Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


 

Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню
на туберкульоз на 2013-2016 роки


1. Загальні положення
 
В Україні, в Миколаївській області та місті Миколаєві зберігається несприятлива ситуація із захворюванням на туберкульоз. Досвід свідчить, що захворювання на туберкульоз призводить до скорочення тривалості життя людини, зростання рівня смертності, тимчасової та стійкої втрати працездатності, збільшення витрат на організацію медичних послуг, соціальної нерівності та дискримінації хворих на туберкульоз.
Епідемія туберкульозу в нашій державі, за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров’я, існує з 1995 року. На сучасному етапі Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз і посідає друге місце після Російської Федерації серед країн Європейського регіону за показниками захворюваності на туберкульоз.
У 2011 році захворюваність на туберкульоз, його поширеність та смертність від нього в Україні становили 67,2; 155,1 та 15,3 на 100 тис. населення. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Україні на мультирезистентну форму туберкульозу хворіють 16 відсотків осіб з новими випадками та 44 відсотків осіб серед хворих з повторними випадками туберкульозу, що становить близько 7000 хворих. Одночасно зі зростаючою епідемією ВІЛ/СНІДу швидко зростає і частка пацієнтів із ко-інфекцією (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), кількість хворих яких 2011 року становила близько 13 відсотків від загальної кількості хворих з новими випадками туберкульозу.
 
2. Проблеми з туберкульозу в м. Миколаєві
 
Епідеміологічна ситуація з туберкульозу в місті залишається досить складною. Показник захворюваності за 2012 рік складає 76,5 на 100 тис. населення, захворюваність на туберкульоз легень складає 66,1 на 100 тис. населення. Захворюваність на відкриту форму туберкульозу – 32,7 на 100 тис. населення, захворюваність на деструктивні форми туберкульозу складає 26,2 на 100 тис. населення. Серед всіх вперше виявлених хворих 30% становлять хворі на ВІЛ-асоційований туберкульоз, також зростає рівень захворюваності на мультирезистентний туберкульоз. Показник смертності складає 11,4 на 100 тис. населення.
Високий рівень захворюваності на туберкульоз та поширеність його резистентних форм зумовлений загальною соціально-економічною ситуацією в країні, недостатнім фінансуванням, кадровою кризою, недосконалістю лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, а також низькою мотивацією населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом уразливих верств населення до медичних послуг.
Напрямки державної політики щодо розв’язання зазначених проблем визначаються Загальнодержавною цільовою соціальною програмою протидії захворювання на туберкульоз на 2012-2016 роки.
 
3. Мета Програми
 
Метою міської цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки (далі – Програма) є поліпшення епідеміологічної ситуації в напрямі зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекціі (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.
 
4. Шляхи та способи розв’язання проблеми
 
1. Організація процесу виявлення та діагностики туберкульозу відповідно до нормативних наказів Міністерства охорони здоров’я.
2. Подальше відпрацювання на місцевому рівні системи організації процесу виявлення випадків туберкульозу за рахунок масового флюорографічного скринінгу дорослого населення і насамперед серед осіб з найвищим ризиком (безпритульні, мігранти, споживачі ін’єкційних наркотиків та інші).
3. Обґрунтування призначення і проведення аналізу мокротиння в загальнолікувальній мережі.
4. Поліпшення рівня знань та навичок медичних працівників загальнолікувальної мережі за різними аспектами виявлення туберкульозу та виконання пацієнтом “етики кашлю”, як того вимагає стандарт інфекційного контролю за туберкульозом.
5. Підвищення інформованості населення щодо методики зменшення ризику передачі туберкульозу та виконання пацієнтом “етики кашлю”, як того вимагає стандарт інфекційного контролю за туберкульозом.
6. Зменшення показника переривання лікування серед осіб, які зловживають алкоголем, та представників інших груп ризику.
7. Забезпечення системної підтримки пацієнтів під час контрольованого лікування на амбулаторному етапі.
8. Поліпшення кадрового забезпечення фтизіатричної служби.
 
5. Досягнення мети і основні завдання Програми
 
З метою поліпшення надання протитуберкульозної допомоги населенню міста основні зусилля сконцентровані на вирішенні таких проблем:
 
Проблема 1:
1.1. Рівень виявлення активного туберкульозу не нижче 70 відсотків.
1.1.1. Приведення системи виявлення випадків активного туберкульозу у відповідність до компонентів DOTS-стратегії відповідно до нормативних документів щодо організації системи виявлення туберкульозу та запровадження контролю ефективності і оптимізації використання бюджетних коштів.
1.1.2. Надання протитуберкульозної допомоги шляхом відпрацювання і поширення моделі інтеграції фтизіатричної служби до закладів охорони здоров’я в результаті реформування системи охорони здоров’я в м. Миколаєві.
1.1.3. Визначення критеріїв щодо уразливих до захворювання на туберкульоз груп населення за ступенем ризику та типом уразливості із застосуванням проведенням скринінгу серед зазначених груп.
1.2. Посилення потенціалу медичних працівників з питань виявлення і формування настороженості до симптомів туберкульозу. З цією метою необхідно:
1.2.1. Розробити та затвердити план розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби по м. Миколаєву.
1.2.2. Провести навчальні семінари для лікарів первинної ланки, медичних, патронажних сестер з питань профілактики та виявлення туберкульозу (формування настороженості щодо туберкульозу).
1.2.3. Здійснити навчання працівників соціальних служб, волонтерів, які проводять діяльність у сфері протидії туберкульозу.
1.3. Забезпечення соціального супроводу та формування мотивації окремих груп, які мають високий ризик захворювання, для проходження ним обстеження на туберкульоз. З цією метою необхідно:
1.3.1. Інтегрувати в існуючі програми надання соціальних послуг та соціального супроводу (через неурядові організації, центру СНІДу, наркологічний диспансер, реабілітаційні центри, соціальні служби, Товариство Червоного Хреста) для представників кожної цільової групи, які мають високий ризик захворювання на туберкульоз та мотиваційний компонент для проходження ними обстеження.
1.3.2. Залучати та надавати підтримку громадським організаціям, що працюють з особами груп ризику щодо захворювання на туберкульоз.
 
Проблема 2.
Рівень успішного лікування вперше виявлених хворих не менше 75 відсотків.
2.1. Поліпшення системи контрольованого лікування на амбулаторному етапі. З цією метою необхідно:
2.1.1. Забезпечити ефективність лікування хворих на туберкульоз. У разі затримки централізованих поставок протитуберкульозних препаратів, здійснювати їхню закупівлю за кошти місцевого бюджету. Проводити постійний моніторинг ефективності використання препаратів, закуплених за кошти місцевого бюджету.
2.1.2. Запровадити у практику роботи оновлену нормативну базу щодо надання медичної допомоги хворим на туберкульоз, у тому числі:
2.1.2.1. Особам, які перебувають у контакті з хворими на мультирезистентний туберкульоз.
2.1.2.2. Хворим на ВІЛ-асоційований туберкульоз з метою деталізації організаційних аспектів взаємодії протитуберкульозної служби та центрів СНІДу.
2.1.2.3. Госпіталізації хворих на туберкульоз, насамперед тих, які потребують хірургічного лікування.
2.1.2.4. Забезпечити можливість вибору пацієнтом різних варіантів отримання медичної допомоги (як в інтенсивній, так і в підтримуючій фазах);
2.1.2.5. Запровадити в місті Всеукраїнський реєстр хворих на туберкульоз з метою забезпечення належної діагностики та ведення випалків туберкульозу, оцінювання результатів лікування, поліпшення управління протитуберкульозними препаратам та їх використання.
2.2.1. Посилення потенціалу медичних працівників з питань лікування туберкульозу шляхом:
2.2.1.1. Удосконалення системи навчання працівників МПТД з питань ведення хворих на мультирезистентний туберкульоз на амбулаторному лікуванні.
2.2.1.2. Організація навчань та забезпечення інфекційного контролю за туберкульозом на місцевому та районних рівнях для керівників медичних закладів, лікарів, старших медичних сестер, епідеміологів м. Миколаєва.
2.3.1. Формування прихильності хворих та туберкульоз для проходження повного курсу лікування шляхом запровадження системи соціального супроводу та мотиваційного компоненту. З цією метою необхідно:
2.3.1.1. Дотримуватися та активно популяризувати міжнародні етичні принципи лікування туберкульозу.
2.3.1.2. Поліпшити прихильність до лікування туберкульозу серед цільових груп (люди, які живуть з ВІЛ; споживачі ін’єкційних наркотиків; особи, які звільнилися з місць позбавлення волі; безпритульні; ромське населення) шляхом мобілізації лідерів вказаних спільнот.
2.3.1.3. Забезпечити мобілізацію лідерів місцевих громад до мотивації представників громади щодо участі у заходах з протидії епідемії туберкульозу, подолання проявів дискримінації хворих на туберкульоз та представників уразливих груп.
 
6. Очікувані результати виконання Програми
 
Виконання Програми дасть змогу:
- знизити захворюваність на туберкульоз відповідно до 73,0 на 100 тис. населення;
- забезпечити повне одужання 70 відсотків хворих з новими випадками туберкульозу;
- знизити кількість хворих з повторним лікуванням та зменшити відсоток відривів від лікування;
- знизити на 10% рівень смертності від ВІЛ-асоційованого туберкульозу шляхом забезпечення мультидисциплінарного підходу у наданні медичної допомоги пацієнтам з туберкульозом на ВІЛ-інфекцію.
 
7. Обсяг та джерела фінансування Програми
 
Джерелом фінансування Програми є місцевий бюджет, державний бюджет, а також інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у місцевому бюджеті головним розпорядником коштів, відповідальним за виконання Програми.
 
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
 
Виконавці, визначені в Програмі, щороку до 15 лютого подають управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми.
Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради щороку до 25 лютого надає узагальнену інформацію постійній комісії Миколаївської міської ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства.
 
9. Додатки до Програми
 
1. Паспорт міської цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.
2. Завдання та заходи з виконання міської цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.
3. Очікувані результати і ефективність міської цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.
 
_____________________________________________________

Додаток 1
до ПрограмиПАСПОРТ
міської цільової соціальної Програми протидії захворюванню
на туберкульоз на 2013-2016 роки1. Програму затверджено рішенням міської ради від _______________ № _______
 
2. Ініціатор: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.
 
3. Розробник Програми: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.
 
4. Відповідальний виконавець: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.
 
5. Співвиконавці: лікувальні  заклади охорони здоров’я міста.
 
6. Термін: 2013-2016 роки.
 


Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування (тис. грн.)

У тому числі за роками (тис. грн.)

2013

2014

2015

2016

Міський бюджет

3097,0

942,0

705,0

715,0

735,0

Кошти державного бюджету

3665,0

2600,0

355,0

355,0

355,0

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

-

Всього:

6762,0

3542,0

1060,0

1070,0

1090,0


Примітка: Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даного додатка.

Додаток 2
до ПрограмиЗавдання і заходи
з виконання міської цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки

Найменування завдання

Розподіл на роки

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Обсяг фінансування за роками (тис. грн.)

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Інтеграція фтизіатричної служби до закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня з метою надання лікувально-профілактичної допомоги

1

 

 

 

1.1. Розподіл та затвердження обов’язків з надання протитуберкульозної допомоги між фтизіатричною службою та ЗЛМ первинного та вторинного рівня для забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз

УОЗ, лікувальні заклади міста

Без додаткового фінансування

Зміцнення кадрового потенціалу протитуберкульозної служби (у % до штатних нормативів)

60

65

70

80

1.2. Укомплектування протитуберкульозних закладів міста лікарями-фтизіатрами відповідно до потреби для надання якісної фтизіатричної допомоги населенню м. Миколаєва

УОЗ, лікувальні заклади міста

 

Охоплення навчанням відповідальних за реалізацію загальнодержавної та регіональної програм (у % до кількості відповідальних

40

60

80

100

1.3. Підвищення рівня знань відповідальних за реалізацію загальнодержавної та регіональної програм шляхом навчань та обміну досвітом

УОЗ, лікувальні заклади міста

Щорічно за сприяння неурядових громадських організацій

Наявність уніфікованої бази даних тренінгів та кількості фахівців протитуберкульозної служби, які пройшли навчання, у тому числі з питань ведення випадків мультирезистентного туберкульозу (у % до кількості фахівців)

40

60

75

85

1.4. Забезпечення участі працівників протитуберкульозних закладів у навчанні з питань ведення випадків мультирезистентного туберкульозу з метою надання якісної фтизіатричної допомоги

УОЗ, лікувальні заклади міста

Щорічно за сприяння неурядових громадських організацій

Кількість лікарів первинної ланки, які пройшли навчання з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу (абсолютне число)

10

15

25

30

1.5. Проведення навчальних семінарів для лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу з метою знання питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу лікарів первинної ланки

УОЗ, лікувальні заклади міста

Щорічно за сприяння неурядових громадських організацій

Кількість психологів та соціальних працівників, які пройшли навчання з питань надання інтегрованої допомоги (абсолютне число)

5

5

10

15

Навчання фахівців з питань моніторингу виконання та оцінки заходів протидії захворюваності на туберкульоз

 

 

Укомплектованість майном відповідно до табелю оснащення протитуберкульозного диспансеру щодо надання послуг хворим на туберкульоз

 

 

 

 

1.6. Доукомплектування обладнанням МПТД відповідно до табелю оснащення:

- стаціонарний флюорограф для покращання якості виявлення туберкульозу методом скринінгової ФГ-діагностики;

- пересувний флюорограф для покращання обстеження уразливих груп населення

Для покращання якості діагностики позалегеневих форм туберкульозу, якості обстеження хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз:

- апарат УЗД

- ЕКГ

- спірограф

УОЗ, МПТД

Державний бюджет

 

 

 

700,0

 

 

 

1400,0

 

 

450,0

 

20,0

 

30,0

 

 

 

Забезпечення направлення медичних працівників на навчання зі Стандарту інфекційного контролю (у %)

25

50

75

100

1.7. Направлення медичних працівників на навчання зі Стандарту інфекційного контролю з метою покращання знання щодо Стандартів інфекційного контролю в МПТД, в лікувальних закладах міста та у вогнищах туберкульозної інфекції

УОЗ, лікувальні заклади міста

Щорічно, за сприяння неурядових громадських організацій

2. Функціонування міського центру моніторингу та оцінки впровадження

1

2

2

2

2.1. Створення та оснащення обладнанням і технікою центру моніторингу та оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз

УОЗ, лікувальні заклади міста

Міський бюджет

5,0

10,0

10,0

10,0

Впровадження електронного реєстру в міському протитуберкульозному диспансері

1

 

 

 

2.2. Забезпечення впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз покращить оцінку заходів та моніторингу захворювання на туберкульоз

УОЗ, МПТД

7,0

 

 

 

Кількість фахівців, які пройшли навчання з питань моніторингу виконання та оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз (абсолютне число)

2

3

3

3

2.3. Підвищення якості виконання та оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз та покращання якості лікування хворих на туберкульоз

УОЗ, лікувальні заклади міста

Щорічно, за технічної підтримки неурядових громадських організацій

3. Виявлення хворих на легеневий туберкульоз під час проведення профілактичних флюорографічних оглядів та діагностичних рентгенобстеженнях населення міста (у %)

65

65

70

70

3.1. Організація проведення профілактичних флюорографічних оглядів населення та закупівля необхідної кількості рентгенівської плівки та реактивів, лабораторних витратних матеріалів з метою забезпечення обстеження населення міста

Лікувальні заклади міста

Міський бюджет

250,0

270,0

280,0

300,0

Відсоток охоплення обстеженням на туберкульоз населення груп ризику (у %)

98

98

98

98

3.2. Забезпечення обстеження населення з груп ризику, необстежених більше 2-х років; обстеження населення з інших категорій груп ризику

Лікувальні заклади міста

Міський бюджет (щорічно, за розрахунок потреби)

Виявлення випадків туберкульозу методом мікроскопії мокротиння у ЦПМСД (у % до числа обстежених з підозрою на туберкульоз)

2,0

3,0

3,5

4,0

3.3. Забезпечення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням до ЦПМСД за методом мікроскопії мазка мокротиння та закупівлі лабораторних матеріалів; створення та облаштування пунктів збору мокротиння ; транспортування зразків мокротиння з метою покращання та своєчасного виявлення хворих на туберкульоз

Лікувальні заклади міста

Міський бюджет

60,0

65,0

65,0

65,0

Хворі на туберкульоз, яким проведено діагностику методом мікроскопії мазка мокротиння (у %)

85

90

90

95

3.4. Забезпечення закупівлі обладнання та витратних матеріалів для діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння з метою покращання якості виявлення хворих на туберкульоз

МПТД

Міський бюджет

20,0

 

 

 

Обстеження дітей, які підлягають туберкулінодіагностиці (у %)

92

95

98

98

3.5 Забезпечення проведення туберкулінодіагностики у дітей та підлітків. Проведення щорічного навчання бригад, які здійснюють туберкуліно -діагностику. Забезпечення закладів охорони здоров’я міста туберкуліном та туберкуліновими шприцами

Лікувальні заклади міста

Міський бюджет

360,0

360,0

360,0

360,0

Охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням (у %)

95

96

97

99

3.6. Забезпечення діагностики та моніторингу ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження і закупівлі рентгенологічного обладнання, рентгенологічної плівки та лабораторних витратних матеріалів для МПТД

МПТД

Міський бюджет

80,0

 

 

 

4. Госпіталізація хворих на туберкульоз із бактеріовиділенням (у %)

85

90

90

95

4.1. Забезпечення госпіталізації хворих на туберкульоз із бактеріовиділенням з метою зменшення ризику інфікування туберкульозною інфекцією оточуючих

Лікувальні заклади міста

 

Показник успішного лікування (вилікування та лікування завершене серед нових випадків (%)

65

65

70

75

4.2. Забезпечення доступу до хіміопрофілактики хворих на туберкульоз з групи ризику, які знаходяться на обліку, лікування хворих на туберкульоз (1-4 категорії) за стандартними схемами лікування протитуберкульозними ліками I та II ряду, отриманими за рахунок централізованих закупівель за кошти держбюджету

Лікувальні заклади міста

Щорічно, в межах розподілених для міста коштів держбюжету

Відсоток осіб, які пройшли хіміопрофілактичне лікування ізоніазідом (%)

70

80

80

85

Показник ефективного лікування (вилікуваних та лікування завершене) серед нових випадків мультирезистентного туберкульозу, які розпочали лікування (%)

35

35

40

45

Видатки на патогенетичне лікування, яке відповідає розрахунковим потребам

 

 

 

 

4.3 Забезпечення лікування хворих на туберкульоз та покращення якості  лікування під час прийому протитуберкульозних препаратів

МПТД

Міський бюджет

50,0

 

 

 

Вилікування  хворих (1, 2, 4 категорій), яким було проведено оперативне втручання (у %)

60

65

70

75

4.4. Забезпечення доступу до хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень та позалегеневий туберкульоз

МПТД

 

Хворі  на туберкульоз (1-4 категорії), які отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі

60

70

75

85

4.5. Забезпечення організації роботи кабінетів контрольованого лікування у загальнолікувальній мережі, зокрема на рівні ЦПМСД

Лікувальні заклади міста

Міський бюджет (за наданими розрахунками на створення та утримання кабінетів контрольованого лікування)

Показник перерваного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу (у % до хворих, які отримують протитуберкульозне лікування)

9,0

8,5

8,0

7,5

4.6. Сприяння формування прихильності до безперервного лікування на амбулаторному етапі лікування.

4.6.1. Розроблення порядку забезпечення хворих, які не переривають лікування, майновими та харчовими пайками

Лікувальні заклади міста

Міський бюджет

(за наданими розрахунками)

5. Хворі на мультирезистентний туберкульоз, які отримують соціальну допомогу (у %)

30

35

40

45

5.1. Формування прихильності до лікування у хворих на мультирезистентний туберкульоз, розроблення порядку забезпечення хворих, які не переривають лікування, майновими та харчовими пайками

Лікувальні заклади міста

Міський бюджет

(за наданими розрахунками)

Кількість хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу, які розпочали лікування відповідно до затверджених схем та забезпечені протитуберкульозними ліками II ряду (%)

75

85

90

90

5.2. Розширення доступу до ефективного лікування хворих 4 категорії протитуберкульозними препаратами

Лікувальні заклади міста

Щорічне централізоване постачання протитуберкульозних ліків за кошти держбюджету (на замовлення області) та кошти Глобального фонду

Забезпечення препаратами для лікування побічних дій згідно з потребою (%)

30

50

80

100

5.3. Здійснення моніторингу побічних дій та їх лікування

МПТД

Міський бюджет

15,0

 

 

 

Заклади охорони здоров’я , що відповідають вимогам інфекційного контролю (у %)

50

60

70

75

5.4. Забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в закладах первинної лікувально-профілактичної допомоги

Лікувальні заклади міста

Міський бюджет

(за наданими розрахунками)

Захворюваність на туберкульоз медичних працівників (на 10 тис. населення)

5

4

3

3

 

 

 

Забезпеченість протитуберкульозного диспансеру засобами індивідуального захисту органів дихання

 

 

 

 

5.5. Забезпечення протитуберкульозного закладу відповідно до пункту 3 протоколу Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2012 року № 81 “Про результати діяльності Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань у 2011-2012 роках”:

МПТД

Міський бюджет

- бактерицидними УФО-випромінювачами;

 

40,0

 

 

 

- забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту дихання (респіратори з Хепа-фільтрами – FPPP-95.5);

 

25,0

 

 

 

- забезпечення персоналу спецодягом (халати медичні, шапочки інше) залежно від небезпеки робочого місця та пацієнтів, потенційних виділювачів мікобактерій туберкульозу

 

5,0

 

 

 

Оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, у яких виявлено хворого на резистентну форму туберкульозу (у%)

60

70

80

90

5.6. Забезпечення удосконалення організації епідеміологічного нагляду за хіміорезистентним туберкульозом, включаючи нагляд за стійкістю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів II ряду, а також проблему соціальних чинників

МПТД

Міський бюджет

25,0

 

 

 

Налагодження системи надання психосоціальної допомоги уразливим групам населення

 

1

 

 

5.7. Залучення громадських організацій до формування контингентів груп ризику щодо захворювання на туберкульоз та надання психосоціальної допомоги

Лікувальні  заклади міста

За технічної допомоги неурядових організацій

Всього за Програмою коштів міського бюджету (тис. грн.)

942,0

705,0

715,0

735,0

Всього за Програмою коштів державного бюджету (тис. грн.)

2600,0

-

-

-

За технічної допомоги неурядових організацій

-

-

-

-Додаток 3
до ПрограмиОчікувані результати і ефективність міської цільової соціальної Програми
протидії захворювання на туберкульоз на 2013-2016 роки

Найменування показника

Базові показники (міський та середній по Україні)

2013

2014

2015

2016

Показник затрат

Покращання забезпеченості лікарями-фтизіатрами на 100 тис. населення (%)

11 лікарів-фтизіатрів – 61,0%

12

66,0%

12

66,0%

13

72,0%

13

72,0%

Підвищення якості фтизіатричної допомоги та рівня професійної підготовки щодо лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз (%)

4 лікарі пройшли навчальний тренінг

 

36,6%

2

 

54,6%

2

 

66,7%

2

 

83,3%

2

 

100,0%

Покращання знання щодо Стандартів інфекційного контролю в МПТД та у вогнищах туберкульозної інфекції (%)

1 лікар пройшов навчальний тренінг

 9,1%

1 

 

16,7%

1 

 

25,0%

1 

 

33,3%

1

 

41,7%

Покращання оцінки заходів та моніторингу захворювання на туберкульоз шляхом введення електронного реєстру (одиниць)

-

1

 

 

 

Показник якості

Зменшення ризику інфікування туберкульозною інфекцією оточуючих

95,0% госпіталізація хворих на заразну форму туберкульозу

95,0

97,0

98,0

98,0

Покращання якості лікування хворих на туберкульоз (1-4 категорій, %)

та проведення хіміопрофілактики хворим на туберкульоз з груп ризику (%)

45,0%

 
 

 

45,0%

60,0%

 

 

 

50,0%

65,0%

 

 

 

50,0%

65,0%

 

 

 

55,0%

70,0%

 

 

 

60,0%

Збільшення відсотка вилікування хворих на туберкульоз методом оперативного лікування (%)

40,0%

42,0

42,0

45,0

50,0

Покращання якості лікування хворих на туберкульоз (%)

Когортний аналіз

Переведення до 5.1 категорії

 

 

59,2%

334 – 64,1%

 

 

62,0%

65,0%

 

 

63,0%

65,0%

 

 

65,%

65,0%

 

 

65,0%

67,0%

Показник ефективності

Забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз та надання якісної медичної допомоги хворим на туберкульоз

При профоглядах 62,0% від вперше виявлених хворих

65,0

68,0

70,0

70,0

Покращання та своєчасне виявлення хворих на туберкульоз методом мікроскопії мазка (%)

1,0%

до числа обстежених з підозрою на туберкульоз

2,0%

3,0%

3,5%

4,0%

Покращання якості виявлення хворих на туберкульоз методом мікроскопії мазка

55,0%

від всіх вперше виявлених бацилярних хворих

60,0

60,0

65,0

70,0

Забезпечення своєчасного виявлення дітей з позитивною реакцією Манту та проведення лікування латентної форми туберкульозу (%)

76,1%

дітей та підлітків, які пройшли туберкулінодіагностику

85,0%

90,0%

95,0%

96,0%

Зменшення випадків перерви та формування прихильності лікування хворих на туберкульоз (%)

9,0%

від всіх хворих, які розпочали лікування

8,0

8,0

7,0

7,0

Зменшення захворюваності серед медичних працівників міста

4 медпрацівники захворіли на туберкульоз

3

3

2

1

Зменшення захворюваності серед контактних, які проживають у вогнищах туберкульозу

5 осіб захворіли на туберкульоз в 2012 році

4

3

2

2

Показник продукту

Забезпечення обстеження населення груп ризику, необстежених більше 2-х років; обстеження населення з інших категорій груп ризику, а також дорослого населення міста (%)

96,7% обстежених з групи необстежених більше 2-х років;

 
 

98,5% обстежених з групи ризику

97,0%

 

 

 

98,5%

98,0%

 

 

 

99,0%

98,0%

 

 

 

99,0%

98,0%

 

 

 

99,0%


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: