Мапа порталу

Стан водних ресурсів

 

 

Водні об’єкти Миколаєва р. Інгул, Південний Буг і Дніпро-Бузький лиман відчувають на собі антропогенний вплив. Спостереження за станом гирлових вод П. Бугу та Інгулу в районі м.Миколаєва проводяться Миколаївським обласним центром з гідрометеорології по 20 інгредієнтам.

image

У січні солоність гирлових вод П. Бугу та Інгулу коливалась від 2,16 до 4,66 г/дм3. Зниження солоності ~ на 2 г/дм3 ніж у грудні пояснюється гідрометеороло-гічними умовами.
Перевищення ГДК серед забруднюючих речовин спо-стерігалось по нафтопродуктам та фенолам. У третій декаді січня, у районі набережній Інгулу вміст нафтопродуктів склав 0,42 мг/дм3 (8,4 ГДК), та у районі Варварівського мосту - 0,20 мг/дм3 (4 ГДК).
Перевищення концентрації фенолів був зафіксований у другій декаді січня по всім районам спостереження, та коливався від 3,2 до 5,8 мкг/дм3, та 26-го січня у районі набережній Інгулу-2,9 мкг/дм3.
Серед біогенних речовин перевищення ГДК не зафіксовано.
Концентрація кисню, в порівнянні з груднем, у січні збільшилась на 0,84 -3,15 мг/дм3 по всіх районам спостереження, що склало 11,79-16,91 мг/дм3 (84 -120 % насичення).
У лютому в гирлових водах П. Бугу солоність коливалась від 1,37 - 4,16 г/дм3.
Максимальне забруднення фенолами спостерігалось протягом всього місяця на станціях відбору в районі набережної Інгулу та морського порту і змінювався від 2,0 до 17,0 мкг/дм3 (ГДК = 1 мкг/дм3).
Вміст нафтопродуктів перевищував ГДК (0,05 мг/дм3)на всіх станціях спостережень в першій та другої декаді місяця. Їх концентрації коливались від 0,08 до 0,42 мг/дм3 (1,6 - 8,4 ГДК).
Серед біогенних елементів перевищення ГДК було зафіксовано по азоту нітритному 3 лютого на станціях спостереження в районі набережної Інгулу – 33 мкг/дм3  та в морському порту - 26 мкг/дм3 (ГДК = 20 мкг/дм3).
3 лютого були відзначені високі концентрації загального фосфору (610 мкг/дм3).
Вміст розчиненого кисню на протязі лютого був достатнім і коливався від 12,72 - 15,35 мг/дм3 (90 - 117% насичення при ГДК = 6,00 мг/дм3).
В гирлових водах П. Бугу та Інгулу протягом березня було зафіксовано незначне підвищення солоності (1,46 - 5,81 г/дм3).
У першій та другій декаді місяця відмічався підвищений вміст фенолів (1,4 -5,1 мкг/дм3), при ГДК = 1 мкг/дм3.
Вмісту нафтопродуктів у березні виявлено не було.
Максимальні концентрації амонійного азоту (620) та нітритного азоту (20 мкг/дм3)були зафіксовані 16.03.2016 у районі морського порту і склали 1,6,1 ГДК відповідно.
У березні відмічалось перенасичення вод киснем – 12,72 - 18,21 мг/дм3 (104- 150 %).
Солоність у квітні в гирлових водах П. Бугу та Інгулу в порівнянні з березнем не змінилась, та коливалась від 1,64 до 5,49 г/дм3.
Вміст фенолів протягом місяця змінювався від 0 до 18,01 мкг/дм3  у районі Варварівського мосту при ГДК = 1мкг/дм3.
Перевищення ГДК нафтопродуктів у гирлових водах П. Бугу та Інгулу спостерігалось 19-го квітня в районі Варварівського мосту (7 ГДК), у районі нафтобази (9,6 ГДК) та 26-го квітня у районі морського порту (6,4 ГДК).
Вміст розчиненого кисню у квітні на поверхневому горизонті коливався від 9,16 – 15,26 мг/дм3  (93-136 % насичення) при ГДК = 6,0 мг/дм3.
Солоність у травні в водах П.Бугу та Бузького лиману складала:
- в районі с. Матвіївка – 1,84 г/дм3,
- в районі Варварівського мосту – 2,01 - 2,78 г/дм3;
- в районі набережної Інгулу - 2,55 – 3,13 г/дм3;
- в районі морського порту -3,50 – 3,95 г/дм3;
- в районі нафтобази – 3,65 г/дм3.
Перевищення ГДК (1 мкг/дм3) по вмісту фенолів спостерігалось 10 травня в 2,2 рази в районі нафтобази, в 2,9 рази в районі Варварівського мосту, в 4,7 в районі морського порту, а також 25 травня в 1,9 рази в р-ні набережної Інгулу та в 2,5 рази в районі морського порту.
По вмісту нафтопродуктів найбільш високі концентрації відмічались 18 травня в районах Варварівського мосту (6,4 ГДК), морського порту (4 ГДК) та 25 травня в районі набережної Інгулу (5 ГДК).
На протязі місяця зафіксовано один випадок перевищення ГДК по вмісту нітритів в 1,05 рази в районі Варварівського мосту.
Вміст розчиненого кисню в більшості випадків був достатній і коливався від 7,80 до 10,87 мг/дм3 (78 – 117 % насичення).
Величина солоності в гирлових водах Південного Бугу та Інгулу в червні була близькою до рівня травня і змінювалась від 1,75 до 4,34 г/дм3. Найменша солоність була відмічена 22 червня в районі набережної Інгулу (1,75 г/дм3) та в районі Варварівського моста (1,78 г/дм3), найвища також 22 червня в районі морського порту м. Миколаєва (4,34 г/дм3).
В червні найбільше забруднення гирлових вод зафіксовано по вмісту фенолів. Їх максимальні концентрації спостерігались 2 червня по всій акваторії м. Миколаєва і змінювались від 8,8 мкг/дм3  в районі набережної Інгулу до 11,0 мкг/дм3  в районі нафтобази.
Концентрації нафтопродуктів в червні значно знизились і в більшості випадків не були виявлені. Виняток був відмічений в районах с. Матвіївка і морського порту, де вміст нафтопродуктів складав відповідно 1,6 та 2,4 ГДК. По вмісту амонійного азоту і нітритів перевищення ГДК спостерігалось 14 червня в районі морського порту і склало відповідно 1,1 та 1,5 ГДК.
Вміст розчиненого кисню в більшості був близьким до насичення і складав 8,17 - 9,82 мг/дм3 (102-122%). 14 червня спостерігалось зниження вмісту розчиненого кисню по всій акваторії гирлових вод крім набережної Інгулу, до 84-89% насичення.
В гирлових водах П.Бугу і Інгулу в липні величина солоності була значно вища ніж у червні і змінювалась від 3,59 до 7,87 г/дм3. Виняток склав район с. Матвіївка, де 4 липня величина солоності була нижче і дорівнювала 1,84 г/дм3.
В липні перевищення ГДК спостерігалось по вмісту нафтопродуктів і нітритів, фенолів.
Концентрації нафтопродуктів в більшості випадків становили 2 - 3 ГДК. Найбільше забруднення нафтопродуктами (3 ГДК) було відмічено 13 липня в районі набережної р. Інгул.
Вміст нітритів складав по акваторії м. Миколаєва від 5 до 17мкг/дм3 при ГДК, рівній 20 мкг/дм3. Лише в р–ні Варварівського моста 27 липня спостерігалось перевищення ГДК в 1,1 рази (22 мкг/дм3).
Перевищення ГДК по фенолам відмічалось 27 липня в р–ні морського порту в 5,3 рази.
Відносний вміст розчиненого кисню протягом місяця дорівнював 86 – 117 % насичення.
Концентрація розчиненого кисню нижче ГДК (6,0мг/дм3) не спостерігалась.
В гирлових водах П. Бугу і Інгулу в серпні величина солоності значно зросла порівняно з липнем і змінювалась від 6,41 (набережна р. Інгул) до 9,64 г/дм3 (р-н морського порту). Підвищення солоності пов’язано в першу чергу з переважанням нагоних явищ зі сторони Бузького лиману і зменшення стоку р. П. Буг. Серед забруднюючих величин перевищення ГДК спостерігалось по вмісту нафтопродуктів, фенолів та амонійного азоту.
Нафтопродукти виявлені в концентраціях від <0,05 до 0,28 мг/дм3 (від Найбільший вміст фенолів зафіксований теж 16 серпня в районі морського порту, де він складав 6,1 ГДК. По вмісту амонійного азоту перевищення ГДК спостерігалось 25 серпня в районі морського порту і склало 470 мкг/дм3 (1,2 ГДК).
Відносний вміст розчиненого кисню в більшості контрольованих районів був близький до насичення (93 - 130%). Виняток складав район морського порту, де на протязі серпня вміст розчиненого кисню складав 4,19 - 6,52 мг/дм3 (51 – 79 % насичення). Таким чином, в серпні найбільш забрудненим районом зафіксована акваторія морського порту м. Миколаєва.
В гирлових водах річок П. Буг і Інгул в вересні солоність змінювалась від 6,89 до 9,61 г/дм3 і була близькою до рівня серпня.
Вміст нафтопродуктів, перевищуючий ГДК, спостерігався 11 вересня в районі Варварівського моста (4,4 ГДК) і 22 вересня в районі морського порту (4,0 ГДК).
За весь період спостережень у вересні перевищення ГДК по вмісту фенолів спостерігалось по всій акваторії в 2,9 – 6,9 рази.
Концентрації амонійного азоту і азоту нітритного в вересні були високі і перевищували ГДК відповідно в 1,1 – 1,8 і в 1,3 – 3,7 рази.
Насиченість гирлових вод розчиненим киснем в вересні у більшості контрольованих районів була недостатньою і складала 59 – 94 % насичення. В районі набережної Інгулу спостерігалось зниження вмісту розчиненого кисню до 4,84 – 5,86 мг/дм3, а в районі Варварівського моста до 5,84мг/дм3.
В гирлових водах річок П. Буг і Інгул в жовтні солоність змінювалась від 6,02 до 9,23 г/дм3 і була близькою до рівня вересня.
Вміст нафтопродуктів, перевищуючий ГДК, спостерігався 03, 26 жовтня в районі Варварівського мосту та морського порту (2,0 - 4,0 ГДК)
За весь період спостережень перевищення ГДК по вмісту фенолів спостерігалось тільки 26 жовтня в районі Варварівського мосту в 4,6 рази.
У жовтні концентрації амонійного азоту у двох випадках були вище ГДК в 1,1 - 1,8 рази в районі морського порту, а концентрації азоту нітритного були високі по всій акваторії і перевищували ГДК 1,3 – 3,7 рази.
Насиченість гирлових вод розчиненим киснем в жовтні у більшості контрольованих районів була достатньою і складала 8,35 – 11,85 мг/дм3 (89 – 102 % насичення.)
В гирлових водах річок П. Буг і Інгул в листопаді солоність коливалась від 3,20 до 7,60 г/дм3 і була нижче жовтня.
Вміст нафтопродуктів, перевищуючий ГДК, спостерігався 2 листопада в районі набережної і Варварівського мосту (9,6 - 5,0 ГДК).
За весь період спостережень вміст фенолів та СПАР не зафіксовано.
Серед біогенних елементів, незначне перевищення азоту нітритного спостерігалось у районі морського порту і склало 26 мкг/дм3 (ГДК = 20 мкг/дм3).
Вміст розчинного кисню в районах спостережень м. Миколаєва складав:
- набережна Інгулу – 12,28– 13,00 мг/дм3 (99 - 102 % насичення),
- Варварівський мост – 6,23 – 12,92 мг/дм3 (50 - 102 % насичення),
- морський порт – 11,53 – 12,66 мг/дм3 (95 - 108 % насичення),
при ГДК=6,00 мг/дм3.
У грудні у гирлових водах П. Бугу та Інгулу на усіх станціях спостереження було зафіксовано зниження солоності, яка складала 1,20 - 4,68 г/дм3.
З забруднюючих речовин перевищення ГДК спостерігалось по нафтопродуктам в районі Варварівського мосту та набережної Інгулу в 2,0 і 4,4 рази відповідно.
Феноли та СПАР виявлені не були.
Вміст розчиненого кисню у грудні був достатнім і складав 11,84 - 14,54 мг/дм3 (ГДК = 4,00 мг/дм3), що відповідало 82 - 104 % насичення.

 


ОНОВЛЕНО 20.01.2017

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: