Мапа порталу

ВИДАВНИЦТВА

 

ПП Прокопчук "Печатний двор" ("Атол")

директор ПРОКОПЧУК Андрій Вікторович
вул. Адміральська, 16, тел.: 67-40-49, 67-40-74 Е-mail: atoll@farlep.mk.ua
Створено в 1997 р. Основний напрямок діяльності - видання нау­кової, навчальної літератури та літератури з історії рідного краю.

Видавництво ПП "Гудим І.О."

директор ГУДИМ Ірина Олександрівна
вул. Адміральська, 20, тел.: 37-37-18, 37-27-00
Е-mail: irina.gudym@gmail.com
Видавництво ПП "Гудим І.О." добре відоме своєю високоякісною продукцією. Воно має власну поліграфічну базу, співпрацює з висококваліфікованими фахівцями. Спеціалізується на виданні краєзнавчої літератури.

Видавництво "Дизайн та Поліграфія"

директор ШВЕЦЬ Михайло Вікторович 
пр. Центральний (Леніна), 67, тел./факс: 50-04-48, 47-52-56 
Е-mail: dip2000@ukr.net
Засновано у 1999 р. З 2003 р. видає методичну, навчальну, пізна­вальну літературу, посібники, книги, журнали, брошури, реклам­ну та поліграфічну продукцію.

Видавництво "Іліон"

директор РУМЯНЦЕВА Ганна Валеріївна 
вул. Бузника, 5, тел. 70-96-03
Е-mail: primus@farlep.mk.ua
Видавництво засновано в 2003 р. Видає науково-популярну, художню, дитячу літературу та підручники для ВНЗ.

Видавництво МПП "Можливості Кіммерії"

директор 
вул. Потьомкінська, 48, тел.: 37-66-08, 37-66-17
Засновано в 1991 р. Видає наукові, енциклопедичні, довідкові ви­дання, прозу, поезію миколаївських авторів. Добре відоме горо­дянам виданнями з історії краю.

Видавництво „Наваль"

директор ТРАСПОВ Лев Федорович
вул. адм. Макарова, 7, тел.: 48-97-17, 48-97-18
Е-mail: lev_naval@nik.ru
Створено в 2008 р. Основний напрямок діяльності - видання лі­тератури з морської тематики.

Видавництво "el Talisman"

директор ТОРУБАРА Олена Сергіївна
54018, м. Миколаїв, а/с 255, тел.: 55-86-21, 068-268-00-28
Е-mail: eltalisman@pochta.ru
Створено в 2007 р. Види друкованої продукції: книги та корпора­тивні видання.

Видавництво ПП "Шамрай"

директор ШАМРАЙ Павло Миколайович
вул. В. Морська, 63, к. 213, тел.: 37-59-83, 39-04-84
Е-mail: pnsh@yandex.rupnsh@farlep.mk.ua
Створено в 2002 р. Основний напрямок діяльності - книговидан­ня, а саме: редагування, рецензування рукописних робіт, виготов­лення оригінал-макетів, друковані роботи з історії краю та книж­ки для дітей.

Видавництво "Яслав"

директор КОВАЛЬСЬКИЙ Юрій Вацлавович 
54018, м. Миколаїв, а/с № 126, тел. 49-68-63 
Е-mail: yaslav@mksat.net
Спеціалізується на видавництві літератури для експертів банків та криміналістів. Окремий напрямок - видання літератури з ме­тодики достовірності історичних досліджень та рукописів.

Видавництво "КВІТ"

директор КРИВЕНЬ Володимир Борисович
вул. В. Морська, 45/5, тел. 71-65-48, 58-02-76
Е-mail: kvit.druk@gmail.com
Видавництво ПВКП «КВІТ» видає посібники, книги, часописи, брошури, рекламну й поліграфічну продукцію.

Видавництво Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

ректор БУДАК Валерій Дмитрович
вул. Нікольська, 24, тел.: 37-88-15, 24-02-56
Видавництво засновано в січні 2000 р. Видає наукові праці викладачів університету, літературу з тематики закладу, ме­тодичні посібники, тести на допомогу студентам.

Видавництво Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова

ректор РИЖКОВ Сергій Сергійович 
пр. Героїв Сталінграда, 9, тел.: 47-83-86, 43-13-71
Е-mail: 1lider@list.ru
Видавництво створено в 1991 р. на базі друкарні, організова­ної в 1925 році при Миколаївському кораблебудівному інститу­ті. Головний напрямок - видання високоякісних підручників, на­вчальних посібників, методичних вказівок, збірників наукових праць та вісників Інженерної академії України. З 2010 року розпочато випуск навчально-методичної літерату­ри на електронних носіях. В 2010 році видано 77 назв накладом 5000 примірників.

Видавництво Миколаївського національний аграрного університету

ректор ШЕБАНІН В'ячеслав Сергійович
вул. Паризької Комуни, 9, тел.: 34-11-40, 34-31-94
факс: 34-31-46
Е-mail: rector@mdaa.mk.ua
Розпочало свою роботу у 2001 р. Видає газету "Агросвіт" та лі­тературу з тематики закладу, наукові праці викладачів універ­ситету, матеріали наукових конференцій, методичні розробки кафедр на допомогу студентам.

Видавництво Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

ректор КЛИМЕНКО Леонід Павлович
вул. 68 Десантників, 10, тел.: 50-03-33, 76-55-81
Видавництво засновано в 1997 році. Видається науково-мето­дична література, публіцистика, а також періодичні видання (журнали, періодичні збірники, газета "Вагант"). Виконується повний перелік видавничих робіт: літературне редагування і коректура, комп'ютерна верстка, технічне редагування, маке­тування, тиражування та брошурування книжок.

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: