Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДАПрограма
поводження з собаками та котами
на території міста Миколаєва
на 2013-2017 рокиВСТУП
 
Україна як сучасна правова європейська країна з кожним роком все більше приділяє уваги вирішенню проблеми поводження з домашніми та безпритульними собаками та котами (далі - тварини).
За минулі роки відбулися якісні зрушення щодо вирішення ситуації, що склалася. По-перше, було прийнято Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21 лютого 2006 року, що спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства. По-друге, 5 липня 2011 року було підписано Європейську конвенцію про захист домашніх тварин.
Програма поводження з собаками та котами на території міста Миколаєва на 2013-2017 роки (далі – Програма) спрямована на цивілізоване вирішення питань поводження з тваринами, а також прийнятих нашою державою міжнародних зобов’язань у даній сфері.
У Програмі закладено основу для забезпечення виконання вимог Правил поводження з домашніми собаками та котами в м. Миколаєві, які прийняті міською радою у 2009 році, зі змінами та доповненнями, які є обов’язковими для виконання всіма громадянами та установами м. Миколаєва.                                                                 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
 
Протягом багатьох років склалася ситуація із збільшенням кількості безпритульних тварин на вулицях міста. Це завдає шкоду як самим тваринам, так і населенню міста.
Тварини гинуть або отримують травми у дорожньо-транспортних подіях, що також призводить до надзвичайної ситуації на дорогах, потрапляють в місця, з яких неможливо самостійно вибратись, є носіями таких інфекційних хвороб, як сказ, лептоспіроз та інші. Залишається значною кількість людей, що постраждала від нападів та укусів тварин.
Зростання чисельності безпритульних тварин відбувається, у першу чергу, за рахунок потрапляння на вулицю домашніх тварин, які втратили господарів через різні обставини, та за рахунок безконтрольного розмноження безпритульних тварин.
Тенденція до зростання бездоглядних тварин викликана наступними умовами. У першу чергу, у м. Миколаєві ведеться на недостатньому рівні загальноміський облік та реєстрація власників домашніх тварин (собак), не проводиться електронне чипування цих тварин, проводиться їх безконтрольне розмноження, незаконний продаж та передача з рук в руки.
У другу чергу, існують сприятливі умови для розмноження, що визначаються наявністю відповідних біологічних потреб для тварин: кліматичних умов, наявності укриття придатного для народження та вирощування потомства, доступної їжі та відсутності зовнішніх загроз.
На кінець 2012 року тільки розпочалось проведення робіт з реконструкції пункту стерилізації та утримання тварин КП ММР «Центр захисту тварин», що створене міською радою у серпні 2011 року для комплексного вирішення питань поводження з тваринами та їх захисту на території м. Миколаєва. 
За останні роки значно зросла кількість звернень громадян до органів місцевого самоврядування щодо збільшення кількості безпритульних тварин та їх агресивного поводження. У той же час спостерігається збільшення випадків жорстокого поводження з тваринами.
Недостатньою є інформованість населення щодо вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Правил утримання домашніх собак і котів в м. Миколаєві.
 
МЕТА ПРОГРАМИ
 
Мета Програми – створення в м. Миколаєві умов щодо безпечного співіснування людини та тварин, захисту тварин від страждань і загибелі унаслідок жорстокого поводження з ними, укріплення моральності й гуманності громади міста. 
 
ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
 
Розв’язання визначеної проблеми поводження з собаками та котами є багатопрофільним питанням і потребує залучення різних структур та організацій міста для її вирішення та планування на довгострокову перспективу.
Відокремлене виконання заходів щодо поводження з домашніми та безпритульними тваринами не може дати позитивного результату у досягненні мети Програми.
Масове знищення безпритульних тварин не вирішує проблему та є економічно невигідним – на місця вилучених тварин мігрують інші, заповнюючи «екологічні ніші» на вільних територіях.
Реалізація Програми повинна здійснюватися гуманними методами, виключаючи жорстоке поводження з тваринами, відповідно до чинного законодавства України.
Програма в своїй основній частині базується на ідеї повної ліквідації причин появи бездоглядних собак та котів в місті.
Програма у своїй основній частині базується на ідеї повної ліквідації причин появи бездоглядних собак та котів в місті, а це є вирішенням питання утримання собак та котів, які мають власників: їх облік шляхом електронного чипування, регулювання розмноження тварин, що не є племінними, контроль за продажем собак та котів, повна ліквідація такого явища в місцях продажу, як послуга населенню “беру – дарую”, підвищення відповідальності власників тварин, особливо тих, що відносяться до потенційно небезпечних.
Актуальним є питання стерилізації, вакцинації, візуальної ідентифікації, та повернення до попереднього ареалу перебування безпритульних собак та котів.
Регулювання чисельності безпритульних стерилізованих, вакцинованих та візуально ідентифікованих тварин вирішується також шляхом розміщення їх у приватних притулках та пошуком для них нових власників.
Необхідно висвітлювати питання поводження з тваринами в засобах масової інформації (відкриття відповідної рубрики, організація теле- та радіопередач, розміщення інформації у газетах, створення відповідних сайтів в Інтернеті), проводити інформаційно-просвітницьку роботу з усіма верствами населення шляхом проведення громадських акцій, випуску листівок та плакатів, розміщення інформації на білбордах.
Таким чином, основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є:
загальноміський облік тварин, що мають власника;
створення пункту стерилізації та утримання тварин КП ММР «Центр захисту тварин»;
стерилізація та вакцинація безпритульних тварин;
ліквідація незаконної торгівлі тваринами.
 
ОБҐРУНТУВАННЯ ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ
 
Проблеми, що мають місце у сфері поводження з тваринами, потребують невідкладного розв’язання та фінансування заходів.
Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, коштів підприємств різних форм власності, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Фінансування заходів Програми за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів здійснюється у межах видатків, передбачених на їх реалізацію на відповідний рік.
 
 
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
 
            Основними завданнями Програми є:
здійснення обліку, реєстрації та електронної ідентифікації собак, котів (за бажанням), що належать власникам;
створення пункту стерилізації та утримання тварин КП ММР «Центр захисту тварин»;
стерилізація, вакцинація та ідентифікація безпритульних тварин;
здійснення контролю щодо вакцинації домашніх тварин;
сприяння створенню притулків для тварин;
проведення моніторингу стосовно безпритульних тварин (збирання, аналіз та обробка даних про кількість, склад, ареал перебування тощо);
організація відлову безпритульних тварин гуманним методом на основі новітніх технологій, кращого міжнародного досвіду та досвіду міст України, де вже впроваджено аналогічні програми;
ведення бази даних всіх безпритульних тварин, що потрапили до пункту стерилізації та утримання тварин;
здійснення контролю та заборона незаконної торгівлі тваринами в місті, заборона діяльності в місцях продажу тварин під назвою «беру-дарую»;
створення гарячої телефонної лінії щодо порятунку безпритульних тварин та виїзної бригади для порятунку тварин;
інформування населення щодо визначених місць вигулу тварин;
заборона жорстоких методів умертвіння тварин;
співпраця з ветеринарними установами міста та області, санітарно-епідеміологічними установами міста, державною екологічною інспекцією, районними адміністраціями, правоохоронними структурами, засобами масової інформації;
співпраця з громадськими організаціями, в Статуті яких прописано захист тварин, та з ініціативними групами;
проведення інформаційно-просвітницької діяльності в галузі поводження та захисту домашніх та безпритульних тварин серед населення шляхом випуску соціальної реклами, друкованих видань, проведення акцій та просвітницьких проектів в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах.
 
Перелік конкретних завдань і заходів Програми наведений у додатку 2  до Програми. Перелік завдань і заходів Програми може змінюватися та доповнюватися за пропозиціями розробників та виконавців Програми.
 
Очікувані результати виконання Програми:
тварини, які були простерилізовані та щеплені проти інфекційних захворювань, стають епізоотично безпечними та не дають приплоду. Через певний час починається значне природне зменшення їх чисельності. Заміщення «вибулих» тварин нестерилізованими неможливо, оскільки навколо вже стерилізовані тварини. Це призведе до зменшення кількості безпритульних тварин;
зменшення кількості людей, які постраждали від нападів та укусів тварин;
підвищення відповідальності власників домашніх тварин;
зменшення аварійності на дорогах;
поліпшення епізоотичного, санітарно-епідеміологічного та екологічного стану міста;
зменшення випадків захворювання населення хворобами, що є спільними для тварин та людей (сказ, лептоспіроз та інш.);
створення електронної бази даних безпритульних та домашніх тварин;
скорочення кількості випадків жорстокого поводження з тваринами; 
- забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми;
- підвищенні міжнародного іміджу м. Миколаєва в результаті дотримання міжнародних стандартів поводження з тваринами.
 
Результативні показники:

Назва показника

2012

 

рік

2013

 

рік

2014

 

рік

2015

 

рік

2016

 

рік

2017

 

рік

1.

Показники затрат:

 

- обсяги видатків, тис. грн.

1250

1440

1740

2310

2330

2450

2.

Показники продукту:

 

- кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати, од.

477

750

1500

1750

1850

2000

 

- кількість тварин, що  мають власника, яких планується зареєструвати, од.

-

1500

2000

2500

2500

2500

3.

Показники ефективності:

 

- середні видатки на проведення відлову однієї тварини, грн.

-

90

95

100

100

100

 

- середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини, грн.

-

150

160

200

200

200

 

- середні видатки на утримання однієї тварини в пункті стерилізації та утримання тварин протягом 14 діб, грн.

-

70

75

80

80

80

 

- середні видатки на реєстрацію однієї тварини, грн.

-

120

120

130

130

140

4.

Показники якості:

 

темпи зростання/зменшення

 

кількості випадків укусів людей тваринами порівняно з попереднім роком, %

100

95

90

85

80

75

 

- темпи зростання/зменшення кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком, %

100

110

105

100

90

75


КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 
Реалізація Програми забезпечується за допомогою цілеспрямованої системи, яка включає в себе нормативно-правову базу, економічний механізм, управління і контроль за реалізацією Програми.
Контроль за виконання Програми покладається на департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, який здійснює:
координацію заходів Програми;
підготовку пропозицій щодо обсягів фінансування;
розгляд звітів співвиконавців Програми за результатами виконання програмних заходів;
періодичну перевірку виконання заходів з реалізації Програми та використання коштів;
узагальнення пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Програми.
Відповідальний виконавець Програми щороку на підставі аналізу стану виконання Програми за попередній рік надає узагальнений звіт про виконання Програми до міської ради.
 
__________________________________________________

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Програми поводження з собаками та котами
на території міста Миколаєва на 2013-2017 роки1. Програму затверджено рішенням міської ради від _______________ № _______.
2. Ініціатор – департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
3. Розробник Програми – департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
4. Співрозробники: члени робочої групи відповідно до розпорядження міського голови від 05.11.12 № 342р.
5. Відповідальний виконавець – департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
6. Співвиконавці: 1. Адміністрації районів Миколаївської міської ради.
2. КП ММР «Центр захисту тварин»
7. Термін виконання - 2013-2017 рр.
8. Обсяги та джерела фінансування
                                                                                  (тис.грн.)

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

Всього

10270

1440

1740

2310

2330

2450

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Міський бюджет

8950

1200

1500

2050

2050

2150

Інші

1320

240

240

260

280

300


Обсяги фінансування заходів Програми можуть корегуватися у межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

Додаток 2
до Програми
ПЕРЕЛІК
завдань і заходів
Програми поводження з собаками і котами на території міста Миколаєва на 2013-2017 роки№з/п

Перелік заходів Програми

Строки виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Всього

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Всього

 

 

 

10270

1440

1740

2310

2330

2450

1.

Реконструкція та розширення пункту стерилізації та утримання тварин

2015-2017

 

роки

ДЖКГ ММР

міський бюджет

1500

-

-

500

500

500

благодійні внески

*

 

 

 

 

 

2.

Регулювання чисельності безпритульних тварин на території міста

постійно

ДЖКГ ММР,

 

РА

міський бюджет

5500

1000

1100

1100

1100

1200

благодійні внески

*

 

 

 

 

 

кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб

*

 

 

 

 

 

3.

Реєстрація тварин, які мають власників

постійно

КП ММР “ЦЗТ”

інші кошти

1320

240

240

260

280

300

4.

Створення, обладнання та утримання майданчиків для вигулу домашніх тварин

постійно

ДЖКГ ММР, РА

міський бюджет

1700

150

350

400

400

400

благодійні внески

*

 

 

 

 

 

кошти суб’єктів господарювання

*

 

 

 

 

 

5.

Проведення заходів інформаційно-просвітницького спрямування в галузі поводження та захисту тварин, в тому числі висвітлення проблеми поводження з тваринами в ЗМІ

постійно

ДЖКГ ММР

міський бюджет

250

50

50

50

50

50

благодійні внески

*

 

 

 

 

 

 

Прийняті скорочення:

ДЖКГ ММР

-

департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

КП ММР “ЦЗТ”

-

комунальне підприємство Миколаївської міської ради “Центр захисту тварин”

 

РА

-

адміністрації районів Миколаївської міської ради


* - кошти за даними джерелами фінансування будуть визначені окремо


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: