Мапа порталу

Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується. Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років.

Генеральний план м. Миколаєва розроблений згідно з договором № 536-01-2003 від 11.08.2003 р. та додаткової угоди № 1-2006 від 07.06.2006 р. між Управлінням архітектурної діяльності Миколаївського міськвиконкому – замовником та Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» – генеральним проектувальником та затверджений рішенням Миколаївської міської ради від 18.06.2009 № 35/18.

Генеральний план населеного пункту складається з текстових та графічних матеріалів. Графічні та текстові матеріали Генерального плану було розроблено у 2007 році та складаються з: 12 графічних креслень, пояснювальної записки «Том 1» та пояснювальної записки до розділу «Промисловість. Аналіз стану промисловості території міста. Рекомендації по їх упорядкуванню та використанню». Всі зазначені матеріали Генерального плану міста Миколаєва мають гриф обмеженого доступу «Для службового користування».

Примітка: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради у серпні 2020 року звертався до розробника містобудівної документації з метою зняття грифу обмеженого доступу з матеріалів Генерального плану у порядку встановленим законодавством, однак експертною комісією залишено гриф «Для службового користування» без змін. З лютого 2021 року клопотання департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради щодо зняття обмеження з Генерального плану міста Миколаєва питання знаходиться на розгляді у Міністерстві розвитку громад та територій України.

 Нижче ви можете ознайомитись з демонтсраційною версією Генерального плану міста Миколаєва.
Також Ви маєте можливість пепредевитись зазначені іфнормацію у вигляді геопросторових даних за посиланням https://mbk.mkrada.gov.ua/s.maps/genplan

image

Характеристика сучасного стану

 Миколаїв – адміністративний центр області і один з найважливіших багатофункціональних  економічних, культурно-освітніх центрів України, має вигідне географічне розташування. Територія міста становить 26 тис.га (з яких 31,5% - природні та штучні водотоки, 24% - сільськогосподарські землі, 4,5% - ліси), населення – 507,4 тис. жителів, загальна кількість активного населення становить 272 тис. чол. В адміністративному плані територія міста поділена на 4 райони.

Забудовані землі складають 39,2% території міста, в т.ч. громадського призначення – 121%, житлові території – 7,4%, промисловості та транспорту – 10,4%, вулиці – 5,2%, інші землі – 5,2%.

Провідна галузь промисловості – машинобудування (виробництво машин, транспортного та електричного устаткування). Найбільшими підприємствами є три суднобудівні компанії. Промислові підприємства забезпечують 58,4% об’ємів продукції області, до 50% об’ємів продукції суднобудування України, більше 90% державного виробництва турбін. В будівельній галузі міста – 667 будівельно-монтажні та ремонтні організації. Портова структура є ключовим фактором комерційного та економічного розвитку міста.

В Миколаєві зосереджено понад 70% малих підприємств області, більше 20-ти вищих навчальних закладів, науково-дослідні інститути (до 92% обсягів робіт в області).

Житловий фонд – 10,6 млн. кв.м загальної площі (41% житлового фонду області), середня житлова забезпеченість – 20,9 кв.м/чол.. 89,3% житлового фонду забезпечено централізованим водопостачанням і каналізацією, 89% - центральним опаленням, 91,1% - газом. В Миколаєві накопичено багатий духовний і культурний потенціал.

Кількість зелених насаджень на одного мешканця – 12 кв.м.

Місто має залізничний термінал, автовокзал, річковий (морський) порт, аеропорт.

Резервом для подальшого розвитку міста можуть бути 5,24 тис.га земель різного функціонального призначення – МО України, виробничі території, сільськогосподарські.

Потужна транспортна інфраструктура у поєднанні з могутньою виробничою базою, науково-дослідними та проектними інститутами становлять унікальний ресурс для подальшого розвитку економіки та інноваційної активності на території міста.

            Архітектурно-планувальна організація території.

 Представлені матеріали генерального плану м. Миколаєва містять комплексні проектні рішення, містобудівні розрахунки та пропозиції щодо потреби в формуванні перспективної планувальної структури міста. Слід особливо відмітити обґрунтованість пріоритетних видів використання території, визначення принципів містоутворюючої композиції забудови, заходів поліпшення стану довкілля, покращення санітарно-гігієнічного та екологічного стану. Важливими є пропозиції обмеження параметрів забудови з урахуванням природоохоронних, санітарно-гігієнічних та інженерно-будівельних нормативів.

Функціонально-планувальна структура міста, розроблена авторами проекту, передбачає збалансований розвиток природно-ландшафтного та урбанізованого каркасів, при цьому природний каркас виконує природоохоронну і рекреаційну функції, урбанізований – соціальну і виробничу.

Генеральним планом за видами переважного використання території передбачено сформувати наступні функціональні зони:

- Загальноміського центру. Зона розглядається як поліфункціональна планувальна структура і містить зону історичного ядра (адміністрація, торгово-комерційні установи, банки, заклади освіти та системи КПО, спортивно-рекреаційні території) і трьох окремих локальних зон, які розташовані на захід і схід від основного ядра.

          - Сельбищна. Формування зони передбачається як за рахунок реконструкції історично сформованої забудови, так і за рахунок територіальних резервів міста та резервів інших землекористувачів. Одними з найбільш привабливих площадок під реконструкцію є район на березі Південного Бугу (Центральний район), де намічений найбільший обсяг розміщення багатоквартирного житла – біля 68% нового житлового фонду, в Заводському біля 20%, в Корабельному – понад 8% та Ленінському – біля 4%. Обсяги садибного будівництва намічені в Корабельному районі – понад 53%, Центральному – біля 30%, Заводському – біля 4%. Одним з вагомих заходів упорядкування сельбищної зони є частковий перенос залізничної станції Миколаїв-Вантажний. Сельбищна зона сформована з 6-ти районів. Землі під житлову забудову збільшаться на 1494 га.

           -  Промислова зона сформувалась з промислово-виробничих і комунально-складських об’єктів. Усього по місту виділено 4 промислових районів та 8 груп підприємств за межами промислових утворень. Землі під виробничі і комунально-складські об’єкти збільшаться на 67 га.

            -   Ландшафтно-рекреаційна зона формується на базі існуючих зелених насаджень загального користування і створення нових масивів спортивно-рекреаційних комплексів. Сумарна потреба населення м. Миколаєва в рекреаційних на перспективу складатиме близько 12 тис.га. Рекреаційні зони розміщені вздовж рр.. Південний Буг та Інгул. Крім того, розвиток зон короткочасового відпочинку населення намічається на території суміжних адміністративних районів.

Генеральним планом міста передбачається до меж міста включити 80га земель прилеглих до міста сільських рад в районі проходження обхідної магістралі Одеса-Херсон.

Архітектурно-планувальна структура м. Миколаєва розроблена в пояснювальній записці і в графічній частині генерального плану (представлені житлові, промислові і рекреаційні райони), визначені, крім головного центру міста, центри великих житлових утворень – центри сельбищних районів – Західний, Центральний, Східний, Північний, Корабельний, Варварівський та промислових районів – Північний, Суднобудівний, промрайон «Зоря», промислово-портова зона «Південна».

Важливим елементом генерального плану міста є визначення його зони впливу та визначення проблем та заходів щодо єдиного плану розвитку зони. Згідно проекту зона впливу бере активну участь у створенні соціально-економічних умов населення м. Миколаєва та у виконанні ним функцій адміністративного центру області, приймаючи на себе частину виробничих, управлінських і соціальних видів діяльності. Територія зони впливу становить 5,8 тис. кв.км – це території Жовтневого, Миколаївського, Новоодеського та Очаківського адміністративні райони та м. Очаків, що об’єднані з центром (м. Миколаїв) і між собою інтенсивними виробничими, комунально-господарськими, трудовими, рекреаційними та іншими зв’язками. Визначена питома вага впливу у господарського комплексу області.

На основі перспективної функціональної та архітектурно-планувальної структури території міста та прилеглих районів авторами сформована концепція його розвитку, що може здійснюватися в умовах стабільності структурної схеми протягом тривалого часу, а це вже нове методологічне бачення розвитку міста при збереженні параметрів його населення.

 Економічний розвиток міста

 В економіці міста слід відзначити галузь машинобудування, транспортне устаткування, портову інфраструктуру, що є ключовим фактором комерційного та економічного розвитку м. Миколаєва, потужну будівельну базу, транспорт, крупні освітні та наукові організації.

На перспективу розвиток міста в генеральному плані передбачений з урахуванням:

-         сприятливого економіко-географічного розташування;

-                    наявності потужного науково-дослідного та проектного потенціалу, що має регіональне значення;

-                    високого рівня розвитку фінансово-банкової інфраструктури та значного потенціалу комплексу малих підприємств, що активно розвивався в останні 10 років;

-                    наявності потужного промислово-транспортного комплексу, що існує в місті і представляє м. Миколаїв в національному розподілі праці;

-                    наявності значних територіальних ресурсів, що можуть бути використані для розміщення обсягів нового житлового будівництва, а також певних умов, що обмежують або ускладнюють ефективне використання зазначених вище сприятливих факторів, як то:

-                    негативна демографічна ситуація, як і в цілому по Україні;

-                    певним чином деформована структура існуючого господарського комплексу;

-                    обмеженість інвестиційних ресурсів тощо.

Відповідно до «оптимістичного» варіанту чисельність населення міста на 2030 р. становитиме не більше 505 тис.осіб, тобто зберігатиметься на існуючому рівні (507,4 тис.осіб).

На перспективу промисловість міста є пріоритетним видом економічної діяльності для інвестування. Визначені підприємства, що необхідно передислокувати з різних обставин на інші території. Загальна площа цих підприємств становить 83,7га. Площа резервних територій для промисловості – біля 380га. Ділянки передбачаються для розміщення легкої та харчової промисловості, баз, складів, логістичних центрів, терміналів. Передбачається розвиток будівельної бази, зовнішнього транспорту, мережі освіти, соціальної інфраструктури.

Чисельність населення міста, що зайняте в господарському комплексі, на перспективу збільшиться на 13 тис. осіб, тобто всього на 4,8% в порівнянні з існуючою, при тому, що кількість трудових ресурсів обмежена і скоротиться в розрахунковому періоді до 323,4 тис. осіб проти 332 тис. осіб в сучасному періоді (на 2,6%).

В розрахунковому періоді проектом передбачено більш інтенсивне використання праці пенсіонерів за віком. Чисельність цих осіб, що зайняті в економіці, в розрахунковому періоді становитиме 46 тис. осіб проти 25,2 тис. осіб на 01.01.07р. (на 82,5% більше).

Житловий фонд міста розвиватиметься відповідно до розвитку всього господарського комплексу. Співвідношення нового житлового фонду багатоквартирного та садибного – 60:40. Основна частка фонду розміщуватиметься на вільних від забудови територіях – 71,7%, в межах існуючих садибних ділянок – біля 6%. Перспективна середня житлова забезпеченість досягне 32 кв.м на одну людину проти існуючої 20,9 кв.м. на 1 людину.

Загальна площа земель в межах міста в розрахунковому періоді практично зберігатиметься на існуючому рівні (збільшення можливе всього на 80га).

Для територіального росту міста за межами розрахункового періоду визначені резервні території під житлову забудову – в межах міста – 174га та за межами міста – 295га за рахунок земель Варварівської птахофабрики.

 Транспорт

 Проектом передбачені заходи, направлені на посилення пропускної спроможності транспортного Миколаївського вузла з метою забезпечення зовнішніх та внутрішньодержавних зв’язків у всіх видах сполучення. Особливу увагу приділено вирішення питання виносу транзитного транспорту з магістральної вуличної мережі міста, для чого проектом передбачено:

По автомобільним дорогам та автотранспорту:

         -   реалізація інвестиційного проекту будівництва мостового переходу через р. Південний Буг у м. Миколаєві та завершення будівництва обхідної дороги м. Миколаєва (за параметрами I технічної категорії з підключенням її біля населеного пункту Весняне до автодороги М-14-Одеса-Мелітополь-Новоазовськ).

-    розвиток національної мережі міжнародних транспортних коридорів – будівництво доріг державного значення за напрямками міжнародних транспортних коридорів за параметрами I технічної категорії та створення мережі альтернативних доріг з використанням існуючої мережі комплексів автосервісу різного рангу уздовж трас міжнародних транспортних коридорів.

По залізничному транспорту у період до 2015 року інвестиційна діяльність буде спрямована переважно на оновлення рухомого складу, модернізацію технічного обладнання. Передбачається проведення модернізації існуючої залізничної мережі за напрямком міжнародних транспортних коридорів ЧЕС з відгалуженнями – Колосівка-Миколаїв-Херсон-Чаплине-Бердянськ, Євразійський – Херсон-Миколаїв-Одеса, з проведенням реконструкції залізничних станцій на цій лінії для реалізації високих швидкостей.

Проектом передбачено також здійснити: будівництво електрифікованої залізничної лінії від ст. Ясна Зоря до порту Очаків довжиною 65км; демонтаж та упорядкування мало діяльних під»уїзних колій у промислових районах; розвинення припортових залізничних станцій; реконструкція залізничного вокзалу на ст. Миколаїв-пасажирський та інші заходи запропоновані відповідно до проекту інституту Харківського «ПромбудНДІпроект».

По водному транспорту. На сьогодні постало питання про створення глибоководних портів. Доведення глибин на БДЛК, підхідних каналах і в акваторіях Миколаївського МТП і СМТ «Октябрьськ» до 15м з можливістю обробки суден до 100 тис.тонн.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №496 від 12.04.06 «Про затвердження Програми розвитку національної мережі транспортних коридорів в Україні на 2006-2010роки» передбачається здійснити у Миколаївському МТП будівництво перевантажувального комплексу генеральних вантажів на причалі №1 (3,5млн.грн.), реконструкція причалу №11 та у Миколаївському річковому порту будівництво глибоководного універсального причалу.

Дніпро-Бузький МТП. На перспективу приведення глибини БДЛК до 13м, розвиток порту можливий з доведенням глибин на підхідному каналі, акваторії і біля причалів порту №№3-5 до 13м.

Повітряний транспорт.

«Міжнародний аеропорт Миколаїв» має стати у перспективі одним з провідних міжнародних вантажопасажирських аеропортів півдня України. Проектом передбачено проведення модернізації існуючого аеропорту до статусу міжнародного рівня, у першу чергу – ремонт ЗПС з посиленням покриття, заміна системи посадки, розширення перону, реконструкція аеровокзалу.

                 Внутрішньоміський транспорт

 Основними напрямками розвитку вулично-дорожної мережі є: відведення транспортних потоків в обхід території міста; організація зв’язків з новими житловими районами будівництва; створення вуличної мережі в обхід центру міста; організація безперервного руху транспорту; створення системи поза вуличних пішохідних переходів.

Очікуємі пасажирські потоки передбачається освоїти такими видами транспорту - радан, трамвай, тролейбус, автобус, легковий транспорт. Загальна рухомість населення за рік зросте і складатиме до 500 поїздок на одного мешканця, на масовому пасажирському транспорті - до 400 поїздок.

Пропонується будівництво двох ліній із загальною довжиною 41км.

        Автобус.  Другим видом громадського пасажирського транспорту щодо освоєння об'ємів перевезень буде автобус. Довжина ліній автобусу, що працюватиме у звичайному режимі, по вісі вулиць становитиме - 239км.

Трамвай. На кінець розрахункового періоду протяжність трамвайних ліній по вісі вулиць становитиме 24км. Проектом передбачається побудувати нову трамвайну лінію довжиною 2,5 км по вул. Космонавтів.

Тролейбус. Пропонується подальший розвиток мережі тролейбусу. Загальна довжина якого на кінець розрахункового періоду становитиме 53 км, в тому числі нових ліній 28км, які пройдуть по пр. Героїв Сталінграду, вул. Силікатній, вул. Скороходова, вул. Індустріальній, пр. Жовтневий та ін.

Загальна довжина транспортної мережі на розрахунковий період - 270 км. Для розміщення перспективного парку рухомого складу транспорту проектом передбачається:

1.«РАДАН». Будівництво двох депо (місткістю кожного 50 од. вагонів) у Заводському та у Корабельному районах.

2.Автобус. Будівництво нового комунального пасажирського автотранспортного підприємства ємкістю до 300 од. рухомого складу в комунально-складській зоні по вул. Заводській.

3.Трамвай. В трамвайному депо №1 по вул. Андрієва, 18 пропонується створити ремонтні майстерні для тролейбусів, будівництво комплексу для мийки тролейбусів з очисними спорудами.

4.Тролейбус.Будівництво нового тролейбусного парку ємкістю на 150 од. рухомого складу з можливістю подальшого розширення до 200 од. по вул. Заводській.

 Інженерне забезпечення території

                          Водопостачання

 Генеральним планом передбачено:

-      Нарощування продуктивності, технічне переозброєння та інтенсифікація роботи усіх   елементів   централізованої   системи   водопостачання   до   продуктивності   258,00тис.м3/добу.

-      Впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу промпідприємств, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства України: запровадження водозберігаючих технологій, скорочення питомих витрат води на одиницю продукції, модернізація діючих та будівництво нових систем зворотного і повторного водопостачання, створення замкнутих систем водокористування підприємств, розроблення і здійснення кожним підприємством водозберігаючих і водоохоронних заходів, удосконалення систем лімітування і моніторингу витрат і якості води, ліквідацію втрат та непродуктивних витрат води.

-      Повне обладнання житлового фонду системами водопостачання.

-      Будівництво систем поливальних водопроводів.

-      Модернізація виробничої бази та удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

-  Реконструкція очисних споруд водопроводу зі застосуванням багатоступеневої схеми очищення води;

-      Прокладка дюкеру через р. Південний Буг протяжністю  1,50км, будівництво розвідних мереж, РЧВ,  хлораторної для забезпечення централізованого водопостачання районів Варварівка, В. Корениха, М. Корениха;

-      будівництво резервуара чистої води ємкістю 40,00 тис. м3 на ділянці НС Ш-го підйому;

-      будівництво розвідних водопровідних мереж в районах Ракетне, Соляне;

-      запровадження    системи    захисту    магістральних    трубопроводів   і    міських розподільчих мереж від повторного мікробного забруднення та корозії;

-      розробка (коригування) галузевої Схеми водопостачання м. Миколаєва після затвердження генерального плану.

Протипожежні витрати води у цілому по місту складають: при трьох розрахункових пожежах для населення - 85 л/с, та 50% від 100 л/с - для промпідприємств зовнішнє і 2><5,0 л/с - внутрішнє, складе 3402,00куб. м. Нормативний строк відновлення протипожежного запасу води - 24 години.

                  Водовідведення

 Основні напрямки розвитку та модернізації системи каналізації міста:

-      нарощування пропускної спроможності системи водовідведення, повне охоплення забудови міста централізованою каналізацією;

-      розширення та реконструкція каналізаційних очисних споруд: Галицинівські КОС до продуктивності - 264,00 тис. м3/добу, Варварівські КОС до - 7,0 тис. м3/добу;

-      удосконалення технології очистки стічних вод, модернізація системи каналізації;

-      будівництво мереж, насосних станцій і напірних колекторів у районах нової забудови та запровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у міську каналізацію;

-      розробка та впровадження „Правил приймання стічних вод у систему каналізації м.Миколаєва".

Невідкладні заходи для сталого функціонування системи каналізації міста розроблені з урахуванням плану розвитку МКП „Миколаївводоканал" на 2006-2012 роки:

1. Галицинівські очисні споруди:

- будівництво двох вторинних відстійників та завершення робіт з введення в експлуатацію аеротенків, що звільніть продуктивність біологічної очистки до 172тис.м3/добу;
спорудження трьох мулових відстійників та трьох мулових ділянок; роботи по модернізації обладнання пісколовок та вхідних решіток; реконструкція та модернізація хлорного господарства; переобладнання лабораторії та комп’ютеризація одликових процесів.

2. Варварівські очисні споруди:

-  реконструкція та модернізація очисних споруд та хлорного господарства;

-  заміна пріоритетних ділянок мереж каналізації;

-  проектування та будівництво других ниток (заміна аварійних) напірних колекторів каналізаційних насосних станцій міста;

-  встановлення системи дистанційного контролю на каналізаційних насосних стаціях; реконструкція каналізаційних насосних станцій;

-  розробка проекту та будівництво системи водовідведення стічних вод району В. Корениха, М.Корениха, Варварівка.

                                       Санітарна очистка територій.

                                      

Об’єм централізованого накопичення твердих побутових відходів в 2006 році склав 826 тис. куб.м. Вивіз та знешкодження твердих побутових відходів здійснюється на міському полігоні, який розташовано  поблизу с. В.Корениха. Площа полігону складає 37.93 га, з них  під складування –35 га. Площа вільна для майбутнього поховання відходів становить 10 га.

Основні заходи  щодо  вдосконалення   та  розвитку  системи    санітарного очищення :

-         забезпечення   повного    збору   та    своєчасного     знезараження      і

знешкодження всіх видів відходів;

-         впровадження  системи  роздільного   збору,  сортування,     утилізації,

подрібнення, польового компостування відходів з метою зменшення об’ємів  вивозу і відходів;

-         будівництво підприємства промислової переробки твердих побутових

відходів;

-         впровадження   технологій   переробки   окремих компонентів твердих

побутових відходів в товарну продукцію;

-         розробка проекту   сміттєпереробного   підприємства;

-         розробка  (корегування) спеціалізованої  схеми санітарного    очищення

міста (після затвердження генерального плану) з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного  та санітарного  стану міста, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, скорочення площі полігону ТПВ, зменшення транспортних витрат тощо.

                                 Електропостачання

 Згідно  проектних   розрахунків  загальне   електричне     навантаження    складає 2575,0 млн кВт/годин. В проекті пропонується:

1.Для забезпечення  надходження  необхідної   кількості    електроенергії надійного зовнішнього електропостачання міста побудувати ЛЕП-330 кВ від проектної ПС”Каховська-750” до ПС”Миколаївська-330”.

2.Провести  реконструкцію   Миколаївської  ТЕЦ   з      модернізацією

обладнання,   збільшенням   генеруючих   потужностей  та     встановленням трансформаторів   напругою 150 кВ. Для видачі    генеруючих   потужностей    з Миколаївської ТЕЦ побудувати кабельну лінію 150 кВ “Миколаївська ТЕЦ-ПС “Центральна”.

3. Побудувати  лінію  150 кВ  від   ПС  ”Миколаївська-330”    у розріз   до існуючої ПЛ-150 кВ ПС ”Центральна” - ПС “Жовтнева” для надійного зовнішнього електропостачання міста та провести реконструкцію на ПС згідно умов споживання електроенергії.

4.Для електропостачання нового житлового району “Матвіївна-Соляні” та нових ділянок садибної забудови у північному районі міста побудувати ПС 150/35/10 кВ, а також  ПС  150/10 кВ  “Сонячна”,  ПС   “Сухий Фонтан”, ПС 150/35/10 “Проектна-2” .

5.Побудувати   ПС 150/10 кВ  “Намив”  з   двома      трансформаторами потужністю по 16 МВА. Живлення здійснити відпайкою від  ЛЕП-150 ПС “Ліски” -ПС “Трихати”, ПС “Ліски”- ПС “Миколаївська”, ПС 150/35/10 кВ “Зелене господарство”

                                               Газопостачання

У обсязі першочергових заходів газопостачання м. Миколаєва намічено:

            - будівництво газопроводу середнього тиску  Д-500 від дюкерного переходу до ГРП-30 та  від ГРП-30 по вул.. Прівольній до вул.. Майстерської Д-300; будівництво перемички між запроектованою АГРС Корабельного району і діючим газопроводом високого тиску  І категорії (до 12 атм) Д-500; будівництво АГРС в районі заводу “Сільмаш”; проектування  і будівництво газопроводу низкого тиску по вул.. Червоноармійській , від пр. Героів Сталінграда до вул. Берегової Д-150; проектування і будівництво газопроводу середнього тиску і ГРП по вул. Прибугській, вул. Оранжерейній, мкр. Ш.Балка Д-133;будівництво газопроводу середнього тиску Д-159 від ГГРП-2 по вул.. Першотравневій, вул. Тельмана до 5-поверхових будинків по вул. Ясній Поляні у с. В.Корениха; газопостачання мкр. “Козацьке” (І черга) закільцівки мкр. Ш.Балка та Богоявленське Д-129;  газифікація станції “Мішкове”  від вул. Дніпровської до вул. Кірова по вул. Ново заводській –1,2 км; подальше підвищення рівня оснащення споживачів приладами  обліку природного газу,  дооснащення  котелень міста приладами обліку газу та заміна  на  промислових підприємствах міста застарілих приладів обліку газу на більш досконалі.

     Існуючу АГРС-1 пропонується реконструювати під ГГРП, ділянку  магістрального газопроводу в проектних межах міста від нової АГРС до проектної ГГРП перевести  в розподільчий газопровід високого тиску І категорії.

                                  Теплопостачання

У обсязі    першочергових   заходів    намічено:

-    газифікації  котелень  або  переведення житла на ІПО (4 об’єкти);

-         переведення на   автономні  джерела теплопостачання    споживачів  по

окремих районах міста, теплопостачання  житлового фонду через обладнання теплових пунктів елеваторними вузлами (210 од.);

-         впровадження   паспортизації  об’єктів по теплових  втратах  житлових

будинків,  упровадження автоматики частотного регулювання в системі ГВП (55 од.),   упровадження  сучасного   енергозберігаючого      обладнання, капітальний ремонт системи ГВП у окремих районах міста.

  Телефонізація

 На теперішній  час в місті існують : 52 шт. Телефонних станцій ємністю  179 тис. Номерів Телефонна мережа по місту кабельна в телефонній каналізації  та розбита на шафні райони. На теперішній час в місті працюють оператори мобільного зв’язку  “Киівстар”, “МТС”.

            На розрахунковий строк проектом передбачається встановити 242400 телефонних апаратів, для їх підключення  передбачається збільшення  та розширення телефонної мережі  з реконструкцією її аналогового фрагменту шляхом заміни морально та фізично застарілого  обладнання аналогових декадно-крокових і координатних АТС на сучасні цифрові з переключенням в першу чергу індивідуальних, а потім – спарених абонентів.

Радіомовлення

Існуюча мережа  дротового  мовлення повітряно-кабельна. Загальна  потужність складає 230 кВт.

            На розрахунковий строк  передбачається  підключити  252500 радіоточок до існуючих  опорне - підсилювальних станцій.

Телебачення

             На даний час у місті  існують локальні системи кабельного телебачення. В місті  діє декілька операторів. Мережі кабельного  телебачення виконано в існуючій  телефонній каналізації та повітряними.

            Проектом рекомендується магістральні мережі телебачення виконати оптоволоконними лініями, які прокладаються в телефонній каналізації. Для можливості доступу абонентів до мережі  Інтернет рекомендується внутрішньо будинкові мережі проектувати з розрахунком не тільки прямого а й зворотного каналу.

Інженерна підготовка та захист території

      Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів та раніше розроблених проектів, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку визначився комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території,  який включає:

            1.Берегозакріплення  та благоустрій пляжів.

            2.Регулювання русел річок та струмків, благоустрій існуючих ставків і  Жовтневого водосховища. Ліквідація заболоченостей.

            3. Захист від підтоплення.

            4.Протиерозійні заходи.

            5.Протипросідні  заходи.

        6.Рекультивація порушених територій.

Дощова  каналізація

 Враховуючи існуючу систему водовідведення та рельєф генпланом розроблено принципову схему, яка передбачає влаштування локальних мереж дощової каналізації з влаштуванням окремих очисних споруд.

На очисних спорудах дощової каналізації передбачено повну очистку поверхневого стоку відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. Випуск очищеного стоку здійснюється у р. Південний Буг, Бузький лиман та р.Інгул.  

Схемою передбачено:

             -  розширення, доповнення та реконструкція існуючої дощової мережі;

           - будівництво нових головних та магістральних колекторів, до яких підключаються колектори з прилеглих вулиць та мікрорайонів;

                -  будівництво очисних споруд дощової каналізації;               

              - підключення існуючих випусків дощової каналізації в проектну мережу, а при неможливості - будівництво на цих випусках очисних споруд.

Для забезпечення надійної та сталої роботи системи дощової каналізації необхідно розробити ТЕО на розвиток дощової каналізації; забезпечити експлуатуючі організації автомашинами-пилососами;  виконувати регулярне прочищення (як найменше один раз на рік) і колекторів, дощоприймальних  та оглядових колодязів, проводити регулярну розчистку і відкритих мережі: водовідвідних дренажних каналів та канав.

Охорона навколишнього природного середовища

 Генеральним планом запроектовано комплекс планувальних природоохоронних заходів, здійснення яких може забезпечити встановлені стандарти якості довкілля на території міста у такому складі:

1. Охорона атмосферного повітря. Запроектовано винесення за межі міста шкідливих підприємств. Запропоновано удосконалення транспортної мережі міста. Важливе повітряохоронне значення матиме запроектоване озеленення території міста.

  1. Охорона водного середовища. Для поліпшення екологічних характеристик водних об’єктів запроектовано розчищення русел річок та водосховищ, озеленення та благоустрій прибережних смуг, реконструкція очисних каналізаційних споруд, прокладання мережі зливової каналізації та будівництво очисних споруд зливових стоків.
  2. Охорона грунтів. Для усунення джерел забруднення ґрунтів запроектовано будівництво нового полігону та двох сміттєпереробних заводів, ліквідація несанкціонованих звалищ сміття, будівництво полігону для промислових відходів, рекультивація земель, що звільняються з-під промислових відходів, біологічна рекультивація земель.
  3. Охорона природних ландшафтів. Запропоновано комплекс заходів щодо відновлення рослинного покриву та формування єдиної екологічної мережі міста.

Генеральний план міста Миколаїв стосовно проектних рішень з- охорони навколишнього природного середовища відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі охорони довкілля і ґрунтується на принципах збалансованого природокористування, які є достатніми для формування природного середовища на території міста відповідно до встановлених_ стандартів його якості рекомендується для схвалення».

 


 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: