – встановлення стратегічних рамок для майбутнього розвитку Миколаєва і запропонувати коротко-, середньо- і довгострокову стратегію для розвитку міської мобільності, управління транспортною поведінкою та попитом міста.

 

Запропоновані в плані сталої мобільності заходи включають всі види та режими транспорту міста та приміської зони, включаючи громадський та приватний, пасажирський та вантажений, водний, моторизований та немоторизований транспорт; транспорт який рухається, і який стоїть, а також аспекти інституцій та землекористування.

 

Окрім інтеграції результатів Завдань 1-4, створення плану сталої міської мобільності  має передбачати:

–     оцінку перспективного розвитку міста та його впливу на транспортну мережу, визначити критичні зони, які потребуватимуть першочергової уваги у випадку:

o    збереження статус-кво мережі подальшого збільшення автомобілізації;

o    запровадження оптимізованої мережі міського громадського транспорту та коридорів, де він має пріоритет, часткового запровадження велосипедної інфраструктури та обмежень для приватного транспорту;

o    сталого розвитку міста, яке передбачає пріоритет громадського транспорту, запровадження коридорів масових перевезень (в разі потреби), інтенсивний розвиток веломережі, водних перевезень, обмеження для руху приватного та вантажного транспорту в межах міста;

–     визначення стратегічних (довгострокових) напрямків розвитку міської транспортної інфраструктури;

–     визначення заходів та проектів для досягнення стратегічних цілей в основних напрямках розвитку;

–     формування набору соціально-економічних, екологічних та транспортних показників, які визначатимуть наявність чи відсутність поступу в галузі міської мобільності;

–     механізм контролю за виконанням Плану сталої міської мобільності та моніторингу поступу в галузі міської мобільності;

–     розробку покрокового плану запровадження заходів сталого розвитку, включно з приблизною оцінкою вартості цих заходів;

–     всі заходи і проекти, мають враховувати інтереси вразливих прошарків суспільства, зокрема дітей, жінок, осіб похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями тощо;

–     план сталої мобільності має базуватися на таких принципах:

o         заходи сприяють доступності та забезпечують право на мобільність для всіх користувачів;

o         балансує різні потреби в мобільності, зокрема потреби громадян, ділових кіл та промисловості;

o         просуває збалансований розвиток та взаємну інтеграцію всіх режимів транспорту;

o         відповідає вимогам сталості, балансуючи економічну доцільність, соціальну справедливість та екологічну безпечність;

o         вдосконалює операційну та фінансову ефективність;

o         поліпшує використання міського простору транспортною інфраструктурою та послугами;

o         підвищує рівень безпеки та якості життя;

o         зменшує забруднення шумом, парниковими газами, а також зменшує використання енергії.

 

За результатом завдання 5 формується документ План сталої міської мобільності.

 

Завдання 6. План з регулювання вантажних і транзитних перевезень в місті

 

Базуючись на зібраних даних про місто та міську мобільність, використовуючи транспортну модель, здійснити роботи з вдосконалення системи вантажних та транзитних перевезень, зокрема:

–     оцінити поточний стан схем руху вантажних та транзитних перевезень в місті;

–     розробити рекомендації щодо запровадження інфраструктурних заходів, покликаних знизити негативний вплив вантажних і транзитних перевезень містом (шкідливі викиди, шумове забруднення, руйнування доріг і мостів, дорожньо-транспортні пригоди);

–     запропонувати оптимізовану схему руху вантажного і транзитного транспорту, яка  передбачатиме:

o    зменшення частки вантажних і транзитних перевезень історичним центром міста та житловими районами;

o    зменшення негативного впливу на стан дорожнього покриття;

o    зменшення шкідливих викидів в місті;

o    зменшення дорожньо-транспортних пригод за участі вантажного і транзитного транспорту;

o    зменшення шумового забруднення в місті;

–     оцінити наслідки від оптимізації руху вантажних і транзитних перевезень, зокрема в частині зменшення викидів, зменшення шумового забруднення, зменшення пошкодження доріг та безпеки дорожнього руху.

 

За результатом завдання 6 має бути план з регулювання вантажних і транзитних перевезень в місті.

 

Завдання 7. План із впровадження комплексних схем організації дорожнього руху

 

Базуючись на зібраних даних про місто та міську мобільність, здійснити роботи з оптимізації руху на вулицях міста:

–     оцінити поточний стан, ефективність та безпечність вулично-транспортної мережі в місті;

–     спроектувати поперечні профілі основних транспортних магістралей міста;

–     розробити рекомендації щодо створення креслень(схем) організації дорожнього руху та транспортних вузлів міста, що передбачатимуть:

o    організацію велосипедного руху;

o    організацію зупинок громадського транспорту;

o    оптимізацію швидкісного режиму;

o    впровадження заходів із безпеки руху;

o    зниження кількості шкідливих викидів;

o    створення кільцевих перехресть;

o    встановлення нових та налаштування існуючих світлофорних об’єктів тощо;

–     оцінити наслідки від впровадження схем організації дорожнього руху, зокрема в частині попередження заторів, зменшення шкідливих викидів та шумового забруднення, підвищення безпеки дорожнього руху.

 

За результатом завдання 7 має бути надано план із впровадження схем організації дорожнього руху.

 

Завдання 8. План зі створення пішохідно-велосипедних зон та вулиць спільного руху громадського транспорту, велосипедного транспорту і пішоходів.

Базуючись на зібраних даних про місто та міську мобільність, оцінити можливості щодо оптимізації руху на вулицях міста:

–     оцінити поточний стан схем дорожнього руху в місті;

–     розробити рекомендації зі створення пішохідно-велосипедних зон та вулиць руху громадського транспорту, велосипедистів і пішоходів;

–     оцінити наслідки від створення пішохідно-велосипедних зон та вулиць руху лише громадського транспорту, велосипедистів і пішоходів, зокрема в частині зменшення викидів, зменшення шумового забруднення, зменшення пошкодження доріг, безпеки дорожнього руху, туристичної привабливості, позитивного впливу на підприємницьку діяльність.

 

За результатом завдання 8, має бути надано план зі створення пішохідно-велосипедних зон та вулиць спільного руху громадського транспорту, велосипедного транспорту і пішоходів.

 

Завдання 9. План з оптимізації паркування приватних моторизованих транспортних засобів і таксі

 

Базуючись на зібраних даних про місто та міську мобільність, оцінити можливості щодо оптимізації паркувального простору для приватних моторизованих транспортних засобів в місті:

–     оцінити поточний стан схем дорожнього руху в місті;

–     оцінити поточний стан паркувального простору в місті;

–     розробити рекомендації щодо облаштування місць для паркування та контролю за дотриманням правил паркування;

–     оцінити наслідки від облаштування місць для паркування та контролю за дотриманням правил паркування.

 

За результатом завдання 9 має бути надано план із оптимізації паркування приватних моторизованих транспортних засобів і таксі.

 

Завдання 10. План з розвитку водних пасажирських перевезень в місті

 

Базуючись на зібраних даних про місто та міську мобільність, оцінити можливості щодо розвитку водного пасажирського транспорту, зокрема:

–     оцінити поточний стан водного пасажирського транспорту в місті;

–     розробити рекомендації щодо запровадження інфраструктурних заходів, покликаних підвищити частку поїздок водним транспортом;

–     запропонувати схему мережі водного транспорту в місті;

–     оцінити наслідки від збільшення частки водних пасажирських перевезень.

 

За результатом завдання 10 має бути надано план з розвитку водних пасажирських перевезень в місті.

 

Завдання 11. План сталої міської мобільності

 

Враховуючи результати завдань 6-10, переглянути і доповнити План сталої міської мобільності.

 

За результатом завдання 11 формується документ План сталої міської мобільності.

 

5.Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування завдань і заходів Програми (додаток 2) планується здійснювати за рахунок міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Фінансування заходів Програми здійснюється у  межах видатків, що передбачаються у державному, міському бюджетах головних розпорядників коштів, відповідальних за їх виконання. Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи із фінансової можливості бюджету.

 

6.Очікувані результати Програми

 

Результатом Програми має стати створення транспортної політики міста, стратегічних рамок для майбутнього розвитку міської мобільності  м. Миколаєва, формування коротко-, середньо- і довгострокової стратегії для розвитку міської мобільності, управління транспортною поведінкою та попитом міста, а також оптимізованої схеми та розкладу руху громадського транспорту.

Перелік результативних показників виконання Програми розвитку сталої міської мобільності м. Миколаєва вказано в додатку 3.

План сталої міської мобільності стане високорівневим документом, на основі якого будуть формуватися всі інші програми з розвитку транспорту і міської мобільності:

–     Програма розвитку міського електричного транспорту;

–     Програма розвитку міського автобусного транспорту;

–     Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки;

–     Програма розвитку міського велосипедного транспорту;

–     Програма розвитку міського водного транспорту;

–     Програма розвитку приміських перевезень;

–     Програма розвитку зон паркування транспортних засобів;

–     Програма розвитку пішохідної мобільності;

–     Програма розвитку вантажних перевезень;

–     Програма розвитку інтелектуальних транспортних систем (ІТС) та єдиної автоматичної системи диспетчерського управління.

 

7.Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.

Виконавці Програми (відповідно до додатка 1) щоквартально, до 30 числа звітного місяця, надають управлінню транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради інформацію про виконання цієї Програми за звітний період.

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради щороку до 25 січня надає узагальнену інформацію про виконання цієї Програми міському голові та постійній комісії Миколаївської міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, сфери послуг, підприємництва та торгівлі.

 

8.Додатки до Програми

 

Додаток 1. Паспорт Програми розвитку сталої міської мобільності м. Миколаєва на 2018-2019 роки.

Додаток 2. Перелік завдань і заходів Програми розвитку сталої міської мобільності м. Миколаєва на 2018-2019 роки.

Додаток 3. Перелік результативних показників виконання Програми розвитку сталої міської мобільності м. Миколаєва на 2018-2019 роки.

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку розвитку сталої міської мобільності

м. Миколаєва на 2018-2019 роки

 

1.            Програму затверджено рішенням міської ради від ________ № _______

2.            Ініціатор:  управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.

3.            Розробник Програми:  управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.

4.            Співрозробник: КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва».

5.            Відповідальний виконавець: управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.

6.            Співвиконавці: 

- КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»;

        - КП ММР «Миколаївелектротранс».

7.            Термін виконання: 2018-2019 роки.

8.            Обсяги та джерела фінансування.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

(тис. грн.)

У тому числі за роками

(тис. грн)

 

 

2018

2019

Державний бюджет

 

 

 

Міський бюджет

6400

4400

2000

Кошти підприємств

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

Всього

 

4400

2000

 

ЗАГАЛОМ: 6 400

Додаток 2

до Програми

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми розвитку розвитку сталої міської мобільності            

м. Миколаєва на 2018-2019 роки

з/п

Перелік заходів Програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування ( тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

2018

 

2019

1.

Розробка Плану сталої міської мобільності

1.1

Комплексний аналіз сучасного стану мобільності міста

І квартал 2018 року

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,

КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»

Всього, у т. ч.:

1300

 

Комплексний аналіз сучасного стану мобільності міста

міський бюджет

1300

 

інші джерела фінансування

 

 

1.2

Розробка мультимодальноїтранспортної моделі Миколаєва

ІІквартал2018 року

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікаційнійММР,

КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»

Всього, у т. ч.:

900

 

Мультимодальна транспортна модель Миколаєва

міський бюджет

900

 

інші джерела фінансування

 

 

1.3

Розробка плану вдосконалення мережі громадського транспорту

III квартал 2018 року

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,

КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»

Всього, у т. ч.:

1100

 

План вдосконалення мережі громадського транспорту зі схемою оптимізації мережі та розкладу руху громадського транспорту

міський бюджет

1100

 

інші джерела

фінансування

 

 

1.4

Розробка плану з просування велосипедної мобільності в місті

IV квартал 2018 року

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,

КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»

Всього, у т. ч.:

300

 

План з просування велосипедної мобільності в місті

 

 міський бюджет

300

 

 

інші джерела фінансування

 

 

         

 

1.5

Розробка плану сталої міської мобільності

І квартал 2018 року-IV квартал 2018 року

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,

КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»

Всього, у т. ч.:

800

 

План сталої мобільності

міський бюджет

800

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

 

1.6

 

 

Розробка плану з регулювання вантажних і транзитних перевезень в місті

 

І-ІІ квартал 2019 року

 Управління транспортного комплексу,зв’язку та телекомунікацій ММР,

КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»

 

Всього, у т. ч.:

 

500*

 

План з регулювання вантажних та транзитних перевезень в місті

міський бюджет

 

500*

 

 

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

1.7

Розробка плану із впровадження комплексних схем організації дорожнього руху

І-ІІ квартал 2019 року

Управління

транспортного

телекомунікацій комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,

КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»

Всього, у т. ч.:

 

300*

План із впровадження комплексних схем організації дорожнього руху

міський бюджет

 

300*

інші джерела фінансування

 

 

1.8

 

Розробка плану зі створення пішохідно-велосипедних зон та вулиць спільного руху громадського транспорту, велосипедного і пішоходів

І-Iквартал 2019 року

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,

КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»

Всього, у т. ч.:

 

300*

План зі створення пішохідно-велосипедних зон та вулиць спільного руху громадськоготранспорту, велосипедного транспорту і пішоходів

міський бюджет

 

300*

інші джерела фінансування

 

 

1.9

Розробка плану із оптимізації паркування приватних моторизованих транспортних засобів і таксі

III-IV квартал 2019 року

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікаційній ММР,

КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»

Всього, у т. ч.:

 

300*

План з оптимізації паркування приватних моторизованих транспортних засобів і таксі

міський бюджет

 

300*

інші джерела фінансування

 

 

1.10

Розробка плану з розвитку водних пасажирських перевезень в місті

III-IVквартал 2019 року

Управління транспортного комплексу, зв’язку тателекомунікацій ММР,

КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»

Всього, у т. ч.:

 

300*

План з розвитку водних пасажирських перевезень в місті

міський бюджет

 

300*

інші джерела фінансування

 

 

 

1.11

Перегляд плану сталої міської мобільності

III-IVквартал 2019 року

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікації

КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»,

 

Всього, у т. ч. :

 

300*

План сталої міської мобільності

міський бюджет

 

300*

інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

4400

2000

 

ЗАГАЛОМ: 6400 тис.грн.


            * Об’єм фінансування потребує уточнення після виконання завдань 1.1 - 1.5

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК

результативних показників виконання 

Програми розвитку сталої міської мобільності

м. Миколаєва на 2018-2019 роки

 

Назва показника

Одиниці виміру

2018 рік

2019 рік

1.

Звіт комплексного аналізу сучасного стану мобільності міста

од.

1

 

2.

Мультимодальна транспортна модель Миколаєва

од.

1

 

3.

План вдосконалення мережі громадського транспорту зі

схемою оптимізації мережі та розкладу руху громадського транспорту

од.

1

 

4.

План з просування велосипедної мобільності в місті

од.

1

 

5.

План сталої мобільності

од.

1

 

6.

План з регулювання вантажних і транзитних перевезень в місті

од.

 

 

1

7.

План із впровадження комплексних схем організації дорожнього руху

од.

 

1

8.

План зі створення пішохідно-велосипедних зон та вулиць спільного руху громадського транспорту, велосипедного транспорту і пішоходів

од.

 

1

9.

План із оптимізації паркування приватних моторизованих транспортних засобів і таксі

од.

 

1

10.

 

План з розвитку водних пасажирських перевезень в місті

од.

 

1

11.

Перегляд плану сталої міської мобільності

 

од.

 

1

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: