Мапа порталу

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ

       

До   міського бюджету міста Миколаєва за  січень - вересень 2016 року   надійшло доходів у сумі 2314,6 млн. грн., з них до загального фонду - 2259,7 млн. грн. та до спеціального фонду – 54,9 млн. грн.

Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень в сумі 1235,7 млн. грн. та трансфертів з державного і обласного бюджетів   у сумі 1024,0  млн. грн., що більше  показників за  січень - вересень 2015 року  відповідно на 426,9  млн. грн. та  149,7  млн. грн.

Основним джерелом податкових та неподаткових  надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає  31,4 %  доходів загального фонду. За звітний період   обсяг надходжень  вказаного платежу склав 708,4 млн. грн., що на 254,3 млн. грн. (56,0 %) більше  відповідного показника минулого року, з них за рахунок зміни податкового законодавства щодо розміру ставок податку  надходження збільшилися  на 184,8 млн. грн.

Другим за обсягом джерелом наповнення бюджету є плата за землю, яка складає  8,4 % доходів загального фонду. Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 190,3 млн. грн.  зріс порівняно з  січнем - вереснем 2015 року на 56,5 млн. грн. (42,3 %) в результаті індексації грошової оцінки земель. На 6,2 % (140,7 млн. грн.) загальний фонд наповнений за рахунок надходжень єдиного податку, обсяги якого збільшилися порівняно з показником за   відповідний період 2015 року на 45,1 млн. грн. (47,2 %).

94,4 % доходів спеціального фонду міського бюджету складають  власні надходження бюджетних установ - 51,8 млн. грн., що на 6,8  млн. грн. ( 15,2 %) більше, ніж  надійшло за відповідний період   2015 року.                                                                                                                                                   

 

Виконання видаткової частини міського бюджету склало 1924,1 млн. грн. (+364,3 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2015 року) (60,1 % відносно річного плану), у тому числі загального фонду - 1675,0 млн. грн. та спеціального фонду - 249,1 млн. грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету видатки склали  985,1 млн. грн., або 74,2 % до затвердженого плану на рік, а саме:

-                за рахунок освітньої субвенції закладам освіти направлено 215,9  млн. грн.;

-                за рахунок медичної субвенції закладам охорони здоров’я перераховано 219,3 млн. грн.,  надана субвенція бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району  в сумі 18,9 млн. грн.;

-                за рахунок субвенцій на державні програми соціального захисту виплачено допомог та перераховано за надані пільги та субсидії 526,1 млн. грн.;

-                 за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток спрямовано 4,9 млн. грн.

У звітному періоді направлено на:

-                 заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ – 690,8 млн. грн. (35,9 % від загального обсягу видатків). Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;

-                придбання медикаментів бюджетними установами – 23,6 млн. грн. (1,2%);

-                придбання  продуктів харчування бюджетними установами – 43,0 млн. грн. (2,2%);

-                оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 87,3 млн. грн. (4,5%);

-                перерахування частини медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету Вітовського району –  18,9 млн. грн. (1,0%);

-           соціальне забезпечення – 567,4 млн. грн. (29,5%) ( у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 338,5 млн. грн., на надання пільг та житлових субсидій -  186,0 млн. грн., виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 2,1  млн. грн., стипендії учням професійно-технічних закладів освіти – 13,3 млн. грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 11,9 млн. грн. (з них за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на електротранспорті – 2,4 млн. грн.),  інші соціальні виплати – 15,6 млн. грн.);

-                         перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» - 28,4 млн. грн.(1,5%);

-                        капітальні видатки  - 204,9 млн. грн. (10,7%);

-                        інші видатки – 259,8  млн. грн. (13,5%).

Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету займає соціально-культурна сфера – 78,1%, або 1503,2 млн. грн. (на 335,8 млн. грн., або на 28,8% більше аналогічного періоду минулого року), з них по галузях:

-         соціальний захист та соціальне забезпечення – 29,0 %, 558,7 млн. грн.;

-         освіта – 27,9 %, 536,4 млн. грн.;

-         охорона здоров’я (з субвенцією бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 15,3 %, 294,5 млн. грн.:

-         культура і мистецтво – 3,7 %, 71,6 млн. грн.;

-         фізична культура i спорт – 2,2 %, 42,0 млн. грн.

  На інші галузі спрямовано 420,9 млн. грн., що становить 21,9 % від загальної суми видатків, з них  на житлово-комунальне господарство - 159,8 млн. грн. (8,3%), на транспорт, дорожнє господарство – 128,6 млн. грн. (6,7%).

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво житла на суму 7,9 млн. грн. Повернуто кредитів до бюджету  1,6 млн. грн.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ

До   міського бюджету міста Миколаєва за  перше півріччя 2016 року   надійшло доходів в сумі 1527,7 млн. грн., з них до загального фонду -  1492,2 млн. грн. та до спеціального фонду – 35,5 млн. грн.

Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень   в сумі 781,8  млн. грн. та трансфертів з державного і обласного бюджетів   в сумі 710,4  млн. грн., що більше  показників за  перше півріччя  2015 року  відповідно на 280,6  млн. грн. та   111,2  млн. грн.

Основним джерелом податкових та неподаткових  надходжень загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає  30,7 %  доходів загального фонду. За звітний період   обсяг надходжень  вказаного платежу склав 458,2 млн. грн., що на  170 млн. грн. (59%) більше ніж відповідний показник за  2015 рік,  з них за рахунок зміни податкового законодавства щодо розміру ставок податку  надходження збільшилися  на 119 млн. грн.

Другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду є плата за землю, яка складає 7,8% доходів загального фонду. Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 117,7 млн. грн.,  зріс в порівнянні з  першим півріччям 2015 року на 37,1 млн. грн. (46%) в результаті індексації грошової оцінки земель. На 6,0% ( 90,2 млн. грн.) загальний фонд наповнений за рахунок надходжень єдиного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з показником за   відповідний період 2015 року на 27,8 млн. грн. (44,5%).

93,5% доходів спеціального фонду міського бюджету складають  власні надходження бюджетних організацій . За звітний період поточного року  власні надходження бюджетних організацій склали  33,1 млн. грн., що на 3,0  млн. грн. ( 10%) більше, ніж  надійшло за відповідний період 2015 року. иного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з показником за   відповідний період 2015 року на 27,8 млн. грн. (44,5%).

 Виконання видаткової частини бюджету склало  1211,6 млн. грн. (+230,8 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2015 року) , у тому числі загальний фонд 1139,8 млн. грн. та спеціальний фонд 71,8 млн. грн. або 43,6 % відносно річного плану, у тому числі по загальному фонду 49,4% та спеціальному фонду 15,3%. acerun:yes'>  надійшло за відповідний період 2015 року. иного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з показником за   відповідний період 2015 року на 27,8 млн. грн. (44,5%).

 У звітному періоді направлено на:

-        заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 488,6 млн. грн. (40,3% від загального обсягу видатків). Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;

-       придбання медикаментів бюджетними установами – 13,3 млн. грн. (1,1%);

-       придбання  продуктів харчування бюджетними установами – 30,0 млн. грн. (2,5%);

-         оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 76,3 млн. грн. (6,3%);

-       перерахування частини медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету Вітовського району –  12,6 млн. грн. (1,0%);

-       соціальне забезпечення – 390,0 млн. грн. (32,2%), у тому числі:

-       на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 218,9 млн. грн.;

-       на надання пільг та житлових субсидій -  147,7 млн. грн.;

-       на виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 1,4  млн. грн.;

-       стипендії учням професійно-технічним закладів освіти – 9,7 млн. грн.;

-       компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян – 3,2 млн. грн., з них за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на електротранспорті – 2,0 млн. грн.;

-         інші соціальні виплати – 9,1 млн. грн.

  перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом 

-                        України «Про державний бюджет України на 2016 рік» - 18,9 млн. грн.(1,6%);

-                         капітальні видатки  - 43,5 млн. грн. (3,6%);

-                         інші видатки – 138,4  млн. грн. (11,4%).

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають видатки на соціально-культурну сферу – 84,7 %, або 1026,2 млн. грн. (на 219,2 млн. грн., або на 27,2% більше аналогічного періоду минулого року), з них на галузі:

-          освіту – 385,1 млн. грн.;

-          охорону здоров’я (з субвенцією бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 184,5 млн. грн.:

-          соціальний захист та соціальне забезпечення – 385,5 млн. грн.;

-          культуру і мистецтво – 46,6 млн. грн.;

-          фізичну культуру i спорт – 24,5 млн. грн.

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво житла на суму 7,9 млн. грн. Повернуто кредитів до бюджету  0,7 млн. грн.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 РОКУ

       

   До   міського бюджету міста Миколаєва за І квартал 2016 року  надійшло доходів в сумі 714,0 млн. грн., з них до загального фонду – 695,4 млн. грн. та до спеціального фонду –  18,6 млн. грн.

         Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень   в сумі 356,3  млн. грн. та трансфертів з державного і обласного бюджетів в сумі 339,1 млн. грн., що більше  показників за відповідний період 2015 року на 124,9 млн. грн. та 67,1 млн. грн. відповідно.

         Основним джерелом податкових та неподаткових  надходжень загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає 30,5 %  доходів загального фонду. У звітному періоді  обсяг надходжень  вказаного платежу склав 211,9 млн. грн., що на  79,8 млн. грн. (1,6 %) більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, у тому числі: в результаті збільшення обсягу оподаткованих доходів (+ 24,6 млн. грн.) та збільшення ставки (+ 55,3 млн. грн.).

         Другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду (7,7 %) є плата за землю. Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 53,7  млн. грн.  зріс в порівнянні з відповідним періодом 2015 року на 14,0 млн. грн. (35,4 %), у тому числі за рахунок індексації нормативної грошової оцінки земель на 12,8 млн. грн.

          На 6,5 % (45,2 млн. грн.) загальний фонд наповнений за рахунок надходжень єдиного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з відповідним періодом минулого року на        11,2 млн. грн. (33,1 %) в результаті збільшення оподаткованих обсягів доходів платників єдиного податку (+ 3,6 млн. грн.) та збільшення ставок (+ 7,6 млн. грн.).

          92,0 % доходів спеціального фонду міського бюджету складають  власні надходження бюджетних установ, які за звітний період склали 17,1 млн. грн., що на 4,5 млн. грн. (35,2 %) більше, ніж  надійшло у І кварталі 2015 року.                                                                                                                                                   

Виконання дохідної частини бюджету міста дозволило забезпечити своєчасне проведення витрат з бюджету.

Виконання видаткової частини бюджету склало  537,6 млн. грн. (+124,1 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2015 року) , у тому числі загальний фонд 523,6 млн. грн. та спеціальний фонд 14,0 млн. грн. або 19,5 % відносно річного плану, у тому числі по загальному фонду 23,1% та спеціальному фонду 2,9 %.  Низький відсоток виконання по спеціальному пояснюється резервуванням  нерозподіленого обсягу видатків бюджету розвитку, у зв’язку з чим  видатки за рахунок надходжень до бюджету розвитку не здійснювалися.

У звітному періоді направлено на:

-        виплату заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ - 204,8 млн. грн. (38,1% від загального обсягу видатків). Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;

-       придбання медикаментів бюджетними установами – 5,6 млн. грн. (1,0%);

-       придбання  продуктів харчування бюджетними установами – 11,2 млн. грн. (2,1%);

-         оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 57,1 млн. грн. (10,6%);

-       перерахування частини медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету Жовтневого району –  6,3 млн. грн. (1,2%);

-       соціальне забезпечення – 201,9 млн. грн. (37,5%), у тому числі:

-       на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 101,8 млн. грн.;

-       на надання пільг та житлових субсидій -  90,2 млн. грн.;

-       на виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 0,7 млн. грн.;

-       стипендії учням професійно-технічним закладів освіти – 4,6 млн. грн.;

-       компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на електротранспорті – 1,1 млн. грн.;

-         інші соціальні виплати – 3,5 млн. грн.

-                          перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2016 рік» - 9,4 млн. грн.(1,8%);

-                         капітальні видатки  - 1,6 млн. грн. (0,3%);

-                         інші видатки – 39,7  млн. грн. (7,4%).

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають видатки на соціально-культурну сферу – 89,9 %, або 483,1 млн. грн. (на 132,4 млн. грн., або на 37,9% більше аналогічного періоду минулого року), з них на галузі:

-          освіту – 164,9 млн. грн.;

-          охорону здоров’я (з субвенцією бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 88,3 млн. грн.:

-          соціальний захист та соціальне забезпечення – 199,7 млн. грн.;

-          культуру і мистецтво – 19,6 млн. грн.;

-          фізичну культуру i спорт – 10,6 млн. грн.

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво житла на суму 3,7 млн. грн. Повернуто кредитів до бюджету  0,4 млн. грн.

 

Більш детальна інформація про  виконання міського  бюджету (з динамікою змін порівняно з  відповідним періодом минулого року) розміщена на сайті Миколаївської міської ради

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 2015 РІК

       

  Дохідна частина бюджету.    До   міського бюджету міста Миколаєва за 2015 рік   надійшло доходів в сумі 2551,8 млн. грн., з них до загального фонду -  2469,0 млн. грн. та до спеціального фонду – 82,8 млн. грн.

           Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень   в сумі 1138,4  млн. грн. та трансфертів з державного і обласного бюджетів в сумі 1330,6  млн. грн., що більше  показників за  2014 рік відповідно на 333,3 млн. грн. та   598,4 млн. грн.

           Основним джерелом податкових та неподаткових  надходжень загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає  26,4%  доходів загального фонду. За звітний  рік  обсяг надходжень  вказаного платежу склав 652,6 млн. грн., що на  7,9 млн. грн. (1,2%) більше ніж відповідний показник за  2014 рік,  з них за рахунок зростання доходів фізичних осіб обсяги податку збільшилися на 136,8 млн. грн., у той час як зміни бюджетного законодавства щодо розміру відрахувань до місцевих бюджетів зменшили надходження на 128,9 млн. грн.

         Другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду є плата за землю, яка складає 7,2% доходів загального фонду. Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 178,8 млн. грн.  зріс в порівнянні з 2014 роком на 41,1 млн. грн. (29,8%). На 5,4% (134,8 млн. грн.) загальний фонд наповнений за рахунок надходжень єдиного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з показником за  2014 рік на 23 млн. грн. (20,6%).

          79,5% доходів спеціального фонду міського бюджету складають  власні надходження бюджетних  установ,  які за звітний період склали  65,2 млн. грн., що на 22,1 млн. грн. ( 51,3%) більше, ніж  надійшло у 2014 році.                                              Виконання дохідної частини бюджету міста дозволило забезпечити своєчасне проведення витрат з бюджету.

      Виконання видаткової частини бюджету міста склало  2461,3 млн. грн. (+697,4 млн. грн. порівняно з 2014 роком), у тому числі  загальний фонд 2002,5 млн. грн. (+490,2 млн. грн.),  спеціальний фонд – 458,8 млн. грн. (+207,2 млн. грн.), що становить 98,6 % до річного плану (по загальному фонду 97,9% та спеціальному фонду 101,6 %, з них:

-          851,6 млн. грн. (34,6 % від загального обсягу видатків) направлено на виплату  заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ. Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості. У порівнянні з минулим роком ці видатки збільшились на 18,4%;

-          29,3 млн. грн. (1,2%) -  на придбання медикаментів бюджетними установами. У звітному періоді на проведення зазначених видатків направлено майже в 1,5 р. більше, ніж у 2014 році;

-          50,0 млн. грн.  (2,0 %) - на придбання продуктів харчування бюджетним установам;

-          125,1 млн. грн.  (5,1%) - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. У  порівнянні з попереднім роком ці витрати збільшились у 1,4 рази;

      -     613,8 млн. грн. (24,9%) направлено на  поточні трансферти населенню, у тому числі: 

-          на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 413,0 млн. грн.;

-          на надання пільг та житлових субсидій -  155,5 млн. грн.;

-          компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному, водному, залізничному та електротранспорті – 27,2 млн. грн.;

-          на виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 2,3 млн. грн.;

-          інші соціальні виплати – 15,8 млн. грн.

-       18,4 млн. грн. (0,8%) перераховано до державного бюджету у вигляді реверсної дотації згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2015 рік»;

-       24,9 млн. грн. (1,0%) - перераховано субвенцію  бюджету Жовтневого району  на виконання делегованих державою повноважень у галузі забезпечення вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного району м. Миколаєва в 2015 році;

-       390,5 млн. грн. (15,9%) склали капітальні видатки, їх обсяг порівняно з 2014 роком збільшено на 316,4 млн. грн., або в 5,3 рази;

-       357,7 млн. грн. (14,5%) направлено на інші статті видатків.   

      У 2015 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради з міського бюджету спрямовано 8,8 млн. грн.,  у тому числі закладам: освіти – 3,2 млн. грн., охорони здоров’я – 1,5 млн. грн., соціального захисту населення  - 0,7 млн. грн., фізичної культури і спорту – 0,7 млн. грн., культури та охорони культурної спадщини – 0,2 млн.грн., органам місцевого самоврядування – 0,3 млн.грн. та  на видатки житлово-комунального господарства  – 2,2 млн. грн..

      Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво житла на суму 18,3 млн. грн. Повернуто кредитів до бюджету  1,3 млн. грн.

   Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають видатки на соціально-культурну сферу – 71,5 %, або 1759,3 млн. грн. (на 363,8 млн. грн., або на 26,1% більше аналогічного періоду минулого року), з них на галузі:

-          освіту – 604,8 млн. грн.;

-          охорону здоров’я (з субвенцією бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 404,7 млн. грн.:

-          соціальний захист та соціальне забезпечення – 603,8 млн. грн.;

-          культуру і мистецтво – 99,1 млн. грн.;

-          фізичну культуру i спорт – 46,9 млн. грн.

 

      На капітальні видатки об’єктів соціально-культурної сфери направлено 84,9 млн. грн., у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку 79,3 млн. грн., що в 4 рази більше ніж у попередньому році, в тому числі: 

    установам та закладам, підпорядкованих управлінню освіти – 50,0млн. грн., у т.ч. :

 • придбано обладнання  на суму  6,3 млн. грн., з них:

-          комп’ютерна техніка та оргтехніка на суму 1,8 млн. грн. (ДНЗ №№ 53, 87, 23, 48, 94, 111, 125, 128, 148, 70, 59, 140, 49, 71, 75, 77, 65, ЗОШ №№ 3, 4, 6, 10, 11, 14, 19, 22, 26, 29, 32, 43, 45, 47, 53, 54, 60, 15, 24, 40, 42, 52, 57, 59, 61, академії дитячої творчості, гімназії № 2, юридичному ліцею, морському ліцею, муніципальному колегіуму, гімназії № 41, гімназії № 3, НМЦ, економічному ліцею № 2, ЦБ управління освіти, будинку вчителя, БТДЮ Заводського району, науково – педагогічній бібліотеці м. Миколаєва);

-           кухонні меблі та устаткування на суму 0,6 млн. грн. (ДНЗ №№ 5, 7, 10, 17, 65, 71, 121, 127, 142, 67, 50, 70, 82, 132, 20, 48, 52, 78, 85, 118, 111, 125, 71, 79, 93, 95, 115, 128, ЗОШ №№ 30, 20, 44, 60, 23, 19, 22, 50);

-           побутова техніка  в сумі 0,6 млн. грн. (ДНЗ №№ 1, 2, 10, 23, 29, 37, 49, 53, 60, 65, 66, 77, 92, 94, 101, 110, 111, 118, 123, 125, 131, 132, 139, 141, 142, 144, 147, 148, ЗОШ № № 6, 7, 13, 12, 14, 18, 19, 22, 24, 28, 32, 35, 37, 40, 43, 42, 46, 47, 52, 53, гімназії № 4, академії дитячої творчості, ЦБ управління освіти)

-          теле-, відеоапаратура – 0,6 млн. грн. (ДНЗ № 53, 5, 10, 49, 50, 52, 60, 65, 78, 92, 106, 118, 125, 134, ЗОШ № 7, 32, 47, 53, економічному ліцею № 2, муніципальному колегіуму, ЗОШ № 3, 4, 12, 15, 22,  23, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 52, 53, 56, 57, 59, 64,  гімназії № 3, ЗОШ № 11, гімназії № 2, морському  ліцею,  академії дитячої творчості,  ДЦ Корабельного району, СНВК);

-           меблі (в т.ч. ліжка дитячі) – 0,8 млн. грн. (ДНЗ №№ 1, 2, 20, 53, 59, 92, 99, 112, 128, 130, 138, 142, ДНЗ № 5, 10, 12, 23, 29, 49, 50, 64, 65, 68, 70, 72, 74, 77, 78, 82, 92, 99, 101, 117, 118, 127, 130, 131, 134, 139, 140, 142, 148,  муніципальному колегіуму, ЗОШ № 12, 14, 15, 22, 26, 29, 30, 33, 56, 57, 59, гімназії  № 41, академії дитячої творчості, СНВК, ДЦ Корабельного району);

-          обладнання для кабінетів фізики – 1,0 млн. грн. (ЗОШ №№ 42, 19, морському ліцею, академії дитячої творчості);

-           поповнено бібліотечний фонд та  придбана література на 0,3 млн. грн. (академії дитячої творчості, ЗОШ № 23,4,34,39,47,48, муніципальному колегіуму, ЗОШ № 1, 4, 6, 13, 14, 15, 17, 22, 26, 27, 34, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 56, 59, 64, гімназії № 4, економічному ліцею №1, першій українській гімназії, ЗОШ №19, СНВК, класичному ліцею, науково-педагогічній бібліотеці м. Миколаєва);

-          придбано газовий та тепловий лічильники – 0,1 млн. грн. (ДНЗ №№ 52, 77, ЗОШ №№ 57, академії дитячої творчості);

-           інше  на  0,5 млн. грн. 

 • виконані капітальні ремонти будівель, покрівель, приміщень, у тому числі  виготовлено проектно-кошторисну документацію та оплачено експертизу на суму 28,6 млн. грн., з них:

-          будівель, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза  на 9,6 млн. грн. (ДНЗ №№  131, 132, 128, 117, ЗОШ № 12, 25, 36, 54, економічному ліцею № 1);

-          покрівель, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза на 8,5 млн. грн. (ДНЗ №№ 130, 139, 133, 134, 2, 68, 103, ЗОШ №№ 6, 17, 28, 46, 44, 64, 61, 1, 16, 32, 33, 37, муніципальному колегіуму);

-           приміщень, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза  на 2,8 млн. грн. (ДНЗ №№  99, 142, 79, 83, ЗОШ № 13, 27);

-           огорожі, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 1,8 млн. грн. (ЗОШ № 17, 26, 28, 52);

-          спортивного майданчику, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 2,8 млн. грн. (ЗОШ № 18, 45, муніципальному колегіуму);

-           вимощення об'єкту, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (академії дитячої творчості),  пожежних сходів, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (економічному ліцею № 2) та  проектно-вишукувальні роботи та експертиза (ДНЗ 2, 17, 85, 140) – 0,8 млн. грн.;

-           капітальні ремонти на 2,3 млн. грн. в ДНЗ № 112. 

 • на будівництво закладів освіти, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 3,7 млн. грн.:

-          будівництво ДНЗ у мкр. Північний– 0,5 млн. грн.;

-          будівництво спортивної зали економічного ліцею №1 – 2,8 млн. грн.;

-          будівництво котельних ЗОШ №45 та ЗОШ №48– 0,4 млн. грн. 

 •      на реконструкцію закладів освіти – 8,5 млн. грн., у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза:

-          покрівлі муніципального колегіуму (філія) по вул. Потьомкінській, 147-А,– 1,1 млн. грн.;

-          покрівлі ДНЗ №67 -  1,1млн. грн.;

-          покрівлі ЗОШ №53 -  0,5 млн. грн.;

-          покрівлі ЗОШ №20 -  0,4 млн. грн.;

-          покрівлі ДНЗ №60– 0,4 млн. грн.;

-          покрівель ДНЗ №115, ЗОШ № 54,64, 40 – 4,9 млн. грн.;

-          будівлі ДНЗ №138, Академія дитячій творчості – 0,1 млн. грн.; 

 • на технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту ЗОШ №№ 1, 52, 53 та реставрацію (протиаварійні роботи) першої української гімназії,  у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 2,9 млн. грн.; 

 закладам, підпорядкованих управлінню  охорони здоров’я – 30,4 млн. грн.:

 • придбано обладнання  на суму  10,5 млн. грн., з них:

-          медичне обладнання та хірургічний інструментарій,  меблі на 4,5 млн. грн. (МЛ №1, МЛ №3, МЛ №4, ЛШМД, ДЛ №2, ПБ №1, ДП №3, ЦПМСД №6, ЦПМСД №2, ЦПМСД №5, ЦПМСД  №1);

-          комплекс рентгенівський діагностичний "INDIascan-01" – 1,3 млн. грн. (ЦПМСД №2);

-          новий біохімічний аналізатор – 1,4 млн. грн. (МЛ №1)

-          комп’ютерна, побутова техніка та обладнання для харчоблоку – 0,9 млн. грн. (МЛ №1, МЛ №4, ЛШМД,  ДП №4, ДП №3,  тубдиспансер, ЦПМСД №2, ЦПМСД №4, ЦПМСД №5, ЦПСМД №6, ЦПМСД №1, ЦПМСД № 7, ДЛ №2);  

-          за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та благодійних внесків, грантів та дарунків, придбано медичне обладнання та хірургічний інструментарій, меблі,  комп’ютерна техніка лікувальним закладам міста на суму 2,4 млн. грн. (у т.ч. погашена кредиторська заборгованість за 2014 рік – 1,0 млн. грн.); 

 • виконані капітальні ремонти  на загальну суму 11,9  млн. грн.,з них:

-          захисної споруди та терапевтичного корпусу МЛ №1; насосної станції МЛ №3; харчоблоку, даху  та будівель МЛ №1, МЛ №3, МЛ №4, ЛШМД, ДЛ №2 – 4,5 млн. грн.;

-           даху та приміщень пологових будинків – 2,4 млн. грн. (ПБ №1, ПБ №2, ПБ №3);

-           відділення "Клініки, дружньої до молоді" ДП № 4 – 0,5 млн. грн.;

-           покрівлі міського протитуберкульозного диспансеру – 0,6 млн. грн.;

-           приміщень сімейної амбулаторії по вул. Нікольській 4б/1, 4б/2, 4б/3, 4б/4 – 1,6 млн. грн. (ЦПМСД №6);

-          приміщень сімейної амбулаторії №3, заміна електричного котла в сімейній амбулаторії №1 – 0,8 млн. грн. (ЦПМСД №5);

-          виготовлена проектно-кошторисна документація по переходу на альтеративні види опалення ПБ № 2, МЛ № 4 – 0,5 млн. грн.;

-          капітальний ремонт паркану ПБ №3 – 0,9 млн. грн.;

-          на капітальний ремонт покрівлі ЦПМСД №3, капітальний ремонт ПБ № 1 – 0,1 млн. грн.

 •      на реконструкцію, проектні роботи закладам охорони здоров’я  – 8,0 млн. грн.,  з них:

-          існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки №4 за адресою: м. Миколаїв, пров. Герцена,2, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 3,2 млн. грн.;

-          приміщень ЦПМСД №6 під квартири для медичних працівників по вул. Крилова,17, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 1,4 млн. грн.;

-          приміщень по вул. Васляєва, 37а для розміщення амбулаторії, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 1,1 млн. грн.;

-          мережі електропостачання з установкою дизель - генераторної станції  для аварійного живлення корпусу лікарні швидкої медичної допомоги  та існуючої будівлі під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул.Корабелів,14-в – 1,1 млн. грн.;

-          сімейної амбулаторії  №4 ЦПМСД № 2 по вул. 11 Поздовжня,45, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 0,9 млн. грн.;

-          наявних  приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №1 за адресою: пров.Кобера,15-а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування рентгенкабінету, мереж електропостачання приміщень пологового будинку №3 по вул. Київській,3 з установкою дизель-генератора, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 0,3 млн. грн.;

 закладам, підпорядкованим управлінню  культури та охорони культурної спадщини  – 22,8 млн. грн.:

 • придбано обладнання  на суму  5,0 млн. грн., з них:

-          костюмів, сценічного обладнання, проектору та проекційного екрану, кондиціонерів, комп’ютерного обладнання та звукопідсилюючої апаратури, пральну машину, контролеру на суму  2,6 млн. грн. (ММПК "Молодіжний", КУММР "Корабельний", ММПК, Малокорениський БК, Кульбакінський БК );

-          періодичних видань та поповнення бібліотечних фондів, придбання комп'ютерної техніки, телевізору та меблів  – 1,1 млн. грн. (ЦБС для дорослих імені Кропивницького (21 філія), ЦБСдля дітей імені Ш. Кобера та В. Хоменка (10 філій);

-          сценічних костюмів,  виготовлення меморіальної дошки Карнауху В.А., придбання кондиціонеру, придбання комп’ютерів, придбання планшету, проектору, ростових ляльок, об"ємних декораційних виробів, виробів металевих башт, дитячих майданчиків, лічильника (ЦБ, Міський методичний центр,БУ ММР КІК ДМ "Казка") та  комплекту інструментів для дитячого оркестру, пульту мікшерного, мікрофону, багатофункціонального пристрою (МФУ), генератора мильних бульбашок, акустичних систем для ДМШ№5, ДМШ №2 – 0,9 млн. грн.;

-          погашення фінансових зобов’язань 2014 року (по встановленню дитячих майданчиків "Тарзанчик"), придбання вуличних тренажерів, придбання лазерного принтеру, пральних машин, холодильника, скрині морозильної, комп"ютерної техніки, білетних кас, апарату високої напруги, снігоприбиральної машини – 0,4 млн. грн. (КП ММР Миколаївські парки,  КУ Миколаївський зоопарк);

 • виконані капітальні ремонти  на загальну суму 13,8 млн. грн.:

 -          авторський та технічний нагляд, проведення експертизи, виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту санітарно технічних приміщень, проведення капітального ремонту концертної зали, вестибюльної групи, глядачевої зали, даху – 6,6 млн. грн. (ММПК «Молодіжний», Великокорениського будинку культури, КУ ММР "Корабельний");

-          виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту – 2,9 млн. грн. (ЦБС для дорослих ім. Кропивницького, ЦБСдля дітей імені Ш. Кобера та В. Хоменка);

-          авторський нагляд по капітальному ремонту покрівлі амфітеатру, корегування проектно-кошторисної документації, проведення капітального ремонту покрівлі амфітеатру, виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту "Водойм с каскадним басейном", споруди "Корабель", будівлі "Башта цегляна" у  БУ ММР КІК ДМ «Казка» - 1,0 млн. грн.;

-          проведення капітального ремонту слоновника - бегемотника, будівлі "Ведмежатник", системи опалення будівлі для зебр КУ Миколаївський зоопарк – 3,2 млн. грн.;

-          корегування проектно-кошторисної документації, експертиза, проведення капітального ремонту фасаду – 0,1 млн. грн. (ДШМ №2);

 • на будівництво приміщення для жирафів з літніми вольєрами  КУ Миколаївський зоопарк – 2,5 млн. грн.;
 • на реконструкцію – 1,5 млн. грн., з них:

-          господарчого приміщення під санітарно - технічний вузол з підведенням інженерних комунікацій систем водопостачання та водовідведення Малокорениського будинку культури – 1,1 млн. грн.;

-          нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23 під дитячу художню школу, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 0,2 млн. грн.;

-           планетарію ДМ "Казка" – 0,2 млн. грн. 

 закладам, підпорядкованим управлінню  фізичної культури і спорту  – 7,6  млн. грн.:

 • придбано обладнання,  з них: спортінвентар, кондиціонери, обладнання для котельної, байдарки, футбольні ворота, газонокосарки, медичний інвентар, корпус яхти, котел опалення на загальну суму  1,8 млн. грн. (МСДЮСШОР з фехтування, СДЮСШОР з велоспорту, ДЮСШ №1, СДЮШОР №4, ШВСМ, ДЮСШ №2, КУ "Центральний міський стадіон");
 • виконані капітальні ремонти  на загальну суму 4,0 млн. грн.,з них: покрівель, фасадів, спортзалів, яхт-клубу, велобази, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза у ШВСМ, КУ "Центральний міський стадіон, ДЮСШ №№ 2 та7, СДЮШОР №№ 4 та 6,  СДЮШОР з веслування та велоспорту, ДЮСОК, централізованій бухгалтерії;
 • на будівництво, реставрацію, реконструкцію та проектні роботи установ  та закладів управління  фізичної культури і спорту  – 1,8 млн. грн.,  у т.ч.:

-          елінгу №1, елінгу №1 з надбудовою спортивного залу, системи підігріву води гелеоустаткування ДЮСШ № 2, – 0,8 млн. грн.;

-          приміщень ДЮСШ №3 – 0,5 млн. грн.;

-          адміністративної будівлі та існуючого центрального футбольного поля №1, будівництво футбольного поля №1 Центрального міського стадіону, трансформаторної підстанції для електропостачання Центрального міського  стадіону – 0,4 млн. грн.;

-          реконструкцію веслувальної бази  КДЮСШ "Комунарівець" та реставрацію фасадів та даху будівлі Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування – 0,1 млн. грн.

 закладам, підпорядкованим департаменту праці та соціального захисту населення   – 8,0 млн. грн.:

 • придбано обладнання на загальну суму  0,4 млн. грн.: комп’ютерна, побутова техніка, оргтехніка, кондиціонери, стелажі, система сонячного обігріву води, генератор  департаменту праці та соціального захисту населення,  міському територіальному центру соціального обслуговування  та  центру реінтеграції бездомних громадян, міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів, міському  центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів;
 • капітальні ремонти, виготовлення проектно-кошторисної документації на загальну суму 3,3 млн. грн., у т.ч.:

-          приміщень міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 0,7 млн. грн.;

-          покрівлі, експертиза кошторисної документації та технагляд департаменту праці та соціального захисту населення – 0,3 млн. грн.;

-          виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт капітального ремонту системи опалення та покрівлі міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів – 0,2 млн. грн.;

-          приміщень та мережі електроосвітлення міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 2,0 млн. грн.

-          надання пільг по проведенню капітального ремонту власних жилих приміщень інвалідів ВВВ  - 0,1 млн. грн.

 • на реконструкцію будівлі по вул. Миколаївській, 26 для розміщення управління соціальних виплат і компенсацій Ленінського району – 4,0 млн. грн. та  проектні роботи та експертиза  житлового корпусу з прибудовою веранди у міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів – 0,3 млн. грн. 

Витрати житлово-комунального господарства у звітному періоді збільшилися  в 1,5р.  порівняно з минулим роком та склали  321,2 млн. грн., у т.ч.:

-                на утримання об’єктів житлово-експлуатаційного господарства – 24,2 млн. грн., які використано на  на поточний ремонт  житлового фонду, експертне обстеження ліфтів та житлового фонду спеціальними проектними організаціями та забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду – 19,0 млн. грн.; на придбання обладнання для дитячих майданчиків,   на виготовлення  проектів,  придбання елементів та облаштування 32  дитячих  та спортивних майданчиків у дворах житлових будинків згідно міської цільової програми  «Миколаївський двір” та іншого  обладнання для обслуговування житлового фонду – 4,4 млн. грн. 0,8 млн. грн. використано на   виконання заходів по Причорноморському плану підвищення енергоефективності будівель згідно з графіком по партнерському договору  між  бенефіціаром (департаментом ЖКГ) та партнером (м. Ковала, Греція).

-        надана дотація житлово-комунальному господарству в сумі 5,5 млн. грн., за рахунок якої  вивезено 856 куб.м  рідких відходів з території   Заводського та Центрального районів, погашено кредиторську заборгованість  за 2014 рік, виконано роботи по дератизації та дезінсекції житлового фонду, надано дотацію на покриття витрат, пов’язаних з постачанням  питної води у В.Коренисі та  дотацію на покриття збитків комунальним підприємствам;

-        на оплату послуг з благоустрою міста – 165,4 млн. грн. (утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, проведення озеленення міста, прибирання парків та скверів,  утримання та прибирання  мостів та переправ, утримання МАФ, кладовищ, технічних засобів регулювання дорожнього руху;  поточний ремонт тротуарів, прибирання магістральних вулиць міста, капітальний ремонт зупиночних павільйонів, майданчиків під сміття, придбання зупинок громадського транспорту, газонокосарок, мотокос та іншої техніки, тощо; 

-       9,7 млн. грн. витрачено на  впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії;

-       на капітальний ремонт житлового фонду витрачено 31,3  млн. грн., за рахунок яких відремонтовано 62619,48 кв.м покрівель,  виконано післяекспертний ремонт та модернізацію 126 шт. ліфтів, роботи по ремонту  внутрішньобудинкових мереж та інші загальнобудівельні капітальні роботи;

-       2,7 млн. грн. витрачено на капітальний ремонт житлового фонду  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які  використані на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік та на  ремонт  внутрішньобудинкових мереж та інших загальнобудівельних  робіт  житлового фонду ОСББ;

-       на погашення заборгованості з різниці в тарифах перераховано 75,6 млн. грн. державної субвенції (МКП  «Миколаївводоканал» - 34,0 млн.грн.,  ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль"- 15,5 млн.грн.,  ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"- 26,1 млн.грн.);

-       на інші заходи у сфері житлово-комунального господарства направлено 5,0 млн.грн., які використано на: підбор трупів 732 тварин (собак та котів), знесення  120 об’єктів  самовільно встановлених  МАФ, оплачено  за транспортування 1914 трупів з місць подій до судово-медичної експертизи, на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та  тварин, надано фінансову підтримку комунальним підприємствам – 0,4 млн.грн.;

-          інші видатки  – 1,8 млн. грн.

За виконані роботи з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності міста оплачено 127,2 млн. грн., що в 4,5 разів більше ніж у минулому році.

Крім того, у звітному періоді було направлено на:

-       будівництво водопроводу в мікрорайоні Тернівка – 5,2 млн. грн., у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій) – 4,7 млн. грн.;

-             будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр. Соляні – 2,5 млн. грн.;

-              будівництво другої черги каналізаційної мережі в Залізничному селищі міста Миколаєва - 1,0 млн. грн.;

-              нове будівництво кладовища  по Херсонському шосе,112 – 0,6 млн. грн.;

-              будівництво дитячого спортивного майданчика в мікрорайоні Ялти  - 0,5 млн. грн.;

-              будівництво трансформаторної підстанції для розвитку електромережі у новозабудові мкр.Балабанівка  -  0,2 млн. грн.;

-             будівництво світлофорних об'єктів по вул.Нікольська  ріг вул.М.Морської, по вул.В.Морська ріг вул.Артилерійській, по вул.Нікольська ріг вул.Московської, по вул.Спаська - вул.Садова - вул. 68Десантників, вул.В.Морська -вул.Дзержинського, вул.Скороходова - вул.Садова – 1,6 млн. грн.;

-            придбання житла воїнам-інтернаціоналістам - 0,6 млн. грн.;

-              реконструкцію скверу "Пролетарський" та  будівництво молодіжно- спортивного майданчика у даному сквері -  4,6 млн. грн.;

-              реконструкцію житлового будинку по вул.Айвазовського, 3, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 3,4 млн. грн.;

-             благоустрій території для створення містечка спорту "Корабельний" в районі спортивного комплексу "Водолій" – 1,5 млн. грн.;

-             реконструкцію та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин – 1,0 млн. грн.;

-             оновлення генерального плану міста Миколаєва – 1,0 млн. грн.;

-             ліквідацію підтоплення Широкої Балки, будівництво дренажного колектору – 0,4 млн. грн.;

-             розробку схем та проектних рішень масового застосування – 1,9 млн. грн.    

(розробка проекту забудови частини та оновлення проекту існуючої  індивідуальної забудови частини мікрорайону Балабанівка – 0,5 млн. грн.; оновлення Плану зонування м. Миколаєва – 0,2 млн. грн.; детальні плани: намивної території;  території мікрорайону Північний; мікрорайону Богоявленський у Корабельному районі;  території, обмеженої вулицями: Лазурною, 60 років СРСР, Генерала Карпенка, Нікольською, В.Морською та береговою лінією р.П.Буг – 0,9 млн. грн.;    розробка проектів інших забудов – 0,3 млн. грн.);

-            будівництво та реконструкцію нових об’єктів – 0,2 млн. грн.

У 7 разів збільшено порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг внесків до статутних капіталів комунальних підприємств міста – всього направлено 46,1 млн. грн., з них:

-                        КП ММР "Миколаївелектротранс" – 43,1 млн. грн. (придбання рухомого складу)

-                        КП  "ЕЛУ автодоріг" – 1,6 млн. грн.;

-                        КП ММР "Центр захисту тварин" - 0,5 млн. грн.;

-                        КП "ТРК"Март" – 0,4 млн. грн.;

-                        КП ММР ПДЗОВ  "Дельфін" – 0,3 млн. грн.;

-                        МКП"Миколаївводоканал" – 0,2 млн. грн.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 9 МІСЯЦІВ 2015 РОКУ

 

       Дохідна частина бюджету.  До   міського бюджету міста Миколаєва за січень-вересень 2015 року   надійшло доходів в сумі 1743,3 млн.грн., з них до загального фонду -  1683,0 млн.грн. та до спеціального фонду – 60,3 млн.грн.

 

           Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень   в сумі  808,7 млн.грн. та трансфертів з державного і обласного бюджетів   в сумі  874,3 млн.грн., що більше показників звітного періоду минулого року відповідно на 224,6 млн.грн. та  326,9 млн.грн.

           Основним джерелом податкових та неподаткових  надходжень загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає  30%  доходів загального фонду. За звітний період  поточного року  обсяг вказаного платежу склав 454,1 млн.грн., що на  9,1 млн.грн. (2%) менше  в порівнянні з відповідним періодом минулого року,  з них за рахунок зростання доходів фізичних осіб обсяги податку збільшилися на 104,4 млн.грн., у той час як зміни бюджетного законодавства щодо розміру відрахувань до місцевих бюджетів зменшили надходження на 113,5 млн.грн.

 

         Другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду є плата за землю, яка складає 7,9% доходів загального фонду. Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 133,7 млн.грн.  зріс в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 29,9 млн.грн. (28,8%). На 5,7% ( 95,5 млн.грн.) загальний фонд наповнений за рахунок надходжень єдиного податку, обсяги якого збільшилися в порівнянні з показником за  січень- вересень 2014 року на 16,2 млн.грн (20,4%).

          74,5% доходів спеціального фонду міського бюджету складають  власні надходження бюджетних установ, обсяг яких за звітний період поточного року склав  44,9 млн.грн., що на 15,6 млн.грн. ( 53,2%) більше, ніж за відповідний період минулого року.                                                                                                                                                    Виконання дохідної частини бюджету міста у поточному році дозволило забезпечити своєчасне проведення витрат з бюджету.

Так, виконання видаткової частини бюджету міста склало  1559,8 млн. грн. (+360,9 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2014 року), у тому числі загальний фонд - 1315,1 млн. грн. (+210,7 млн. грн.) та спеціальний фонд - 244,7 млн. грн. (+150,2 млн. грн.), з них:

-          587,6 млн. грн. (37,7 % від загального обсягу видатків) направлено на виплату  заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ. Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ці видатки збільшились на 9,7%;

-          20,8 млн. грн. (1,3%) -  на придбання медикаментів бюджетними установами. У звітному періоді на проведення зазначених видатків направлено в 1,5 р. більше, ніж у січні-вересні 2014 року;

-          31,6 млн. грн.  (2,0 %) - на придбання продуктів харчування бюджетним установам;

-          76,4 млн. грн.  (4,9%) - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року ці витрати збільшились у 1,5 рази;

      -     406,9 млн. грн. (26,1%) направлено на  поточні трансферти населенню, у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету: 

-       на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 301,9 млн. грн.;

-       на надання пільг та житлових субсидій -  71,0 млн. грн.;

-       компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному, водному, залізничному та електротранспорті – 18,2 млн. грн.;

-       на виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 1,6 млн. грн.;

-                 13,8 млн. грн. (0,9%) перераховано до державного бюджету у вигляді реверсної дотації згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2015 рік»;

-       18,8 млн. грн. (1,2%) - перераховано субвенцію  бюджету Жовтневого району  на виконання делегованих державою повноважень у галузі забезпечення вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного району м.Миколаєва в 2015 році;

-       197,2 млн. грн. (12,6%) склали капітальні видатки;

-       206,7 млн. грн. (13,3%) направлено на інші статті видатків.   

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво житла на суму 13,1 млн. грн. Повернуто кредитів до бюджету  0,9 млн. грн.

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають видатки на соціально-культурну сферу – 74,8 %, або 1167,4 млн. грн. (на 152,9 млн. грн., або на 15,1 % більше аналогічного періоду минулого року), з них на галузі:

-          освіту – 409,9 млн. грн.;

-          охорону здоров’я (з субвенцією бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 270,6 млн. грн.:

-          соціальний захист та соціальне забезпечення – 396,9 млн. грн.;

-          культуру і мистецтво – 59,5 млн. грн.;

-          фізичну культуру i спорт – 30,5 млн. грн.

На капітальні видатки об’єктів соціально-культурної сфери направлено 50,0 млн. грн.: 

ü установам та закладам, підпорядкованим управлінню освіти – 24,3 млн. грн., у т.ч. :

 • придбано обладнання  на суму  2,7 млн. грн., з них:

-          комп’ютерна техніка на суму 1,2 млн. грн. (ДНЗ №№ 53,87,23,48,94,111,125, 128,148,  ЗОШ №№ 3,4,6,7,10,11,14, 19,22,29,30,32,43,47,53,54,60,15,24,40,42, 43, 52, 57, 59, академії дитячої творчості, гімназії № 2, юридичному ліцею, муніципальному колегіуму, гімназії №41, гімназії №3, ЦБ управління освіти, Будинку вчителя, науково–педагогічній бібліотеці);

-           кухонні меблі та устаткування – 0,3 млн. грн. (ДНЗ №№ 5,10,17,65,71, 121,127,142,94,67,23,29,49,50,64,65,68,70,72,77,82,101,117,131,134,140,148);

-           побутова техніка - 0,4 млн. грн. (ДНЗ №№ 2,37,48,111,125,132,142,  10,66,77,147,148,23,53,65,94,101,118, в ЗОШ №№ 7,13,14,19,21,32,35,43,47,53, 22,24,40,42, академії дитячої творчості, гімназії № 4, ЦБ управління освіти);

-           теле, - відеоапаратура – 0,2 млн. грн. (ДНЗ №№ 5,49,52,60,78,92,118,125, ЗОШ №№ 11,12,15,23,28,37,40,42,43,45,53,57,59, гімназії № 3 та № 2, академії дитячої творчості);

-           оргтехніка та меблі – 0,2 млн. грн. (ДНЗ №№ 20,57, ЗОШ №№ 17,18,47,14,15,22,29,56, академії дитячої творчості, гімназії № 41, муніципальному колегіуму, ВСШ № 1, БТДЮ Заводського району, ДЦ Корабельного району);

-           поповнено бібліотечні фонди та  придбана література - 0,2 млн. грн. (ЗОШ №№ 23,4,34,39,47,48,1,4,6,13,14,15,17,19,22,26,27,42,43,46,51,56,59,64, гімназії № 4, економічному ліцею № 1, першій українській гімназії);

-           інше обладнання - на  0,2 млн. грн.

 • виконані капітальні ремонти будівель, покрівель, приміщень та  виготовлена проектно-кошторисна документація  на суму 17,1 млн. грн., з них:

-          будівель  на 4,8 млн. грн. (у ДНЗ №№ 131, 132, 128, 117, ЗОШ № 12, 25, 36, економічному ліцеї № 1);

-          покрівель на 5,2 млн. грн. (у ДНЗ №№ 130, 139, 133, 134, 2, 68, 103, ЗОШ №№ 6, 28, 46, 44, 64, 61, 1, 16, 32, 33, 37, муніципальному колегіуму);

-           приміщень  на 2,5 млн. грн. (у ДНЗ №№  99, 142, 79, 83, ЗОШ № 13, 27);

-           огорожі – 0,7 млн. грн. (у ЗОШ № 17, 26);

-           системи опалення – 0,2 млн. грн. (ЗОШ № 54);

-           спортивного майданчику – 1,7 млн. грн. (у ЗОШ № 18, 45, муніципальному колегіумі);

-           вимощення об'єкту (академії дитячої творчості)  та пожежних сходів (економічному ліцею № 2) – 0,1 млн. грн.;

-           капітальний ремонт на 1,9 млн. грн. в ДНЗ № 112.

 • на будівництво, реставрацію, реконструкцію, технічне переоснащення, проектні роботи закладів освіти – 4,5 млн. грн., з них ДНЗ у мкр. Північний, спортивної зали Економічного ліцею №1, котельних ЗОШ №45 та ЗОШ №48, покрівель Муніципального колегіуму (філія) по вул.Потьомкінській, 147-А, ДНЗ №67, ЗОШ №53, ЗОШ №20, ДНЗ №60,  ДНЗ №115, ЗОШ №№ 54,64, 40, будівлі ДНЗ №138, першої української гімназії, системи керування опаленням теплового пункту ЗОШ №№ 1, 52, 53;

ü закладам, підпорядкованих управлінню  охорони здоров’я – 13,9 млн. грн., у т.ч.:

 • придбано обладнання  на суму  5,2 млн. грн., з них:

-          медичне обладнання та хірургічний інструментарій,  меблі на 2,7 млн. грн. (МЛ №1, МЛ №3, МЛ №4, ЛШМД, ДЛ №2, ПБ №1, ДП №3, ЦПМСД №6, ЦПМСД №2, ЦПМСД №5, ПБ № 3);

-          комплекс рентгенівський діагностичний "INDIascan-01" – 1,3 млн. грн. (ЦПМСД №2);

-          комп’ютерна, побутова техніка та обладнання для харчоблоку – 0,3 млн. грн. (МЛ №1, ДП №4, ДП №3, ЦПМСД №2, ЦПМСД №4, ЦПМСД №5, МЛ № 4, ДЛ № 2);

-          за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та благодійних внесків, грантів та дарунків, придбано медичне обладнання та хірургічний інструментарій, меблі,  комп’ютерна техніка лікувальним закладам міста на суму 0,9 млн. грн.;

 • виконані капітальні ремонти  на загальну суму 6,5 млн. грн.,з них:

-          захисної споруди та терапевтичного корпусу МЛ №1; насосної станції МЛ №3; харчоблоку, даху  та будівель МЛ №1, МЛ №3, МЛ №4, ЛШМД, ДЛ №2 – 2,5 млн. грн.;

-           даху та приміщень пологових будинків – 1,4 млн. грн. (ПБ №1, ПБ №2, ПБ №3);

-           відділення "Клініки, дружньої до молоді" ДП № 4 – 0,5 млн. грн.;

-           покрівлі міського протитуберкульозного диспансеру – 0,5 млн. грн.;

-           приміщень сімейної амбулаторії по вул. Нікольська 4б/1, 4б/2, 4б/3, 4б/4 – 1,0 млн. грн. (ЦПМСД №6);

-          приміщень сімейної амбулаторії №3, заміна електричного котла в сімейній амбулаторії №1 – 0,5 млн. грн. (ЦПМСД №5);

-          виготовлена проектно-кошторисна документація по переходу на альтеративні види опалення ПБ № 2, на капітальний ремонт покрівлі ЦПМСД №3, на капітальний ремонт ПБ № 1 за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та благодійних внесків, грантів та дарунків – 0,1 млн. грн.

 •      на реконструкцію, проектні роботи закладам охорони здоров’я  – 2,2 млн. грн.,  з них:

-          існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки №4 по пров. Герцена,2, мережі електропостачання з установкою дизель - генераторної станції  для аварійного живлення корпусу лікарні швидкої медичної допомоги, приміщень по вул.Васляєва,37а для розміщення амбулаторії, існуючої будівлі під розміщення травматологічного пункту МЛШМД, наявних  приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №1 по пров. Кобера,15-а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування рентгенкабінету, приміщень ЦПМСД №6 під квартири для медичних працівників по вул. Крилова,17, мереж електропостачання приміщень пологового будинку №3 по вул.Київській,3 з установкою дизель-генератора,  сімейної амбулаторії  №4 ЦПМСД № 2 по вул. 11 Поздовжня,45;

ü  закладам, підпорядкованим управлінню  культури та охорони культурної спадщини  – 6,7 млн. грн., у т.ч.:

 • придбано обладнання  на суму  2,1 млн. грн., з них:

-          періодичних видань, поповнено бібліотечних фондів, придбано комп'ютерної техніки, телевізор та меблів на суму  – 0,7 млн. грн. (ЦБС для дорослих імені Кропивницького (21 філія), ЦБС для дітей імені Ш. Кобера та В. Хоменка (10 філій));

-          костюмів, сценічного обладнання, проектору та проекційного екрану, кондиціонерів, комп’ютерного обладнання та звукопідсилювальної апаратури – 1,2 млн. грн. (концертна зала ММПК «Молодіжний», Великокорениський будинок культури);

-          інше обладнання – 0,2 млн. грн. (ДМШ№5, ДМШ №2, ЦБ, Міський методичний центр, КП ММР Миколаївські парки,  КУ Миколаївський зоопарк).

 • виконані капітальні ремонти  на загальну суму 4,3 млн. грн.,, з них:

-          слоновника - бегемотника та будівлі "Ведмежатник" КУ Миколаївський зоопарк на 1,9 млн. грн.;

-          санітарно - технічних приміщень,  концертної та  глядачевої зали у ММПК «Молодіжний», Великокорениського будинку культури – 1,3 млн. грн.;

-          приміщень, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 1,1 млн. грн. (ЦБС для дорослих імені Кропивницького (21 філія), ЦБС для дітей імені Ш.Кобера та В.Хоменка (10 філій));

 • на реконструкцію – 0,3 млн. грн., з них планетарію ДМ "Казка" – 0,2 млн. грн.

ü закладам, підпорядкованим управлінню  фізичної культури і спорту  – 3,6  млн. грн., у т. ч.:

 • придбано обладнання,  з них: спортінвентар, кондиціонери, обладнання для котельної, байдарка, футбольні ворота на суму  0,9 млн. грн. (МСДЮСШОР з фехтування, СДЮШОР №4, ШВСМ, ДЮСШ № 2, КУ "Центральний міський стадіон");
 • виконані капітальні ремонти  на загальну суму 1,8 млн. грн.,з них: покрівель, фасадів, спортзалів, яхт-клубу, велобази, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза у ШВСМ, КУ "Центральний міський стадіон, ДЮСШ №№ 2 та7, СДЮШОР №№ 4 та 6,  СДЮШОР з веслування та велоспорту, централізованій бухгалтерії.
 • на будівництво, реставрацію, реконструкцію та проектні роботи установ  та закладів управління  фізичної культури і спорту  – 0,9 млн. грн.,  у т.ч. елінгу №1 ДЮСШ №2, адміністративної будівлі та центрального футбольного поля №1 Центрального міського стадіону, приміщень ДЮСШ №3, трансформаторної підстанції для електропостачання Центрального міського  стадіону, фасаду і даху будівлі Миколаївської СДЮСШОР з фехтування;

ü закладам, підпорядкованим департаменту праці та соціального захисту населення   – 1,5 млн. грн., у т. ч.:

 • придбано обладнання, у т.ч. комп’ютерна та побутова техніка  на суму  0,1 млн. грн. міському територіальному центру соціального обслуговування  та  центру реінтеграції бездомних громадян;
 • капітальні ремонти, виготовлення проектно-кошторисної документації на загальну суму 0,2 млн. грн. (житла інвалідів ВВВ, приміщень міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, системи опалення та покрівлі міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів);
 • на реконструкцію будівлі по вул. Миколаївській, 26 для розміщення управління соціальних виплат і компенсацій Ленінського району та  проектні роботи та експертиза  житлового корпусу з прибудовою веранди у міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів - 1,2 млн. грн.

Витрати житлово-комунального господарства у звітному періоді збільшилися  в 2 р.  порівняно з відповідним періодом минулого року та склали  167,5 млн. грн., у т.ч.:

-                на утримання об’єктів житлово-експлуатаційного господарства – 15,6 млн. грн., які використано на поточний ремонт  житлового фонду, експертне обстеження ліфтів та житлового фонду спеціальними проектними організаціями та забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду – 13,5 млн. грн., на виготовлення  проектів,  придбання елементів та облаштування 18  дитячих  та спортивних майданчиків у дворах житлових будинків згідно міської цільової програми “Миколаївський двір” та іншого обладнання для обслуговування житлового фонду – 2,1 млн. грн.;

-                надана дотація житлово-комунальному господарству в сумі 4,6 млн. грн., за рахунок яких  вивезено 2637,2 куб.м  рідких відходів з території   Заводського та Центрального районів, виконано роботи по дератизації та дезінсекції житлового фонду, надано дотацію на покриття витрат, пов’язаних з постачанням  питної води у В.Коренисі, та  дотацію на покриття збитків комунальним підприємствам;

-                      на оплату послуг з благоустрою міста – 114,5 млн. грн. (утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, проведення озеленення міста, прибирання парків та скверів,  утримання та прибирання  мостів та переправ, утримання МАФ, кладовищ, технічних засобів регулювання дорожнього руху;  поточний ремонт тротуарів, прибирання магістральних вулиць міста, капітальний ремонт зупиночних павільйонів, майданчиків під сміття, придбання зупинок громадського транспорту, газонокосарок, мотокос та іншої техніки, тощо; 

-                        1,7 млн. грн. витрачено на  впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії;

-                        на капітальний ремонт житлового фонду витрачено 15,8 млн. грн., за рахунок яких відремонтовано 38138,77 кв.м покрівель,  виконано післяекспертний ремонт та модернізацію 67 шт. ліфтів, роботи по ремонту  внутрішньобудинкових мереж та інші загальнобудівельні капітальні роботи ;

-                       10,8 млн. грн. перераховано на погашення заборгованості з різниці в тарифах МКП «Миколаївводоканал»;

-        інші видатки  – 4,5 млн. грн.

За виконані роботи з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності міста оплачено 80,4 млн. грн., що в 4,8 разів більше аналогічного періоду минулого року.

Крім того, у звітному періоді було направлено на:

-                        реконструкцію скверу "Пролетарський" та на будівництво молодіжно- спортивного майданчика у даному сквері -  4,3 млн. грн.;

-                       реконструкцію та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин – 1,0 млн. грн.;

-                       нове будівництво кладовища  по Херсонському шосе, 112 – 0,6 млн. грн.;

-                       будівництво другої черги каналізаційної мережі в Залізничному селищі міста Миколаєва – 0,5 млн. грн.;

-                       реконструкцію житлового будинку по вул.Айвазовського, 3, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 1,5 млн. грн.;

-                       розробку схем та проектних рішень масового застосування – 1,2 млн. грн.

Майже в 10 разів збільшено порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг внесків до статутних капіталів комунальних підприємств міста – всього направлено 26,7 млн. грн., з них;

-                        КП ММР "Миколаївелектротранс" – 25,5 млн. грн. (придбання рухомого складу)

-                        КП ММР "Центр захисту тварин" - 0,5 млн. грн.;

-                        КП "ТРК"Март" – 0,4 млн. грн.;

-                        КП ММР ПДЗОВ  "Дельфін" – 0,3 млн. грн.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ

 

Дохідна частина бюджету. Плановий обсяг доходів міського бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) виконаний на 104,1%. Понад план отримано 43,5 млн. грн., у тому числі по загальному фонду – 41,4 млн. грн. та по спеціальному фонду – 2,1 млн. грн.

45,5% надходжень доходів загального фонду бюджету міста становлять податки і збори та неподаткові надходження, виконання планових обсягів по яких склало 109,1% (+ 41,7 млн. грн.).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг податкових та неподаткових надходжень загального фонду зріс на 32,3% (+122,3 млн. грн.), в основному, за рахунок внесених змін до Бюджетного кодексу України щодо структури доходів місцевих бюджетів (віднесення до доходів загального фонду місцевих бюджетів плати за надання інших адміністративних послуг, екологічного податку, державного мита, єдиного податку) та введення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Поряд з цим, в результаті структурних змін на 86,3 млн. грн. зменшився обсяг податкових та неподаткових надходжень спеціального фонду порівняно з відповідним періодом 2014 року.

Виконання видаткової частини бюджету міста склало 980,8 млн. грн. (+168,5 млн. грн. порівняно з 1 півріччям 2014 року), у тому числі загальний фонд 893,8 млн. грн. (+124,9 млн. грн.) та спеціальний фонд 87,0 млн. грн. (+43,6 млн. грн.), або 41,2% відносно уточненого річного плану (по загальному фонду 45,9% та спеціальному фонду 20,0%).

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають видатки на соціально-культурну сферу – 82,3%, або 807,0 млн. грн. (на 95,0 млн. грн., або на 13,3% більше аналогічного періоду минулого року), з них на освіту – 296,5 млн. грн., охорону здоров’я (з субвенцією бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення Корабельного району) – 176,5 млн. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 274,2 млн. грн., культуру і мистецтво – 40,6 млн. грн., фізичну культуру i спорт – 19,2 млн. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ направлено 417,6 млн. грн. (42,6% від загального обсягу видатків); медикаменти, перев’язувальні матеріали та продукти харчування – 35,0 млн. грн. (3,6%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 60,8 млн. грн. (6,2%), субвенцію бюджету Жовтневого району – 12,6 млн. грн. (1,3%), поточні трансферти населенню – 282,1 млн. грн. (28,8%), надано реверсну дотацію в сумі 9,2 млн. грн. (0,9%), обсяг капітальних видатків склав 63,3 млн. грн. (6,4%), інших видатків – 100,2 млн. грн. (10,2%).

Виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу здійснювалися за рахунок субвенції з державного бюджету своєчасно згідно фактичних нарахувань.

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво житла на суму 4,1 млн. грн. Повернуто кредитів до бюджету 0,5 млн. грн.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА  ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 РОКУ

 

Дохідна частина бюджету.  Планові показники дохідної частини міського бюджету  (без власних надходжень бюджетних установ)  виконані на 104,5%. Понад план отримано 21,8 млн. грн.,  у тому числі по загальному фонду - 21,0 млн. грн. та по спеціальному фонду – 0,8 млн. грн.

46% надходжень доходів  загального фонду бюджету міста становлять податки і збори та неподаткові надходження, виконання планових показників по яких склало 117,0%  (+33,6 млн. грн.).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг податкових та неподаткових  надходжень  загального фонду зріс на  30,1%  (+53,6 млн. грн.), в основному,  за рахунок внесених змін до Бюджетного   кодексу  України щодо структури доходів місцевих бюджетів (віднесення до доходів загального фонду місцевих бюджетів плати за надання інших адміністративних послуг, екологічного податку, державного мита, єдиного податку) та  введення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Поряд з цим, в результаті структурних змін на 29,5 млн. грн. зменшився обсяг податкових та неподаткових  надходжень  спеціального фонду  порівняно з 2014 роком.   

Виконання видаткової частини бюджету міста склало  413,5 млн. грн. (+40,7 млн. грн. порівняно з 1 кварталом 2014 року) , у т.ч. загальний фонд 385,7 млн. грн. (+21,1 млн. грн.) та спеціальний фонд 27,8 млн. грн. (+19,6 млн. грн.) , або 18,9 % відносно уточненого річного плану, у тому числі по загальному фонду 20,2% та спеціальному фонду 10,0%. 

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають видатки на соціально-культурну сферу - 84,8%, або 350,6 млн. грн. (на 10,3 млн. грн., або на 3% більше аналогічного періоду минулого року), з них на освіту – 119,3 млн. грн., охорону здоров’я (з субвенцією бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 81,2 млн. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 124,4 млн. грн., культуру і мистецтво – 17,2 млн. грн., фізичну культуру i спорт – 8,5 млн. грн.        

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 174,5 млн. грн. (42,2% від загального обсягу видатків); медикаменти, перев’язувальні матеріали та  продукти харчування – 12,7 млн. грн. (3,0%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 34,2 млн. грн. (8,3%),  субвенцію бюджету Жовтневого району –  11,0 млн. грн. (2,7%),  поточні трансферти населенню – 126,5 млн. грн. (30,6%), обсяг капітальних видатків склав 16,5 млн. грн. (4,0%), інших видатків – 38,1 млн. грн. (9,2%).

Виплати допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу здійснювалися за рахунок субвенції з державного бюджету своєчасно згідно фактичних нарахувань.

З початку року надано пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво житла на суму 1,4 млн. грн., повернуто кредитів до бюджету  на суму 0,3 млн. грн.

 


 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА ЗА 2014 РІК

 

Дохідна частина бюджету.  Планові показники дохідної частини міського бюджету міста  за  2014 рік виконані на 101,7%  (+30,1 млн. грн..),   у т.ч виконання пану доходів загального фонду склало 100,7% (+10,6 млн.грн) та спеціального фонду –106,6%  (+19,5 млн .грн).

52,4 % надходжень до загального фонду бюджету міста становлять податки і збори та неподаткові надходження, виконання планових показників по яких склало 103,8%  (+29,8 млн. грн.), з них по закріплених доходах – 104,1%  (+ 25,6 млн. грн). та по власних доходах -  102,7% (+ 4,2 млн. грн.).

Порівняно з 2013 роком обсяг податкових та неподаткових  надходжень  загального фонду зріс на  7,3%  (+54,9 млн. грн.)  за рахунок  зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб ( 9%) в результаті зростання середньої заробітної плати найманих працівників підприємств і організацій  міста та збільшення надходжень  податку з грошового забезпечення військовослужбовців майже в 1,9 разів.

Порівняно з 2013 роком обсяг податкових та неподаткових  надходжень  спеціального фонду зріс на  2,9%  (+3,6 млн.грн) за рахунок зростання  надходжень єдиного податку  на 19,7% (+18,4 млн. грн..) та зменшення надходжень від продажу земель та відчуження майна відповідно  в 7 разів  (-16,7 млн.грн)  та 43% (- 2,0 млн. грн.).   

Виконання видаткової частини бюджету міста склало  1763,9 млн. грн., у т.ч. загальний фонд 1512,3 млн. грн. та спеціальний фонд 251,6 млн. грн., або 93,4 % відносно уточненого плану, у т.ч. по загальному фонду 97,0 % та спеціальному фонду 76,5 %. 

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті, як і в попередні роки, займають видатки на соціально-культурну сферу (освіти, охорони здоров’я  (з субвенцією районному бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення, яке мешкає в Корабельному районі  м. Миколаєва), соціального захисту та соціального забезпечення, культури і мистецтва, фізичної культури i спорту) -  78,8 %, або 1333,1 млн. грн.

Заробітна плата в 2014 році працівникам бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету, виплачувалася своєчасно та в повному обсязі. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 660,8 млн. грн. (37,5 % від загального обсягу видатків); медикаменти, перев’язувальні матеріали та  продукти харчування – 59,2 млн. грн. (3,4%)., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 87,8 млн. грн.,  5,0%),  субвенцію бюджету Жовтневого району –  28,3 млн. грн. (1,6%),  поточні трансферти населенню – 501,6 млн. грн. (28,4%).

Виплати допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дитям-інвалідам з дитинства, дитям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям здійснювалися за рахунок субвенції з державного бюджету своєчасно згідно фактичних нарахувань.

У 2014 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради з міського бюджету було направлено 3,2 млн. грн.,  у тому числі закладам: освіти – 1,1 млн. грн., охорони здоров’я – 0,4 млн. грн., соціального захисту населення  - 0,3 млн. грн.,., фізичної культури і спорту – 0,1 млн. грн., на надання допомоги постраждалим від вибуху в будинку за адресою: вул. Лазурна, 40 (оплату проживання, харчування, грошову допомогу) – 0,8 млн. грн., на видатки житлово-комунального господарства  – 0,5 млн. грн

У 2014 році на роботи з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Миколаєві використано коштів на загальну суму 28,5 млн.грн., у тому числі:

-  за рахунок коштів міського бюджету на зимове утримання доріг та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнього руху – 2,6 млн.грн.;

-  за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів 25,9 млн.грн. (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі  та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху – 8,7 млн.грн., капремонт вулично-дорожньої мережі – 17,2 млн.грн.).

  За рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища освоєно 1,4 млн. грн.

На фінансування капітальних видатків по об’єктах соціально-культурної сфери за рахунок коштів бюджету розвитку направлено 20,4 млн. грн.  За ці кошти придбано обладнання на загальну суму 5,5 млн. грн.., виконано капітальних ремонтів на загальну суму  14,9 млн. грн., з них:

- у закладах освіти придбано обладнання на 1,0 млн. грн. та направлено на покращення матеріально технічної бази установ освіти, проведено капітальні ремонти ДНЗ №№ 99, 130, 128, 132, 133, 134, 139, 143 (та відновлено діяльність цього закладу),  ЗОШ №№ 1, 6, 19, 27, 25,  28, 30, 56, 61, 64, Академії дитячої та юнацької творчості - на загальну суму 9,1 млн. грн., в тому числі виконані проектно-вишукувальні роботи та експертиза по капітальному ремонту.

у закладах охорони здоров’я  придбано медичне обладнання на загальну суму 2,7 млн.грн., а саме:  операційний мікроскоп та ендоскоп для хірургічного відділення ЛШМД;  обладнання – для МЛ № 1,3, придбано обладнання для ДЛ № 2, ПБ № 1,2,3, ДП № 4,  центрів первинної медико-санітарної допомоги, меблів для центрів первинної медико-санітарної допомоги (для сімейних амбулаторій по вул. Васляєва,37, вул. Чкалова,78, вул. Дзержинського,51б/1); проведено капітальні ремонти загальним обсягом 3,6 млн. грн.: реанімаційного блоку інфарктного відділення МЛ №1, ЛШМД,   ДЛ № 2, МЛ № 4, ПБ №3, капремонт теплотраси ДП №4, виготовлення робочого проекту на капремонт покрівлі протитуберкульозного диспансеру, центрів первинної медико-санітарної допомоги  (капремонт приміщень сімейних амбулаторій по вул.Нікольська,4б/1, 4б/2, 4б/3, 4б/4 ЦПМСД №6, виготовлення проекту на частину капремонту покрівлі ЦПМСД №3);

- у закладах культури на поповнення бібліотечних фондів, придбання сценічного та іншого обладнання – 1,0 млн.грн,,  для проведення капітального ремонту – 0,9 млн. грн. (приміщень будівлі ММПК «Молодіжний», фасаду ДШМ№2, покрівлі амфітеатру БУ ММР КІК ДМ «Казка», виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту Великокорениського будинку культури);

- в установах фізичної культури і спорту на придбання спортивного обладнання    (човнів, тренажерів, спортивного інвентарю, велосипедів) – 0,7 млн. грн., для проведення капітального ремонту – 0,4 млн. грн. (покрівлі легкоатлетичного манежу та адмінбудівлі КУ ЦМС, виготовлення експертно-кошторисної документації);

- у закладах соціального захисту населення для проведення капітального ремонту – 0,9 млн. грн. (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за проведений капітальний ремонт житлових приміщень для інвалідів ВВВ, приміщення міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді; мережі електроосвітлення в міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів), для придбання обладнання – 0,1 млн. грн. (міському центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів).

На 5,6 млн. грн. виконано капітальних ремонтів житлового фонду комунальної власності та житлового фонду ОСББ (відремонтовано покрівлі в житлових будинках, здійснено експертний та післяекспертний ремонт ліфтів, ремонт внутрішньобудинкових мереж та ін.).

За рахунок коштів бюджету розвитку (капітальні видатки) по благоустрою міста освоєно 8,0 млн. грн., у тому числі:

- придбано обладнання, спецтехніки для благоустрою міста – 2,2 млн.грн.;

- роботи по капремонту вулично-дорожньої мережі – 4,9 млн. грн.;

- інші видатки – 0,9 млн.грн.

На будівництво та реконструкцію об’єктів бюджету розвитку використано 9,2 млн. грн., у тому числі по об’єктах:

-       реконструкцію покрівель дошкільних навчальних закладів – 0,7 млн. грн. (ДНЗ №60 – 0,4 млн.грн.; ДНЗ №115 – 0,3 млн.грн.)

-       реконструкцію покрівель загальноосвітніх шкіл – 0,6 млн. грн. (ЗОШ №53 – 0,5 млн. грн.; ЗОШ №20 – 0,1 млн. грн.);

-        виконано проектні роботи по будівництву ДНЗ у мкр. Північний – 0,2 млн.грн.;

-       прибудову будівлі до пологового будинку №1 – 0,2 млн. грн.;

-       виконано роботи по реконструкції та будівництву на території Центрального міського стадіону на загальну суму 0,7 млн.грн.;

-       реконструкцію елінгу №1 ДЮСШ №2 – 0,3 млн. грн.;

-       частково виконано реконструкцію будівлі для розміщення управління соціальних виплат Ленінського району на суму 0,4 млн.грн.

-       на ліквідацію підтоплення Широкої Балки (будівництво дренажного колектору) направлено 1,0 млн.грн.

-       закінчено реконструкцію колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул. Комінтерна,36 - освоєно 1,2 млн. грн.;

-       погашено кредиторську заборгованість 2013 року на суму 3,8 млн.грн. (придбання приміщення для розміщення сімейної амбулаторії по вул. Дзержинського – 1,3 млн.грн., створення містечка спорту в Корабельному районі - 1,0 млн.грн., будівництво водопроводу у мкр.Богоявленське – 0,3 млн.грн. та інші);

-       інші об’єкти – 0,1 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету здійснено внесків до статутних капіталів підприємств комунальної власності загальним обсягом 6,4 млн. грн., у тому числі:

-       КП ММР «Миколаївелектротранс» - 4,0 млн.грн.;

-       КП ТРК «Март» - 0,5 млн.грн.;

-       КП ММР ПДЗОВ «Дельфін» - 0,4 млн.грн.;

-       відповідно до прийнятих у 2013 році рішень погашена заборгованість на загальну суму 1,5 млн.грн. (КП ММР «Миколаївелектротранс», КП «Миколаївкомунтранс», КП ММР «Центр захисту тварин»). 

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла на суму 8,7 млн.грн. (по загальному фонду – 8,6 млн. грн., спеціальному – 0,1 млн. грн.). Повернуто кредитів до бюджету  0,7 млн. грн.

 

Інформація про виконання міського бюджету міста  Миколаєва за 9 місяців 2014 рік

Інформація про виконання міського бюджету міста  Миколаєва за 1 півріччя 2014 рік

Інформація про виконання міського бюджету міста  Миколаєва за 1 квартал 2014 рік

 


 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА ЗА 2013 РІК

 

           Дохідна частина бюджету. До міського бюджету міста Миколаєва за 2013 рік надійшло доходів в сумі 1574,8 млн.грн., з них до загального фонду -  1385,9 млн.грн. та до спеціального фонду – 188,9млн.грн.

           Загальний фонд міського бюджету  наповнений за рахунок надходжень податків та зборів  в сумі 750,2 млн.грн., що більше показників 2012 року на 21,4 млн.грн.,  та трансфертів з державного і обласного бюджетів  в сумі  635,7 млн.грн.  зі зменшенням  проти відповідних показників 2012 року на 87,3 млн.грн.

           Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, який складає  42,7%  доходів загального фонду. За звітний рік обсяг вказаного платежу склав 591,9 млн.грн. та зріс в порівнянні з 2012 роком на 31,5 млн.грн. (5,6%). Другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду є плата за землю, яка складає 9,8% доходів загального фонду. Загальний обсяг надходжень платежів за землю – 136,6 млн. грн. зменшився в порівнянні  з 2013 роком  на 0,9 млн.грн.

        49,4% доходів спеціального фонду міського бюджету складають  надходження  єдиного податку. За звітний рік надійшло 93,4 млн.грн. вказаного платежу, що на 22,8 млн.грн або  на 32,2%  більше, ніж за 2012 рік.                                                                                                                                

          Питома вага власних надходжень бюджетних установ у загальному обсязі спеціального фонду складає 22,3%  та 42,1 млн.грн, що на 4,2 млн.грн (7,3%) менше надходжень 2012 року.                            

                              

Видаткова частини бюджету міста виконана на загальну суму 1565,3 млн. грн., у тому числі по загальному фонду - на 1419,4 млн. грн., по спеціальному фонду – на 145,9 млн. грн., або 92,9 % відносно уточненого плану (по загальному фонду 96,8 % та спеціальному фонду 66,4 %).

На фінансування установ та заходів соціально-культурної сфери(освіти, охорони здоров’я  (з субвенцією районному бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення, яке мешкає в Корабельному районі  м. Миколаєва), соціального захисту та соціального забезпечення, культури і мистецтва, фізичної культури i спорту)   спрямовано 1327,4 млн. грн. або 84,8 % від загального обсягу бюджету, у тому числі по загальному фонду 1270,5 млн. грн.  (89,5 %)  та  по спеціальному фонду  56,9 млн. грн. (39,0 %).      

В цілому по загальному та спеціальному фондах на заробітну плату з нарахуваннями направлено 704,2 млн. грн.; медикаменти, перев’язувальні матеріали та  продукти харчування – 57,1 млн. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 92,4 млн. грн.,  поточні трансферти органам влади інших рівнів (субвенція бюджету Жовтневого району) –  29,7  млн. грн.,  поточні трансферти населенню – 462,8 млн. грн.

На капітальні видатки спрямовано 95,0  млн. грн., що складає 6,1 % загального обсягу видатків, з них за рахунок:

- власних надходжень бюджетних установ направлено 4,5 млн. грн.;

- доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 90,5 млн. грн.

На інші статті видатків спрямовано 124,1 млн. грн.

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла на суму 1,6 млн.грн. (по загальному фонду – 1,3 млн. грн., спеціальному – 0,3 млн. грн.). Повернуто кредитів до бюджету  0,6 млн. грн.

 

Інформація про виконання міського бюджету міста  Миколаєва за 9 місяців 2013 рік

Інформація про виконання міського бюджету міста  Миколаєва за 1 півріччя 2013 рік

Інформація про виконання міського бюджету міста  Миколаєва за 1 квартал 2013 рік

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: