Мапа порталу

Оздоровлення та відпочинок дітей

 


ОНОВЛЕНО 28.09.2016

Про хід виконання заходів щодо реалізації Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки, у 2016 році

Організацією відпочинком дітей 2016 року здійснюється управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради.

Основним показником ставлення держави та органів місцевого самоврядування до проблем підростаючого покоління є турбота про оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

На виконання рішення  Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/11 «Про затвердження  Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки», організацією оздоровленням та відпочинком дітей у 2016 році здійснюється управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді ММР.

Відповідно до результативних показників міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2012 № 22/13, яка діяла до II кварталу 2016 року та Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 05.04.2016 № 4/11 проводимо аналіз ефективності програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, у якому передбачалось на 2014 рік - 2 млн. 700 тис. грн., на 2015 рік - 1 млн. 700 тис. грн. та додаткового фінансування 98 тис. грн.

Відповідно охоплено послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки у 2014 році – 1094 осіб, у 2015 році – 509 осіб.

Фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей за 2014, 2015 роки не задовольняють реальних потреб дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки. Так, за даними управління освіти Миколаївської міської ради, за станом на лютий 2016 року, у денних загальноосвітніх навчальних закладах             м. Миколаїв навчається 36818 учнів, з них 5323 дитини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Це свідчить про те, що виникає необхідність кардинального перегляду механізму планування фінансового забезпечення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей м. Миколаєва.

З метою забезпечення рівних прав кожної дитини на оздоровлення та відпочинок розроблено міську Програму оздоровлення та відпочинку дітей  на 2016-2018 роки, яка затверджена рішенням  міської ради від 05.04.2016 № 4/11.

Створення сприятливих умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей відбувається шляхом збільшення фінансуванням для закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку, адресної організації оздоровлення та відпочинку  дітей, які потребують  особливої соціальної уваги та підтримки, визначених Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Програмою передбачено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на 2016 рік – 6 млн. 632 тис. 500 грн., на 2017 рік –  9 млн. 440 тис. 053 грн., на 2018 рік – 12 млн.354 тис. 467 грн.

Відповідно відбувається збільшення кількості послуг із оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки.

Так  отримують відповідні  послуги відповідно до показників Програми у 2016 році – 1579 осіб, у 2017 році – 2079 осіб, у 2018 році – 2579 осіб.

Відповідно до Програми оздоровлення та  відпочинку дітей на 2016-2018 роки заплановано оздоровлення у 2016 році  1579 дітей. У результаті проведення процедури відкритих торгів за предметом закупівлі код 55.20.1 (55243000-5) – послуги щодо тимчасового розміщування під час відпусток та інші послуги щодо тимчасового розміщування (відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій м. Миколаєва у літній період), відбулася економія бюджетних коштів, що у свою чергу привело до збільшення кількості дітей, які отримують послуги з оздоровлення та відпочинку на 150 осіб.

Враховуючи вищезазначене у 2016 році відпочинок у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку отримали 1729 дітей пільгових категорій.

Загальна кількість відпочинкових послуг  у 2016 році, придбаних за рахунок місцевого бюджету, склала  1729 одиниць, за плановим показником Програми на 2016 рік складала 1579 одиниць.

Загальна кількість дітей віком від 7 до 18 років у м. Миколаєві становить 36 818 особи, дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки і мають  право на оздоровлення та відпочинок у 2016 році – 5 323 особи.

Всього управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді ММР охоплено відпочинком у 2016 році 1729 дітей пільгової категорії, показник якості -           32,5 %, за показником Програми на 2016 рік складало 29,7 %.

Відповідно до чинного законодавства до дитячих закладів оздоровлення  та відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років. Відпочинкові послуги за рахунок коштів місцевого бюджету надаються дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України № 375-VI від 04.09.2008 «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами від 14.07.2015 , № 592- VIII).

Витрати на оздоровлення та відпочинок  однієї дитини відповідно до акцепту пропозицій конкурсних торгів по закладам оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році становить:

В результаті проведення процедури відкритих торгів за предметом закупівлі код 55.20.1 (55243000-5) – послуги щодо тимчасового розміщування під час відпусток та інші послуги щодо тимчасового розміщування (відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій м. Миколаєва у літній період) 3 лоти на суму 2 198 770,00 грн. було акцептовано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

Лот № 1 – Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Позаміський  дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дельфін», ціна акцептованої пропозиції складає – 1050000,00 грн. без ПДВ; вартість дитино/дня складає  300,00 (триста  гривень 00 копійок) без ПДВ, вартість 14 дитино/днів складає – 4200 грн.  Сума договору – 1050000,00 гривень (один мільйон п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ. на 250 дітей.

Лот № 2  - Приватне підприємство «Миколаїв-Контраст», ціна акцептованої пропозиції складає – 1029000,00 грн. без ПДВ; вартість дитино/дня  складає  245,00 (двісті сорок п’ять гривень 00 копійок) без ПДВ, вартість 14 дитино/днів складає – 3430 грн. Сума договору – становить 1029000,00 гривень (один мільйон двадцять дев’ять  тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ . на 300 дітей.

Лот № 3  - Миколаївська Обласна Організація фізкультурно-спортивне товариство «Динамо», ціна акцептованої пропозиції складає – 119770,00 грн. без ПДВ; вартість дитино/дня  складає  295,00 (двісті дев’яносто п’ять гривень 00 копійок) без ПДВ, вартість 14 дитино/днів  складає – 4130 грн. Сума договору – становить 119770,00 гривень (сто дев’ятнадцять тисяч сімсот сімдесят гривень   00 копійок) без ПДВ. на 29 дітей.

ІІ процедура відкритих торгів,  3 лоти на суму 3 241 000,00 грн. було акцептовано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

Лот № 1  - Приватне підприємство «Миколаїв-Контраст», ціна акцептованої пропозиції складає – 1435000,00 грн. без ПДВ; вартість дитино/дня  складає  205,00 (двісті п’ять гривень 00 копійок) без ПДВ, вартість 14 дитино/днів складає – 2870 грн. Сума договору – становить 1435000,00 гривень (один мільйон чотириста тридцять п’ять  тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ . на 500 дітей.

Лот № 2  - Приватне підприємство «Миколаїв-Контраст», ціна акцептованої пропозиції складає – 1435000,00 грн. без ПДВ; вартість дитино/дня  складає  205,00 (двісті п’ять гривень 00 копійок) без ПДВ, вартість 14 дитино/днів складає – 2870 грн. Сума договору – становить 1435000,00 гривень (один мільйон чотириста тридцять п’ять  тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ . на 500 дітей.

Лот № 3  - Миколаївська Обласна Організація фізкультурно-спортивне товариство «Динамо», ціна акцептованої пропозиції складає – 371000,00 грн. без ПДВ; вартість дитино/дня  складає  265,00 (двісті шістдесят п’ять гривень 00 копійок) без ПДВ, вартість 14 дитино/днів  складає – 3710 грн. Сума договору – становить 371000,00 грн. гривень без ПДВ. на 100 дітей.

Додаткова закупівля послуг з відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій м. Миколаєва відбулась по процедурі електронних торгів у системі «ProZorro» на суму 165445,00 грн.

Приватне підприємство «ФОП Черниш», ціна договору складає 165445,00 грн. (сто шістдесят п’ять тисяч  чотириста сорок п’ять гривень,00 копійок) без ПДВ, вартість дитино/дня складає – 236,35 (двісті тридцять шість гривень тридцять п’ять  копійок) без ПДВ,  вартість 14 дитино/днів  складає – 3308,90 грн. на 50 дітей.

До вартості путівки входили послуги з проживання, харчування, проїзду до місця та з місця відпочинку, лікування (за необхідністю), культурно-дозвільне забезпечення.

Програмою передбачено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на 2016 рік – 6 млн. 632 тис. 500 грн., використано коштів на закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку у 2016 році  5 млн. 605 тис. 215 грн.

Відбулася економія бюджетних коштів при закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на суму 1 млн. 027 тис. 285 грн.

Рішення Миколаївської міської ради від 11.08.2016 № 6/1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016 № 2/26 «Про міський бюджет м. Миколаєва на 2016 рік» бюджетних кошти 1000000 грн. направлено на підготовку проектно - технічної документації будівництва нового корпусу, для створення спеціальних умов відпочинку дітей, які потребують особливих умов, укомунальному підприємстві Миколаївської міської ради «Позаміський  дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дельфін».

Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22.04.2016 № 341 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 2016 році» визначено відповідальні структури підрозділи  адміністрацій районів Миколаївської міської ради, які здійснюють підбор та направлення дітей на тематичні зміни до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а саме:

- Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»;  дитячий оздоровчий табір «Маяк»; позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін», дитячого оздоровчого табору «Альбатрос».

Загальна кількість за договором

«Маяк»

«Дельфін»

«Динамо»

«Альбатрос»

1300

250

129

50

 

Центральний район

Категорія учасників

Маяк

Дельфін

Динамо

Альбатрос

Всього

І

ІІ.

ІІІ

IV  та V

І

ІІ

IV 

V

І

V

11.08-24.08

Сироти, позбав БП

5

2

14

17

5

1

-

14

-

-

-

58

Малозабезпечені

5

3

1

9

-

-

-

-

2

-

-

20

Багатодітні

16

18

43

43

8

2

-

3

2

-

1

136

Діти-інваліди

1

-

5

6

-

-

-

1

-

-

-

13

ЧАЕС

3

-

4

2

-

-

-

1

-

-

-

10

СЖО

1

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

8

Обдаровані

1

3

29

45

5

2

-

9

1

29

17

141

Переселенці

11

6

7

5

3

-

-

1

2

-

-

35

АТО

21

2

15

31

5

-

-

1

7

-

2

84

Диспансерний облік

-

-

17

5

8

3

-

12

-

-

-

45

Загальна кількість

64

34

135

170

34

8

-

42

14

29

20

550

 

Інгульський  район

Категорія учасників

Маяк

Дельфін

Динамо

Альбатрос

Всього

І

ІІ

ІІІ

IV  та V

І

ІІ

IV

V

І

V

 

Сироти, позбав БП

9

1

16

4

8

-

-

5

2

-

5

50

Малозабезпечені

3

1

2

1

-

-

-

1

-

-

-

8

Багатодітні

21

5

24

24

2

2

-

7

1

-

1

87

Діти-інваліди

-

-

2

5

-

-

-

2

-

-

-

9

ЧАЕС

1

1

11

-

-

-

-

-

-

-

-

13

СЖО

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

-

4

Обдаровані

12

9

57

86

7

1

-

7

-

10

3

192

Переселенці

5

3

4

6

8

-

-

-

-

-

-

26

АТО

-

3

1

17

4

-

-

-

2

-

1

28

Диспансерний облік

1

-

4

1

2

-

-

1

-

-

-

9

Загальна кількість

52

23

122

144

31

3

-

26

5

10

10

426

Заводський район

Категорія учасників

Маяк

Дельфін

Динамо

Альбатрос

Всього

І

ІІ

ІІІ

IV  та V

І

ІІ

IV  

V

І

V

 

Сироти, позбав БП

5

6

10

11

3

-

-

3

-

-

5

43

Малозабезпечені

3

4

5

5

1

-

-

-

1

4

4

27

Багатодітні

25

16

50

55

15

-

-

11

3

3

-

178

Діти-інваліди

-

-

2

-

1

-

-

4

-

-

-

7

ЧАЕС

8

-

4

4

3

-

-

-

-

1

1

21

СЖО

-

1

3

1

-

-

-

-

-

-

-

5

Обдаровані

1

1

16

45

1

2

-

6

1

45

-

118

Переселенці

9

2

13

8

-

1

-

-

2

-

-

35

АТО

1

3

8

22

3

1

-

4

3

-

-

45

Диспансерний облік

-

-

2

5

1

2

-

6

-

-

-

16

Загальна кількість

52

33

113

156

28

6

-

34

10

53

10

495

Корабельний район

Категорія учасників

Маяк

Дельфін

Динамо

Альбатрос

Всього

І

ІІ.

ІІІ

ІV  та V

І

ІІ

ІV

V

І

V

 

Сироти, позбав БП

-

2

21

6

-

1

-

-

-

-

1

31

Малозабезпечені

9

-

4

6

-

-

-

-

-

1

-

20

Багатодітні

16

4

33

33

12

1

-

8

-

-

-

107

Діти-інваліди

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

ЧАЕС

-

1

1

2

1

-

-

-

-

-

-

5

СЖО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Обдаровані

4

-

9

19

1

-

-

8

-

6

9

56

Переселенці

1

-

7

7

-

-

-

-

-

-

-

15

АТО

1

3

5

5

2

1

-

1

-

1

-

19

Диспансерний облік

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

3

Загальна кількість

32

10

80

80

17

3

-

18

-

8

10

258

 

За підсумками оздоровчої кампанії 2016 року пройшли оздоровлення та відпочинок діти, які потребують соціальної уваги та підтримки

 

Категорії

Надано послуг з оздоровлення та відпочинку

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування

181

діти з малозабезпечених сімей

75

діти з багатодітні сімей

508

діти-інваліди здатні до самообслуговування

31

діти, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи

49

діти, які опинились в складних життєвих обставинах

16

талановиті та обдаровані діти

507

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

112

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичній операції 

176

діти, які перебувають на диспансерному обліку

73

бездоглядні та безпритульні діти

1

Загальна кількість

1729

Закладами освіти у червні 2016 року організовано роботу 53 відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей на базі навчальних закладів міста. Так, у 2016 році охоплено відпочинковими послугами 2 723дітей, з них 706 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Харчування дітей у відпочинкових таборах забезпечено відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 14.12.2012 № 1407 «Про встановлення граничних норм коштів для харчування дітей у навчальних закладах»                    (зі змінами) і становить 12 грн. на  добу.

На базі позашкільних навчальних закладів освіти Миколаївської міської ради працюють гуртки за інтересами дітей. У пришкільних таборах проводяться заняття з дотримання правил поведінки на дорогах, поводження на воді, із легкозаймистими речовинами та вибуховими предметами, також різноманітні культурно - масові заходи.

На червень-серпень 2016 року всі дошкільні заклади переведено на літній оздоровчий режим роботи.

Забезпечення пришкільних таборів питною водою перебуває на контролі ГУ ДСЕС.

Інформація про роботу пришкільних таборів розміщено на офіційних сайтах навчальних закладів міста, управління освіти, висвітлюється у засобах масової інформації (газети, телебачення).

В управлінні охорони здоров’я  ММР підготовлено наказ від 09.03.2016 № 76-л «Про організацію та проведення відпочинку і оздоровлення дітей влітку 2016 року у м. Миколаєві».

Оздоровленням та відпочинком у першочерговому порядку забезпечуються діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

В кожному Центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Миколаєва створено банки даних дітей пільгової категорії, які постійно оновлюються. Списки дітей указаної категорії затверджуються в територіальних соціальних службах. У заступників головних лікарів на постійному контролі знаходиться питання оздоровлення та санаторно-курортного лікування дітей  соціально - незахищених верств населення.

Для роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку направлено медичний персонал, підготовлений з питань надання невідкладної медичної допомоги, організації медичного забезпечення умов проживання та харчування дітей.

Медичний огляд дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок, педагогічного та обслуговуючого персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  здійснюється безкоштовно.

Транспортування дітей до місць відпочинку і у зворотному напрямку забезпечено супроводом поліції та медичних працівників.

Всі дитячі заклади оздоровлення та відпочинку укомплектовані медичними працівниками. Територіальні лікувально-профілактичні заклади міста уклали договір з директорами дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з метою надання невідкладної кваліфікованої допомоги дітям, які знаходяться на відпочинку. Стаціонарна медична допомога дітям, направленим до оздоровчих закладів, надаватиметься міської дитячою лікарнею № 2, обласними дитячою та дитячою інфекційною лікарнями.

Протягом липня 2016 року одна дитина отримала медичні послуги в обласній дитячій лікарні.

Протягом серпня 2016 року продовжено проведення інформаційно - роз’яснювальної кампанії з питань оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у засобах масової інформації.

До структури сайту Миколаївської міської ради внесено змини в «Основні галузі» додано розділ «Сімейна та молодіжна політика», у  підрозділі «Сімейної політики» додана тематична папка: «Оздоровлення», яка наповнена нормативно-правовими документами  та постійно підтримується в актуальному режимі.

 


 

Оздоровлення та відпочинок дітей пільгової категорії м.Миколаєва

Організацією відпочинком дітей у 2015 році здійснюється управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради – координатором діяльності установ та організацій, задіяних у реалізації заходів, на виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2012 №22/13. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Міським бюджетом на 2015 рік було виділено 1 млн. 700 тис. грн. на придбання путівок для забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій міста у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. У 2015 році заплановано та організовано відпочинок у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку - 481 дитини.

Для закупівлі додаткових путівок у кількості 28 одиниць для літнього відпочинку дітей пільгових категорій виділено 98000 грн.

Підбір та направленням дітей на тематичні зміни до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а саме:

-Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» (м.Очаків);

-дитячий оздоровчий табір «Маяк» (с.Рибаківка);

-позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» (м.Миколаїв) здійснюється адміністраціями районів Миколаївської міської ради.

Оздоровчі заклади та періоди відпочинку дітей пільгової категорії
протягом червня – серпня 2015 року

Назва закладу

Період

Кількість осіб

Дитячий оздоровчий табір «Маяк»

з 12.06.2015 по 26.06.2015

100

Дитячий оздоровчий табір «Маяк»

з 26.06.2015 по 10.07.2015

50

Дитячий оздоровчий табір «Маяк»

з 10.07.2015 по 24.07.2015

47

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін»

з 07.06.2015 по 20.06.2015

100

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін»(додаткові кошти)

з 10.07.2015 по 23.07.2015

5

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін»

з 26.07.2015 по 08.08.2015

40

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін»(додаткові кошти)

з 26.07.2015 по 08.08.2015

5

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін»

з 10.08.2015 по 23. 08.2015

117

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін»(додаткові кошти)

з 10.08.2015 о 23.08.2015

18

Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»

з 24.06.2015 по 07.07.2015

27

Всього охоплено оздоровленням та відпочинком

509 осіб

 

Рішенням виконавчого комітету від 26.06.2015 №557 «Про внесення зміни до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.04.2015 №321 (зі змінами) «Про організацію відпочинку дітей у 2015 році» визначено пільговою категорії дітей учасників бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, дітей з числа переселенців з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та перелік документів, необхідних для отримання бюджетної путівки.

За станом на 14.08.2015 року направлено на відпочинок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку - 509 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Миколаївською міською радою організовано оздоровлення та відпочинок на базі відділення реабілітації міської дитячої поліклініки №3 100 дітей з числа переселенців та дітей військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції.

Рішенням виконавчого комітету від 12.06.2015 № 498 «Про організацію оздоровлення дітей на базі відділення реабілітації міської дитячої поліклініки №3 у 2015 році» визначено п’ять оздоровчих змін.

У санаторній групі відділення реабілітації міської дитячої поліклініки №3 протягом літа пройшли оздоровлення та відпочинок 100 дітей віком від 7 до 14 років з числа переселенців та дітей військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції.

 

ОНОВЛЕНО 25.08.2015


 

Інформація про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2014 року

Відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” організація оздоровлення та відпочинку дітей міста здійснюється управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради - координатором діяльності установ та організацій, задіяних у реалізації цих заходів згідно з рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 24.04.14 №346, на виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки, затвердженої  рішенням міської ради від 22.11.2012 №22/13.  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету (п.1 ст.7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»: місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень забезпечують виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки).

Згідно з чинним законодавством, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років. Путівки за рахунок коштів місцевого бюджету надаються дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».  Загальна сума фінансування на 2014 рік - 2 млн. 700 тис. грн., яку було використано у повному обсязі. Середня вартість  путівки у 2014 році становила 2277 грн., до якої входило проживання, харчування, проїзд до місця і з місця відпочинку, а також лікування /у разі необхідності/ та культурне обслуговування дитини.

З  01 червня було розпочато літню оздоровчу кампанію 2014 року. Діти міста    відпочили та оздоровилися: у КП ММР «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» (м.Миколаїв), дитячій учбово-спортивній оздоровчій базі «ДИНАМО» м.Очаків, дитячому оздоровчому таборі «Маяк» с.Рибаківка,  Березанського району Миколаївської області).

Цікавий ігровий комплекс, прекрасні спортивні майданчики та власний зоопарк радо зустрів юних відпочивальників у «Дельфіні». Повноцінні умови для оздоровлення дітей були створені у «Маяку» та «ДИНАМО» завдяки поєднанню моря, степу та хвойного лісу.

Управлінням освіти організовано оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних відпочинкових таборах. З 02.06.2014 по 20.06.2014 на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів працювало 54 відпочинкові табори з денним перебуванням дітей, у яких змістовним відпочинком було охоплено 2511 осіб. З них 750 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: 110 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 249 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 30 дітей-інвалідів, 36 дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 317 дітей групи ризику, а також 317 талановитих та обдарованих дітей.

В усіх лікувально-профілактичних закладах проводилося безкоштовне медичне обстеження дітей, які направлялися на оздоровлення та відпочинок, з обов’язковою видачею медичної довідки з відомостями про групу допуску по фізкультурі, режим оздоровлення, епідоточення за місцем проживання, профілактичні щеплення та відсутність інфекційних хвороб. Також було забезпечено своєчасне безкоштовне проведення медичного огляду виховательського та обслуговуючого персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за місцем проживання.

Під особливим контролем перебувало питання забезпечення безпеки перевезень дітей до місць відпочинку. Дитячими закладами оздоровлення та відпочинку були укладені договори з ліцензованими підприємствами та організаціями, на підставі яких здійснювалося перевезення дітей. Забезпечено супровід перевезення організованих груп дітей відповідними територіальними підрозділами ДАІ ММУ УМВС України у Миколаївські області згідно із  Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 №176 (із змінами), а також супровід медичними працівниками організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення.

За підсумками літнього оздоровлення 2014 року за кошти міського бюджету змістовним відпочинком та оздоровленням забезпечено 1094 дитини пільгових категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 144, у тому числі 5 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей міської ради; діти-інваліди - 27; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей - 403; діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи - 52; діти, постраждалі внаслідок техногенних аварій - 4; діти, які опинилися в складних життєвих обставинах - 4; талановиті та обдаровані діти, відмінники навчання, лідери учнівського самоврядування - 460.

На базі дитячого оздоровчого табору «Маяк» за сприяння управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради 8 серпня відбувся 25-й ювілейний фестиваль «Молодь, ми разом», присвячений Всесвітньому дню молоді, який зібрав понад 200 дітей та молоді з метою патріотичного виховання, пропаганди фізкультурно-спортивного руху на прикладі видатних спортсменів-олімпійців Миколаївщини та формування свідомого вибору здорового способу життя. Протягом дня діти брали участь у спортивних іграх, конкурсах та естафетах за участю відомих спортсменів Миколаївщини. Усі переможці змагань та учасники свята були нагороджені медалями, дипломами, призами та пам'ятними подарунками.

З метою забезпечення змістовного дозвілля дітей та підлітків влітку 2014 року в оздоровчих таборах, у парках культури та відпочинку, дитячому містечку "Казка", підліткових закладах за місцем проживання  проводилися ігрові, розважальні, концертні та музичні програми, екскурсії, спортивні турніри, конкурси малюнків на асфальті, вікторини, тематичні свята, театралізовані вистави та інші заходи із залученням до їх проведення професійних та аматорських колективів, волонтерів тощо. Під час літнього оздоровлення за місцем проживання  до культурно-масових та спортивних і розважальних заходів також було залучено дітей, схильних до правопорушень, з неблагополучних сімей та сімей, в яких діти зазнали насильства

Миколаївським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації студентів-інвалідів “Гаудеамус” за підтримки управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради, проведено освітньо-оздоровчі семінари з метою розвитку світогляду та гарних фізичних якостей дітей та молоді, профілактики негативних проявів та виховання гармонійно-розвиненої особистості.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13

 

ОНОВЛЕНО 02.10.2014


 

Море, сонце і дружба – ось що треба для здоров`я!

 Починаючи з 1 червня, юні миколаївці дружно відправляються на відпочинок. За інформацією управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради, наші діти набираються сил та оздоровлюються у таборі «Дельфін» (м.Миколаїв), на дитячій учбово-спортивній оздоровчій базі «Динамо» (м.Очаків) та в таборі «Маяк» (с.Рибаківка). Середня вартість путівки становить 2277 грн. Вона включає проживання, харчування, проїзд, а також лікування, у разі необхідності, та культурне обслуговування дитини.

У місті сформовано єдиний банк даних дітей пільгових категорій, які потребують оздоровлення. Його складають управління та відділи у справах сім’ї, молоді, культури та спорту адміністрацій районів міста. Крім того, створено й постійно оновлюються інформаційні банки даних «Дитяча обдарованість» - відомості про талановитих та обдарованих мешканців району - учасників олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів тощо. Під контролем – організація оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з багатодітних, малозабезпечених та неблагополучних сімей, дітей-інвалідів і тих, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За бюджетні кошти в дитячі табори цього літа відправляться понад 1094 дитини.

Станом на 20 червня 335 юних миколаївців з числа пільгових категорій дітей вже отримали свою порцію сонця, моря та веселощів. З них - 34 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі - 5 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей; 6 дітей-інвалідів; 142 дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей; 20 дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 133 талановитих та обдарованих миколаївців, відмінників навчання, лідерів учнівського самоврядування.

 

ОНОВЛЕНО 27.05.2014


Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської радий всебічно сприяє вдосконаленню роботи з організації та забезпечення літнього відпочинку та оздоровлення дітей міста на найвищому рівні.

За підсумками літнього оздоровлення 2011 року по м. Миколаєву за кошти міського бюджету змістовним відпочинком забезпечено 727 дітей пільгових категорій. З них: 112 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; 14 дітей-інвалідів; 157 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей; 56 дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 28 бездоглядних та безпритульних дітей; 357 талановитих та обдарованих дітей та підлітків; 3 дитини, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків.

Заклади, які надавали послуги з відпочинку дітей по м. Миколаєву:

  • позаміські – 3 (727 дітей): Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» - 400 дітей, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Космос» (с.Рибаківка Березанського району Миколаївської області) - 267 дітей, дитяча учбово-спортивна оздоровча база «Динамо» (м.Очаків) – 60 дітей;
  • з денним перебуванням – 55 (2003 дітей, з них: 602 дитини пільгових категорій);
  • наметові містечка – 2 (120 дітей та підлітків).

Обсяги видатків з місцевого бюджету, спрямовані на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій у 2011 році склали: на проведення літньої оздоровчої кампанії – 1,5 млн. грн., по галузі «Освіта» - 98 тис.600 грн. (на харчування в таборах дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки).

Відповідно до міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2009-2012 роки та згідно з рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 27.04.12 №345 управління у справах сім’ї, дітей та молоді координує діяльність установ та організацій, задіяних у реалізації заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей. У 2012 році міським бюджетом виділено 1,5 млн. грн. на придбання путівок для забезпечення відпочинку дітей пільгових категорій, по галузі «Освіта» - 90 тис.850 грн. (на харчування в таборах дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки).

При адміністраціях районів міста створено банк даних дітей, які відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

До пільгової категорії відносяться діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з малозабезпечених та багатодітних сімей; діти-інваліди; діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; бездоглядні та безпритульні діти; а також талановиті та обдаровані (за наявності грамот і відзнак районного, міського рівня).

Фінансування Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2009-2012 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.12.08 №31/22, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, у якому на 2012 рік передбачено кошти на оздоровлення дітей пільгових категорій, які будуть оздоровлюватися у заміських таборах, у сумі 1 млн. 500 тис. грн. (згідно з доведеним лімітом). За наявної можливості фінансування буде збільшено.

Запланована кількість дітей пільгових категорій, яких необхідно забезпечити відпочинком у 2012 році, становить близько 700 дітей, з них за категоріями: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 200; діти-інваліди – 17; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – 171; діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 40; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків – 3; безпритульні та бездоглядні діти – 20; талановиті та обдаровані діти, відмінники навчання, лідери учнівського самоврядування – 201 тощо.

З 2 червня розпочнеться літнє оздоровлення у позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Діти міста пільгових категорій відпочиватимуть за кошти місцевого бюджету у КП ММР «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» (Мала Корениха) та у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Космос» (курортна зона с.Рибаківка).

Цікавий ігровий комплекс, прекрасні спортивні майданчики та власний зоопарк радо зустріне юних відпочивальників у «Дельфіні». Повноцінні умови для оздоровлення дітей створені й у «Космосі» завдяки поєднанню моря, степу та хвойного лісу.

Діти, які залишилися проводити літні канікули в місті, не будуть позбавлені уваги та турботи дорослих. З 01 по 22 червня на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів будуть відкриті 55 відпочинкових таборів з денним перебуванням учнів, дворазовим харчуванням та денним сном для 2010 дітей за бажанням батьків. З них, за кошти місцевого бюджету відпочинуть близько 600 дітей пільгових категорій. І не тільки відпочинуть, а й відвідають цікаві місця Миколаївщини. У відпочинкових таборах, у парках культури та відпочинку, дитячому містечку "Казка", підліткових закладах за місцем проживання планується провести ігрові, розважальні, концертні та музичні програми, екскурсії, спортивні турніри, конкурси малюнків на асфальті, вікторини, тематичні свята, театралізовані вистави та інші заходи, залучивши до їх проведення професійні та аматорські колективи, волонтерів тощо

Наразі проводиться підготовка пришкільних таборів на відповідність до основних санітарно-гігієнічних вимог, формуються кадри. Перевіряється готовність їдалень, харчоблоків закладів, на базі яких буде організовано гаряче харчування учнів. Здійснюється ремонт, генеральне прибирання приміщень, які будуть виділені для роботи таборів. Працівники пришкільних таборів проходять проф. медичні огляди. Всі пришкільні табори будуть забезпечені середнім медперсоналом тих шкіл, в яких буде розташований табір. Для лікування хворих дітей із закладів оздоровлення та відпочинку буде визначено МДЛ №2, ОДЛ та обласна дитяча інфекційна лікарня.

Завдяки спільним діям управління у справах сім’Ї, дітей та молоді і дитячих, молодіжних громадських організацій п’ятий рік поспіль на берегах Дніпро-Бузького лиману (мис Аджигол) та Чорного моря (АР Крим) працюватимуть наметові табори, у яких пройдуть освтньо-оздоровчі семінари з метою розвитку світогляду та гарних фізичних якостей дітей та молоді, профілактики негативних проявів та виховання гармонійно-розвиненої особистості, краєзнавчі та археологічні зльоти, тренінги для лідерів студентського та учнівського самоврядування.

Веселе сонячне літо чекає на юних миколаївців!

Місця для відпочинку та оздоровлення дітей у
Миколаївській області влітку 2012 року
КП ММР “Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Дельфін”
мкр. Мала Корениха
(0512) 44-48-40, 37-15-55
Дитячий оздоровчий комплекс «Алий парус»
Березанський р-н, с.Рибаківка
(253) 9-83-46, (0512) 49-30-41
Дитячий оздоровчий табір «Маяк»
Березанський р-н, с.Рибаківка
(253) 9-14-07, (0512) 58-03-20

                   

ОНОВЛЕНО 10.05.2012


 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: