Мапа порталу

Детальний план
території обмеженої
вул. Херсонське шосе, вул. Скульптора Ізмалкова,
вул. Генерала Свиридова та вул. 7 Повздовжньою
в Інгульскому районі м.Миколаєва

Увага! Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради (Замовник) та ТОВ «Земюрцентр» (Розробник) повідомляють про оприлюднення та початок процедури громадських слухань проекту містобудівної документації: «Детальний план території обмеженої вул. Херсонське шосе, вул. Скульптора Ізмалкова, вул. Генерала Свиридова та вул. 7 Повздовжньою в Інгульскому районі м.Миколаєва», відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. №555.

Детальний план розробляється згідно з програмою економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради №32/16 від 21.12.2017.

Детальний план території після затвердження рішенням Миколаївської міської ради (або її виконавчим комітетом) є містобудівним документом, який регламентує впорядкування території для містобудівних потреб, відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування об’єктів містобудування, послідовність реконструкції існуючої забудови, обсяги інженерної підготовки території та систему інженерних мереж, порядок організації транспортного і пішохідного руху та комплексного благоустрою і озеленення.

Виконання детального плану території пов’язано з необхідністю деталізації рішень діючого Генерального плану території м. Миколаєва, коригування або уточнення окремих його положень, пов’язаних з рішеннями щодо ефективного використання території міста, уточнення планувальної структури і функціонального призначення території в межах проектування.

Територія щодо якої розробляється детальний план (площа 1,67 га.) знаходиться у Інгульскому районі м.Миколаєва і має цільове призначення «Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови» (кадастровий номер ділянки 4810136900:02:036:0002), є комунальною власністю та перебуває в оренді з 2006 року.

Поверхня території сформована після рекультивації глибокої балки в 1965-70-тих роках ХХ сторіччя. Ділянка має складні геологічні умови з великою вірогідністю підтоплення ґрунтовими водами. Вулиці не мають встановлених червоних ліній.

Орієнтовно 20% земельні ділянки, відведеної під громадську забудову знаходяться в межах існуючих вулиць.

В 2006 році були виконані комплексні інженерно-геологічні вишукування Кировоградською філією інституту УкрНІІНТІЗ ( замовлення КРД-538-06-04).

В 2007 році було виконане випробування паль. Подальші роботи, у зв’язку з економічною ситуацією, були призупинені.

На теперішній час ділянка вільна від забудови.

Генеральним планом міста Миколаєва, затвердженим в 2009 році, перспектива розвитку даної території не була до кінця проаналізована ( з урахуванням існуючого на той час цільового призначення земельної ділянки ) та вона була визначена як територія зелених насаджень загального користування. У відповідності з п.10.4(б) розділу 10 ДБН 360-92** визначення території, що розглядається, як зеленої зони обмежує можливості інвестиційного розвитку, створення комфортного середовища для мешканців міста, отримання доходів місцевим бюджетом, створення робочих місць та ін. Тому, детальним планом пропонується уточнення положень генерального плану з урахуванням розміщення максимальної площі зелених зон в структурі проектованої забудови та врахуванням пропозицій детального плану при черговому коригуванні положень генерального плану та плану зонування території.

Детальним планом передбачено освоєння вільної від забудови території та нове будівництво. Існуюча садибна, багатоповерхова та громадська забудова мікрорайону, в якому розташовано територію детального плану, залишається. Частина території ділянки під дорогами та тротуарами переходить у землі транспортної інфраструктури.

Основне функціональне призначення території, що пропонується - розміщення багатоповерхової житлової забудови, вбудованих громадських установ та підприємств обслуговування, квартальної вулично-дорожньої мережі. Першою задачею при формуванні планувально-просторової композиції було ув'язати інвестиційні наміри з існуючою ситуацією, передбачити облаштування вуличної мережі з ув'язкою з існуючими магістральними мережами.

Житлова забудова, що проектується, представлена групами будинків середньої поверховості (8-9 поверхів). Якщо дивитись з боку вул. Херсонське шосе, проектована забудова має принцип курдонерів з розвиненою пішохідною частиною уздовж вулиць, що забезпечує максимальне озеленення території (4235м2 – 25,36% території ділянки, при максимальному проценті 25%). Основним принципом при формуванні 8-9 поверхової забудови було утворення невеликих напівзамкнутих дворових просторів, відповідних масштабу забудови. Загальна кількість квартир, що проектується – 299.

На прилеглих територіях мікрорайону існують дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів. При реалізації забудови передбачається пайова участь у їх реконструкції.

Об'єкти соціально-культурного та побутового призначення розташовані у вбудованих приміщеннях з урахуванням радіусів обслуговування та місткості також для існуючої забудови прилеглих територій.

Важливим кроком є комплексний благоустрій та водопониження складної в геологічному плані території, створення більш безпечного середовища, що створюватиме умови для сталого розвитку даної території.

В місці проходження колектора зливової каналізації передбачене улаштування пішохідної алеї, яка може вважатися додатковою пішохідною артерією, яка з'єднає трамвайні зупинки по вул. 7 повздовжня з вул. Херсонське шосе.

Для постійного зберігання транспорту передбачене будівництво багатоповерхових паркінгів на 300 м/місць за рахунок реновації території існуючого авто гаражного комплексу та на 100 м/місць за рахунок існуючої автостоянки, що відповідає потребам для забезпечення транспортними засобами жителів 8-9 поверхових житлових будинків та існуючої забудови. На території ділянки передбачаються відкриті площадки для зберігання транспортних засобів на 60 м/міст.

Основні техніко-економічні показники території


п/п
Назва показникаОдиниця
виміру
Існуючий
стан
Етап
2018 -
2020 р.

1

Населення

Тис. осіб

-

0.818

2

Територія в межах виконання, всього:

га

1.67

1.67

 

у т.ч.: житлової забудови, всього

»

-

383.00

 

багатоквартирної

»

-

1,320

 

Громадської забудови, всього

»

1.67

-

 

Транспортної інфраструктури, всього

»

 

 

 

у т.ч. вулично-дорожньої мережі

»

-

0.35

 

зовнішнього транспорту

»

-

-

 

Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього

»

-

0.4250

 

у т.ч.загального користування та внутрішньодворові

»

-

0.4250

3

Житловий фонд, всього:

тис.м2

-

-

Кількість квартир

-

-

4

Нове житлове будівництво, всього

тис.м2

 

20.31

Кількість квартир

 

297

 

багатоквартирне

»

 

20.31

5

Обєкти громадського обслуговування:

 

 

 

 

Магазини, всього

тис.м2 торгівельної площі

-

0.350

 

Офісні приміщення

тис.м2 загальної площі

-

0.320

 

Підприємства побутового обслуговування

тис.м2 загальної площі

-

0.200

 

амбулаторії, всього

тис.відвідувань в зміну

-

0.100

6

Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту:

 

 

 

 

Довжина вулиць і доріг, всього

км

0,590

0.590

 

Щільність вулиць і доріг, всього

км/км2

0.362

0.362

 

Довжина подвійного шляху ліній пасажирського транспорту, всього

км

0.820

0.820

 

Загальний рівень автомобілізації

машин на 1тис.чол.

 

272

 

у т.ч. рівень автомобілізації легкового автомобільного транспорту

»

 

272

 

Кількість місць постійного зберігання автомобілів (за складом парку та видами зберігання – гаражі, відкриті автостоянки)

машино-місць

-

2200

7

Інженерне забезпечення:

 

 

 

 

Водопостачання

 

 

 

 

Сумарний відпуск води

тис.м3/добу

н.н.

0.090

 

Потужність головних споруд водопроводу

»

-

-

 

Каналізація

 

 

 

 

Загальне надходження стічних вод

»

н.н.

0.082

 

Електропостачання

 

 

 

 

Сумарне споживання електроенергії

млн. кВт*год./рік

н.н.

1,20

 

Потужність джерел покриття електронавантажень

тис. кВт

н.н.

1.4

8

Інженерна підготовка та захист території

 

 

 

 

Захист території від підтоплення:

 

 

 

 

площа

га

-

1.67

 

Освоєння територій із іншими складними умовами:

»

-

-

 

протипросадні заходи

»

-

0.80

 

Дощова каналізація

км

0.25

0.25

9

Санітарне очищення території

 

 

 

 

Обсяги твердих побутових відходів, всього:

тис.т/рік

н.н.

0.220

Замовник розробки – Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.

Розробник – ТОВ «Земюрцентр».

Експозиція проекту Детального плану території обмеженої вул. Херсонське шосе, вул. Скульптора Ізмалкова, вул. Генерала Свиридова та вул. 7 Повздовжньою в Інгульскому районі м.Миколаєва розміщена у приміщенні Управління містобудування та архітектури ММР. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на сайті Миколаївської міської ради.

Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій: заступник начальника Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради Нефьодов Олександр Анатолійович.

Строк подання пропозицій громадськості щодо проекту детального плану території становить 1 місяць з моменту публікації оголошення у засобах масової інформації: до 14 квітня 2018 року.

Відповідно до частини шостої статті 21. Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" пропозиції надаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил та надаватися у місячний строк з моменту публікації повідомлення про початок громадських слухань.

Пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні мають право надавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції подавати у письмовому вигляді до Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради за адресою: 54001, м.Миколаїв, вул.Адміральська, 20, каб.265 (тел.37-02-71) і на електронну адресу:  arc_nikolaev@mkrada.gov.ua.

Пропозиції, які надані після встановленого строку, не розглядаються.

Інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо) буде опубліковано додатково.

Детальний план території обмеженої вул. Херсонське шосе, вул. Скульптора Ізмалкова, вул. Генерала Свиридова та вул. 7 Повздовжньою в Інгульскому районі м.Миколаєва

image

 

Детальний план території обмеженої вул. Херсонське шосе, вул. Скульптора Ізмалкова, вул. Генерала Свиридова та вул. 7 Повздовжньою в Інгульскому районі м.Миколаєва (посилання на оригінальний файл)

 


ОНОВЛЕНО 13.03.2018

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: