Мапа порталу

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про пайову участь замовників у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури м.Миколаєва

 

 

За 2018 рік

Миколаївської міською радою з замовниками будівництва об’єктів містобудування на території міста у 2018 році укладено 73 договіри про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Миколаєва на загальну суму 10573656,46 грн.

До міського бюджету у 2018 році надійшло 10382662,42 грн. коштів пайової участі.

У 2018 році використано коштів пайової участі в сумі 5632474,00 грн. на капітальний ремонт житлового фонду.


ОНОВЛЕНО 09.01.2019

 

За 9 місяців 2018 року

Миколаївської міською радою з замовниками будівництва об’єктів містобудування на території міста за 9 місяців 2018 року укладено 53 договіри про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Миколаєва на загальну суму 10063715,10 грн.

До міського бюджету за січень – вересень 2018 року надійшло 9579065,71 грн. коштів пайової участі.

За січень – вересень 2018 року використання коштів пайової участі не здійснювалося.


ОНОВЛЕНО 16.10.2018

 

За І півріччя 2018 року

Миколаївської міською радою з замовниками будівництва об’єктів містобудування на території міста у І півріччі 2018 року укладено 38 договірів про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Миколаєва на загальну суму 7975471,22 грн.

До міського бюджету за січень – червень 2018 року надійшло 7220903,53 грн. коштів пайової участі.

За січень – червень 2018 року використання коштів пайової участі не здійснювалося.


ОНОВЛЕНО 06.08.2018

 

За І кв. 2018 року

Миколаївської міською радою з замовниками будівництва об’єктів містобудування на території міста у І кв. 2018 року укладено 21 договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Миколаєва на загальну суму 4 152 030,77 грн.

До міського бюджету за січень – березень 2018 року надійшло 3 292 044,60 грн. коштів пайової участі.

За січень – березень 2018 року використання коштів пайової участі не здійснювалося.


ОНОВЛЕНО 03.04.2018

 

За 2017 рік

Миколаївською міською радою з замовниками будівництва об’єктів містобудування на території міста у 2017 році укладено 63 договори про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на загальну суму 3 479 093 грн.

До міського бюджету за січень-грудень 2017 року надійшло 4010779,88 грн. коштів пайової участі.

У 2017 році використано коштів пайової участі у сумі 3748863,83 грн. на фінансування капітального ремонту покрівель житлового фонду.


ОНОВЛЕНО 03.01.2018

 

З 12 березня 2011 року набрав чинності Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038 (далі – Закон №3038). Статтею 40 Закону №3038 встановлено, що замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Наводиться текст статті 40 Закону №3038.

У зв’язку з численними запитами учасників будівництва з проханням надати відповідні роз’яснення з питань застосування окремих норм Закону №3038 щодо регламентування питань пайової участі замовників будівництва у створені та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі – інфраструктури) населених пунктів Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі Мінрегіон України) своїм листом від 22.07.2011 №23-11/6294/0/6-11 надало відповідні роз’яснення.

 Наводиться текст листа Мінрегіону України від 22.07.2011 №23-11/6294/0/6-11.

Частиною першою статті 40 Закону №3038 встановлено законодавчу норму прямої дії про обов’язковість встановлення органом місцевого самоврядування порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту відповідно до норм цього Закону.

З метою забезпечення виконання статті 40 Закону №3038 Миколаївською міською радою прийнято рішення від 25.08.2011 №8/22 «Про затвердження порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва» зі змінами та доповненнями від 14.02.2013 №25/22, від 24.07.2014 №42/22.

Затверджений Порядок встановлює порядок та умови участі замовників у розвитку інфраструктури міста, діє на всій території міста Миколаєва і є обов’язковим для всіх замовників, незалежно від їх форми власності і відомчої підпорядкованості.

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у відрахуванні замовником до міського цільового фонду коштів для створення і розвитку інфраструктури міста, а саме:

- для нежитлових будівель та споруд - 5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

- для житлових будинків - 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

Величина пайової участі у розвитку інфраструктури визначається у договорі з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

Визначення термінів:

- замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву щодо її забудови для здійснення будівництва;

- будівництво – спорудження нового об’єкта, а також реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудова, надбудова існуючихобєктів, реставрація і капітальний ремонт об’єктів, технічне переоснащення.

Уповноваженим органом по регулюванню діяльності з пайової участі у розвитку інфраструктури міста визначено управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.

Наводяться рішення міської ради від 25.08.2011 №8/22 ,від 14.02.2013 №25/22, від 24.07.2014 №42/22

З метою концентрації коштів для цільового фінансування заходів, направлених на створення і розвиток інфраструктури міста рішенням Миколаївської міської ради від 21.04.2011 5/12 утворено цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та затверджено Положення про міський цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Миколаєва.

Кошти Фонду спрямовуються на фінансування заходів на об’єктах комунальної власності, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста.

Кошти Фонду використовуються виключно на створення і розвиток інфраструктури міста, утому числі на:

- будівництво, реконструкцію, розширення, добудову, надбудову, реставрацію, капітальний ремонт, технічне переоснащення об’єктів, що належать до комунальної власності;

- фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією затверджених міською радою програм соціально-економічного спрямування.

Станом на травень 2017 року Миколаївською міською радою укладено 198 договорів з замовниками будівництва про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва. До міського бюджету надійшло 8063355,04 грн. коштів пайової участі. Заборгованість по договорам пайової участі відсутня.

У 2015 році використано коштів пайової участі у сумі 4299549,66 грн. (з урахуванням залишків на початок року) по КТКВК 180409 «Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП ММР «Миколаївелектротранс» на оновлення трамвайно-тролейбусного парку.

У 2016, 2017 роках використання коштів пайової участі не здійснювалось.

Наводиться рішення міської ради від 21.04.2011 №5/12.

 

Інформація замовникам будівництва:

Пунктом 5.6 рішення Миколаївської міської ради від 24.07.2014 №42/22 встановлено наступне: «Розрахунок величини пайової участі, належного замовником до оплати у відповідності з цим Порядком, проводиться комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Капітальне будівництво м.Миколаєва» не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договорупро пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками».

Для складання розрахунку величини пайової участі та укладання договору про пайову участь замовнику будівництва необхідно звернутися до виконкому Миколаївської міської ради з наданням копій документів, що підтверджують загальну кошторисну вартість будівництваоб’єкта (зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва та пояснювальну  записку до проекту), з техніко-економічними показниками за доданим зразком.

                                            ЗРАЗОК

 

                                                                                            Міському голові 

                                                                                            Сєнкевичу О.Ф.

 

                                                                         Замовник:             

                                                                        __________________________

                                                                                                          

                                                                        __________________________

                                                                                         

                                                                        ___________________________

                                                                                           (ПІБ, адреса, №  тел.)

 

 

    У зв’язку з наміром будівництва     ______________________________________

                                                                                        (назва об’єкту, адреса)

_________________________________________________________________________________________________   у м.Миколаєві звертаюся до Вас для укладення договору з Миколаївською міською радою про пайову участь у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Додаються завірені копії документів:

- декларація про початок виконання будівельних робіт;

- техніко-економічні показники об’єкта;

- документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта (зведений кошторисний розрахунок складений відповідно ДСТУ Б Д.1.1-162-13).

 

       Додаток: _______ арк.

 

 

          ______________________                                          ____________

                       (підпис)                                                                    (дата)

                                                                                 

Контактні телефони для довідок : 37-37-85, 37-09-73

Електрона  адреса : o.nefodov@mkrada.gov.ua, arh551@ mkrada.gov.ua

 

 

Заступник начальника управління                                                    О.А. Нефьодов

 


ОНОВЛЕНО 24.05.2017

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: