Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА  МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

 

 

23 лютого 2017                                                                 № 16/33

 

 Про Звернення депутатів Миколаївської міської ради

до Прем’єр - міністра України, Голови Верховної

Ради України, народних депутатів України щодо

збільшення оплати праці у сфері охорони здоров’я,

збільшення медичної субвенції державного бюджету

 на 2017 рік 

 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Звернутися до Прем’єр - міністра України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України щодо збільшення оплати праці у сфері охорони здоров’я, збільшення медичної субвенції державного бюджету на 2017 рік (далі – Звернення, додається).

 

2. Апарату Миколаївської міської ради направити Звернення до Прем’єр - міністра України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України.

 

3. Відділу інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради  опублікувати рішення в засобах масової інформації та розмістити його на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Сєнкевича О.Ф.

 

 

Міський голова                                                                           О.Ф. Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

Звернення

депутатів Миколаївської міської ради до Прем’єр - міністра України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України щодо збільшення оплати праці у сфері охорони здоров’я, збільшення медичної субвенції державного бюджету на 2017 рік

 

Ми, депутати Миколаївської міської ради, хочемо привернути увагу органів влади та суспільства до проблем оплати праці медичних працівників та підвищення престижу професії лікаря, з метою вжиття негайних дій.

Наразі оплата праці переважної частини працівників галузей бюджетної сфери, у тому числі сфери охорони здоров’я, здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі - ЄТС). Формування схеми посадових окладів працівників здійснюється на основі мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС та відповідних тарифних коефіцієнтів за тарифними розрядами ЄТС. Віднесення посад (професій) працівників до відповідного тарифного розряду ЄТС здійснюється на основі таких критеріїв: професійно – кваліфікаційного рівня посади (професії) та складності, відповідальності виконуваної роботи. При віднесенні посад (професій) працівників різних бюджетних галузей (охорони здоров’я, освіти, культури та інших) до відповідних тарифних розрядів ЄТС застосовані єдині підходи до кваліфікації працівників та складності виконуваних робіт.

Незважаючи на те, що з 1 січня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» встановлено мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 грн., посадові оклади  працівників бюджетної сфери, включаючи медичних працівників,розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу  працівника Iтарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 
1 січня календарного року (1600 грн.).

Законом України «Про оплату праці» встановлено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн.).

Так, виходячи зі змісту вищезазначених нормативно-правових актів, працівники некваліфікованої праці (прибиральники, сторожі, двірники тощо) та висококваліфікований персонал (лікарі, медичні сестри, фельдшери тощо) отримуватимуть з урахуванням доплат і надбавок практично однакову заробітну плату.

Саме тому питання оплати праці медичних працівників є актуальним та потребує комплексного вирішення таких проблем:

1.?Незабезпеченість бюджетними коштами фонду оплати праці закладів охорони здоров’я, що унеможливлює підвищення заробітної плати та її диференціації згідно з Єдиною тарифною сіткою.

2.?«Зрівнялівка» в оплаті праці працівників медичної галузі.

На сьогодні молодший медичний персонал та лікарі мають практично однакову зарплату. Лікар-інтерн має таку ж саму зарплату, як і прибиральниця, доки не заробить собі три роки стажу. Також мінімальну зарплату має й медсестра   –  випускниця медичного коледжу.

У зв’язку з недостатнім рівнем фінансування, керівники медичних закладів не в змозі реалізувати на практиці рекомендації Кабінету Міністрів України щодо недопущення «зрівнялівки» в оплаті праці шляхом встановлення спеціалістам та фахівцям галузі доплат, надбавок, премій, що викликає обурення та невдоволення знецінюванням їх праці.

3.? Економія бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я на виплату заробітної плати, зокрема шляхом скорочення чисельності (штату) працівників, переведення працівників на роботу на умовах неповного робочого часу (0,25, 0,5, 0,75 ставки), систематичне (масове) надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, скасування доплат та надбавок без фактичної зміни істотних умов праці тощо.

Повністю нівельовано підвищення посадових окладів від 15 до 80% працівникам охорони здоров’я за особливі умови праці, обумовлені специфікою діяльності медичної галузі, а саме:  за оперативне втручання, за керування санітарним транспортом, у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці (працівникам інфекційних, психіатричних, наркологічних закладів, станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, протитуберкульозних закладів, лабораторій, патологоанатомічних відділень, а також працівникам закладів охорони здоров'я, які працюють з ВІЛ/СНІД та інш.) Рівень зарплат може вирішити багато проблем у медичній галузі і за відсутності термінового дофінансування призвести до кадрового дефіциту медичної галузі.

Отже, для забезпечення справедливої та гідної заробітної плати   звертаємося до Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України з вимогою:

1. Внести зміни до додатка 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 щодо встановлення більш високих тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери - працівників сфери охорони здоров’я.

2. Провести розрахунки фактичної потреби бюджетного фінансування для забезпечення у повному обсязі фонду заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я, підготувати, внести на розгляд та підтримати проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» в частині збільшення медичної субвенції.

 

Депутати Миколаївської міської ради VII скликання

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: