Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Міська програма

соціальної підтримки учасників

антитерористичної операції

та членів їх сімей

 


1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого значення набувають питання підвищення добробуту учасників АТО та членів їх сімей. Тому, одним із пріоритетних напрямків соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей є підвищення ефективності міської програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (далі – Програма). Саме на вирішення цих стратегічних завдань, а також на зростання рівня їх життя, надання їм необхідних соціальних послуг з урахуванням їх реальних потреб спрямована ця Програма.

Програма – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою підтримки громадян, яких направлено в зону проведення антитерористичних операцій, та членів їх сімей, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні АТО та членів їх сімей, а також членів сімей, загиблих під час здійснення АТО.

В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

У рамках Програми передбачається надання допомоги особам рядового і начальницького складу, співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області тощо, які беруть участь в АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО.

 

2. Мета Програми

 

Метою Програми є підвищення матеріально-побутового рівня учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО, надання їм комплексної допомоги, підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх сімей, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей.

 

3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

 

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

1. Забезпечення державних гарантій та соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей.

2. Формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують соціальної підтримки.

3. Створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів міського бюджету, спрямованих на сферу соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей.

 

4. Основні завдання

 

Основними завданнями Програми є:

- надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі надання матеріальної допомоги та пільг;

- допомога родинам загиблих під час проведення АТО;

- соціальний супровід сімей учасників АТО тощо.

 

5. Очікувані результати виконання Програми

 

Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО, поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання.

Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників АТО за рахунок коштів міського бюджету м. Миколаєва тощо.

Зростання довіри до влади міста.

Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей.

6. Фінансове забезпечення

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва, передбачених на відповідний рік, обласного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Співвиконавці, визначені в Програмі, до 10 січня наступного року надають відповідальному виконавцю – департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми.

Відповідальний виконавець Програми до 20 січня наступного року надає узагальнену інформацію про виконання Програми постійній комісії міської ради з питань з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

 

Додатки до Програми

 

1. Паспорт міської програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

2. Завдання та заходи щодо виконання міської програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

3. Результативні показники.


Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

міської програми соціальної підтримки

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від _________ № ______

 

2. Ініціатор: Миколаївський міський голова

 

3. Розробник Програми: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

4. Відповідальний виконавець: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

5. Співвиконавці:

- управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради;

- управління освіти Миколаївської міської ради;

- адміністрації районів Миколаївської міської ради;

- управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради;

- управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради;

- відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради;

- управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради;

- Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- районні центри зайнятості міста

 

6. Термін виконання: 2017-2019 роки

 

7. Обсяги та джерела фінансування

 

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн.)

У тому числі за роками (тис. грн.)

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Всього (тис. грн.),

у тому числі:

5569,2

1854,1

1856,4

1858,7

Міський бюджет

4039,1

1344,1

1346,4

1348,7

Обласний бюджет

1530,0

510,0

510,0

510,0

Інші джерела

-

-

-

-

 

 

Додаток 2

до Програми

 

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

щодо виконання міської програми соціальної підтримки

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

 

№ пп

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Всього

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Звільнення учасників АТО, членів їх сімей від сплати за користування житлом (квартирної плати) незалежно від форми власності житлового фонду до встановлення статусу учасника бойових дій, інваліда війни, згідно з Порядком, затвердженим виконавчим комітетом Миколаївської міської ради

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

133,2

42,1

44,4

46,7

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості учасників АТО та членів їх сімей

 

Виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва учасникам АТО та сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО (відповідно до діючого законодавства)

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради, управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

Забезпечення організації та ведення реєстру громадян, які прибули із зони АТО та звернулись до закладів охорони здоров’я

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

Оздоровлення в ЛПЗ м. Миколаєва учасників АТО, які перебувають на диспансерному обліку

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

 

 

 

Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групу інвалідності, та забезпечення їх пільговими рецептами для придбання лікарських засобів

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

 

 

 

Забезпечення стаціонарним лікуванням на 25 ліжках, які передбачені для стаціонарного лікування учасників війни та бойових дій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 № 680 “Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни” та наказу МОЗ України від 17.05.2010 № 415 “Про забезпечення функціонування палат для ветеранів війни у закладах охорони здоров’я”

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

 

 

 

Надання першочергової медичної допомоги в закладах охорони здоров’я м. Миколаєва учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

 

 

 

Забезпечення проведення періодичних профілактичних оглядів учасників АТО

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

Забезпечення учасників АТО пільговим зубопротезуванням та слухопротезуванням згідно з діючим законодавством

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

 

 

 

Забезпечення учасників АТО технічними засобами реабілітації (відповідно до медичних рекомендацій згідно з діючим законодавством) з пунктів прокату департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

Створення бази даних дітей, батьки яких є учасниками АТО, звернення до закладів охорони здоров’я щодо забезпечення їх оздоровленням в дитячих санаторіях “Південний”, “Дубки” та інших оздоровчих закладах міста Миколаєва, Миколаївської області, України

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей шкільного віку з сімей учасників АТО

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

Надання додаткових пільг на навчання у школах естетичного виховання м. Миколаєва у розмірі 100% дітям, батьки яких є учасниками АТО, та дітям, батьки яких загинули (померли) під час участі в АТО

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

 

 

 

Залучення дітей з сімей учасників АТО до гурткової та секційної роботи з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей на пільгових умовах

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

Здійснення соціального інспектування сімей учасників АТО з метою оцінки потреб членів сімей, визначення видів соціальної допомоги, що потребує сім’я, залучення відповідних установ (у тому числі громадських організацій) до роботи з сім’єю

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

Здійснення соціального супроводу сімей учасників АТО з метою надання їм комплексу соціальних послуг, покращання соціальної адаптації

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

Проведення психологічної та психотерапевтичної роботи з учасниками АТО, спрямованої на стабілізацію їх психоемоційного стану

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

Надання психологічного консультування членів сімей учасників АТО з метою гармонізації сімейних стосунків, сприяння психологічній підтримці учасників АТО з боку родичів

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

Залучення осіб, які брали участь у АТО та знаходяться на обліку в центрах зайнятості, до громадських та інших робіт тимчасового характеру, які мають суспільно корисну спрямованість, з метою тимчасового працевлаштування

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, районні центри зайнятості міста та департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

 

 

 

Сприяння учасникам АТО, які знаходяться на обліку в центрах зайнятості, у підвищенні кваліфікаційного рівня, професійної підготовки, перепідготовки

Районні центри зайнятості міста та департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

Надання можливості учасникам АТО, які знаходяться на обліку в центрах зайнятості, підвищення конкурентоспроможності у видачі ваучера на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями пріоритетних видів економічної діяльності (відповідно до діючого законодавства)

Районні центри зайнятості міста та департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

22.

Надання допомоги щодо недопущення порушень трудового законодавства в частині оплати праці особам, які були мобілізовані та брали участь в АТО

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

23

Надання юридичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

24.

Надання соціально-побутових послуг самотнім пенсіонерам, які є членами сімей загиблих (померлих) учасників АТО, та опинились у складних життєвих обставинах (відповідно до діючого законодавства)

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

 

 

25.

Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей

Відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

 

 

26.

Надання адресної грошової допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в АТО

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

2700,0

900,0

900,0

900,0

27.

Надання адресної грошової допомоги на виготовлення  проекту відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва учасникам АТО та сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

750,0

250,0

250,0

250,0

28.

Надання адресної грошової допомоги інвалідам АТО

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

456,0

152,0

152,0

152,0

29.

Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям  загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Обласний бюджет

1530,0

510,0

510,0

510,0

 

30.

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам І?ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Державний бюджет

В межах виділеної субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

Остаточний обсяг фінансування визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.

 


Додаток 3

до Програми

 

 

Результативні показники

 

Назва розділу

Показники

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Удосконалення системи надання допомоги, спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей

Показники затрат:

Загальний обсяг видатків для надання  допомоги (тис. грн.)

1854,1

1856,4

1858,7

Показники продукту:

Кількість учасників АТО та членів їх сімей , яким надано допомогу (осіб)

376

376

376

Показники ефективності:

Середні витрати на надання допомоги на одну особу (тис. грн.)

4,93

4,94

4,94

Показники якості:

Відсоток охоплення учасників АТО та членів їх сімей допомогою (%)

100

100

100

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: