Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДАМіська цільова соціальна програма
забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва
на 2014-2016 рокиВизначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту
м. Миколаєва на 2014-2016 роки


За даними, наведеними у Національній доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 р. об’єкти господарювання і територія України продовжували перебувати під негативним впливом уражаючих чинників природного та техногенного походження, що призводили до виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, загибелі людей на виробництві і в побуті, погіршення умов життєдіяльності населення, забруднення навколишнього природного середовища, економічних збитків.
Масштаби та особливості негативної дії небезпечних факторів у природній сфері традиційно визначались природними особливостями території України, несприятливими наслідками глобальних змін клімату, недотриманням норм і правил безпечного провадження господарської діяльності.
За даними статистики протягом 2012 року в Україні зареєстровано 2012 надзвичайних ситуацій, внаслідок яких загинуло 301 чол. (з них 50 дітей) та 861 чол. постраждало (з них 225 дітей).
Упродовж 2012 року на території міста зареєстровано 1 надзвичайну ситуацію техногенного характеру, 103 небезпечні події, 925 пожеж. Матеріальні збитки від пожеж склали 5632 тис.грн. Загинуло протягом 2012 року:
- від дорожньо-транспортних подій – 3 чол.;
- на воді – 24 чол.;
- на пожежах – 21 чол.
Серед природних загроз найбільшу небезпеку становили процеси підтоплення, просідання ґрунту, карстові та зсувні процеси, комплексні гідрометеорологічні явища.
Гідрометеорологічні умови 2012 року характеризувалися негативним впливом як короткочасної дії, так і тривалими процесами несприятливих умов. Особливість їх полягала у виникненні небезпечних та стихійних погодних явищ, які не досягали рівня надзвичайної ситуації, але за рахунок комплексної дії (насамперед протягом тривалого часу) негативно впливали на життєдіяльність людей та функціонування господарського комплексу міста. З  кожним роком збільшується пожежонебезпечний період, який характеризується встановленням високої (4 класу) та надзвичайної (5 класу) пожежної небезпеки.
Серед техногенних загроз найбільшу небезпеку для населення та території міста становить гідродинамічна, хімічна, пожежо- та вибухо- небезпека. Стан техногенного навантаження на території міста ускладнюється у зв’язку з наявністю 260 потенційно небезпечних об’єктів, з яких – 69 об’єкти підвищеної небезпеки. Найбільшу небезпеку становлять хімічно небезпечні об’єкти, яких нараховується 10 від загальної кількості (у 2011 році 19). Максимально можлива кількість небезпечних хімічних речовин, яка може зберігатися на них, сягає: хлор – 53,2 тонни, аміак – 44,9 тонн, інші (кислоти) – 33 тонни. Північніше міста проведено чотири ділянки аміакопровіду, якими транспортуються аміак в кількості від 127,78 до 472,24 тонн. У зонах можливого хімічного зараження цих об’єктів мешкає 5960 осіб, з них непрацюючого населення 1611 осіб, яке лише на 24% забезпечено засобами індивідуального захисту.
По місту Миколаєву протягом 2011-2012 років спостерігались стихійні гідрометеорологічні явища – 3, різкі зміни погоди – 5, небезпечні явища погоди – 210.
Останнім часом терористичні акти з ймовірно можливих загроз переходять до реальних. Спостерігається тенденція активізації діяльності екстремістських угруповань у країнах пострадянського простору і країнах далекого зарубіжжя. В умовах щільної міської забудови, високої концентрації промислових об’єктів особливу небезпеку представляє можливість ініціювання ними техногенних катастроф і застосування засобів масового ураження.
Виходячи з вищевикладеного, особливу важливість набуває наявність засобів індивідуального та колективного захисту виробничого персоналу підприємств і населення.
Наявний фонд захисних споруд міста складається з 223 сховищ, 64% з яких не готові до використання за призначенням, потребують капітального ремонту і доукомплектування спецобладнанням, а деякі не підлягають відновленню. На загальному фоні у гіршому стані знаходяться споруди, що належать до комунальної власності міста: з 97 споруд – 78 не готові до прийому людей.
Проведення заходів у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативне реагування на них в значній мірі залежить від засобів зв’язку, оповіщення та інформування. Обладнання існуючої системи централізованого оповіщення технічно і морально застаріло і не відповідає вимогам Кодексу цивільного захисту України. На об’єктах міста розташовано 152 електросирени, 39% з них за різними причинами непрацездатні. Проводове мовлення у минулому як один із основних засобів інформування населення про заходи цивільного захисту на території міста за рядом причин не працює і потребує альтернативної заміни з використанням сучасних технологій. Потребує вирішення виконання вимог Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VІ щодо встановлення на території міста, у т.ч. в місцях масового перебування людей, сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для передачі інформації з питань цивільного захисту.
Вжиття додаткових заходів потребує ситуація на водних об’єктах міста. У 2011-2012 роках на акваторії міста відбулося 55 подій, загинуло 37 осіб, у т.ч. 2 дітей. Станом на 01.10.2013 загинуло 14 осіб, у т.ч. 2 дитини. Основними причинами трагічних випадків, що призводять до загибелі людей, крім нехтування правилами безпеки поведінки людей на воді та льоду, залишається недостатнє вжиття запобіжних заходів, відсутність достатньої кількості рятувальних станцій.
Серед основних факторів, що можуть ініціювати виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими епідемічними ускладненнями серед населення, є наявність 18 ринків, на яких дозволена реалізація продуктів харчування.
За результатами ветеринарно-санітарної експертизи на ринках міста у 2012 році встановлено 115 випадків захворювання ехінококозом. Не допущено в реалізацію й спрямовано на утилізацію 743 кг м’ясопродуктів.
Досвід роботи з проведення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, свідчить, що тільки наявність резервних фінансових та матеріальних ресурсів може гарантовано забезпечити оперативне виконання необхідних робіт. Місто має матеріальний резерв, але він потребує постійного поповнення і розширення номенклатури для покращання ефективності реагування на можливі надзвичайні ситуації та їх попередження.
З метою виконання невідкладних заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру виконавчим комітетом Миколаївської міської ради неодноразово приймалися рішення про виділення з міського матеріального резерву матеріальних цінностей:
- у 2010 році – на суму 80 тис.грн.;
- у 2011 році – на суму 75,6 тис.грн.;
- у 2012 році – на суму 147,7 тис.грн.;
- за 9 місяців 2013 року – на суму 85,263 тис.грн.
У місті Миколаєві налічується 34818 житлових будинків, з яких міське житлове господарство комунальної власності нараховує 3008 житлових будинків, у тому числі 29 підвищеної поверховості. Загальна площа аварійного та ветхого житла на території міста складає більше 10 тис.кв.м. Існує необхідність створення резервного житлового фонду для відселення мешканців аварійних житлових будинків, у разі загрози їх руйнування.
Потребує уваги стан протипожежного забезпечення будинків підвищеної поверховості, об’єктів з масовим перебуванням людей, в першу чергу лікувальних та навчальних закладів.
З метою недопущення загибелі громадян у період різкого зниження температури повітря, щороку організовується функціонування пунктів обігріву та ночівлі для бездомних громадян, потребує вирішення питання сплати електроенергії за роботу електроустаткування пунктів.
Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту у місті Миколаєві протягом 2011-2013 років здійснювалась у рамках виконання завдань і заходів міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту м. Миколаєва на 2011-2013 роки.
У зв’язку із закінченням у 2013 році терміну дії зазначеної програми, враховуючи вимоги Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VІ, відповідно до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту виникає необхідність у прийнятті міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2014-2016 роки (далі – Програма).
 
Мета Програми
 
Метою Програми є:
1. Забезпечення підвищення рівня цивільного захисту населення та територій м. Миколаєва на 2014-2016 роки.
2. Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності території міста від наслідків таких ситуацій.
3. Реалізація окремих розділів Концепції безпеки міста Миколаєва, затвердженої рішенням міської ради від 25.02.2005 № 31/43, з питань захисту населення і території міста від загрози техногенного та природного походження.
 
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
 
Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту шляхом здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів держави, міста, суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених законодавством.
Забезпечення органами місцевого самоврядування ефективної реалізації державної політики у сфері цивільного захисту здійснюється шляхом виконання комплексу організаційних, управлінських та практичних заходів, зокрема:
- здійснення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
- реагування на надзвичайні ситуації та їх ліквідацію;
- підготовки керівного складу, органів управління, сил цивільного захисту і населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій.
Зазначені заходи реалізуються шляхом:
- оповіщення та інформування органів місцевого самоврядування та населення;
- укриття людей у захисних спорудах цивільного захисту;
- здійснення евакуаційних заходів;
- інженерного захисту територій;
- медичного захисту людей;
- радіаційного і хімічного захисту людей та майна;
- навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;
- моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;
- створення страхового фонду документації з питань цивільного захисту;
- забезпечення техногенної та пожежної безпеки;
- реєстрації потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних ділянок територій, ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
- управління та координація діями суб’єктів. залучених до запобігання або ліквідації надзвичайних ситуацій;
- організації життєзабезпечення постраждалого населення;
- проведення аварійно-відновлювальних робіт;
- відшкодування шкоди та надання допомоги особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації.
- організації підготовки та інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту.
Розв’язання проблем, визначених Програмою, та реалізація основних заходів цивільного захисту потребує залучення бюджетних коштів.
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у Паспорті цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту міста Миколаєва на 2014-2016 роки (додаток 1).
Обсяги фінансування Програми встановлюються під час затвердження міського бюджету на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та реальних можливостей бюджету.
 
Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
 
Правовою основою для визначення завдань і заходів Програми є Конституція України, Кодекс цивільного захисту України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інші акти законодавства.
Відповідно до мети та пріоритетів розвитку цивільного захисту визначені такі основні завдання, а саме:
- забезпечення реальної готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації і ліквідацію їх наслідків;
- проведення попереджувальних заходів у сфері захисту населення, техногенної та пожежної безпеки, з метою досягнення прийнятого рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення людських і матеріальних втрат;
- забезпечення достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів профільних програм і заходів цивільного захисту;
- розвиток створеного потенціалу засобів захисту населення, накопичення необхідних фінансових і матеріальних резервів, призначених для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;
- розроблення і впровадження заходів щодо безаварійного функціонування потенційно небезпечних об’єктів, систем життєзабезпечення міста, виконання вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту;
- розроблення та впровадження новітніх технологій, спрямованих на запобігання надзвичайних ситуацій;
- підтримання у готовності систем управління, оповіщення та зв’язку до застосування за призначенням;
- забезпечення обов’язковим обслуговуванням державними аварійно-рятувальними службами потенційно небезпечних об’єктів та окремих території міста згідно з чинним законодавством;
- скорочення застосування шкідливих речовин на об’єктах, які мають їх в технологічному виробництві шляхом послідовної їх модернізації на підставі передових та нешкідливих технологій;
- своєчасне проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення постраждалого населення;
- надання оперативної допомоги населенню, з використанням засобів цивільного захисту, в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;
- оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне інформування про обстановку, яка склалася, заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям, та подолання їх наслідків;
- підготовка населення, керівного складу і фахівців цивільного захисту до дій при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.
Виконання Програми дасть змогу:
- підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері техногенної і природної безпеки;
- покращити діяльність органів місцевого самоврядування в напрямку вирішення актуальних проблем захисту населення, об’єктів і територій від небезпечних факторів різного характеру;
- знизити втрати від надзвичайних ситуацій;
- поліпшити якість необхідних управлінських рішень щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- забезпечити ефективне використання коштів резервного фонду бюджету міста;
- забезпечити необхідний рівень безпеки проживання громадян;
- підвищити роль і вплив органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту.
Очікувані результати та обґрунтування ефективності виконання програмних заходів визначаються в конкретному, вимірювальному та порівняльному вигляді з економічних, соціальних та екологічних напрямків.
У зв’язку із специфікою проблем, що розв’язуються, визначаються наступні показники ефективності програмних заходів:
- зменшення економічних втрат;
- підвищення ефективності витрат на заходи щодо зниження ризику або попередження надзвичайних ситуацій;
- зменшення кількості загиблих людей;
- зменшення кількості постраждалого населення;
- повнота моніторингу;
- достовірність прогнозу виникнення надзвичайних ситуацій;
- збитки, порівняно з попереднім періодом;
- гарантований захист населення від надзвичайних ситуацій;
- швидкість ліквідації надзвичайних ситуацій та подій;
- зниження соціальної напруженості серед населення у зоні надзвичайної ситуації;
- перелік та масштаби робіт щодо соціальної реабілітації постраждалого населення.
Співвідношення цих параметрів за результатами звітного року та попередніх визначають ефективність реалізації Програми, за винятком показників, кількісний зміст яких можливо досягнути за умови повного фінансування відповідних заходів Програми, а саме:

№ п/п

Показник

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1

Кількість засобів індивідуального захисту органів дихання для забезпечення працівників органів місцевого самоврядування, к-тів

520

670

820

2

Кількість засобів індивідуального захисту органів дихання для забезпечення непрацюючого населення, яке мешкає у прогнозованих зонах хімічного ураження, к-тів

788

1088

1128

3

Кількість диспетчерських служб комунальної форми власності, що укомплектовані засобами радіаційного та хімічного спостереження (контролю), од.

1

1

1

4

Кількість відремонтованих захисних споруд цивільного захисту, комунальної форми власності, од.

15

5

5

5

Кількість захисних споруд цивільного захисту, комунальної форми власності, на яких проведено заходи технічної інвентаризації, од.

90

-

-

6

Кількість інформаційних табло для оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, од.

7

18

8

7

Кількість базових станцій пейджингового зв’язку автоматизованого робочого місця керування міською системою оповіщення, к-тів

1

-

-

8

Кількість пожежних депо на території м. Миколаєва, од.

6

6

7

9

Кількість рятувальних станцій на території м. Миколаєва, од.

-

-

1

10

Кількість пам’яток для населення, шт.

160000

160000

160000


Напрями діяльності та заходи Програми
 
Напрями діяльності та заходи Програми визначені в додатку 2.
 
Координація та контроль за ходом виконанням Програми
 
Співвиконавці, визначені в Програмі, щороку до 10 січня подають управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми.
Організаційна робота щодо виконання визначених Програмою заходів покладається на відповідального виконавця та співвиконавців Програми.
Контроль за виконанням Програми покладається на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, яке здійснює:
- координацію заходів Програми;
- підготовку пропозицій щодо обсягів фінансування;
- розгляд звітів за результатами виконання заходів Програми.
Відповідальний виконавець Програми щороку до 20 січня на підставі аналізу стану виконання Програми за попередній рік, надає узагальнений звіт про виконання Програми до управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради.
 
Додатки до Програми:
 
1. Паспорт міської цільової програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2014-2016 роки.
2. Завдання і заходи з виконання міської цільової програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2014-2016 роки.
 
_________________________________________________________

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
міської цільової соціальної програми
забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2014-2016 роки1. Програму затверджено рішенням міської ради від ____________ №_____
2. Ініціатор:
- постійна комісія міської ради з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження;
- управління з питань НС та ЦЗН  Миколаївської міської ради.
3. Розробник Програми: управління з питань НС та ЦЗН Миколаївської міської ради.
4. Відповідальний виконавець: управління з питань НС та ЦЗН Миколаївської міської ради.
5. Співвиконавці:
- департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;
- адміністрації районів Миколаївської міської ради;
- департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради;
- управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради;
- управління освіти Миколаївської міської ради;
- управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради;
- управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
6. Термін виконання: 2014-2016 роки.
7. Обсяги та джерела фінансування:

Джерела

 

фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками (тис.грн.)

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Міський бюджет

67987,5

22693,3

23740,7

21553,5

Інші джерела фінансування

300,0

50,0

100,0

150,0

Всього

68287,49

22743,3

23840,7

21703,5Додаток 2
до Програми
Завдання і заходи
з виконання міської цільової програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2014-2016 роки№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Забезпечення ефективності управління у сфері цивільного захисту

1.1. Вдосконалення Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми єдиної  державної системи цивільного захисту України

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР, адміністрації районів ММР

Всього:

-

-

-

Забезпечення ефективного управління у сфері цивільного захисту

У тому числі кошти міського бюджету

-

-

-

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

2

Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації

2.1. Створення міського реєстру сил та засобів цивільного захисту

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

-

-

-

Забезпечення ефективного управління у сфері цивільного захисту

У тому числі кошти міського бюджету

-

-

-

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

2.2. Створення міського пункту управління міської ланки  територіальної підсистеми Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

-

-

-

Забезпечення ефективного управління у сфері цивільного захисту

У тому числі кошти міського бюджету

-

-

-

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

2.3. Придбання обладнання для забезпечення роботи мобільних оперативних груп органів управління та розрахунково-аналітичних груп

До 2016 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

10,0

10,0

10,0

Постійна готовність до дій і взаємодії органів управління, сил та засобів цивільного захисту

У тому числі кошти міського бюджету

10,0

10,0

10,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

2.4. Поповнення міського матеріального резерву:

 

Забезпечення проведення невідкладних відновлювальних робот і заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій

 

 

2.4.1. Паливо-мастильних матеріалів та матеріалів, необхідних для запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення заходів з евакуації населення

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

200,0

200,0

200,0

 

У тому числі кошти міського бюджету

200,0

200,0

200,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

2.4.2. Медичних засобів та обладнання

До 2017 р.

Управління охорони здоров’я ММР

Всього:

1014,0

1014,0

1014,0

 

У тому числі кошти міського бюджету

1014,0

1014,0

1014,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

3.1. Фінансування заходів з постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування територій та потенційно небезпечних об’єктів комунальної власності і заходів з рятування на водах

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

6047,0

6047,0

6047,0

Ефективне запобігання та оперативне реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, випадки, пов’язані з небезпекою на воді

У тому числі кошти міського бюджету

6047,0

6047,0

6047,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

3.2. Утримання міської системи оповіщення та зв’язку цивільного захисту

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

210,0

210,0

210,0

Забезпечення постійної готовності міської системи оповіщення та зв’язку

У тому числі кошти міського бюджету

210,0

210,0

210,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

3.3. Утримання та модернізація міської системи оповіщення керівного складу цивільного захисту

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН

Всього:

106,0

104,0

104,0

Забезпечення постійної готовності міської системи оповіщення та зв’язку

У тому числі кошти міського бюджету

106,0

104,0

104,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

3.4. Утримання та приведення засобів колективного захисту в готовність до використання за призначенням

 

Забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

До 2017 р.

Департамент ЖКГ ММР

Всього:

805,0

300,0

300,0

 

У тому числі кошти міського бюджету

805,0

300,0

300,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

 

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

50,0

100,0

100,0

 

У тому числі кошти міського бюджету

50,0

100,0

100,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

 

До 2015 р.

Управління охорони здоров’я ММР (ЗС № 52075)

Всього:

25,0

-

-

 

У тому числі кошти міського бюджету

25,0

-

-

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

3.5. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту

 

Забезпечення виконання розпорядження КМУ від 26.11.2008 № 1473р

 

 

 

До 2015 р.

Департамент ЖКГ ММР

Всього:

36,32

-

-

 

У тому числі кошти міського бюджету

36,32

-

-

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

До 2015 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

2,45

-

-

 

У тому числі кошти міського бюджету

2,45

-

-

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

 

До 2015 р.

Управління охорони здоров’я ММР

Всього:

1,77

-

-

 

У тому числі кошти міського бюджету

1,77

-

-

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

 

До 2015 р.

Управління освіти ММР

Всього:

4,13

-

-

 

У тому числі кошти міського бюджету

4,13

-

-

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

 

До 2015 р.

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів ММР

Всього:

0,59

-

-

 

У тому числі кошти міського бюджету

0,59

-

-

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

3.6. Накопичення засобів індивідуального захисту

 

Забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

 

 

3.6.1. Для забезпечення  працівників органів місцевого самоврядування

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

71,0

71,0

71,0

 

У тому числі кошти міського бюджету

71,0

71,0

71,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

3.6.2. Для забезпечення непрацюючого населення, яке мешкає у прогнозованих зонах хімічного ураження

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

21,0

21,0

21,0

 

У тому числі кошти міського бюджету

21,0

21,0

21,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

3.7. Накопичення приладів радіаційного та хімічного спостереження для забезпечення функціонування системи спостереження (дозиметр, ВПХР)

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

4,0

4,0

4,0

Забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

У тому числі кошти міського бюджету

4,0

4,0

4,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

3.8. Здійснення заходів з утилізації металевої ртуті та інших небезпечних речовин, виявлених на території міста

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН

Всього:

5,0

5,0

5,0

Забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

У тому числі кошти міського бюджету

5,0

5,0

5,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

3.9. Будівництво рятувальної станції в зоні відпочинку мкр. Намив

До 2017 р.

Департамент ЖКГ ММР

Всього:

2500,0

2500,0

2500,0

Забезпечення заходів із запобігання загибелі людей на воді

У тому числі кошти міського бюджету

2500,0

2500,0

2500,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

3.10. Придбання спеціальних транспортних засобів та спеціального обладнання для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

500,0

500,0

500,0

Ефективне та оперативне реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, випадки, пов’язані з небезпекою на воді

У тому числі кошти міського бюджету

500,0

500,0

500,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

3.11. Створення фонду житла (за рахунок приміщень, які передаються до комунальної власності) для тимчасового проживання постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій

До 2017 р.

Департамент ЖКГ ММР, відділ обліку та розподілу житла ММР

Всього:

-

-

-

Забезпечення надання допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій

У тому числі кошти міського бюджету

-

-

-

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

4.1. Впровадження автоматизованих технологій збирання, аналізу і передачі інформації про наслідки надзвичайних ситуацій,  моніторинг потенційно небезпечних об’єктів та територій, гідрометеорологічних явищ

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

20,0

20,0

20,0

Забезпечення моніторингу за станом техногенної безпеки та контролю за ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій

У тому числі кошти міського бюджету

20,0

20,0

20,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

4.2. Організація комплексного освоєння підземного простору, підвальних та інших заглиблених приміщень, з урахуванням їх пристосування для укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

150,0

200,0

250,0

Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

У тому числі кошти міського бюджету

100,0

100,0

100,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

50,0

100,0

150,0

 

 

4.3. Проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву

До 2017р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

-

50,0

50,0

Якісне зберігання матеріальних засобів

У тому числі кошти міського бюджету

-

50,0

50,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

5

Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки

5.1. Будівництво пожежного депо в мкр. “Ліски-2” на чотири автомобілі згідно з планом розвитку м. Миколаєва

 

Підвищення рівня захисту населення і території

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

5.1.1. Відведення землі під будівництво пожежного депо згідно з планом розвитку м. Миколаєва та розроблення проектно-кошторисної документації

До 2015 р.

Департамент ЖКГ ММР

Всього:

200,0

-

-

 

У тому числі кошти міського бюджету

200,0

-

-

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

5.1.2. Будівництво першої черги пожежного депо згідно з планом розвитку м. Миколаєва

До 2016 р.

Департамент ЖКГ ММР

Всього:

-

4700,0

-

 

У тому числі кошти міського бюджету

-

4700,0

-

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

5.1.3. Будівництво другої черги пожежного депо згідно з планом розвитку м. Миколаєва

До 2017 р.

Департамент ЖКГ ММР

Всього:

-

-

4700,0

 

У тому числі кошти міського бюджету

-

-

4700,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

5.2. Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей

 

Забезпечення ефективного протипожежного стану, збереження життя та здоров’я людей

 

 

 

До 2017 р.

Управління освіти ММР

Всього:

3513,29

3513,29

3513,29

 

У тому числі кошти міського бюджету

3513,29

3513,29

3513,29

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

До 2017 р.

Управління охорони здоров’я ММР

Всього:

6371,05

3435,55

1308,6

 

У тому числі кошти міського бюджету

6371,05

3435,55

1308,6

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

 

До 2017 р.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

687,63

647,76,

615,47

 

У тому числі кошти міського бюджету

687,63

647,76,

615,47

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

 

До 2017 р.

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Всього:

145,605

145,605

145,605

 

У тому числі кошти міського бюджету

145,605

145,605

145,605

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

6

Організація підготовки органів управління, сил Миколаївської міської ланки цивільного захисту на населення

6.1. Удосконалення навчально-матеріальної бази навчально-консультаційних пунктів житлово-експлуатаційних підприємств комунальної власності

До 2017 р.

Департамент ЖКГ ММР

Всього:

12,0

12,0

12,0

Забезпечення якісного навчання населення з питань цивільного захисту

У тому числі кошти міського бюджету

12,0

12,0

12,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

6.2. Впровадження сучасних підходів до організації та проведення навчань та тренувань органів управління та сил цивільного захисту м. Миколаєва

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

2,5

2,5

2,5

Забезпечення якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань цивільного захисту

У тому числі кошти міського бюджету

2,5

2,5

2,5

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

7

Інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту

7.1. Виготовлення та розповсюдження пам’яток для навчання населення щодо  дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

Щороку

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

25,0

25,0

25,0

Забезпечення інформування населення у сфері цивільного захисту

У тому числі кошти міського бюджету

25,0

25,0

25,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

 

7.2. Публікація в засобах масової інформації Повідомлення про об’єкт підвищеної небезпеки та інформації про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, про способи та методи захисту від них

Щороку

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

3,0

3,0

3,0

Забезпечення інформування населення у сфері цивільного захисту

У тому числі кошти міського бюджету

3,0

3,0

3,0

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЬОГО

Департамент ЖКГ ММР

Всього:

22743,33

23840,70

21703,46

 

У тому числі кошти міського бюджету

3553,3

7512,0

7512,0

 

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

7376,95

7472,50

7444,50

Управління охорони здоров’я ММР

7411,82

4449,55

2322,60

Управління освіти ММР

3517,42

3513,29

3513,29

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

687,63

647,76

615,47

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

145,61

145,61

145,61

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів ММР

0,59

-

-

 

Інші джерела фінансування:

 

- залучених

50,0

100,0

150,0


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: