Мапа порталу

Стан атмосферного повітря

Завдяки відсутності в місті підприємств металургійної, хімічної та вугільної промисловості, Миколаїв не відноситься до переліку регіонів з високим забрудненням атмосфери. Основним забруднювачем атмосферного повітря є автотранспорт. За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології стан атмосферного повітря м.Миколаєва за 2016 рік характеризувався наступними даними:

Забруд-
нюючі речо-
вини
(ЗР)

ГДК, мг/м3

Середньомісячні концентрації ЗР в атмосферному повітрі у 2016 році, мг/м3

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Пил0,15

0,08

0,03 - 0,012

0,08

0,06

0,06

0,060,05-
0,12

0,10

0,07-
0,16
0,07-
0,16

0,09

0,10

Діоксид
сірки
0,050,0050,0050,0050,04-
0,006
0,0050,0040,004

0,003– 0,004

0,003

0,007

0,007

 0,007

Оксид вуглецю

30,2 - 1,00,3-
1,0
0,2-
1,2
0,70,6-
1,0
0,7–
1,3
0,9

1,2

1,2

1,6

0,8–
4,0
 0,8–
2,2
Діоксид
азоту
0,040,02- 0,070,02- 0,060,050,03-
0,06
0,03- 0,060,050,03–
0,05

0,04- 0,07

0,05-
0,07
0,04-
0,05

0,07

0,06
Оксид
азоту
0,060,010,010,010,02
0,020,020,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,02

Фтористий водень

0,0050,0020,0030,0030,0020,0030,0020,002

0,003

0,002

0,003

0,003

 0,004

Формаль-
дегід
0,0030,004– 0,0100,0110,007– 0,0160,008-
0,019
0,008- 0,0200,007 - 0,0160,012-
0,022
0,011-
0,020
0,010-
0,016
0,0110,007-
0,013
 0,006-
0,011

Січень

Стан забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва у січні характеризувався наступними даними:

 1. Вміст пилу в середньому за місяць дорівнював 0,08 мг/м3 (0,5 ГДК с.д.). Найбільша концентрація пилу була відмічена в районі міжміського автовокзалу 13 січня при слабкому південно-західному напрямку вітру і становила 0,4 мг/м3(0,8 ГДК м.р.).
 2. Рівень забруднення діоксидом сірки був невисоким і в середньому склав 0,005 мг/м3 (0,01 ГДК с.д.). Перевищення ГДК м.р. не спостерігалось.
 3.  Оксид вуглецю по місту був нижче ГДК с.д. і в середньому його концентрації дорівнювали 0,2 - 1,0 мг/м3 (0,1 - 0,3 ГДК с.д.). Максимальна концентрація, яка досягла 2,0 мг/м3 спостерігалась в районі вул. Пограничної (Чигрина) – пр. Богоявленського (Жовтневого) і досягла 0,4 ГДК м.р.
 4. Вміст діоксиду азоту в середньому по місту склав 0,02 - 0,07 мг/м3 (0,5 – 1,75 ГДК с.д.). Перевищення середньодобової ГДК спостерігалось по всім пунктам спостережень, крім вул. Обсерваторна, 1: у 1,75 рази – район вул. Пограничної (Чигрина) – пр. Богоявленського (Жовтневого); у 1,5 рази – район Промзони; у 1,25 рази – район Обласного палацу культури. Максимальна концентрація діоксиду азоту не перевисила ГДК м.р., була відмічена в районі міжміського автовокзалу і дорівнювала 0,14 мг/м3 (0,7 ГДК м.р.) .
 5. Середньомісячні концентрації оксиду азоту були низькими і в середньому за місяць склали 0,01 мг/м3 (0,17 ГДК с.д.). Перевищень ГДК м.р. відмічено не було.
 6. Середні концентрації фтористого водню по місту були рівні 0,002 мг/м3 (0,4 ГДК с.д.). Максимальна концентрація досягла 0,010 мг/м3 (0,5 ГДК м.р.) і спостерігалась в районі міжміського автовокзалу.
 7. Вміст формальдегіду у січні залишився на рівні минулого місяця. Його середньомісячні концентрації склали 0,004 – 0,010 мг/м 3 (1,3 –  3,3 ГДК с.д.). Перевищення максимально разової ГДК в 1,1 рази було відмічено лише в районі міжміського автовокзалу (0,038 мг/м3). По іншим пунктам спостережень перевищень ГДК м.р. не зафіксовано.

Лютий

Стан забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва у лютому характеризувався  наступними даними:

 1. Концентрації пилу по всім пунктам спостережень в середньому дорівнювали 0,03 - 0,012 мг/м(0,2 - 0,8 ГДК с.д). Максимальна концентрація 0,5 мг/м3  (1,0 ГДК м.р.) була зафіксована в районах Обласного палацу культури 3 лютого о 19 годині та міжміського автовокзалу 24 лютого о 19 годині за умов штильової погоди .
 2. Середньомісячні концентрації діоксиду сірки по місту становили 0,005 мг/м3 (0,1 ГДК с.д.). Максимальні концентрації збільшились, у порівнянні з січнем, в районі обласного Палацу культури та район вул. Пограничної (Чигрина) – пр. Богоявленського (Жовтневого)і склали 0,011 мг/м3 (0,022 ГДК м.р.). По інших пунктах спостережень вони  залишились на тому ж самому рівні.
 3.  Оксид вуглецю складав в середньому 0,3 - 1,0 мг/м3 (0,1 - 0,3 ГДК с.д.). Найбільша концентрація була зафіксована в районах міжміського автовокзалу та Промзони і становила 2,0 мг/м3(0,4 ГДК м.р.).
 4. Середньомісячні концентрації діоксиду азоту дорівнювали 0,02 - 0,06 мг/м3 (0,5 - 1,5 ГДК с.д.). Максимальні концентрації спостерігались 24 лютого о 13 годині в районі Обласного палацу культури  та о 19 годині в районі Промзони – 0,12 мг/м(0,6 ГДК м.р.) .
 5. Вміст оксиду азоту залишився на тому ж рівні, що й минулого місяця. Середньомісячні концентрації по місту становили 0,01 мг/м3 (0,17 ГДК с.д.) та максимальні – 0,02 мг/м3 (0,1 ГДК м.р.).
 6. Середньомісячні концентрації фтористого водню по місту становили 0,003 мг/м3 (0,6 ГДК с.д.). Максимум був зафіксований однаковий по всім пунктам спостережень та склав 0,011 мг/м3  (0,55 ГДК м.р.).
 7. У лютому було відмічено збільшення вмісту формальдегіду в атмосферному повітрі міста. Середньомісячна концентрація формальдегіду по місту склала 0,011 мг/м3 (3,7 ГДК с.д.). Максимальна його концентрація спостерігалась в районі вул. Пограничної (Чигрина) – пр. Богоявленського (Жовтневого) та становила (0,049 мг/м3) та в районі Промзони (0,035 мг/м3) при ГДК м.р. рівній 0,035 мг/м3. По іншим пунктам спостережень перевищень ГДК м.р. відмічено не було.

Березень

Стан забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва у березні характеризувався наступними даними:

 1. Середньомісячні концентрації пилу по місту в березні становили 0,08 мг/м3(0,5 ГДК с.д). Максимальна концентрація, яка досягла 0,2 мг/м3(0,4 ГДК м.р.), була зафіксована неодноразово в районах Обласного палацу культури та вул. Чигрина – пр. Богоявленський (пр. Жовтневий).
 2. Рівень забруднення діоксидом сірки залишився на тому ж рівні, що й в минулому місяці, і в середньому склав 0,005 мг/м3 (0,1 ГДК с.д.). Перевищень ГДК м.р. не спостерігались.
 3. Концентрація оксиду вуглецю протягом місяця в середньому склали 0,2 - 1,2 мг/м3 (0,1 - 0,4 ГДК с.д.). Максимальна концентрація була зафіксована в районі Промзони 11 березня о 07 годині при помірному східному напрямку вітру та становила 4,0 мг/м3(0,8 ГДК м.р.).
 4. Середньомісячні концентрації діоксиду азоту по місту не змінились і дорівнювали 0,05 мг/м3 (1,25 ГДК с.д.). Максимальна концентрації була відмічена 11 березня о 19 годині в районі Промзони за умов штильової погоди і досягла 0,12 мг/м3 (0,6 ГДК м.р.) .
 5. Концентрації оксиду азоту не змінились в порівнянні з минулим місяцем і становили в середньому 0,01 мг/м3 (0,17 ГДК с.д.). Перевищень ГДК м.р. відмічено не було.
 6. Фтористий водень залишився на тому ж рівні, що й в лютому. Його середньомісячні концентрації по місту складали 0,003 мг/м3 (0,6 ГДК с.д.). Максимальна концентрація була зафіксована в районі міжміського автовокзалу і дорівнювала 0,011 мг/м3 (0,6 ГДК м.р.).
 7. Формальдегід залишається найбільшим забруднювачем атмосферного повітря міста. Його середньомісячні концентрації склали 0,007 – 0,016 мг/м 3 (2,3 -5,3 ГДК с.д.). Перевищення ГДК м.р. спостерігалось по всім пунктам спостережень: в 1,3 рази - райони вул. Чигрина – пр. Богоявленський (пр. Жовтневий) та обласного Палацу культури (0,044 мг/м3, 0,046 мг/м3), в 1,1 рази -район Промзони (0,038 мг/м3) . Лише в районі вул. Обсерваторна, 1 максимальна концентрація досягла 0,9 ГДК м.р. (0,031 мг/м3).

Квітень

Стан забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва у квітні характеризувався  наступними даними:

 1. Середньомісячні концентрації пилу по місту у квітні становили 0,06 мг/м3(0,4 ГДК с.д). Максимальна концентрація була зафіксована 0,2 мг/м3(0,4 ГДК м.р) в районі Обласного палацу культури 23 квітня о 7 годині за умов штильової погоди.
 2. Концентрація діоксиду сірки по всім пунктам спостереження в середньому дорівнювала 0,04 - 0,006 мг/м3 (0,08-0,12 ГДК с.д.). Максимальна концентрація збільшилась у порівнянні з березнем по всім пунктам спостереження. Найбільша концентрація, яка дорівнювала 0,013 мг/м3 (0,026 ГДК м.р.), спостерігалась в районі Обласного палацу культури 23 квітня о 13 годині при невеликому південному вітрі.
 3. Оксид вуглецю склав в середньому по місту 0,7 мг/м3 (0,2 ГДК с.д.). Максимальна концентрація була зафіксована протягом місяця в районах міжміського автовокзалу та Промзони і складала 2,0 мг/м3(0,4 ГДК м.р.).
 4. Середньомісячні концентрації діоксиду азоту в середньому становили по всім пунктам спостереження 0,03 - 0,06 мг/м3 (0,75-1,50 ГДК с.д.). Перевищень ГДК м.р. відмічено не було.
 5. Вміст оксиду азоту в середньому по місту склав 0,02 мг/м3 (0,3 ГДК с.д.). Максимальна концентрація була зафіксована не одноразово та досягала 0,03 мг/м3(0,08 ГДК м.р).
 6. Середньомісячні концентрації фтористого водню по всім пунктам спостереження були однакові 0,002 мг/м3 (0,4 ГДК с.д.). Максимальна концентрація, яка становила 0,011 мг/м3 (0,55 ГДК м.р.), спостерігалась в районі Промзони 29 квітня о 7 годині при штильовій погоді.
 7. У квітні було відмічено збільшення вмісту формальдегіду в атмосферному повітрі у порівнянні з березнем. Його середньомісячні концентрації коливались в межах 0,008 - 0,019 мг/м 3 (2,7 - 6,3 ГДК с.д.) Перевищення ГДК м.р. спостерігалось по всім пунктам спостережень. Максимальні концентрації в районі міжміського автовокзалу дорівнювали 0,056 мг/м3 (1,6 ГДК м.р.), в районі Промзони - 0,042 мг/м3 (1,2 ГДК м.р.), в районі Обласного палацу культури - 0,050 мг/м3 (1,4 ГДК м.р.). Лише в районі вул. Обсерваторна, 1, максимальна концентрація за місяць була меншою за ГДК мр. та дорівнювала 0,027 мг/м3 (0,8 ГДК м.р.).

Травень

Стан забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва у травні характеризувався  наступними даними:

 1. Вміст пилу у травні суттєво не змінився і в середньому по місту складав 0,06 мг/м3(0,4 ГДК с.д). Максимальна концентрація, яка складала 0,4 мг/м3(0,8 ГДК м.р) спостерігалась в районі Обласного палацу культури 7 травня о 7 годині за умов штильової погоди.
 2. Середньомісячні концентрації діоксиду сірки залишились на тому ж рівні і склали по місту 0,005 мг/м3 (0,1 ГДК с.д.). Перевищень ГДК максимально разової не зафіксовано.
 3. Концентрації оксиду вуглецю протягом місяця в середньому склали 0,6 – 1,0 мг/м3 (0,2 – 0,3 ГДК с.д.). Максимальна концентрація не перевищувала ГДК м.р. і дорівнювала 2,0 мг/м3(0,4 ГДК м.р.).
 4. Рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту по місту не змінився відносно квітня. В середньому його концентрації складали 0,03 - 0,06 мг/м3 (0,75 - 1,50 ГДК с.д.). Найбільш забрудненим діоксидом азоту був район Промзони, де його концентрація досягла 0,13 мг/м3 (0,7 ГДК м.р.).
 5. Концентрації оксиду азоту, як середньомісячні, так і максимальні, не змінились і дорівнювали відповідно 0,02 мг/м3 (0,3 ГДК с.д.) та 0,03 мг/м3(0,08 ГДК м.р.).
 6. Фтористий водень спостерігався в концентраціях нижчих за ГДК і дорівнював в середньому 0,003 мг/м3 (0,6 ГДК с.д.). Перевищення ГДК максимально разової відмічено не було.
 7. Формальдегід залишається найбільшим забруднювачем атмосферного повітря міста. Його середньомісячні концентрації склали 0,008 - 0,020 мг/м3 (2,7 - 6,73 ГДК с.д.) Перевищення максимально разової ГДК в 1,2 – 1,7 рази спостерігалось по всім пунктам спостережень, крім вул. Обсерваторна, 1, де концентрація досягла 0,029 мг/м3 (0,8 ГДК м.р.).

Червень

Стан забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва у червні характеризувався  наступнимиданими:

 1. Середньомісячні концентрації пилу по місту у червні становили 0,06 мг/м3(0,4 ГДК с.д). Максимальна концентрація, яка дорівнювала 0,4 мг/м3(0,8 ГДК м.р) була зафіксована 10 червня о 7 годині за умов штильової погоди в районі Обласного палацу культури.
 2. Рівень забруднення діоксидом сірки зменшився у порівнянні з травнем місяцем і в середньому склав по місту 0,004 мг/м3 (0,08 ГДК с.д.). Перевищень ГДК максимально разової не зафіксовано.
 3. Концентрації оксиду вуглецю протягом місяця в середньому склали 0,7 – 1,3 мг/м3 (0,2 – 0,4 ГДК с.д.). Максимальна концентрація,яка становила 4,0 мг/м3(0,8 ГДК м.р.) була зафіксована в районі вул. Погранична - пр. Богоявленський 24 червня о 7 годині при помірному північно-східному вітрі.
 4. Середньомісячна концентрація діоксиду азоту по місту не змінилась і становила 0,05 мг/м3 (1,25 ГДК с.д.). Максимальна концентрація, яка дорівнювала 0,16 мг/м3 (0,8ГДК м.р.) була відмічена 10 червня о 7 годині в районі Обласного палацу культури при штильовій погоді та 24 червня о 19 годині в районі міжміського автовокзалу при помірному північно-східному вітрі.
 5. Концентрація оксиду азоту залишилась на тому ж рівні, що й минулого місяця і в середньому становила по місту 0,02 мг/м3 (0,33 ГДК с.д.). Перевищень ГДК м.р. відмічено не було.
 6. Фтористий водень зменшився у порівнянні з травнем місяцем і його концентрація по місту в середньому становила 0,002 мг/м3 (0,4 ГДК с.д.). Максимальна концентрація була зафіксована в районі міжміського автовокзалу і дорівнювала 0,011 мг/м3 (0,6 ГДК м.р.).
 7. Середня концентрація формальдегіду коливалась в межах 0,007 - 0,016 мг/м3 (2,3 - 5,3 ГДК с.д.) Перевищення максимально разової ГДК спостерігалось по всім пунктам спостережень, крім вул. Обсерваторна, 1 та відповідно складала: вул. Погранична - пр. Богоявленський - 0,058 (1,7 ГДК м.р.), Обласний палац культури - 0,054 (1,5 ГДК м.р.) та Промзона -0,052 (1,5 ГДК м.р.).

Липень

Стан забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва у липні характеризувався  наступними даними:

 1. Концентрація пилу по всім пунктам спостереження в середньому склала 0,05 - 0,12 мг/м3(0,3-0,8 ГДК с.д). Максимальна концентрація, яка дорівнювала 0,3 мг/м3(0,6 ГДК м.р) була зафіксована у липні на двох пунктах спостереження – це район міжміського автовокзалу та Обласного палацу культури.
 2. Середньомісячні концентрації діоксиду сірки залишились на тому ж рівні, що й минулого місяця і склали по місту 0,004 мг/м3 (0,08 ГДК с.д.). Максимальна концентрація, яка дорівнювала 0,013 мг/м3(0,03 ГДК м.р.) була зафіксована в районі Обласного палацу культури 4 липня о 7 годині за умов штильової погоди.
 3. Концентрація оксиду вуглецю складала в середньому по місту 0,9 мг/м3 (0,3 ГДК с.д.). Максимальна концентрація 2,0 мг/м3(0,4 ГДК м.р.) спостерігалась по всім пунктам спостереження, крім вул. Обсерваторна, 1.
 4.  Концентрація діоксиду азоту в середньому становила по всім пунктам спостереження 0,03 – 0,05 мг/м3 (0,75 - 1,25 ГДК с.д.). Перевищень ГДК м.р. відмічено не було.
 5. Вміст оксиду азоту залишився на тому ж рівні, що й минулого місяця і в середньому становив по місту 0,02 мг/м3 (0,33 ГДК с.д.). Максимальна концентрація була зафіксована неодноразово та досягала 0,05 мг/м3 (0,13 ГДК м.р.).
 6. Середньомісячні концентрації фтористого водню по всім пунктам спостереження були однакові 0,002 мг/м3 (0,4 ГДК с.д.). Максимальні концентрації були зафіксовані на обох пунктах спостереження та дорівнювали 0,008 мг/м3 (0,4 ГДК м.р.).
 7. У липні було відмічено збільшення вмісту формальдегіду в атмосферному повітрі у порівнянні з червнем. Його середньомісячні концентрації коливались в межах 0,012 - 0,022 мг/м 3 (4,0 -7,3 ГДК с.д.) Перевищення ГДК м.р. спостерігалось по трьом пунктам спостережень. Максимальні концентрації в районі міжміського автовокзалу дорівнювали 0,063 мг/м3 (1,8 ГДК м.р.), в районі Промзони  - 0,061 мг/м3 (1,7 ГДК м.р.), в районі Обласного палацу культури - 0,067 мг/м3 (1,9 ГДК м.р.). Лише в районі вул. Обсерваторна, 1, максимальна концентрація склала 0,035 мг/м3 (1,0 ГДК м.р.).

Серпень

Стан забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва у серпні характеризувався  наступними даними:

 1. Вміст пилу в серпні не змінився і в середньому склав по місту 0,10 мг/м3(0,7 ГДК с.д). Максимальна концентрація, яка дорівнювала 0,4 мг/м3  (0,8 ГДК м.р) була зафіксована на двох пунктах спостереження – це район міжміського автовокзалу та Обласного палацу культури.
 2. Концентрації діоксиду сірки в середньому по місту коливались по всім пунктам спостережень 0,003 – 0,004 мг/м3 (0,06 - 0,08 ГДК с.д.). Максимальна концентрація, яка дорівнювала 0,014 мг/м3(0,03 ГДК м.р.), була зафіксована в районі обласного міжміського автовокзалу 6 серпня о 7 годині за умов помірного північно-східного вітру.
 3. Середньомісячні концентрації оксиду вуглецю в середньому становили по місту 1,2 мг/м3 (0,4 ГДК с.д.). Максимальна концентрація 4,0 мг/м3(0,8 ГДК м.р.) спостерігалась 11 серпня о 7 годині за умов помірного північно-східного вітру в районі Промзони.
 4.  Концентрації діоксиду азоту в середньому становила по всім пунктам спостереження 0,04 - 0,07 мг/м3 (1,00-1,75 ГДК с.д.). Максимальна концентрація діоксиду азоту спостерігалась неодноразово в районі вул. Погранична - просп. Богоявленський і дорівнювала 0,15 мг/м3 (0,75 ГДК м.р.).
 5. Оксид азоту залишився на тому ж рівні, що й минулого місяця і в середньому становив по місту 0,02 мг/м3 (0,33 ГДК с.д.). Перевищень ГДК м.р. відмічено не було.
 6. Фтористий водень в середньому по місту становив 0,003 мг/м3 (0,6 ГДК с.д.). Максимальні концентрація була зафіксована в районі вул. 7-а Повздовжня - вул. 12 Лінія та становила 0,013 мг/м3 (0,65 ГДК м.р.).
 7. Формальдегід залишається на високому рівні. Його середньомісячні концентрації коливались від 0,011 - 0,020 мг/м3 (3,7-6,7 ГДК с.д.) Перевищення ГДК м.р. спостерігалось по всім пунктам спостережень. Максимальні концентрації в районі міжміського автовокзалу дорівнювали 0,061 мг/м3 (1,7 ГДК м.р.), в районі Промзони - 0,064 мг/м3 (1,8 ГДК м.р.), в районі Обласного палацу культури - 0,065 мг/м3 (1,9 ГДК м.р.) та вул. Обсерваторна, 1 - 0,041 мг/м3 (1,2 ГДК м.р.).

Вересень

Стан забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва у вересні характеризувався наступними даними:

 1. Концентрація пилу по всім пунктам спостереження склала в середньому 0,07 - 0,16 мг/м3(0,5 - 1,1 ГДК с.д). Максимальна концентрація, яка дорівнювала 0,4 мг/м3(0,8 ГДК м.р) була зафіксована на двох пунктах спостереження – це район міжміського автовокзалу та Обласного палацу культури.
 2. Вміст діоксиду сірки в середньому становив по місту 0,003 мг/м3 (0,06 ГДК с.д.). Максимальна концентрація була зафіксована 0,015 мг/м3(0,03 ГДК м.р.) в районі Обласного палацу культури 30 вересня о 19 годині за умов помірного південно-західного вітру.
 3. Оксид вуглецю становив в середньому по місту 1,2 мг/м3 (0,4 ГДК с.д.). Максимальна концентрація 3,0 мг/м3(0,6 ГДК м.р.) була зафіксована неодноразово в районі міжміського автовокзалу.
 4.  Концентрації діоксиду азоту в середньому становила по всім пунктам спостереження 0,05 - 0,07 мг/м3 (1,25 - 1,75 ГДК с.д.). Максимальна концентрація діоксиду азоту 0,15 мг/м3 (0,75 ГДК м.р.) була зафіксована в районі перетину вул. Погранична - просп. Богоявленський 28 вересня о 19 годині при штильовій погоді.
 5. Вміст оксиду азоту залишається вже декілька місяців на одному і тому ж рівні та становить в середньому 0,02 мг/м3 (0,33 ГДК с.д.). Перевищень ГДК м.р. відмічено не було.
 6. Середньомісячна концентрація фтористого водню по місту становила 0,002 мг/м3 (0,4 ГДК с.д.). Максимальні концентрація 0,009 мг/м3 (0,75 ГДК м.р.) була зафіксована в районі міжміського автовокзалу 30 вересня о 13 годині за умов помірного південно-західного вітру.
 7. Концентрація формальдегіду у порівнянні з минулим місяцем значно зменшилася та коливалась в межах 0,010 - 0,016 мг/м3 (3,3 - 5,3 ГДК с.д.) Перевищення ГДК м.р. спостерігалось на трьох пунктах спостережень. Максимальні концентрації в районі міжміського автовокзалу дорівнювали 0,063 мг/м3 (1,8 ГДК м.р.), в районі Промзони - 0,044 мг/м3 (1,3 ГДК м.р.), в районі Обласного палацу культури - 0,064 мг/м3 (1,8 ГДК м.р.) та вул. Обсерваторна,1 - 0,030 мг/м3 (0,9 ГДК м.р.).

Жовтень

Стан забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва у жовтні характеризувався  наступними даними:

 1. Вміст пилу по всім пунктам спостереження склав в середньому 0,07 - 0,16 мг/м3(0,5 - 1,1 ГДК с.д). Максимальна концентрація, яка дорівнювала 0,4 мг/м3(0,8 ГДК м.р) була зафіксована на двох пунктах спостереження – це район міжміського автовокзалу та Обласного палацу культури.
 2. Концентрація діоксиду сірки в середньому становила по місту 0,007 мг/м3 (0,14 ГДК с.д.). Максимальна концентрація 0,013 мг/м3(0,03 ГДК м.р.) була зафіксована в районі Промзони 29 жовтня о 07 годині за умов помірного південно-східного вітру та неодноразово спостерігалась в районі міжміського автовокзалу.
 3. Оксид вуглецю становив в середньому по місту 1,6 мг/м3 (0,5 ГДК с.д.). Максимальна концентрація 5,0 мг/м3(1,0 ГДК м.р.) спостерігалась досить часто в районі перетину вул. Погранична - просп. Богоявленський.
 4. Діоксид азоту в середньому становив по всім пунктам спостереження 0,04 - 0,05 мг/м3 (1,00 - 1,25 ГДК с.д.). Максимальна концентрація діоксиду азоту 0,13 мг/м3 (0,65 ГДК м.р.) була зафіксована в районі перетину вул. Погранична - просп. Богоявленський 3 жовтня о 13 годині при штильовій погоді та в районі Промзони 1 жовтня о 13 годині при помірному південно-східному вітрі.
 5. Вміст оксиду азоту значно підвищився у порівнянні з минулим місяцем та становив в середньому 0,03 мг/м3 (0,5 ГДК с.д.). Перевищень ГДК м.р. відмічено не було.
 6. Концентрація фтористого водню в середньому по місту становила 0,003 мг/м3 (0,6 ГДК с.д.). Максимальні концентрація 0,013 мг/м3 (0,65 ГДК м.р.) була зафіксована в районі Промзони 17 жовтня о 07 годині за умов помірного північно-східного вітру.
 7. Формальдегід у порівнянні з минулим місяцем значно зменшився. Його концентрація склала в середньому по місту 0,011 мг/м3 (3,7 ГДК с.д.) Перевищення ГДК м.р. спостерігалось на трьох пунктах спостережень, а саме: максимальні концентрації в районі міжміського автовокзалу складала 0,050 мг/м3 (1,4 ГДК м.р.), в районі Промзони - 0,041 мг/м3 (1,2 ГДК м.р.), в районі Обласного палацу культури - 0,058 мг/м3 (1,7 ГДК м.р.).

Листопад

Стан забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва у листопаді характеризувався наступними даними:

 1. Середньомісячні концентрації пилу по місту у листопаді становили 0,09 мг/м3(0,6 ГДК с.д). Максимальна концентрація, яка дорівнювала 0,4 мг/м3(0,8 ГДК м.р) була зафіксована в районі міжміського автовокзалу та Обласного палацу культури
 2. Рівень забруднення діоксидом сірки в середньому склав по місту 0,007 мг/м3 (0,14 ГДК с.д.). Перевищень ГДК максимально разової не зафіксовано.
 3. Концентрації оксиду вуглецю протягом місяця в середньому склали 0,8 – 4,0 мг/м3 (0,3 – 1,3 ГДК с.д.). Максимальна концентрація, яка становила 8,0 мг/м3(1,6 ГДК м.р.) була зафіксована в районі вул. Погранична - пр. Богоявленський 11 листопада о 19 годині при штильовій погоді.
 4. Середньомісячна концентрація діоксиду азоту по місту не змінилась і становила 0,07 мг/м3 (1,75 ГДК с.д.). Максимальна концентрація, яка дорівнювала 0,14 мг/м3 (0,7 ГДК м.р.) була відмічена 3 листопада о 13 годині в районі міжміського автовокзалу при помірному південно-західному вітрі.
 5. Концентрація оксиду азоту залишилась на тому ж рівні, що й минулого місяця і в середньому становила по місту 0,03 мг/м3 (0,5 ГДК с.д). Максимальна концентрація, яка дорівнювала 0,07 мг/м3(0,2 ГДК м.р) була зафіксована в районі Обласного палацу культури 3 листопада о 19 годині за умов штильової погоди.
 6. Фтористий водень теж залишився на тому ж рівні, що й минулого місяця, і його концентрація по місту в середньому становила 0,003 мг/м3 (0,6 ГДК с.д.). Максимальна концентрація була зафіксована в районі міжміського автовокзалу і дорівнювала 0,011 мг/м3 (0,6 ГДК м.р.).
 7. Середня концентрація формальдегіду коливалась в межах 0,007 - 0,013 мг/м3 (2,3 - 4,3 ГДК с.д.) Перевищення максимально разової ГДК спостерігалось по всім пунктам спостережень, крім вул. Обсерваторна, 1 та відповідно дорівнювала: вул. Погранична - пр. Богоявленський та Промзона - 0,047 мг/м3 (1,3 ГДК м.р.) та Обласний палац культури - 0,054 мг/м3 (1,5 ГДК м.р.).

Грудень

Стан забруднення атмосферного повітря м.Миколаєва у грудні характеризувався наступними даними:

 1. Концентрації пилу по місту у грудні в середньому становили 0,10 мг/м3(0,7 ГДК с.д). Максимальна концентрація, яка дорівнювала 0,2 мг/м3  (0,4 ГДК м.р) була зафіксована неодноразово в районах міжміського автовокзалу та Обласного палацу культури.
 2. Забруднення діоксидом сірки залишилося на тому ж рівні, що й у листопаді і в середньому склало по місту 0,007 мг/м3 (0,14 ГДК с.д.). Перевищень ГДК максимально разової не зафіксовано.
 3. Оксид вуглецю протягом місяця в середньому склав по всім пунктам спостереження 0,8 – 2,2 мг/м3 (0,3 – 0,7 ГДК с.д.). Максимальна концентрація,яка становила 3,0 мг/м3(0,6 ГДК м.р.) була зафіксована неодноразово в районах вул. Погранична - пр. Богоявленський та Промзони.
 4. Середньомісячна концентрація діоксиду азоту по місту не змінилась і становила 0,06 мг/м3 (1,5 ГДК с.д.). Максимальна концентрація, яка дорівнювала 0,12 мг/м3 (0,6 ГДК м.р.) була відмічена в районі Обласного палацу культури та в районі міжміського автовокзалу.
 5. Концентрація оксиду азоту зменшилась у порівнянні з минулим місяцем і в середньому становила по місту 0,02 мг/м3 (0,33 ГДК с.д.). Перевищень ГДК м.р. відмічено не було.
 6. Фтористий водень збільшився у порівнянні з листопадом і його концентрація по місту в середньому становила 0,004 мг/м3 (0,8 ГДК с.д.). Максимальна концентрація була зафіксована в районах міжміського автовокзалу та Промзони, і досягала 0,016 мг/м3 (0,8 ГДК м.р.).
 7. Концентрації формальдегіду в середньому коливалась в межах 0,006 - 0,011 мг/м3 (2,0 - 3,7 ГДК с.д.) Перевищення максимально разової ГДК спостерігалось по всім пунктам спостережень, крім вул. Обсерваторна,1 та відповідно дорівнювала: вул. Погранична - пр. Богоявленський 0,053 мг/м3 (1,5 ГДК м.р.), обласний Палац культури - 0,051 мг/м3 (1,5 ГДК м.р.) та Промзона - 0,048 мг/м3 (1,4 ГДК м.р.).

 


ОНОВЛЕНО 20.01.2017

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: