Мапа порталу

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про пайову участь замовників у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва

 

У відповідності з діючим законодавством Миколаївської міської радою продовжується робота по надходженню до бюджету міста коштів за рахунок пайової участі забудовників комерційних, промислових, житлових та інших об’єктів у м.Миколаєві.

Протягом 2015 року Миколаївською міською радою із замовниками, які мали намір щодо забудови земельної ділянки у м.Миколаєві, укладено 46 договорів про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на загальну суму 729893,30 грн.

До міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста замовниками сплачено у січні – вересні 2015 року 164992,44 грн. Зазначена робота постійно триває.


ОНОВЛЕНО 02.10.2015

 

З 12 березня 2011 року набрав чинності Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038 (далі – Закон №3038). Статтею 40 Закону №3038 встановлено, що замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Наводиться текст статті 40 Закону №3038.

 Стаття 40. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного
пункту


1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.
2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
3. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. {Частина третя статті 40 набирає чинності з 1 січня 2013 року - див. підпункт 3 пункту 1 розділу V "Прикінцеві положення" цього Закону}
4. До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва: 

1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
8) об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п), за рахунок коштів інвесторів;
9) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу); { Частину четверту статті 40 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N4570-VI ( 4570-17 ) від 22.03.2012}
10) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків. { Частину четверту статті 40 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N5018-VI ( 5018-17 ) від 21.06.2012}
5. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються
витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.
6. Встановлений органом місцевого самоврядування для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:
1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;
2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.
7. Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею, а також крім випадків, визначених частиною п'ятою статті 30 цього Закону.
8. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками.
У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним
договору про пайову участь. {Частину восьму статті 40 доповнено абзацом другим згідно із Законом N5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012}
9. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.
Істотними умовами договору є:
1) розмір пайової участі;
2) строк (графік) сплати пайової участі;
3) відповідальність сторін.
Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за
графіком, що визначається договором. {Абзац сьомий частини дев'ятої статті 40 набирає чинності з 1 січня 2013 року - див. підпункт 3 пункту 1 розділу V "Прикінцеві положення" цього Закону}
10. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту.

 

   У зв’язку з численними запитами учасників будівництва з проханням надати відповідні роз’яснення з питань застосування окремих норм Закону №3038 щодо регламентування питань пайової участі замовників будівництва у створені та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі – інфраструктури) населених пунктів Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі Мінрегіон України) листом від 22.07.2011 №23-11/6294/0/6-11 надано відповідні роз’яснення.

 Наводиться текст листа Мінрегіону України від 22.07.2011 №23-11/6294/0/6-11.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.07.2011 р. N 23-11/6294/0/6-11

Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам і організаціям (за списком)

 

 

 

 

 

Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів

З набранням чинності з 12 березня 2011 року Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 N3038 (далі - Закон N 3038) до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі - Мінрегіон України) надходять численні запити учасників будівництва з проханням надати відповідні роз'яснення з питань застосування окремих норм Закону N3038 щодо регламентування питань пайової участі замовників будівництва у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі - інфраструктура) населених пунктів у зв'язку з чим Мінрегіон України роз'яснює.

Щодо терміну набуття чинності норм статті 40 Закону N 3038 та встановлення вимог до замовника будівництва щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Згідно з нормами пункту 1 розділу V Прикінцевих положень Закону N3038 стаття 40 цього Закону набрала чинності одночасно з набранням чинності цим Законом, а саме - з 12 березня 2011 року, за виключенням норми, встановленої частиною третьою та абзацом сьомим частини дев'ятої статті 40, чинність якої настає 1 січня 2013 року.

Звертаємо увагу, що частиною третьою та абзацом сьомим частини дев'ятої статті 40 Закону N 3038 встановлено норму, згідно з якою замовник будівництва має перераховувати визначену для нього величину коштів пайової участі для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту у повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Тобто до 1 січня 2013 року замовник будівництва у порядку, визначеному органом місцевого самоврядування, мають право на відстрочення сплати коштів пайової участі на період після прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію, але не пізніше 01.01.2013, часу, коли набуває чинності інша законодавча норма.

Звертаємо увагу як органів місцевого самоврядування, так і замовників будівництва житлових об'єктів на те, що на сьогодні чинними є норма, встановлена частиною п'ятою статті 3 Закону України від 25.12.2008 N 800 "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", якою обумовлено порядок відстрочення сплати замовниками будівництва житлових об'єктів пайових внесків на розвиток інфраструктури населених пунктів. Положення зазначеної норми можуть бути враховані органами місцевого самоврядування під час розроблення ними відповідних порядків залучення коштів пайової участі для врегулювання питань щодо відстрочення сплати зазначених коштів.

Отже, органи місцевого самоврядування мають право на вимогу до замовника будівництва щодо пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту з моменту заявленняостаннім наміру щодо забудови відповідної земельної ділянки.

Орган місцевого самоврядування або його виконавчий орган, який наділений відповідними повноваженнями, відповідно до встановленого згідно з Законом N 3038 порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури відповідного населеного пункту, у своєму рішенні щодо надання замовнику будівництва містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, що перебуває у володінні чи користуванні такого замовника, або у рішенні про відведення замовнику будівництва відповідної земельної ділянки під забудову в обов'язковому порядку обумовлює питання відносно зобов'язань такого замовника щодо пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.

Враховуючи, що орган місцевого самоврядування відповідно до своїх самоврядних повноважень має право звільнити замовника будівництва відповідного об'єкта будівництва від сплати коштів пайової участі понад ті норми, які встановлені законом, виходячи зі значимості об'єкта будівництва для соціально-економічного розвитку підпорядкованої такому органу території, у названих вище рішеннях мають бути обумовлені умови (підстави) щодо звільнення замовника будівництва від сплати коштів пайової участі за відповідним об'єктом будівництва.

Обумовлення органом місцевого самоврядування або його виконавчим органом у своєму рішенні щодо надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки чи відведення земельної ділянки під забудову є офіційним повідомленням замовника будівництва про настання у нього зобов'язання фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та договірних зобов'язань в частині дотримання визначених у рішенні строків укладення договору пайової участі.

Акцентуємо увагу органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів на тому, що зазначена умова є важливою складовою щодо забезпечення сприятливого інвестиційного середовища для суб'єкта інвестиційної діяльності на відповідній території.

Замовник будівництва (інвестор, забудовник) має бути завчасно інформований про настання у нього всього спектру зобов'язань фінансового характеру перед іншими суб'єктами інвестиційної діяльності для врахування зазначених зобов'язань під час прийняття рішення щодо інвестиційної спроможності реалізації такого проекту та взяття на себе відповідних зобов'язань щодо термінів завершення будівництва, показників вартості будівництва тощо, порушення яких призводить до погіршення інвестиційної спроможності інших учасників реалізації такого інвестиційного проекту, особливо у сфері житлового будівництва.

Наслідком порушення зазначеної умови інвестиційного процесу є виникнення конфліктів між його основними учасниками, що підриває не лише довіру до замовників будівництва, а й до органів місцевого самоврядування, які відповідають за реалізацію містобудівної політики на підпорядкованих їм територіях, і в кінцевому результаті перешкоджає формуванню сприятливого інвестиційного середовища у сфері містобудівної діяльності, що є неприпустимим.

Щодо механізму реалізації пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури населеного пункту

Звертаємо увагу органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, яким делеговано право вимоги пайової участі до замовників будівництва у відповідних населених пунктах, що частиною першою статті 40 Закону N3038 встановлено законодавчу норму прямої дії про обов'язковість встановлення органом місцевого самоврядування порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту відповідно до норм цього Закону.

Такий порядок, прийнятий та оприлюднений органом місцевого самоврядування, відповідно до норм частини першої статті 144 Конституції України, є нормативно-правовим актом, обов'язковим до виконання на відповідній території.

У разі відсутності такого нормативно-правового акта замовники будівництва матимуть правові підстави для відмови від укладення договору про пайову участь, оскільки саме таким актом встановлюються як порядок залучення коштів пайової участі і, відповідно, істотні умови договорів пайової участі, так і порядок розрахунку розміру пайової участі, без якого неможливо буде органу місцевого самоврядування довести коректність зробленого розрахунку величини пайової участі конкретного замовника будівництва, що є істотною умовою такого договору згідно з нормами абзацу шостого частини дев'ятої статті 40 Закону N3038.

Нормами абзацу першого частини дев'ятої статті 40 Закону N3038 встановлено строки, протягом яких укладається договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту - не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника будівництва щодо його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Тобто, замовник будівництва має звернутись до відповідного органу місцевого самоврядування зі зверненням щодо укладення договору про пайову участь не пізніше ніж за 15 робочих днів до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію з тим, щоб протягом зазначеного часу таким органом було підготовлено необхідний розрахунок величини пайової участі та проект договору про пайову участь, який замовник після ознайомлення має підписати з дотриманням вимоги щодо строку - до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Враховуючи, що на сьогодні згідно з нормами Закону N3038 органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи не беруть участі в процесі прийняття закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію, обумовлення порядку, у тому числі й строків, укладення договорів про пайову участь та контролю за своєчасністю їх укладення є важливою умовою встановлюваного органом місцевого самоврядування порядку залучення коштів пайової участі.

Щодо звільнення від сплати коштів пайової участі деяких категорій замовників будівництва

Згідно з пунктом другим частини четвертої статті 40 Закону N3038 замовники будівництва будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення звільнені від сплати коштів пайової участі незалежно від джерел фінансування будівництва таких об'єктів та їх форм власності.

Звертаємо увагу на те, що нормами Закону N3038 не встановлено вимоги щодо складання переліку таких будівель. Відповідно замовники будівництва підтверджують приналежність об'єкта будівництва до зазначених видів будівель шляхом надання до відповідного органу місцевого самоврядування підтверджуючих документів, в яких буде зазначено код будівлі відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 N507, на рівні її підкласу (за п'ятим знаком), за яким будівля класифікується в системі статистичних спостережень. Такими документами можуть бути - Декларація про готовність об'єкта до експлуатації, Акт готовності об'єкта до експлуатації чи інший документ, обумовлений органом місцевого самоврядування у встановленому ним порядку залучення коштів пайової участі.

Щодо звільнення від сплати коштів пайової участі замовників об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури, то зазначена норма застосовується у випадку, коли замовник будівництва об'єкта основного призначення на виділеній йому під таке будівництво земельній ділянці одночасно з будівництвом об'єкта споруджує на цій земельній ділянці об'єкт соціальної інфраструктури, який призначений для обслуговування мешканців відповідного мікрорайону чи району - дошкільний чи навчальний заклад, заклади медичного чи оздоровчого призначення, центри соціальної реабілітації чи соціальної допомоги, інтернати, будинки пристарілих, соціальні аптеки, будівлі побутового обслуговування, громадського харчування тощо, які замовник будівництва погоджується збудувати добровільно за погодженням із органом місцевого самоврядування в рамках планового забезпечення відповідної території (мікрорайону, району) необхідним елементом соціальної інфраструктури згідно з відповідною затвердженою містобудівною документацією на місцевому рівні (генеральний план населеного пункту, план зонування території, детальний план території).

Звертаємо увагу на те, що нормами Закону N3038 не встановлено умови обов'язкового передання таких об'єктів соціальної інфраструктури до комунальної власності населеного пункту.

Відповідно органи місцевого самоврядування мають самостійно обумовити зазначені питання в своїх порядках залучення коштів пайової участі.

Щодо умов виконання договорів пайової участі та договорів оренди земельних ділянок, отриманих замовниками будівництва під забудову, умовами яких окрім сплати встановленої величини коштів пайової участі було передбачено надання послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу)

Звертаємо увагу як органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, так і замовників будівництва на те, що заборона вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі (внеску) замовника, була встановлена нормою закону ще з 14 січня 2009 року (див. ст. 271 Закону України "Про планування і забудову територій").

Із 12 березня 2011 року така заборона встановлена на рівні закону частиною сьомою статті 40 Закону N 3038.

Згідно з зазначеною нормою органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовників будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею [ст. 40 Закону N 3038], а також крім випадків, визначених частиною п'ятою статті 30 цього Закону.

Частиною п'ятою статті 30 Закону N3038 встановлено, що якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність.

Враховуючи, що зазначеною частиною передбачено також право замовника будівництва на отримання відшкодування понесених ним витрат під час спорудження таких мереж (об'єктів) у частині, що перевищує встановлений йому розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, звертаємо увагу органів місцевого самоврядування на необхідність під час встановлення ними відповідних порядків залучення коштів пайової участі обумовлювати у них питання щодо порядку такого відшкодування, оскільки воно згідно з Законом здійснюється на підставі рішення органу місцевого самоврядування.

Особливо звертаємо увагу на необхідність дотримання органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами законодавчих норм, встановлених нормами пункту 7 розділу V Прикінцеві положення Закону N3038, згідно з якими:

по-перше - договори про пайову участь, які укладені до набрання чинності норм зазначеним Законом і не виконані замовниками у повному обсязі на поточний момент (див.рішення Конституційного суду України від 16.04.2009 N7-рп/2009), у разі встановлення в таких договорах інших обсягів сплати коштів пайової участі, ніж визначено цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із Законом N3038;

по-друге - будь-які рішення органів місцевого самоврядування про надання замовником будівництва будь-яких послуг, передачу активів у будь-якій формі (матеріальній чи нематеріальній), передачу частини (відсоткової частки) площ прийнятих в експлуатацію об'єктів містобудування, крім пайової участі відповідно до цього Закону, прийняті до набрання чинності цим Законом, які на поточний момент не виконані у повному обсязі замовниками будівництва (див. рішення Конституційного суду України від 16.04.2009 N7-рп/2009), підлягають приведенню у відповідність із Законом N3038.

Отже, органи місцевого самоврядування за зверненням замовника будівництва (факт не звернення замовника будівництва щодо перегляду зазначених вище умов, встановлених отриманими рішеннями або умов укладених на підставі цих рішень договорів, може розглядатись як добровільна згода замовника будівництва на виконання таких рішень) зобов'язані з дотриманням строків розгляду таких звернень внести відповідні корективи у прийняті рішення та/або укладені договори, виходячи з норм Закону N 3038.

 

   Частиною першою статті 40 Закону №3038 встановлено законодавчу норму прямої дії про обов’язковість встановлення органом місцевого самоврядування порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту відповідно до норм цього Закону.

З метою забезпечення виконання статті 40 Закону №3038 Миколаївською міською радою прийнято рішення від 25.08.2011 №8/22 «Про затвердження порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва» зі змінами та доповненнями від 14.02.2013 №25/22, від 24.07.2014 №42/22.

Затверджений Порядок встановлює порядок та умови участі замовників у розвитку інфраструктури міста, діє на всій території міста Миколаєва і є обов’язковим для всіх замовників, незалежно від їх форми власності і відомчої підпорядкованості.

Визначення термінів:

- замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву щодо її забудови для здійснення будівництва;

будівництво – спорудження нового об’єкта, а також реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудова, надбудова існуючихобєктів, реставрація і капітальний ремонт об’єктів, технічне переоснащення.

Уповноваженим органом по регулюванню діяльності з пайової участі у розвитку інфраструктури міста визначено управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у відрахуванні замовником до міського цільового фонду коштів для створення і розвитку інфраструктури міста, а саме:

 - для нежитлових будівель та споруд - 5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

 - для житлових будинків - 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

     Величина  пайової   участі   у   розвитку   інфраструктури визначається у договорі  з  урахуванням  загальної  кошторисної  вартості будівництва  об'єкта,  визначеної  згідно  з будівельними нормами, державними  стандартами  і  правилами.  При  цьому не враховуються витрати  на  придбання  та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного  майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування  внутрішніх  і  позамайданчикових  інженерних  мереж і споруд та транспортних комунікацій.

З метою концентрації коштів для цільового фінансування заходів, направлених на створення і розвиток інфраструктури міста рішенням Миколаївської міської ради від 21.04.2011 5/12 утворено цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та затверджено Положення про міський цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва.

Кошти Фонду спрямовуються на фінансування заходів на об’єктах комунальної власності, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста.

Кошти Фонду використовуються виключно на створення і розвиток інфраструктури міста, утому числі на:

- будівництво, реконструкцію, розширення, добудову, надбудову, реставрацію, капітальний ремонт, технічне переоснащення об’єктів, що належать до комунальної власності;

- фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією затверджених міською радою програм соціально-економічного спрямування.

 

Станом на квітень 2015 року до цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста надійшло близько чотирьох мільйонів гривень коштів пайової участі.   

 Інформація замовникам будівництва:

 

       Пунктом 5.6 рішення Миколаївської міської ради від 24.07.2014 №42/22 Про внесення змін та доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 25.08.2011№ 8/22 «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва»   встановлено наступне:  «Розрахунок величини пайової участі, належного замовником до оплати у відповідності з цим Порядком, проводиться комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Капітальне будівництво м. Миколаєва» не пізніше десяти робочих днів здня реєстрації звернення замовника про укладення договорупро пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками».

        Для складання розрахунку величини пайової участі та укладання договору про    пайову    участь   замовнику   будівництва    необхідно    звернутися    до  виконкому Миколаївської міської  ради  з   наданням   копій   документів,   що   підтверджують   загальну кошторисну  вартість будівництваоб’єкта (зведений кошторисний  розрахунок вартості   будівництва  та пояснювальну   записку  до  проекту), з техніко-економічними  показниками за доданим зразком.

 

ЗРАЗОК

 

                                                                         Першому заступнику міського  голови 

                                                                         Андрієнку Ю.Г.

 

                                                                         Замовник:             

                                                                        __________________________

                                                                        __________________________

                                                                        ___________________________

                                                                                           (ПІБ, адреса, №  тел.)

  

    У зв’язку з наміром будівництва     ______________________________________

                                                                                        (назва об’єкту, адреса)

__________________________________________________________________________________   у м.Миколаєві звертаюся до Вас для укладення договору з Миколаївською міською радою про пайову участь у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

       Документи, що підтверджують загальну кошторисну вартість будівництва додаються.

 

       Додаток: _______ арк.

  

          ______________________                                          ____________

                       (підпис)                                                                    (дата)

                                                                                 

 

Контактні телефони для довідок: 37-37-85, 37-09-73

Електрона  адреса: arh551@nikgor.mk.ua


ОНОВЛЕНО 26.05.2015

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: