Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

24 лютого 2017                                                                                    № 180

Про затвердження Порядку проведення

безоплатного капітального ремонту

власних житлових будинків і квартир

осіб, що мають право на таку пільгу, за

рахунок коштів міського бюджету

 

         У зв’язку з прийняттям рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 “Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік”, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право”, з метою впорядкування проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу за рахунок коштів міського бюджету, керуючись пп. 2 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, за рахунок коштів міського бюджету (додається).

2. Затвердити склад міської комісії по визначенню видів і обсягів робіт з безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право (додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 24.07.2009 № 1617.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 24 лютого 2017

№ 180

 

ПОРЯДОК

проведення безоплатного капітального ремонту

власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право

на таку пільгу, за рахунок коштів міського бюджету

 

1. Порядок проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, за рахунок коштів міського бюджету (далі – Порядок) відповідно до Бюджетного кодексу України  визначає механізм проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу за рахунок коштів міського бюджету.

2. Порядок розроблено для посилення контролю за цільовим використанням  коштів міського бюджету.

3. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням безоплатного капітального ремонту і складенням проектно-кошторисної документації, провадиться за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на відповідний рік у межах обсягів затверджених на ці цілі.

4. Головним розпорядником коштів міського бюджету на здійснення зазначених заходів є департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради ( далі – Департамент).

5. Відповідно до цього Порядку проводиться безоплатний капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу:

5.1. Згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”:

- інвалідів війни та прирівняних до них осіб;

- осіб, на яких поширюється чинність зазначеного Закону;

- осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

5.2. Згідно із Законом України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”:

- осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

5.3. Згідно із Законом України “Про жертви нацистських переслідувань”:

- колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами;

- дружин (чоловіків) померлих жертв нацистських переслідувань.

6. Безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир проводиться за місцем постійного проживання і реєстрації особи, що має право на зазначені у пункті 5 цього Порядку пільги.

Безоплатному капітальному ремонту підлягає житловий будинок чи квартира, які належать особі, що має право на пільгу, на праві приватної, зокрема спільної, власності. Безоплатний капітальний ремонт проводиться, виходячи з розрахунку 21 кв. метр загальної площі будинку, квартири на кожну особу, що має право на пільгу.

7. Для проведення безоплатного капітального ремонту особа, що має право на пільгу, подає до Департаменту письмову заяву.

У разі, коли серед членів сім’ї особи, що має право на пільгу, які проживають і зареєстровані у тому самому будинку, квартирі, є особи, що мають право на таку саму пільгу, вони також подають заяву. При цьому подані заяви розглядаються разом.

8. Періодичність проведення безоплатного капітального ремонту проводиться не частіше одного разу на 10 років. Особа, що має право на пільгу, яка проживає в будинку, квартирі менш як 10 років, для підтвердження факту її невикористання протягом останніх 10 років подає довідку з попереднього місця проживання, що додається до заяви.

9. Для вирішення питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту утворюється міська комісія по визначенню видів і обсягів робіт з безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу (далі – Міська комісія) у складі спеціалістів житлово-експлуатаційних і ремонтно-будівельних організацій, представників органу, що фінансує виконання ремонтних робіт (є головним розпорядником коштів місцевого бюджету), органу технічної інвентаризації та інших уповноважених осіб.

Рішення про проведення безоплатного капітального ремонту приймається у місячний строк після подання заяви особою, що має право на пільгу, на підставі результатів обстеження Міською комісією будинку, квартири. Обстеження проводиться у присутності особи, яка подала заяву.

10. Департамент здійснює облік житлових будинків і квартир осіб, що мають право на пільгу, в яких проведено безоплатний капітальний ремонт за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 (далі – Порядок постанови).

11. Міська комісія після обстеження будинку, квартири складає перелік, визначає види і обсяги робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення останнього капітального ремонту та виходячи з переліку основних робіт згідно з додатками 3 і 4 до Порядку постанови орієнтовної тривалості ефективної експлуатації елементів будинку, квартири, визначеної правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій.

12. За результатами обстеження будинку, квартири складаються дефектний акт, кошторисний розрахунок і визначається загальна вартість капітального ремонту.

Загальна вартість капітального ремонту розраховується згідно з вимогами  ДБН Д.1.1-1-2000 “Правила визначення вартості будівництва” та ДБН Д.2.4?2000 “Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи”.

На підставі визначеної загальної вартості капітального ремонту розраховується вартість капітального ремонту 1 кв. метра будинку, квартири.

Вартість безоплатного капітального ремонту визначається як добуток вартості капітального ремонту 1 кв. метра будинку, квартири та площі, яка належить особі, що має право на пільгу, на праві приватної, зокрема спільної, власності у таких будинку, квартирі. При цьому площа не може перевищувати 21 кв. метра загальної площі будинку, квартири.

13. За заявою особи, щодо якої прийнято рішення про проведення безоплатного капітального ремонту, комісія приймає рішення про виконання в межах вартості безоплатного капітального ремонту одного чи кількох видів ремонтних робіт, визначених за результатами обстеження (перекриття всієї площі покрівлі, заміна віконних рам, перекриття всієї площі підлоги будинку тощо).

14. Кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту затверджуються рішенням виконавчого комітету за поданням комісії і не підлягають зміні.

15. Затверджені кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту передаються Департаменту для подальшої роботи.

16. Безоплатний капітальний ремонт проводиться у встановленому порядку суб’єктами господарювання, які відповідно до законодавства мають право на виконання таких робіт (далі – Підрядник) на підставі договору з головним розпорядником коштів – Департаментом на відшкодування ремонтно-будівельних робіт. Строки проведення безоплатного капітального ремонту обумовлюються в договорі між замовником та виконавцем робіт, узгоджуються з особою, що має право на пільгу.

17. На підставі рішення виконавчого комітету міської ради щодо затвердження кошторисних розрахунків та вартості безоплатного капітального ремонту Департамент , як головний розпорядник коштів, відповідно до чинного законодавства:

- визначає підрядну організацію на виконання ремонтних робіт в помешканні заявника з укладанням відповідного договору;

- укладає договір на здійснення робіт з технічного нагляду за виконанням капітального ремонту ;

- проводить оплату виконаних робіт згідно з договорами та актами виконаних робіт.

18. Департамент складає декларацію про початок виконання будівельних робіт згідно із затвердженою формою до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт”, та направляє до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області для реєстрації.

19. Департамент надає департаменту фінансів Миколаївської міської ради заявку на фінансування витрат, пов’язаних з проведенням безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу за рахунок коштів міського бюджету.

20. Департамент фінансів Миколаївської міської ради здійснює фінансування коштів міського бюджету Департаменту для подальшого перерахування суб’єктам господарювання. які провели ремонтні роботи та технічний нагляд.

21. При надходженні коштів на зазначені цілі відповідно та в межах асигнувань, затверджених міським бюджетом на відповідний рік Департамент  сплачує їх суб’єктам господарювання в 5-денний термін.

_______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 24 лютого 2017

№ 180

 

СКЛАД

міської комісії по визначенню видів і обсягів робіт

з безоплатного капітального ремонту житлових будинків

і квартир осіб, які мають на це право

 

Голова комісії

 

Шевченко

Євген Валерійович

-

заступник міського голови

 

 

Заступник голови комісії

 

Бондаренко

Сергій Миколайович

-

директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Секретар комісії

 

Мовлян

Галина Іванівна

-

начальник загального відділу департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Члени комісії

 

Брюшинін

Валентин Олександрович

-

начальник управління комунального господарства та благоустрою адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради

 

Гапчук

Олександр Миколайович

-

заступник начальника управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – начальник відділу з експлуатації житлового господарства

 

Кондрат

Світлана Володимирівна

-

начальник відділу комунального господарства і благоустрою управління комунального господарства адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради

 

Міновська

Тетяна Віталіївна

-

головний спеціаліст відділу комунального господарства і благоустрою управління комунального господарства та благоустрою адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради

 

Опаріна

Лариса Миколаївна

-

завідувач сектору комунального господарства та благоустрою відділу комунального господарства, благоустрою та санітарного очищення  адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради

 

Септа

Крістіна Ігорівна

-

 начальник відділу з питань кадрової роботи та юридичного забезпечення департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Сокол

Тетяна Іванівна

-

інженер з нагляду за будівництвом комунального підприємства Миколаївської міської ради “Капітальне будівництво міста Миколаєва”

 

Шутіло

Ірина Леонідівна

-

заступник начальника відділу з експлуатації житлового господарства управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

______________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: