Мапа порталу

ІІ. ДОЗВІЛ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Документи, які подаються державному адміністратору

І етап (встановлення пріоритету):

1. Заява встановленої форми;

2. Фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6х9см), на якому планується розташування рекламного засобу;

3. Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

ІІ етап (надання дозволу):

1. Заява встановленої форми;

2. Належним чином оформлений бланк дозволу на розміщення зовнішньої реклами у 2-х примірниках.

Примітка! Дозвіл погоджується з:

  • власником місця або уповноваженим ним органом  (зокрема, управлінням земельних ресурсів);
  • спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури (управлінням містобудування та архітектури);
  • Державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування (на вимогу Робочого органу);
  • відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду (на вимогу Робочого органу);
  • утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій (на вимогу Робочого органу).

Порядок розгляду документів

(відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 4 жовтня 2011 року № 1015)

I етап:

1. Заява та пакет документів державний адміністратор передає до Робочого органу (управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради) не пізніше наступного робочого дня.

2. Робочий орган протягом не більш як 8 календарних днів з дати одержання заяви та відповідного пакету документів приймає рішення про встановлення пріоритету на заявлене місце (одночасно між виконкомом міської ради та заявником укладається договір про пріоритет на місце для розміщення зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності) або про відмову у встановленні пріоритету.

3. Рішення про встановлення пріоритету або відмову у його встановленні не пізніше наступного робочого дня передається державному адміністратору.

4. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного рішення реєструє його у журналі встановленої форми та видає заявнику.

II етап:

1. Заява та пакет документів державний адміністратор передає до Робочого органу (управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради) не пізніше наступного робочого дня.

2. Робочий орган протягом не більш як 10 робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає на чергове засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

3. Виконавчий комітет міської ради згідно з регламентом приймає рішення про надання дозволу або про відмову в його наданні.

4. Після отримання відповідного рішення виконкому, Робочий орган протягом 1 робочого дня підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою. Перший примірник дозволу видається заявнику через державного адміністратора, а другий залишається у Робочого органу для обліку та контролю.

5. Водночас між виконкомом та розповсюджувачем реклами укладається договір про надання місць для розміщення зовнішньої реклами, який підписується міським головою (заступником міського голови). Договір укладається на строк дії дозволу.

6. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання дозволу реєструє його у журналі встановленої форми та видає заявнику.

Платність видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно.

Строк видачі документа дозвільного характеру

I етап: 8 календарних днів.

II етап: 25 робочих днів.

Строк дії документа дозвільного характеру

I етап: термін дії пріоритету – 3 місяці (з можливістю подальшого подовження до 6 місяців).

II етап: дозвіл видається на строк, погоджений власником місця, або уповноваженою ним особою, але не більше ніж на 5 років.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

Підставами для відмови у видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами можуть бути:

- подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів згідно із встановленим вичерпним переліком;

- виявлення в документах недостовірних відомостей;

- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок;

- інші підстави, встановлені законами.

Контактні дані

Відділ планування, забудови міста та зовнішньої реклами: 37-03-31.

Миколаївський міський дозвільний центр: 37-40-56; 37-35-65; nikolaev.dc@gmail.com.

Порядок внесення змін у документ дозвільного характеру

1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла зміна найменування або зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання заявник подає:

- заяву встановленої форми;

- оригінал примірника діючого дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

2. Робочий орган протягом не більш як 15 робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у обидва примірники дозволів.

3. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання дозволу реєструє його у журналі встановленої форми та видає заявнику.

Порядок продовження терміну дії документа дозвільного характеру

1. Продовження строку дії дозволу здійснюється Робочим органом та фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл на підставі поданих державному адміністратору не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії дозволу:

- заяви встановленої форми;

- оригінала зареєстрованого дозволу.

2. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання дозволу реєструє його у журналі встановленої форми та видає заявнику. 

Порядок переоформлення документа дозвільного характеру

1. Переоформлення дозволу здійснюється Робочим органом та фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл на підставі поданих державному адміністратору не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії дозволу:

- заяви встановленої форми;

- документа, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- оригінала зареєстрованого дозволу;

- письмового погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- копії свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;

- банківських реквізитів, ідентифікаційного коду юридичної особи або ідентифікаційного номера фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

2. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання дозволу реєструє його у журналі встановленої форми та видає заявнику.

Порядок видачі дубліката документа дозвільного характеру

1. Підставами для видачі дубліката документа дозвільного характеру є:

- втрата документа дозвільного характеру;

- пошкодження документа дозвільного характеру.

2. У разі втрати документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дня настання такої підстави подати державному адміністратору:

- заяву встановленої форми;

- непридатний для використання дозвіл (у разі його пошкодження).

Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру, зареєстрованої державним адміністратором.

3. Робочий орган зобов'язаний протягом 2 робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру надати державному адміністратору дублікат документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого.

4. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання дозволу реєструє його у журналі встановленої форми та видає заявнику.

Порядок анулювання документа дозвільного характеру

1. Дозвіл анулюється з наступних підстав:

- звернення суб’єкта господарювання із заявою до державного адміністратора про анулювання дозволу;

- припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

- припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

2. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання рішення про анулювання дозволу реєструє його у журналі встановленої форми та видає заявнику.

 

ОНОВЛЕНО 22.01.2014

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: