Мапа порталу

І. РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ПРО НАДАННЯ У ВЛАСНІСТЬ / ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ / ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Документи, які подаються державному адміністратору

1.   Заява на отримання документу дозвільного характеру.

2. Копія установчого документа юридичної особи (установчого акта, статуту, засновницького договору, положення) (для юридичних осіб).

3. Копія документа, що посвідчує особу заявника (для фізичних осіб – підприємців).

4. Копії документів, що посвідчують право власності на будівлі та споруди, розташовані на вказаній у заяві земельній ділянці (за  наявності будівель та споруд).

5. Копія технічного паспорта КП «ММБТІ» на будівлі та споруди, розташовані на вказаній у заяві земельній ділянці (за наявності будівель та споруд).

6. Графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі в масштабі 1:500, з нанесенням контурів земельної ділянки, з визначенням розмірів та площі земельної ділянки (кабінет 269 або 262/1 міськвиконкому) (у разі надання в оренду, власність або постійне користування земельної ділянки, а також переоформлення права користування земельною ділянкою).

7. Копія раніше укладеного договору оренди земельної ділянки із змінами та доповненнями (у разі викупу земельної ділянки, поновлення або переоформлення договору оренди земельної ділянки).

8. Копія витягу з рішення міської ради, яким було надано в оренду земельну ділянку (у разі викупу земельної ділянки, поновлення або переоформлення договору оренди земельної ділянки).

9. Проект (паспорт опорядження фасаду в оригіналі, генеральний план в оригіналі та фотографія об’єкта розміром не менше ніж 10х15см) (у разі викупу, надання в оренду земельної ділянки, поновлення або переоформлення договору оренди земельної ділянки).

10. Висновок проектувальника щодо необхідних термінів завершення будівництва з нормативним обґрунтуванням (у разі поновлення договору оренди землі, наданої для будівництва).

11. Довідка проектної організації із зазначенням відсотка вже виконаних будівельних робіт і строків завершення будівництва (у разі поновлення договору оренди землі, наданої для будівництва).

12. Копія свідоцтва на право постійного користування земельною ділянкою (у разі надання в постійне користування додаткової земельної ділянки або переоформлення права постійного користування).

13. Пояснення на ім’я заступника міського голови у довільній формі (за бажанням заявника).

Порядок розгляду документів

(відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14 грудня 2012 року № 1409)

1. Заяву та пакет документів державний адміністратор передає до заступника міського голови не пізніше наступного робочого дня.

2. Заступник міського голови розглядає документи та не пізніше наступного робочого дня передає їх до управління містобудування та архітектури*.

3. Управління містобудування та архітектури протягом не більше ніж 10 робочих днів готує рекомендаційний висновок та передає його з відповідним пакетом документів державному адміністратору**.

4. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня передає рекомендаційний висновок та відповідний пакет документів до управління земельних ресурсів*.

5. Управління земельних ресурсів протягом 10 робочих днів готує проект рішення міської ради та забезпечує його винесення на розгляд найближчої сесії міської ради**.

6. Протягом 10 робочих днів після закінчення чергової сесії міської ради управління земельних ресурсів забезпечує надання до державного адміністратора витягу з рішення міської ради.

7. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання витягу з рішення міської ради реєструє його у журналі встановленої форми та видає заявнику.

* – за необхідності з’ясування додаткових відомостей управління містобудування та архітектури або управління земельних ресурсів звертаються до заявника (письмово і телефоном) та повідомляють про необхідність надання відповідної інформації у 10-тиденний строк.

** – у разі неможливості підготовки проекту рішення міської ради управління містобудування та архітектури або управління земельних ресурсів протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви та пакету документів готують письмове повідомлення заявнику про відмову у видачі документа дозвільного характеру (за підписом заступника міського голови) та передає таке письмове повідомлення державному адміністратору.

Платність видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно.

Строк видачі документа дозвільного характеру

Проекти рішень органів місцевого самоврядування оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду (проекти рішень Миколаївської міської ради розміщуються у розділі «Доступ до публічної інформації»). Міська рада розглядає та приймає на пленарних засіданнях рішення щодо видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання або відмови у видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності протягом місяця з дня одержання від суб'єкта господарювання відповідної заяви.

Строк дії документа дозвільного характеру

Необмежений.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

Підставами для відмови у прийнятті рішення міської ради про надання у власність/постійне користування/оренду можуть бути:

- подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів згідно із встановленим вичерпним переліком;

- виявлення в документах недостовірних відомостей;

- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок;

- інші підстави, встановлені законами.

Порядок виправлення помилки в документі дозвільного характеру

1. У разі виявлення помилки у рішенні міської ради, суб’єкт господарювання подає заяву встановленої форми державному адміністратору, який реєструє її у журналі встановленої форми. За бажанням заявника до заяви можливо додати інші документи, що безпосередньо пов'язані з причинами допущення помилки в рішенні міської ради та/або пояснення в довільній формі на ім’я міського голови із зазначенням відомостей, необхідних для об’єктивного розгляду та прийняття відповідного рішення міської ради.

2. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня передає заяву суб’єкта господарювання щодо виправлення помилки до заступника міського голови.

3. Заступник міського голови розглядає заяву та документи, що додаються до неї, та не пізніше наступного робочого дня передає вказані документи із відповідною резолюцією до управління земельних ресурсів для підготовки відповідного рішення міської ради.

4. Управління земельних ресурсів протягом 10 робочих днів з дня отримання від заступника міського голови заяви та документів, що додаються до неї, готує проект рішення міської ради та забезпечує його винесення на розгляд найближчої сесії міської ради.

5. Управління земельних ресурсів протягом не більш ніж 10 робочих днів з дня закінчення чергової сесії міської ради надає державному адміністратору витяг з рішення міської ради.

6. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання витягу з рішення міської ради реєструє його у журналі встановленої форми та видає заявнику.

Порядок видачі дубліката документа дозвільного характеру

1. У разі втрати витягу з рішення суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дня настання такої підстави подати державному адміністратору заяву про видачу дубліката витягу з рішення міської ради у зв’язку із втратою. У разі якщо витяг з рішення міської ради непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб'єкт господарювання подає державному адміністратору заяву та непридатний для використання витяг з рішення міської ради.

2. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня передає заяву та відповідні документи до департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради або управління архівної роботи та урочистих подій, які протягом 2 робочих днів передають державному адміністратору завірену в установленому порядку копію витягу з рішення міської ради.

3. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання дублікату витягу з рішення міської ради реєструє його у журналі встановленої форми та видає заявнику.

Порядок розірвання договору оренди

1. У разі розірвання договору оренди землі до закінчення строку його дії, заявник подає державному адміністратору:

- заяву встановленої форми;

- копію установчого документа юридичної особи (установчого акта, статуту, засновницького договору, положення);

- копію документа, що посвідчує особу заявника (для фізичних осіб – підприємців);

- копію витягу з рішення міської ради, яким було надано в оренду земельну ділянку;

- оригінал та копію раніше укладеного договору оренди земельної ділянки із змінами та доповненнями;

- пояснення на ім’я заступника міського голови у довільній формі (за бажанням заявника).

2. Заяву та пакет документів державний адміністратор передає до заступника міського голови не пізніше наступного робочого дня.

3. Заступник міського голови розглядає документи та не пізніше наступного робочого дня передає їх до управління земельних ресурсів.

4. Управління земельних ресурсів протягом 10 робочих днів готує проект рішення міської ради та забезпечує його винесення на розгляд найближчої сесії міської ради.

5. Управління земельних ресурсів протягом не більш ніж 10 робочих днів з дня закінчення чергової сесії міської ради надає державному адміністратору витяг з рішення міської ради.

6. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання витягу з рішення міської ради реєструє його у журналі встановленої форми та видає заявнику.

Контактні дані

Управління містобудування та архітектури: 37-02-71.

Управління земельних ресурсів:37-32-35.

Миколаївський міський дозвільний центр: 37-40-56; 37-35-65; nikolaev.dc@gmail.com.

 

ОНОВЛЕНО 22.01.2014

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: