Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

24 лютого 2017                                                                                    № 181

Про затвердження Порядку

відшкодування витрат за пільги

окремим категоріям громадян з послуг

зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг

 

         На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік», наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2007 № 535 «Про затвердження форми для розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг «2-пільга» та Інструкції про порядок її заповнення», з метою впорядкування розрахунків з компенсаційних виплат з послуг зв’язку та інших пільг окремих категорій громадян та посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, керуючись пп. 2 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок відшкодування витрат за пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 24 лютого 2017

№ 181

 

ПОРЯДОК

відшкодування витрат за пільги окремим категоріям громадян

з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг

 

1. Порядок відшкодування витрат за пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (далі – Порядок) визначає відповідно до Бюджетного кодексу України механізм відшкодування витрат на здійснення заходів щодо надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг.

2. Порядок відшкодування витрат за послуги зв’язку, інших передбачених законодавством пільг розроблено для впорядкування розрахунків з послуг зв’язку, інших пільг ветеранам Другої світової війни на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом, на компенсацію витрат на автомобільне паливо, компенсація за проїзд громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

3. Відшкодування зазначених витрат провадиться за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на відповідний рік в межах обсягів затверджених на ці цілі.

4. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету на здійснення зазначених заходів є департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі – Департамент).

5. Пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій.

6. Департамент відповідно до Положення про Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117, веде облік осіб пільгової категорії населення, яким передбачено надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг.

7. Визначення права на отримання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 “Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”.

8. Департамент, як головний розпорядник коштів та підприємство, що надає послуги зв’язку, укладають договір на відшкодування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку.

9. Підприємство, що надає послуги зв’язку, надає головному розпоряднику коштів:

- до 06 числа наступного за звітним місяцем звіт на паперових та електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, фактично наданих пільговикам у минулому місяці з послуг зв’язку, згідно з формою “2-пільга”, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2007 № 535 “Про затвердження форми для розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг “2-пільга” та Інструкції про порядок її заповнення” районним управлінням соціальних виплат і компенсацій;

- до 23 числа місяця наступного за звітним акти звірки за надані пільги департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

10. Звіти підписуються та скріплюються печаткою підприємства. Розпорядник бюджетних коштів має право перевіряти правильність та достовірність складання звітів, наданих на відшкодування витрат за надані пільги.

11. Підприємство, що надає послуги зв’язку, несе повну відповідальність за достовірність та повноту наданої інформації про надання послуг зв’язку.

12. Районні управління соціальних виплат і компенсацій проводять електронну звірку:

- інформації, що міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, яка надходить від підприємств, які надають послуги зв’язку, і у разі виявлення розбіжностей щодо пільговиків або розміру пільг, що надаються конкретному пільговику, не приймає для відшкодування, що стосуються виявлених розбіжностей, до уточнення інформації;

- має право перевірки достовірності наданої Підприємством звітної документації;

- у випадку виявлення розбіжностей, недостовірностей у наданих звітах після проведення відшкодування, сума відшкодування підлягає обов’язковому коригуванню в місяці наступному за місяцем виявлення недостовірних даних.

13. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради надає департаменту фінансів Миколаївської міської ради заявку на фінансування витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг.

14. Департамент фінансів Миколаївської міської ради здійснює фінансування коштів міського бюджету департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради для подальшого перерахування підприємствам, які надають пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг.

15. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради сплачує підприємствам та громадянам кошти по відшкодуванню витрат за надані пільги в 5-денний термін при надходженні їх на зазначені цілі відповідно та в межах затверджених бюджетних асигнувань, затверджених на відповідний рік.

16. У разі скорочення (збільшення) обсягів затверджених асигнувань головний розпорядник коштів приводить у відповідність з обсягами асигнувань договори з підприємствами  в частині розміру компенсаційних витрат внаслідок надання телекомунікаційних послуг пільговим категоріям громадян.

 

______________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: