Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДАМіська програма
соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції
та членів їх сімейЗагальні положення
 
Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (далі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою підтримки громадян, яких направлено в зону проведення антитерористичних операцій (далі – АТО), та членів їх сімей, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні АТО та членів їх сімей, а також членів сімей, загиблих під час здійснення АТО.
В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.
У рамках Програми передбачається надання допомоги особам рядового і начальницького складу, співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області тощо, які беруть участь в АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО.
Програма діє на 2014 рік та на період до 2019 року.
 
Мета Програми
 
Метою Програми є надання комплексної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО, підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх сімей, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей.
 
Основні завдання
 
Основними завданнями Програми є:
- надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей, у тому  числі надання матеріальної допомоги та пільг;
- допомога родинам загиблих під час проведення АТО;
- соціальний супровід сімей учасників АТО тощо.
 
Очікувані результати виконання Програми
 
Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО, поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання.
Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам АТО та членів їх сімей, членам сімей загиблих учасників АТО за рахунок коштів міського бюджету м. Миколаєва тощо.
Зростання довіри до влади міста.
Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей.
 
Фінансове забезпечення
 
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету міста Миколаєва, передбачених на 2014 рік, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
При формуванні бюджетів на наступні роки передбачати фінансування Програми.
 
Координація та контроль за ходом виконання Програми
 
Співвиконавці, визначені в Програмі, до 10 січня 2015 року  надають відповідальному виконавцю – департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми.
Відповідальний виконавець Програми до 20 січня 2015 року надає узагальнений звіт про виконання Програми до управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради.
 
Додатки до Програми
 
1. Паспорт міської програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.
2. Завдання та заходи щодо виконання міської програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.
_______________________________________________

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
міської програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей1. Програму затверджено рішенням міської ради від _________ № ______
 
2. Ініціатор: Миколаївський міський голова
 
3. Розробник Програми: управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради
 
4. Співрозробник Програми: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
 
5. Відповідальний виконавець: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
 
6. Співвиконавці:
- управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради;
- управління освіти Миколаївської міської ради;
- адміністрації районів Миколаївської міської ради;
- управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради;
- управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради;
- відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради;
- управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради;
- Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- районні центри зайнятості міста
 
7. Термін виконання: на 2014 рік та на період до 2019 року
 
8. Обсяги джерел фінансування за рахунок кошторисів виконавців
 
9. Додаткове фінансування з міського бюджету – 201,6 тис. грн.
________________________________________________

Додаток 2
до Програми
Завдання та заходи
щодо виконання міської програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції та членів їх сімейп/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Джерело фінансування

Обсяг фінансування

 

Звільнення учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) під час участі в проведенні АТО, від сплати за користування житлом (квартирної плати) незалежно від форми власності житлового фонду шляхом надання додаткової пільги до встановленої законодавством пільги згідно з Порядком, затвердженим виконавчим комітетом Миколаївської міської ради

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

201,6 тис. грн.

 

Виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва учасникам АТО та сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО (відповідно до діючого законодавства)

Розробка проектів комплексної індивідуальної забудови на території м.Миколаєва

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради.

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

Міський бюджет

 

 

 

У межах кошторису

 

Забезпечення організації та ведення реєстру громадян, які прибули із зони АТО та звернулись до закладів охорони здоров’я

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

 

 

Оздоровлення в ЛПЗ м. Миколаєва учасників АТО, які потребують реабілітації

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групу інвалідності, та забезпечення їх пільговими рецептами для придбання лікарських засобів

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

Забезпечення стаціонарним лікуванням на 35 ліжках, які передбачені для стаціонарного лікування учасників війни та бойових дій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 № 680 “Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни” та наказу МОЗ України від 17.05.2010 № 415 “Про забезпечення функціонування палат для ветеранів війни у закладах охорони здоров’я”

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

Надання першочергової медичної допомоги в закладах охорони здоров’я м. Миколаєва учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

Забезпечення проведення періодичних профілактичних оглядів учасників АТО не рідше ніж один раз на рік

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

 

 

Забезпечення учасників АТО пільговим зубопротезуванням та слухопротезуванням

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

Забезпечення учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО технічними засобами реабілітації (відповідно до медичних рекомендацій згідно з діючим законодавством) з пунктів прокату департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

 

 

Створення бази даних дітей, батьки яких є учасниками АТО та звернулись до закладів охорони здоров’я щодо забезпечення їх оздоровленням в МДП № 3, дитячих санаторіях “Південний”, “Дубки” та інших оздоровчих закладах міста Миколаєва, Миколаївської області, України

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

 

 

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей, батьки яких є учасниками АТО, та дітей, батьки яких загинули (померли) під час участі в АТО

Управління освіти Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей шкільного віку з сімей учасників АТО

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

Надання додаткових пільг на навчання у школах естетичного виховання м. Миколаєва у розмірі 100% дітям, батьки яких є учасниками АТО та дітям, батьки яких загинули (померли) під час участі в АТО

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

Залучення дітей з сімей учасників АТО до гурткової та секційної роботи з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей на пільгових умовах

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

Здійснення соціального інспектування сімей учасників АТО з метою оцінки потреб членів сімей, визначення видів соціальної допомоги, що потребує сім’я, залучення відповідних установ (у тому числі громадських організацій) до роботи з сім’єю

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

Здійснення соціального супроводу сімей учасників АТО з метою надання їм комплексу соціальних послуг, покращання соціальної адаптації

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

Проведення психологічної та психотерапевтичної роботи з учасниками АТО, спрямованої на стабілізацію їх психоемоційного стану

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

Надання психологічного консультування членів сімей учасників АТО з метою гармонізації сімейних стосунків, сприяння психологічній підтримці учасників АТО з боку родичів

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

Залучення осіб, які брали участь у АТО та знаходяться на обліку в центрах зайнятості, до громадських та інших робіт тимчасового характеру, які мають суспільно корисну спрямованість, з метою тимчасового працевлаштування

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, районні центри зайнятості міста та департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

Сприяння учасникам АТО, які знаходяться на обліку в центрах зайнятості, в підвищенні кваліфікаційного рівня, професійної підготовки, перепідготовки

Районні центри зайнятості міста та департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

Надання можливості учасникам АТО, які знаходяться на обліку в центрах зайнятості, підвищення конкурентоспроможності у видачі ваучера на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями пріоритетних видів економічної діяльності (відповідно до діючого законодавства)

Районні центри зайнятості міста та департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

Надання допомоги щодо недопущення порушень трудового законодавства в частині оплати праці особам, які були мобілізовані та брали участь в АТО

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

Надання юридичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

Надання соціально-побутових послуг самотнім пенсіонерам, які є членами сімей загиблих (померлих) учасників АТО, та опинились у складних життєвих обставинах (відповідно до діючого законодавства)

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей

Відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису

 

Надання щорічної разової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

У межах кошторису


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: