Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


 

ПРОГРАМА
розвитку дорожнього руху та його безпеки
в м. Миколаєві на 2013-2017 рр.

 1. Загальні положення
Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Миколаєві на 2013-2017 рр. (далі – Програма) розроблена на виконання Указу Президента України від 20.11.07 № 1121/2007 “Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху”, відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про автомобільний транспорт”, статті 6 Закону України “Про дорожній рух” та враховує ситуацію, яка склалася в обласному центрі із забезпеченням безпеки дорожнього руху (далі – БДР).
Програмою передбачаються основні напрями розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Миколаєві на період до 2017 року, які мають бути реалізовані шляхом проведення заходів і робіт.
Програма містить характеристику сучасного стану дорожнього руху, головні проблеми і шляхи його удосконалення та безпеки, джерела фінансового забезпечення виконання основних завдань.
Програма розроблена на підставі пропозицій та зауважень виконавчих органів Миколаївської міської ради, установ та підприємств, діяльність яких пов’язана з організацією дорожнього руху в м. Миколаєві та його безпеки.
Система фінансового забезпечення даної Програми повинна створити стабільні умови для вдосконалення безпеки дорожнього руху, забезпечення безпечних і комфортних умов руху на вулично-дорожній мережі.
2. Характеристика сучасного стану дорожнього руху
та його безпеки в м. Миколаєві, головні проблеми
В умовах прискорення темпів автомобілізації, високої інтенсивності дорожнього руху особливу увагу потребує проблема забезпечення безпеки дорожнього руху. Незважаючи на заходи, що проводяться відділенням ДАІ та АТІ, організаціями міста щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, ситуація з аварійністю на міських шляхах залишається складною.
Основними причинами, що впливають на стан аварійності, є значне збільшення транспортних засобів та інтенсивності руху на дорогах та вулицях міста, невідповідність їх геометричних параметрів вимогам норм, правил та стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, наявність ямковості та розрушень покриття проїзної частини, відсутність облаштованих тротуарів на більшості вулиць міста, недостатня кількість дорожніх знаків.
Низькою залишається дисципліна учасників дорожнього руху. Найпоширенішими причинами скоєння дорожньо-транспортних пригод із постраждалими були такі порушення Правил дорожнього руху:
- перехід у невстановленому місці пішоходами;
- перевищення безпечної швидкості;
- проїзд пішохідних переходів;
- маневрування ;
- виїзд на зустрічну смугу;
- проїзд на заборонений сигнал;
- недотримання дистанції руху;
- керування транспортними засобами в нетверезому стані.
На даний час в обласному центрі зареєстровано 25 місць концентрації ДТП. У місті через значну насиченість транспортних потоків мають місце надмірні затримки автотранспорту, що призводить до перевищення допустимих рівнів викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище.
Підприємствами, установами, організаціями не в повному обсязі виконуються вимоги Закону України “Про дорожній рух “ в частині навчання населення безпечній поведінці на вулицях та дорогах. На стан аварійності в місті також впливає і слабка матеріально-технічна база ДАІ, незначна чисельність особового складу. Поява на ринку транспортних послуг приватних перевізників, які не мають профільної освіти та досвіду організацій перевезень, також погіршує стан безпеки на дорогах.
З метою виправлення ситуації в попередні роки на вулично-шляховій мережі міста вживалися певні заходи щодо покращання організації дорожнього руху на дорогах та вулицях міста. Але за результатами їх виконання поставленої мети досягнуто не було, оскільки виконання заходів здійснювалося в умовах низького фінансування.
Таким чином, на даний час не досягнуто суттєвих зрушень ані у вирішенні законодавчих проблем, ані в подоланні негативних суспільних тенденцій, ані в поліпшенні стану вулично-дорожньої мережі.
Враховуючи досвід попередніх років, слід констатувати, що вирішення проблеми в забезпеченні безпеки дорожнього руху потребує застосування програмного підходу, що дозволить забезпечити принцип комплексності та системності на основі:
- визначення цілей, завдань і заходів;
- концентрації ресурсів на реалізацію заходів, що відповідають пріоритетним цілям і завданням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
- підвищення ефективності державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
При застосуванні програмного методу мають бути забезпечені:
- розвиток і використання наукового потенціалу під час планування та реалізації заходів, а також формування основ і пріоритетних напрямків профілактики дорожньо-транспортних пригод та зниження тяжкості їх наслідків;
- координація дій суб’єктів управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
- реалізація комплексу заходів, у тому числі профілактичного характеру, що знижують кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими і число громадян, які загинули в результаті дорожньо-транспортних пригод.
Здійснення зазначених заходів дозволить досягти позитивного ефекту за рахунок реалізації цільового науково обґрунтованого й системного впливу на об’єкти керування з метою підвищення безпеки дорожнього руху.
3. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2013-2017рр. є зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, запобігання дорожньому травматизму, зміцнення дисципліни на дорогах та вулицях міста, посилення безпеки дорожнього руху, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.
4. Шляхи та способи розв’язання головних проблем
Шляхами та способами розв’язання головних проблем є:
- удосконалення системи управління безпекою дорожнього руху та підвищення безпеки пасажирських та вантажних перевезень шляхом проведення систематичних перевірок виконання вимог законодавства в частині забезпечення безпеки дорожнього руху;
- забезпечення облаштування засобами автоматизованого керування рухом;
- автоматизація системи контролю транспортних засобів на маршрутах руху без їх зупинки із застосуванням сучасних технологій диспетчерського супутникового позиціонування (GPS-моніторинг);
- розроблення та впровадження комплексної електронної схеми організації дорожнього руху на вулично-шляховій мережі міста;
- удосконалення організації руху транспорту та пішоходів.
5. Фінансування Програми
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського або державного бюджету, власних коштів підприємств та інших коштів, не заборонених чинним законодавством (додаток 1).
Витрати, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, здійснюватимуться за рахунок відповідних фондів. Обсяги та об’єми фінансування з міського бюджету на 2013-2017 рр. будуть визначені після прийняття відповідного рішення міською радою в межах фінансової можливості.
6. Основними завданнями Програми є:
- забезпечення розвитку вулично-шляхової мережи, а також організація будівництва, реконструкції, ремонту і утримання місцевих автомобільних доріг, вулиць, трамвайних колій;
- розроблення комплексних транспортних схем, а також схем організації дорожнього руху, проектів автоматизованих систем управління дорожним рухом на території міста згідно з відповідними генеральними планами, проектами детального планування та забудови населених пунктів;
- організація підготовки та підвищення кваліфікації, навчання, стажування, відповідних інструктажів керівників та фахівців у сфері автомобільного транспорту, працівників з безпеки дорожнього руху підприємств, організацій і суб’єктів господарювання, що здійснюють перевезення, у тому числі небезпечних вантажів, дорожніх і комунальних підприємств і організацій, а також з охорони праці;
- організація підвищення кваліфікації і професійного рівня водіїв;
- розвиток мережі відповідних навчальних закладів;
- організація навчання населення Правилам дорожнього руху та здійснення інформаційнопросвітницької діяльності серед різних соціально-вікових груп населення, пов’язаної з профілактикою безпеки дорожнього руху;
- організація та здійснення заходів щодо поліпшення надання медичної допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних подій та медичного забезпечення дорожнього руху;
організація та здійснення заходів, пов’язаних з профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;
організація пропаганди безпеки дорожнього рух.
7. Результативні показники
Реалізація Програми дозволить:
- підвищити рівень безпеки дорожнього руху в місті, скоротити кількість дорожньо-транспортних пригод;
- забезпечити умови безаварійного перевезення пасажирів та небезпечних вантажів;
- поліпшити транспортно-експлуатаційні якості вулично-дорожньої мережі і регулювання транспортних потоків на дорогах;
- підвищити систему інформування учасників дорожнього руху.
8. Координація та контроль за ходом виконанням Програми
Результати реалізації Програми визначаються шляхом проведення моніторингу дорожнього руху у місті.
Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз: кількості дорожньо-транспортних пригод, дорожньо-транспортного травматизму, рівня дісциплини учасників дорожнього руху, своєчасність надання медичної допомоги у ДТП та інше, визначення ефективності реалізації Програми. Мониторінг проводиться на підставі даних виконавців визначених в Програмі, які щороку до 05 грудня подають управлінню транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми.
Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради щороку до 20 грудня аналізує хід реалізації Програми та надає узагальнену інформацію профільній постійній комісії міської ради та міському голові.
Додатки до Програми:
1. Паспорт Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Миколаєві на 2013-2017 рр.
2. Завдання і заходи з виконання Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Миколаєві на 2013-2017 рр.
_________________________________________________

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в м.Миколаєві на 2013 – 2017 рр.Програму затверджено рішенням міської ради від ________ № _______
Ініціатор: управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.
Розробник Програми: управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.
Співрозробники: департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
Відповідальний виконавець: управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.
Співвиконавці: департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
Термін виконання: 2013-2017 роки.
Обсяги та джерела фінансування
(тис.грн.)

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

У тому числі за роками

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

 


Міський бюджет,
державний бюджет,
інші джерела

 


36750,00

 


8450,00

 


7850,00

 


7050,00

 


6650,00

 


6750,00Додаток 2
до ПрограмиПерелік завдань і заходів Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Миколаєві на 2013-2017 рр.з/п


Перелік
заходів Програми


Термін
виконання заходу


Виконавці


Обсяг
фінансування, тис.грн.


Очікуваний
результат


 


Всього
по Програмі


2013 рік


2014 рік


2015 рік


2016 рік


2017 рік


1


Будівництво
світлофорних об’єктів:


- пр. Миру – вул. Новозаводська


- пр. Миру в районі ринку “Колос”
(на нерегульованому пішохідному переході та на виїзді з ринку)


- пр. Леніна – вул. 8 Березня


- пр. Леніна – вул. Фрунзе


- вул. Чкалова – вул. Комсомольська


- вул. Чигрина – вул. Мала Морська


- вул. Наваринська – вул. Велика Морська


- вул. Велика Морська – вул. Дзержинського


- вул. Кірова – вул. Новозаводська


- вул. Кірова – вул. 2 Набережна


- вул. Космонавтів – вул. Турбінна


- Херсонське шосе – вул. Новозаводська


- вул. Космонавтів – вул. Миколаївська


- вул. Біла – вул. Генерала Карпенка


- вул. В.Морська – вул. Московська


- вул. Скороходова – вул. Громадянська


- вул. Скороходова – вул. Дзержинського


- вул. Скороходова – вул. Садова


- вул. Космонавтів, 49


- вул. Одеське шосе – пров. Туристів –


вул. Веселинівська


- вул. Космонавтів – вул. Дніпровська


- вул. Скороходова – вул. 1
Слобідська


- вул. Скороходова – вул. Маршала


Василевського


- вул. Скороходова – вул. 4
Слобідська


- вул. Скороходова – пров. Суднобудівників


- пр. Жовтневий – вул. Олійника


- вул. Спаська – вул. Садова


- вул. Космонавтів – вул. 9
Поздовжня


- вул. Велика Морська – вул. Артилерійська


- пр. Жовтневий – вул. Командарма


Уборевича


- вул. Садова – вул. Потьомкінська


- вул.Чигрина – вул.Маршала Василевсвського


- вул.
Мала Морська – вул.Спаська


- вул.
Мала Морська – вул. Нікольська


- вул.
295 Стрілецької Дивізії – вул. Льотчиків (біля СШ №14)


-
вул.Чкалова - вул. Мала Морська


- вул.
Веселинівська – вул.Урожайна


- пр.
Леніна – вул. Рюміна в напрямку вул.Адмірала Макарова (додаткова секція)


та інші
( в залежності від потреби для забезпечення безпеки руху)


2013-2017
роки


Департамент
ЖКГ ММР


Міський
бюджет


7140,00


800,00


1360,000


1570,00


1660,00


1750,00


Забезпечення
безпеки дорожнього руху, усунення місць концентрації дорожньо-транспортних
пригод


2


Придбання
спецтехніки для утримання доріг в зимовий період:


- машина комунальна МДКЗ-20-5 од.


- машина комунальна МДКЗ-22-5 од.


- навантажувач фронтальний Т-156-09 – 1од.


2013-2017
роки


Департамент
ЖКГ ММР


Міський
бюджет


12000,00


3000,0


3000,00


2000,00


2000,00


2000,00


Забезпечення
безпеки руху, усунення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод,
припинення витоків каналізації на вулиці міста, покращання екологічного стану


3


Облаштування
системи GPS-навігації
на міському пасажирському та комунальному транспорті. Організація
диспетчерського пункту


2013-2017 роки


Управління
транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікаційММР


Міський
бюджет


5000,0


2000,0


1000,0


1000,0


500,0


500,0


4


Обрізка
дерев, які обмежують видимість дорожніх знаків


2013-2017 роки


Департамент
ЖКГ ММР


Міський
бюджет


750,0


150,0


150,0


150,0


150,0


150,0


Забезпечення
безпеки руху, усунення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод


5


Нанесення
дорожньої розмітки термопластом


2013-2017
роки


Департамент
ЖКГ ММР


Міський
бюджет


12500,0


2500,0


2500,0


2500,0


2500,0


2500,0


Забезпечення
безпеки руху, усунення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: