Мапа порталу

Почесне звання України "Мати-героїня"

 

Нормативно-правова база


ОНОВЛЕНО 15.07.2016 

Про внесення змін до Положення про почесні звання України.

Звертаємо Вашу увагу, що у зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 02.07.2016 № 284/2016 «Про внесення змін до Положення про почесні звання України», внесені зміни до Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 26.09.2001  № 476.

Дані зміни стосуються порядку розгляду документів, жінок, що претендують на присвоєння почесного звання України «Мати - героїня», а саме переліку додаткових документів:

-       довідок на дітей та жінку від органів внутрішніх справ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;

-       довідок про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та у кожного з дітей, яким виповнилося     14 років,

-       додаткової інформації про фактичне місце проживання або перебування родини жінки, її дітей;

-       копії документів про освіту дітей

конкретні заслуги матері у виховані дітей (копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей).


ОНОВЛЕНО 15.07.2016

Огляд змін, що відбулися у порядку присвоєння почесного звання «мати-героїня»

Стара редакція

У новій редакції

Зміни до Положення про почесні звання України

Указ Президента України від 29.06.2001 року № 476

«Про почесні звання України»

Указ Президента України від 02.07.2016 року № 284/2016

«Про внесення змін до Положення почесні звання України»

Зміни у назві указів

п.12. Клопотання про присвоєння почесних звань, які порушуються
органами місцевого самоврядування,  подаються Президентові України через  відповідні  обласні,   Київську, Севастопольську міські державні адміністрації.

пункт 12 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Клопотання про присвоєння почесного звання "Мати-героїня", що порушуються органами місцевого самоврядування згідно із заявою жінки, яка претендує на присвоєння такого почесного звання, розглядаються відповідними місцевими державними адміністраціями протягом місяця з дати надходження такої заяви"

п.15. Органи,  яким надано право вносити подання про присвоєння почесних звань,  надсилають на ім'я Президента  України зазначене подання і нагородний лист установленого зразка.

 

     У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи,  що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння  почесного звання.

абзац другий пункту 15 доповнити реченням такого змісту: "У нагородному листі про присвоєння почесного звання "Мати-героїня", до якого додаються підтверджуючі документи, зазначаються дані про кількість дітей, дати народження дітей, місце проживання або місце перебування кожної дитини із зазначенням адреси житла, конкретні заслуги матері у вихованні дітей, а також у відповідних випадках - причини, обставини та дати смерті дітей".

п.17. До подання і нагородного листа особи,  яку  представляють
до присвоєння почесного звання, додаються:

     при представленні  до присвоєння почесного звання "Заслужений
діяч науки і техніки України" - копія диплома про науковий ступінь
доктора або кандидата наук та перелік наукових праць;

     при представленні  до присвоєння почесного звання "Заслужений
донор України" - документи,  що засвідчують наявність  безоплатної
здачі  крові  та  (або)  її  компонентів  у кількості 100 і більше
разових максимально допустимих доз;

     при представленні до присвоєння  почесного  звання  "Народний артист України",  "Народний художник України",  "Заслужений артист України",  "Заслужений діяч мистецтв України", "Заслужений майстер народної  творчості  України",  "Заслужений  художник  України" - список творів або перелік основних образів,  створених у театрі  і кіно;

     при представленні  до  присвоєння  почесного звання "Народний архітектор України",  "Заслужений архітектор України", "Заслужений винахідник   України", "Заслужений раціоналізатор  України" - відповідно список основних праць  у галузі архітектури, перелік авторських свідоцтв на винаходи та посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

пункт 17 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"при представленні до присвоєння почесного звання "Мати-героїня" - копія паспорта громадянина України, копія паспортного документа іноземця та документа, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах; копії свідоцтв про народження дітей; копії документів про освіту дітей; характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо); виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ; довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років; за наявності та за бажанням матері - копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей".

 

 


 

ОНОВЛЕНО 26.03.2016

Засідання Миколаївської міської комісії з питань розгляду кандидатур щодо нагородження почесним званням України «Мати-героїня»

25 березня 2016 року відбулося засідання Миколаївської міської комісії з питань розгляду кандидатур щодо нагородження почесним званням України «Мати-героїня».

На порядку денному заслухано питання про розгляд чотирьох кандидатур багатодітних жінок міста Миколаєва по присвоєнню Почесного звання України «Мати-героїня».

Адміністраціями Центрального та Заводського районів надані клопотання та пакети документів на чотирьох жінок, що народили та виховували до восьмеричного віку п’ятьох  та більше дітей.

Управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради розглянуто представлені пакети документів на кандидаток та зроблено висновки щодо відповідності документів вимогам законодавства.

Члени комісії при розгляді документів особливу увагу приділили створенню сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формуванню високих духовних і моральних якостей.

Наголосили на участь поданих багатодітних жінок у громадському та суспільному житті міста. Звернули увагу на відсутність у них та їх членів сім’ї притягнень до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності, асоціальної поведінки, шкідливих звичок.

Члени міської комісії визнали, що представлені кандидатури на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», відповідають вимогам чинного законодавства. Ухвалили передати пакети документів на багатодітних жінок до Миколаївської обласної державної адміністрації.

Управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради підготовлено подання, витяг з протоколу засідання комісії, нагородні листи та пакети документів на кандидаток до Миколаївської обласної державної адміністрації щодо нагородження їх почесним званням України «Мати-героїня».

 


 

Почесне звання України «Мати-героїня»

Почесне звання «Мати-героїня» є державною нагородою України.

Присвоєння почесного звання «Мати-героїня» провадиться Указом Президента України.

Присвоєння почесного звання «Мати-героїня» вдруге та посмертно не провадиться.

Почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених дітей. Зазначаємо, що п’ятій дитині обов’язково повинно бути вісім років.

При цьому береться до уваги вагомий особистий внесок багатодітної матері у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. (Указ Президента від 29.06.2001 № 476/2001).

Звертаємо увагу, що присвоєння зазначеного звання надається тим жінкам, які відмінно виконали свій материнський (батьківський) обов'язок щодо виховання дитини, піклування про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювали належні умови для розвитку її природних здібностей, поважали гідність дитини, готували її до самостійного життя та праці.

Для отримання почесного звання «Мати-героїня» потрібно звернутися до відділу у справах сім’ї, дітей, молоді, культури та спорту адміністрації Центрального, Заводського, Ленінського та Корабельного району та подати такі документи:

-     копію паспорта матері (1, 2, 3, 4, 10, 11 сторінки);

-     заяву-згоду на обробку персональних даних;

-     копії свідоцтв про народження дітей (паспорта);

-     у разі смерті дитини - копію свідоцтва про смерть. У разі, якщо в свідоцтві про смерть дитини не вказано причину смерті, до основного пакету документів обов’язково необхідно додавати копію довідки про причину смерті дитини;

- довідка з місця проживання про склад сім'ї;

-  довідки з районних (міських) відділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області стосовно наявності  (відсутності) покарань та приводів батьків та дорослих дітей;

-  довідка служби у справах дітей щодо того, чи перебуває сім’я на обліку в службі, як така, що знаходиться в кризовому становищі;

-  характеристика жінки (з місця роботи або соціально-побутова);

-  копія трудової книжки матері;

-  характеристики всіх дітей (з місця навчання, роботи);

- копії грамот, дипломів, подяк, інших документів, що підтверджують заслуги матері та дітей (якщо є);

- копія свідоцтва про медаль материнства (якщо є).

Вищезазначені відділи адміністрацій районів готують пакет документів, який підтверджує право багатодітних жінок на отримання державної нагороди та  передають управлінню у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради для перевірки, уточнення та розгляду на засіданні Миколаївській міській комісії з питань розгляду кандидатур щодо нагородження почесним званням України «Мати-героїня». Якщо до поданих кандидатур багатодітних матерів відсутні зауваження у членів комісії,  то пакет документів (подання, нагородний лист, протоколи, характеристики тощо) через обласні державні адміністрації подаються до Секретаріату Президента України.

Жінки, удостоєні цього звання, мають право на пільги, встановленні чинним законодавством:

-   виплату одноразова грошова допомога у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. З 01 січня 2016 року такий прожитковий мінімум становить 1378 грн.;

-     згідно ст. 45 Житлового кодексу України мають право на першочергове надання житла за місце проживання, якщо існує потреба у поліпшені житлових умов;

-    при встановлені розміру пенсії за віком мають право на надбавку в розмірі від 20 до 25 відсотків (Закон України від 11.07.2002 №91-ІУ «Про внесення змін до Закону України «Про пенсії та особливі заслуги перед Україною»).

 


 

ДЕРЖАВА ВШАНОВУЄ МАТЕРИНСЬКИЙ ПОДВИГ

Унікальною цінністю та надзвичайною гордістю України є багатодітні родини. Це особливі сім’ї, бо дітям змалечку прищеплюють людяність, любов до праці, вміння берегти та підтримувати найкращі українські сімейні традиції.

Відома істина стверджує, що недостатньо лише народити дитину, її необхідно виховати доброю, чуйною, порядною людиною, дати їй належну освіту і допомогти знайти своє місце у житті. А щасливі діти ростуть лише в дружній родині й під опікою щасливих батьків.

Відповідно до Указу Президента України «Про почесні звання України» жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у точу числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку, мають право на отримання почесного звання України «Мати - героїня». 

Почесне звання «Мати-героїня» є вищою формою відзначення громадян за вагомий внесок у реалізацію державної політики з питань сім’ї, материнства і дитинства, самовіддане виховання та навчання дітей. Звання «Мати-героїня» присвоюється Президентом, про що видається відповідний указ. Особі, удостоєній почесного звання, вручаються нагрудний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка.

Указом Президента України від 21.08.2015 №489/2015 «Про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» за материнську самовідданість, народження та зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного, гармонійного розвитку, виховання достойних громадян нашої держави присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» 8-ми багатодітним жінкам міста Миколаєва:

У період з 16 по 20 жовтня 2015 року відбулося урочисте вручення державних нагород – посвідчень та нагрудних знаків «Мати-героїня» наступним багатодітним жінкам:

Заводський район:

Прибилко Ольга Григорівна, 16.03.1957 року народження. Народила та виховує 5 дітей.

Нагороджена 28.08.1985 року «Медаллю материнства» ІІ ступеню відповідно до Указу Верховної Ради Української РСР. Зарекомендувала себе як сумлінний, відповідальний працівник, неодноразово нагороджувалася грамотами, подячними листами керівництва підприємства, де працювала. Виховала дітей чесними, порядними, відповідальними людьми.

Ласна Людмила Анатоліївна, 29.08.1979 року народження, народила та виховує 8 дітей.

Людина з активною життєвою позицією, відповідальна, працьовита, щира, чуйна, лагідна мати та дружина. Виховує дітей в злагоді, любові, взаємоповазі та обов’язку перед сім’єю, людьми, державою. За материнську самовідданість, повагу до дитячої особистості неодноразово нагороджувалася подячними листами від педагогічного колективу ЗОШ №6.

Центральний район

Нинич Марія Миколаївна, 16.02.1968 року народження. Народила та виховує 6-ро дітей.

Виховує дітей на власному прикладі в праці, любові, взаємоповазі, віри та духовності. Діти виховані, відповідальні, працьовиті, з повагою та щирою вдячністю ставляться до матері. Мати заклала в них основи моралі, суспільної поведінки, виховує їх гідними громадянами нашої держави.

Корабельний район

Дріга Олена Іванівна, 16.03.1977 року народження, народила та виховує 6 дітей.

Любляча, турботлива мати, для якої її діти є справжньою радістю та гордістю. Своє покликання знайшла у своїй великій родині, своїх дітях. У неї для всіх знайдеться тепле слово, лагідна посмішка, доречна порада. Мати цікавиться навчальними досягненнями дітей, пишається їх навчальними, творчими та спортивними досягненнями. Її діти зростають чуйними, відповідальними, гідними громадянами нашої держави.

Зіненко Тетяна Іванівна, 21.06.1968 року народження, народила та виховує 6 дітей.

Чуйна, добросердечна, турботлива мати, берегиня сімейного вогнища. На особистому прикладі виховує дітей чуйними, порядними, доброзичливими, людяними, прищеплює їм моральні та духовні цінності.

Ленінський район

Сахно Наталя Михайлівна, 13.03.1957 року народження, народила та виховує 5 дітей.

Зарекомендувала себе як сумлінний, відповідальний працівник, неодноразово нагороджувалася грамотами, подячними листами від керівництва підприємства, де працювала. Всі діти отримали освіту, користуються авторитетом та повагою за місцем роботи, навчання. Прищепила дітям такі риси, як чесність, порядність, повагу до людей, сумлінне ставлення до праці.

Московко Галина Володимирівна, 24.02.1955 року народження, народила та виховала 5 дітей.

Турботлива, уважна, дбайлива мати. Завжди опікувалася навчальними досягненнями та захопленнями дітей, виховувала їх в дусі патріотизму, поваги до людей та суспільства в цілому. Діти з повагою ставляться до матері, а вона щедро ділиться з ними своїм материнським теплом, мудрістю та життєвим досвідом, допомагає у вихованні 9 онуків.

Кліманська Оксана Георгіївна, 19.04.1978 року народження, народила та виховує 8 дітей.

Присвятила своє життя дітям. Попри нелегку життєву ситуацію, бере активну участь у суспільному житті, навчанні та вихованні дітей, організації культурного дозвілля. Виховує їх в любові, поваги до батьків, людей та суспільства. Діти зростають добрими, порядними, працьовитими, гідними громадянами нашої держави. Діти є активними учасниками та призерами обласних предметних олімпіад, нагороджені грамотами за успішне навчання.

Для багатодітних матерів Почесне звання «Мати-героїня», це не тільки визнання, але й матеріальна допомога та пільги, які встановлені чинним законодавством, а саме:

- виплата одноразової грошової винагороди (у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму), яка провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України. (Для жінок, які отримали звання у 2015 році виплачується винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня 2015 року). Дана виплата здійснюється органами соціального захисту населення.

- передбачено першочергове надання житла за місцем проживання, якщо існує потреба у поліпшенні житлових умов, відповідно до ст. 45 Житлового кодексу України;

- призначення дострокової пенсії за віком жінкам, які народили та виховали до 6-ти річного віку п'ятеро або більше дітей, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 15 років страхового стажу. За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання 5 або більше дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 20 років страхового стажу (Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування");

- матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до восьмирічного віку, може встановлюватися пенсія за особливі заслуги, як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законодавством, у розмірі від 20 до 25 відсотків (Закон України від 11.07.2002 №91-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»).

 


ОНОВЛЕНО 20.10.2015

 

Порядок присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

Згідно з Указом Президента України "Про почесні звання України" жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у т.ч. дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, мають право на отримання Почесного звання України "Мати-героїня".

Почесне звання "Мати-героїня" є вищою формою відзначення жінок за вагомий внесок у реалізацію державної політики з питань сім'ї, материнства і дитинства, самовіддане виховання та навчання дітей.

Згідно з порядком представлення до почесних звань висунення кандидатур до присвоєння здійснюється за місцем роботи кандидатки, у трудових колективах установ, організацій, підприємств. Подання про присвоєння почесних звань вносяться Президентові України.

Якщо жінка не працює, висунення кандидатури може проводити міська рада, організація багатодітних сімей чи відділ у справах сім'ї та молоді місцевої райдержадміністрації.

Висунення кандидатур на присвоєння почесних звань здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах установ, організацій, підприємств незалежно від типу, форми власності та господарювання.

Клопотання про присвоєння почесних звань порушується перед відповідним органом чи організацією вищого рівня залежно від підпорядкованості.

Клопотання про присвоєння почесних звань, які порушуються органами місцевого самоврядування, подаються Президентові України через відповідні обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації.

Клопотання, які порушуються творчими спілками, об'єднаннями громадян, мають бути попередньо погоджені з відповідними центральними органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Органи, яким надано право вносити подання про присвоєння почесних звань, надсилають на ім'я Президента України зазначене подання і нагородний лист установленого зразка. У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння почесного звання.

Перелік документів, які необхідно подати до відповідного центрального органу для подання присвоєння почесного звання "Мати-героїня":

  • лист на ім'я керівника відповідного центрального органу про порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання "Мати-героїня";
  • нагородний лист встановленої форми від організації, установи і району, який подає кандидатуру;
  • протокол засідання, де порушується питання висунення кандидатури на присвоєння почесного звання;
  • копії свідоцтв про народження дітей;
  • характеристики дітей зі шкіл;
  • клопотання від громадської організації про присвоєння почесного звання (якщо подання здійснюється громадською організацією);
  • копія свідоцтва про медаль материнства;
  • довідка з ЖЕКу про склад сім'ї, характеристика на родину;
  • копія трудової книжки матері.

Особі, удостоєній почесного звання, вручаються нагрудний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року № 117 "Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" категорії громадян, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", надання пільг не передбачено.

На сьогодні для осіб, відзначених званням «Мати-героїня», та потребуючих поліпшення житлових умов, законодавством України передбачено першочергове надання житла за місцем проживання (ст. 45 Житлового кодексу України).

Матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до восьмирічного віку, може встановлюватися пенсія за особливі заслуги як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законодавством (Закон України від 11.07. 2002 р. № 91-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»).

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: